ايران رساله
پروژه پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران با word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران با word

فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف ;
1-1 مقدمه 
1-2 تعا ریف
1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک 
1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک ;
1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته ;
1-3 نامساوی ولچ ;
1-4 نامساوی سید لینکوف 
1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته
فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ;
2-1 مقدمه ;
2-2 تعریف
2-3 دنباله¬های کلاسیک
2-3-1 دنباله¬هایی با طول ماکزیمال
2-3-2 خواص دنباله¬های ماکزیمال ;
2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع 
2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS) ;
2-5 کدPN  ;
2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی ;
2-5-2 مجموعه دنباله¬های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز
2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله¬های ماکزیمال ;
2-6 دنباله گلد 
2-7 مجموعه کوچک رشته¬های کازامی 
2-8 مجموعه بزرگ رشته¬های کازامی ;
فصل سوم : نحوه¬ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ;
3-1 تولید کد ماکزیمال ;
3-2 تولید کد گلد ;
3-3 تولید کد کازامی
فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد 
4-1 مقدمه
4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد 
4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد
4-4 نگاهی به مخابرات سیار ;
4-5 طریقه¬ی مدولاسیون ;
4-6 پدیده دور- نزدیک
4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA
4-8 بررسی مساله¬ی تداخل بین کاربران 
فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی 
5-1 مقدمه ;
5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی
5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی
5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی
5-5 عملکرد خطای بیت ;
فهرست منابع 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران با word

[1] R.L Peterson , R.E Zimer and D.E Borth , introduction to spread spectrum communications , prentice hall

[2] S.Glisic and B.Vucetio , spread spectrum CDMA systems for wirless communication , Altech , Nor Wood , MA ,

[3] الکس ، وبلیوم و ساواسه تانتارانتا . مترجم : دکتر محمد ابطحی . تئوری و کاربرد سیستم­های طیف گسترده . موسسه فرمبنایی نص

[4] E.J,Groth , “Generation of binary sequence with controllable complexity” , IEEE Trans , inf . Teory , Vol . IT-17 . no.3 , p.p.288-269, May

[5] S.W.Golomb , shift register sequence , revised ED , Langune Hills , CA : Aegean park press ,

[6] C.P.Pfleeger , Security in coputing , Englewood cliffs , Nj : prentice Hall ,

[7] Mohamad A.Landolsi  and Wayne E.stark , “DS-CDMA chip waveform design for minimal interference under bandwidth , phase and envelop constraint “IEEE Transations on communications , Vol.47 , no.11 , November

[8] Shu-Ming Tseng and Mark R.Bell , “Asyncchronous Multicarrier DS-CDMA Using Mutually Orthognonal Complementary Sets of Sequnces” IEEE Transaction on Communication , Vlol.48 , No.1 , janury

[9] G.Giunta , “Basic.note on Spread Spectrum CDMA Signals” , Rome , May

[10] Fatih Alagoz , “Optimum Multiuser Detection in CDMA system” power point

[11] S.Das , S.Ganu , N.Rivera , R.Roy , “Performance Analysis of Downlink Power Control Algorithm for CDMA system” power point

[12] Robert AKL , D.Sc . “Departmenet of Computer Scince and Engineering” power point

[13] Saraswathi Pulakurty , “Exploration of multi-user Detection Techniques for MC-CDMA” , 12th April

[14] Soshant Bal , “on the of Cancellation order is Successive Interference Cancellation for CDMA systems” power point

1-1 مقدمه

دنباله ­های دیجیتالی در مخابرات برای کاربردهای مختلفی طراحی و استفاده می شوند و به طور کلی می توان این کاربردها را به چند بخش تقسیم کرد

کاربردهایی که نیاز به خواص مشخصی از” تابع خود همبستگی”1 (ACF) دارند . به عنوان مثال هایی از این کاربرد می توان به مشخص کردن پارا مترهای سیستم خطی ، همزمان سازی ، اندازه­گیری های زمانی وپردازش دو بعدی نام برد

کاربردهایی که نیاز به خواص مشخصی از “تابع همبستگی متقابل” 2 (CCF) دارند . مثال هایی از این کاربرد “سیستم های دسترسی چنگانه تقسیم کد” 3 (CDMA) ، مشخص کردن پارامترهای سیستم هایCDMA نوری و سیستم های “طیف گسترده” 4 (FH) می باشد . کاربردهایی که نیاز به خواص ساختاری دیگری دارند مانند : تولید کلید رمز نگاری ، منابع نویز معین و کدینگ کنترل خطا

2-1 مقدمه

دنباله­ های دیجیتال را می­توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد

دنباله­های دودویی ، دنباله­های غیر دودویی ، دنباله­های دارای کاربرد خاص ، دسته اول ( دنباله­های دودویی ) بیش از سایر انواع دنباله­ها بررسی شده و گسترش یافته­اند . اگر چه با ظهور ابزارهای قدرتمند در زمینه پردازش سیگنال ، دنباله­های غیر باینری نیز مورد توجه جدی قرار گرفته­اند . این دنباله­ها در بسیاری از زمینه­ها ، دارای برتری­هایی نسبت به دنباله­های دودویی می باشند . در ادامه به معرفی بعضی از دنباله­های طراحی شده خواهیم پرداخت

در ابتدا چندین دنباله دودویی کلاسیک ( دنباله­های با طول ماکزیمم (m-sequnce)1 ودنباله های گلد2 و دنباله های کازامی3 ) معرفی می شوند

2-2 تعریف

دنباله­ های شبه نویزی : دنباله­هایی هستند که دارای خواص زیر می باشند

     1) تابع خود همبستگی آنها در تاخیرهای غیر صفر مقداری ثابت و ناچیز است . [9]

     2) در هر دوره تناوب تعداد صفرها و یکها تقریبا برابر هستند

3)     در هر دوره تناوب ، تعداد رشته های متشکل از سمبلهای یکسان متوالی ، با افزایش طول رشته کمتر   شود

2-3   دنباله های کلاسیک

در این قسمت به معرفی دنباله هایی می پردازیم که دارای همبستگی پریودیک خوب ، (نه بهینه ) می باشند

2-3-1  دنباله هایی با طول ماکزیمال

مطالعه ریاضی این دنباله در اواسط دهه پنجاه آغاز شد . یک مجموعه از رشته­های شبه نویز که همه خواص شبه نویز را دارا می باشد و دنباله­هایی که توسط یک شیفت رجیستر با فیدبک خطی که دارای دوره تناوب ماکزیمم  باشد را m-sequnce گویند . با توجه به اینکه در ساختن دنباله m همه طبقات درگیر هستند شرایط اولیه متفاوت شیفت رجیستر ها ، دنباله­های m متفاوتی تولید می نمایند . یک شیفت رجیستر با فیدبک خطی با چند جمله ای مشخصه اولی باید دارای شرایط زیر باشد

 1)     دارای دو سیکل باشد : یکی با طول یک و دیگری با طول

2)     تمام حالات اولیه مخالف صفر و در یک سیکل قرار می گیرند

3)  دنباله­های تولید شده توسط حالات اولیه مختلف تنها در یک اختلاف فاز با هم متفاوت و همگی دنباله­های ماکزیمال هستند

دنباله­های ماکزیمال در دنباله های PN 1 مورد استفاده قرار می گیرد . یک دنباله­ی ماکزیمال هنگامیکه ساختمان شیفت رجیستر با فیدبک خطی دارای یک چند جمله­ای اولیه باشد تولید می گردد . [2]

 به عنوان مثال در دنباله­ی ماکزیمال شکل زیر یک شیفت رجیستر با فیدبک خطی مورد استفاده قرار گرفته است . به عنوان مثال در دنباله­ی ماکزیمال شکل زیر یک شیفت رجیستر با فیدبک خطی مورد استفاده قرار گرفته است

2-2-2  خواص دنباله ­های ماکزیمال [1]

1)     دارای پریود می باشند

2)  تعداد بیت  در هر دوره تناوب یکی بیشتر از تعداد صفرها است که دقیقا تعداد صفرها  و تعداد یکها  می باشد

 3)  دقیقا دنباله غیر صفر بوسیله یک چند جمله­ای اول تولید می شوند که شیفت یافته­های یکدیگرند  که  اپراتور شیفت است

4)  از بیندنبا له ای که توسط چند جمله­ای تولید می شود تنها یک دنباله وجود دارد که برای آنها داشته باشیم

5)     هر آرایش خاص تایی از اعداد ؛ دقیقاً یکبار در طول دنباله اتفاق می افتد

6)   اگر یک سری پشت سر هم از صفرها و یا یک سری پشت سر هم از یکها را رشته بنامیم ، خواهیم دید که نیمی از رشته­ها دارای طول یک هستند ، یک چهارم از رشته­ها دارای طول 2 هستند ، یک هشتم از رشته­ها دارای طول سه هستند

7)     جمع یک دنباله و شیفت یافته­اش برابر شیفت دیگری از همان دنباله می باشد

8)     با استفاده از خاصیت قبل نتیجه می گیریم که تابع خود همبستگی آنها در تاخیرهای غیر صفر مقداری ثابت است

   9)     اگر یک دنباله­ی ماکزیمال دودویی با فرکانسکه توانی از 2 است ، نمونه برداری شود همان دنباله بدست می آید

     10)  اگر یک دنباله­ی ماکزیمال دودویی با فرکانس که نمونه برداری شود و داشته باشیم

.  تمام دنباله­های ماکزیمال که دارای پریود هستند تولید می شوند

     11) “گستردگی خطی”1 این دنباله است

     12)  اگر بیت های رشته یک باشند آن را بلوک و اگر صفر باشد فاصله گویند که در هر دوره تناوب یک بلوک به طول  داریم ولی فاصله به طول  نداریم

13) در هر دوره تناوب یک فاصله به طول  داریم ولی بلوک به طول  نداریم

خواص ذکر شده برای دنباله­های ماکزیمال ها خواصی است که دنباله تصادفی نیز داراست به همین دلیل به دنباله­های ماکزیمال “شبه تصادفی”2 می گویند در نتیجه دنباله­های ماکزیمال دنباله­های PN هستند ولی هر PN یک دنباله­ی ماکزیمال نیست . [1]

2-4  انواع تکنیک های باند وسیع

از اواخر دهه 1940 ، تکنیک های باند وسیع را برای کارهای نظامی مخفی به کار برده می شد . که در مقابل نویز و تداخل مقاومت خوبی از خود نشان می دادند . اخیراً این سیستم ها برای ارتباطات تلفنی بی سیم غیر نظامی نیز استفاده می شود . در حال حاضر روش های مختلفی در سیستم های باند وسیع مورد استفاده قرار می گیرند

2-4-1  روش “دنباله مستقیم”3 (DS)

در این روش اطلاعات هر کاربر به وسیله یک کد دیجیتالی اختصاصی مدوله می شود که سرعت ارسال کد خیلی بیشتر از سرعت ارسال مربوط به سیگنال اطلاعات است . این سیستم ها به سیستم شبه تصادفی نیز معروف هستند

در این سیستم ها از کد گسترش دهنده مستقیماً برای مدولاسیون استفاده می شود. سیگنال مدوله شده داده ها در اختیار است این سیگنال یکبار دیگر توسط دنباله کد گسترش دهنده مدوله شده و در نتیجه طیف سیگنال گسترش می یابد که مصونیت در مقابل اختلال ، جمینگ1 و . . . را فراهم می سازد

2-5  کد PN

سیگنالهای “طیف گسترده“2 که همانند نویز باند وسیع به نظر می رسند با استفاده از دنباله­های شبه تصادفی یا دنباله­های شبه نویز (PN) ایجاد می شوند . در سیستم های طیف گسترده دنباله مستقیم (DS/SS) شکل موج گسترش دهنده ، یک تابع زمانی از دنباله PN است

 قابل توجه است که دنباله­های PN به صورت معین تولید می شوند . در غیر این صورت امکان استفاده از اطلاعات در سیستم مخابراتی طیف گسترده مقدور نخواهد بود

 با این وجود این دنباله­ها باید به گونه­ای باشند که از دید ناظر تصادفی به نظر برسند . در این صورت شکل موج زمانی ایجاد شده از روی دنباله­های PN نیز شبیه نویز تصادفی خواهد بود

به طور کلی کدهای مورد استفاده در سیستم های طیف گسترده باید دارای خواص زیر باشند که عبارت است از

1)     دنباله باید دو سطحی باشد

2)     کدها باید دارای تابع خود همبستگی با یک پیک تیز ، برای همزمان کردن کد باشند

3)     کدها باید دارای همبستگی متقابل بسیار کم باشند تا بتوان از آنها در دسترسی چند گانه استفاده کرد

4)     کدها باید متعادل باشند یعنی تفاوت بین یک ها و صفرها باید حداکثر 1 باشند

همچنین ردیفی از بیت های مشابه داخل کد ، نباید بسیار زیاد شود . این خاصیت باعث افزلیش خواص نویزی کد می شود و به گسترده شدن یکنواخت تر انرژی سیگنال در کل طیف کمک می کند

کدها به دو دسته عمده متعامد و غیر متعامد تقسیم می شوند . “کد والش”1 نمونه ای از کدهای متعامد و کدهای با طول حداکثر ، گلد ، کازامی نمونه ای از کدهای غیر متعامد هستند که در سیتم طیف گسترده استفاده می شوند . [3]

2-5-1  دنباله PN و “پس خور ثبات انتقالی”2

شکل زیر بلوک دیاگرام از یک فیدبک شیفت رجیستر را نشان می دهد . هر یک از بلوک های عنوان بندی شده      همانند یک “فلیپ فلاپ”3 در فاصله  clockعمل می کند

فلیپ فلاپ مرحله ای از شیفت رجیستر و یک بردار با طول است . [4]

2-5-2  مجموعه دنباله ­های ماکزیمال های دارای همبستگی ناچیز

در بسیاری از کاربردهای مهندسی به مجموعه ای از رشته­ها احتیاج داریم که دارای دو خاصیت زیر باشند

      1) هر رشته ای در این مجموعه به سهولت قابل بازشناسی از شیفت یافته خودش باشد

2)     هر رشته ای از این مجموعه به سهولت قابل بازشناسی از بقیه رشته های مجموعه و شیفت یافته­های آنها باشد

خاصیت اول در سیستم های راداری و مخابرات طیف گسترده اهمیت فراوانی دارند . در مخابرات چند کاربره خاصیت دوم دارای اهمیت حیاتی است . در این قسمت به معرفی مهمترین دسته از رشته­های دودویی که به نحو مطلوبی دارای خواص فوق می باشد اشاره می کنیم

فرض می کنیم  در دنباله­های ماکزیمال با دوره تناوب  باشند که رشته بوسیله نمونه برداری از رشته  با فرکانس نمونه برداری بدست آمده باشد . با انتخاب مناسب  می توان رشته هایی بدست آورد

   که تابع همبستگی متقابل برای آنها سه مقداره و دارای مقادیر زیر است

شرایطی که  باید ارضا کنند تا به تابع همبستگی فوق برسیم ، بدین قرار است :  توانی از 2 نباشد  و یا  نیز به نحوی انتخاب گردد که اگر باشد مقدار  فرد باشد

 به زوج رشته­های  که به شکل فوق باشند یک “زوج مرجح”1 می گوییم

برای  مرحله فیدبک شیفت رجیستر خطی حالات مختلفی که یک دنباله PN با طول ماکزیمال را تولید می کند [5] عبارت است از

که  تابع اولر می باشد . [6]

2-5-3  بزرگترین “مجموعه بهم پیوسته”2 از دنباله ­های ماکزیمال

به مجموعه­ای از رشته­ها که هر زوج از آنها دارای صفات فوق باشند یک مجموعه به هم پیوسته می گوییم و بزرگترین مجموعه از میان مجموعه­های فوق را “مجموعه به هم پیوسته بیشینه”3 می نامیم و تعداد اعضای آن را با   نشان می دهیم . در جدول زیر مقادیر نوعی را مشاهده می کنیم

کاملا واضح است که اندازه خانواده برای رشته های فوق بسیار کوچک است . به همین دلیل استفاده ازدنباله های ماکزیمال برای کاربردهایی که احتیاج به خانواده هایی با اندازه بزرگ است مرسوم نیست

 2-7   مجموعه کوچک کازامی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه بیستم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز با word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز با word

فرهنگ و جامعه

سازمان فرهنگ;

فرهنگ پذیری

1-ویژگیها

2-روندهای فرهنگی موجود

3-چالشها

ث-چالشهای سیاسی;

2-ضرورتها

4-واقعیات، مشکلات، انتقادات;

چشم‌انداز کلی;

دو فرایند همراه همگرایی و واگرایی;

تلویزیونهای ماهواره‌ای و هویت فرهنگ ملی;

مفهوم فرهنگ سیاسی;

مطالعه‌ی فرهنگ سیاسی ایران

فرهنگ سیاسی امروز ایران

الف-الگوها

ب.جهت‌گیریها

پ-فرایندها

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز با word

1-درآمدی بر جامعه‌شناسی، تالیف بروس کوئن، ترجمه‌ی محسن ثلاثی

2-مبانی جامعه‌شناسی، تألیف و تدوین دکتر مجید مساواتی آذر

3-درآمدی بر جامعه‌شناسی فرهنگ در ایران امروز، تألیف مجید محمدی

فصل اول

تعریف فرهنگ

بنابر یک برداشت نادرست همگانی، برخی از اعضای جامعه فرهنگ دارند و برخی دیگر فرهنگ ندارند. اما از دیدگاه جامعه شناختی، هر انسان بزرگسال عادی، از فرهنگ برخوردار است. فرهنگ را می توان بعنوان مجموع ویژگیهای رفتاری و عقیدتی اکتسابی اعضای یک جامعه خاص تعریف کرد. واژه‌ی تعیین کننده در این تعریف، همان واژه‌‌ی اکتسابی است که فرهنگ را از رفتاری که نتیجه وراثت زیست شناختی است، متمایز می سازد

فرهنگ و جامعه

جامعه به گروهی از افراد اطلاق می شود که مدت زمان درازی با هم زندگی کرده باشند، سرزمینی را در اشغال خود داشته باشند و سرانجام، توانسته باشند خودشان را با عنوان یک واحد اجتماعی متمایز از گروههای دیگر سازمان داده باشند. فرهنگ و جامعه نمی تواند جدا از همدیگر وجود داشته باشند. هیچ جامعه ای بدون فرهنگ ویژه اش نمی تواند وجود داشته باشد

جامعه‌ی ما نیز مانند هر جامعه‌ی دیگر فرهنگی دارد که از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده است. این فرهنگ، تکنولوژی‌، نهادهای مذهبی، زبان، ارزشها، باورداشتها، قوانین و سنتهایمان را در بر می‌گیرد. این فرهنگ هم از طریق نهادهای رسمی (مانند مدارس دولتی) و هم بوسیله‌ی نهادهای غیررسمی (مانند گروههای همسالان) انتقال داده می شود

ارتباط نمادی

عاملی که در واقع انسانها را از حیوانات جدا می سازد، همان توانایی انسانها در برقراری ارتباط در یک سطح بسیار پیچیده است. استعداد بسیار تکامل یافته‌ی انسانها در برقراری ارتباط نمادی، فراگیری فرهنگ را آسان می‌سازد و انتقال فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر امکان‌پذیر می‌کند. جامعه‌شناسان و انسانشناسان براین همداستانند که اگر انسانها توانایی پرورانیدن زبان و ارتباط را نداشتند هرگز نمی توانستند بعنوان یک نوع باقی بمانند

انسانها با توسل به نمادها به سه شیوه‌ی بنیادی ارتباط برقرار می‌کنند

نخستین شیوه زبان گفتاری است که به الگوهایی صوتی اطلاق می‌شود که هر یک معنایی برای خود دارد. زبان گفتاری آموزش و ارتباط را آسان می‌سازد

دومین شیوه‌ی ارتباط، زبان نوشتاری است که همان ثبت ترسیمی زبان گفتاری است. این زبان به حفظ آموزش و میراث فرهنگی کمک می‌کند

سویم شیوه زبان جسمانی است. این اصطلاح از ادبیات عامیانه برگرفته شده و بر مبادله‌ی معنایی از طریق اداها و وضعیتهای جسمانی دلالت می کند

هنجارهای فرهنگی:

یک هنجار فرهنگی در واقع یکی از معیارهای تثبیت شده‌ی آن چیزی است که گروه از نظر فکری و رفتاری از اعضایش انتظار دارد. این چشمداشتها و رفتارهای ناشی از آنها، از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می‌پذیرند. هنجارهای فرهنگی صورتهای گوناگونی را می پذیرند که برخی از این صورتها در زیر آورده می شوند

1-ارزشها: احساسات ریشه داری هستند که اعضای یک جامعه در آنها سهیمند. همین احساسات غالباً اعمال و رفتار اعضای جامعه را تعیین می کنند

2-آداب و رسوم: به شیوه‌های عملکرد مرسوم و خوکرده، در داخل یک جامعه اطلاق می‌شود

مثالهای آداب و رسوم رایج در بیشتر جوامع بشری عبارتند از: سلام کردن، خداحافظی کردن، دست دادن، سه یا چهار وعده غذا خوردن، انجام مراسم خاص در عروسیها و سوگواریها

3-عرف: به رسومی اطلاق می شود که دلالتهای مهم شایست و ناشایست دارند. عرفهای هر جامعه‌ای غالباً در نظام حقوقی و آموزشهای مذهبی آن منسجم می‌شوند. قوانین در واقع همان عرفهایی‌اند که اهمیت ویژه‌ای دارند و از همین روی، به صورت مقررات قانونی رسمیت می‌یابند. آنهایی که این مقررات را ندیده می گیرند. در معرض مجازات قانونی قرار می گیرند

در بیشترین جوامع بشری، آدمکشی، ضرب و جرح، خیانت به کشور، تجاوز به عنف، به شدت ممنوعند – گذشته از این منهیات قانونی کاملاً آشکار، عرفهایی نیز هستند که اگر کسی آنها را رعایت نکند، با واکنش شدید عامه‌ی مردم روبرو می شود. مانند اهانت به نمادهای مذهبی و برهنه ظاهر شدن در یک مکان. عرفها ممکن است طی فراگردی ناخودآگاه و برنامه‌ریزی نشده و غیرمستقیم و یا با تصویب قانونی که برنامه‌ریزی شده و عمدی است، دگرگون شوند

فرهنگ آرمانی و فرهنگی واقعی:

برخی اعمال هستند که عموماً به شدت نهی شده‌اند ولی به گونه‌ای خصوصی رواج دارند. فرهنگ آرمانی به الگوهای رفتاری آشکار و رسماً پذیرفته شده اطلاق می‌شود. درحالیکه فرهنگ واقعی به آن چیزی اطلاق می شود که مردم عملاً انجام می‌دهند. کمتر پیش می‌آید که عملکردهای واقعی انسانها و الگوهای آرمانی یک جامعه، طی یک مدت زمان طولانی، همچنان متفاوت باقی مانند

در سراسر جوامع بشری، نمونه‌های تفاوت میان فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی، فراوانند

برای مثال از افراد جامعه انتظار می‌رود که در معامله با دیگران درستکاری و امانت را رعایت کنند ولی در عمل و در بسیاری از موارد تقلب و دروغگویی در بازار معاملات رواج دارد. در مدرسه به کودکان و دانش‌آموزان یادداده می‌شود که به دیگران دروغ نگوید، ولی آنها در جامعه و در عمل می‌بینید که دروغگویی چندان هم نادر نیست

سازمان فرهنگ

هر فرهنگی به شیوه‌ای سازمان می گیرد که افراد و گروهها بتوانند در چهارچوب آن با یکدیگر به گونه‌ی موثری منش متقابل داشته باشند. یک عنصر فرهنگی به کوچکترین واحد یک فرهنگ اطلاق می‌شود: این عنصر می‌تواند یک عبارت، یک شیئی، یک ادا یا یک نماد باشد. مجموعه‌ی فرهنگی به مجموعه‌ای از عناصر مرتبط فرهنگی اطلاق می‌شود. نهاد به یک نظام روابط اجتماعی الگودار و سازان یافته‌ای اطلاق می‌شود که در چهارچوب آن کارکردهای ضروری جامعه انجام می‌گیرد و نیازهای حیاتی فردی و گروهی برآورده می‌شوند

هر جامعه‌ای برای انجام دادن کارکردهای ضروری خود برآوردن نیازهای حیاتی اعضایش، پنج نهاد بنیادی در اختیار دارد که عبارتند از

-نهاد خانواده

-نهاد آموزشی

-نهاد سیاسی

-نهاد اقتصادی

-نهاد مذهبی

فزون بر اینها جوامع نوین از نهادهای دیگری نیز برخوردارند. برای مثال در بیشتر کشورها، نهادهای نظامی و تفریحی نیز وجود دارند

خرده فرهنگ به گروهی کوچکتر از یک جامعه تعلق دارد که به فرهنگ بزرگتر جامعه بخاطر پذیرش بسیاری از هنجارهای آن وابستگی دارد ولی از آنجا که هر خرده‌ فرهنگی هنجارهای ویژه‌ی خودش را نیز داراست، از فرهنگ بزرگتر تمایز می‌یابد. از خرده فرهنگ بزرگان غالباً بعنوان یک خرده فرهنگ، ذکر می‌شود. افراد وابسته به این خرده فرهنگ ارزشهایی نهاده شده بوسیله‌ی طبقه‌ی متوسط جامعه را که بر سختکوشی، انضباط مشخصی و آرزوهای بزرگ تاکید دارند، قبول ندارند، اما ممکن است ارزشهای دیگری چون رقابت را که در فرهنگ غالب پذیرفته شده است، بپذیرند. اعضای یک خرده فرهنگ از جامعه بزرگتر جدا نیستند، زیرا به شیوه‌های گوناگون با نهادهای سنتی طبقه‌ی متوسط در تماسند. به احتمال زیاد، افراد وابسته به خرده فرهنگها غالباً با رد و عدم قبول کسانی روبرو می‌شوند که ارزشها میان فرهنگ غالب را می‌سازد

ضد فرهنگ، به گروههایی تعلق دارد که هنجارها چشمداشتهای فرهنگ غالب را به شدت رد و با آن مقابله می‌کنند

اگر فرهنگی، کارکرد درستی داشته باشد و نیازهای جامعه را برآورده سازد، عناصر گوناگونش باید به درستی با همدیگر همکاری داشته باشند. یکپارچگی فرهنگی، به سازمان و عملکرد کارکردی و یکپارچه‌ی همه‌ی عناصر و مجموعه‌های یک فرهنگ اطلاق می‌شود

فرهنگ یکپارچه:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه بیستم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله شرکت‌های چند ملیتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله شرکت‌های چند ملیتی با word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله شرکت‌های چند ملیتی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله شرکت‌های چند ملیتی با word

تاریخچه شرکتهای چند ملیتی
شرکت بین المللی کوکاکولا
1- لیست فعالیتهای کوکاکولا
2- کارخانه های نوشابه سازی
3- محصولات کوکاکولا
1-3- محصولات و مارکها
2-3- محصولاتی که با شکست مواجه شده
4- انتقادات
1-4- انحصار طلبی
2-4- تمایز
3-4- جزئیات
4-4- کوکاکوکا در UK (اکراین)
1-4-4- تبلیغات غذایی و چاقی کودکان
5-4- کوکاکولا در هند
1-5-4- استفاده از مواد شیمیایی
2-5-4- استفاده از آب
6-4- شرکتهای نوشابه سازی کوکاکولا و واحدهای تجاری
1-6-4- کلمبیا
2-6-4- گواتمالا
7-4- جنگ جهانی دوم و نازیسم
8-4- اشاره ای بر تجارت در اسرائیل و فلسطین
5- نکات تحسین
6- تاریخچه
1-6- جنگ جهانی دوم
7- بابانوئل
8- اعضای هیئت مدیره
9- سهام
شرکت های بین المللی BP
1- کلیات شرکت
2- تاریخچه شرکت
1-2- 1909 تا
2-2- 1960 و
3-2- 1980 و
4-2- در حال حاضر
3- تصاویر
شرکت های بین اللملی Bombardier
1- کلیات شرکت
2- زمینه فعالیت شرکت
3- تاریخچه شرکت
4- عناوین
1-4- توسعه جهانی
2-4- انتقادات
3-4- شخصیتهای حقیقی و حقوقی شرکت
5- سایر موارد
شرکت بین المللی Microsoft
1- تاریخچه شرکت
1-1- 1981-
2-1- 1984-
3-1- 1991-
4-1- 1995-
5-1- 1999-
6-1- 2005-
7-1- 2006 و فراتر از آن
2- بخش های مختلف شرکت
1-2- بخش محصولات و خدمات نرم افزاری شرکت
2-2- بخش تجاری شرکت
3-2- بخش سرگرمی ها و ابزار شرکت
3- فرهنگ
1-3- فرهنگ تجاری
2-3- فرهنگ کاربران
4- ساختار شرکت
5- سهام
6- تساوی حقوق و گوناگونی
7- آرم و نشان شرکت
8- انتقادات
9- دشواری های قبلی
راهکارهای ورود ایران به بازارهای بین المللی
منابع

تاریخچه شرکت های چند ملیتی

 انگلیس و هلند و سایر قدرتهای بزرگ تجاری قرن هفدهم هنگامیکه به بازرگان خود اجازه دادند که بطور جمعی و تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت بتجارت خارجی بپردازند در حقیقت اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض کردند.

زیگموند تیمبرگ

-    سابقه تاریخی شرکتهای بین المللی از اوائل قرن 15 میلادی شروع تجارت بین‌المللی بصورت سازمان یافته پایه می‌گیرد. کمپانیها قدرت سیاسی و نظامی را نیز در قلمرو و تجارت خود به ارمغان می‌آورند

-    سابقه کمپانیهای تجاری قدیمی انگلیس مانند کمپانی مرچنتزا دونچررز Merchats A dventurers 1505- کمپانی روس Russia Company – 1553- کمپانی لوان Levant Company- 1581 – از سابقه تاسیس نظام دولت ملی طولانی‌تر است-

قدیمی‌ترین سازمان تجارت خارجی انگلیس «کمپانی تجارت کالاهای عمده» که در اوایل قرن 14 تاسیس شد. وسیله‌ای بود برای پر کردن خزانه سلطنتی- به مرور زمان مقام سلطنت سهم بیشتری از اختیارات سیاسی و اقتصادی خود را به بازرگان حادثه‌جو واگذار کرد که به خوبی با راه و رسم خرید و فروش در سرزمین‌های غریب و درو دست آشنا شده بودند

فعالیت بین المللی موسسات تجاری بصورت ابزاری برای تنظیم ورابط بازرگانی درآمد و سپس وسیله‌ای شد برای گسترش بازارهای جدید. پادشاهان و کمپانی‌ها با هم پولدار می‌شدند

انحصارات تجاری و بسیاری از حقوق و امتیازات مخصوص دولت به کمپانیها داده شد و در عوض اینها هم برای مقام سلطنت یک امپراطوری بنا کردند

    · در قرن 17 و 18 قدرتهای تجاری اروپا- به بازرگانان اجازه دادند بصورت جمعی و تحت پوشش حقوقی شرکت به تجارت بپردازند و در واقع اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض نمودند

    · پدید آمدن تدریجی شم تجارت یا طرز فکر بازاری در فضای اقتصاد آزاد رابطه بین حاکمیت عمومی و خصوصی را بطور بنیادی تغییر داد

- البته شرط کافی برای تشکیل شرکتهای بزرگ چند ملیتی تنها انگیزه، منفعت طلبی نبود

پایان جنگ بین‌المللی دوم شرائط و موقعیت را برای انقلاب صنعتی دوم جهان سرمایه داری از هر نظر فراهم نمود. اختراعات و اکتشافات سیستم‌های ارتباطی حمل و نقل – اطلاعاتی- و سایر تکنولوژیهای مدرن قوانین مساعد و موصوبات لازم نیز برای سرمایه گذاری زمینه و موجبات انقلاب صنعتی دوم را کامل کرد و در مدت کوتاهی از سرمایه‌گذاریهای جدید همان شرکت‌های بزرگ و موفق قبلی، شرکتهای چند ملیتی جدیدی زائیده شدند

در چهار دهه اخیر شرائط و موقعیت لازم برای تولد و رشد غولهای صنعتی بوجود آمد. هر چند که عمر بازرگانی بین المللی به درازای عمر استثمار است ولی پایان جنگ جهانی دوم آغاز مرحله جدیدی را در اقتصاد- بازرگانی عمر استثمار است ولی پایان جنگ جهانی دوم آغاز مرحله جدیدی را در اقتصاد- بازرگانی وصنعت بین المللی اعلام نمود. – کنفرانس برتن‌وودز Bretton woods، تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و استقرار سیستم ثابت نرخ برابری ارزهای معتبر جهانی باطل را در برداشت که تضمینی برای توسعه سرمایه گذاری امریکا در اروپا محسوب می‌شد. طرح مارشال نیز که در ژوئیه سال 1947 بوسیله جرج سی مارشال وزیر امور خارجه وقت امریکا پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد نمود و بازار بورس اروپا را رونق بخشید

- در سالهای اولیه تشکیل بازار مشترک جمع سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا از یکی دو میلیارد دلار تجاوز ننمود ولی پس از ده سال مجموع این سرمایه‌گذاریها از ده میلیارد دلار بیشتر شد. در آن زمان بیش از نیمی از مجموع 6000 فعالیت اقتصادی امریکا در اروپا متمرکز بود

- اکنون که در حدود سه دهه از تشکیل بازار مشترک اروپا می‌گذرد حجم سرمایه‌گذاری‌های امریکا در اروپا بیش از صد برابر رقم سالهای اولیه یعنی از مرز تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) گذشته است

بازار مشترک: (EEC) شش کشور اروپائی فرانسه- آلمان غربی- ایتالیا- بلژیک- هلند- لوگزامبورگ در سال 1958 این اتحادیه انحصاری، اقتصادی را تشکیل دادند. (طرح پروژه ژان مونه از فرانسه) برای اتحاد سیاسی اروپا از طریق اتحاد اقتصادی برای ایجاد سیستم آزاد به منظور انتقال کالا، ارائه خدمات- سرمایه و کارگر و وحدت مقررات بازرگانی و گمرگ و واردات و صادرات و مقررات حمل و نقل کشاورزی، بازرگانی و نتیجه تشکیل بانک، سرمایه‌گذاری اروپا و صندوق اجتماعی اروپا برای کارگران بیکار گردید. در سال 1982 در بیست و پنجمین سالگرد تعداد اعضاء 10 کشور بود

 · طرح مارشال زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد کرد و در حقیقت قسمت اعظمی از سرمایه گذاریهای فراری اروپا از جنگ جهانی دوم با پوشش قوانین حمایت از سرمایه‌ امریکا در اروپا به خدمت گرفته شد

 · وتشکیل بازار مشترک اروپا آینده این سرمایه‌گذاری سودآور را تامین نمود

آدام اسمیت

«یکی از مهم‌ترین ویژگیهای سرمایه بین‌المللی بودن آن است و سرمایه را به حکم عقل سلیم باید از محدودیتهای ملی و سیاسی آزاد کرد»

- تراست (Trust) در اصلاح کسب و تجارت و بازرگانی- ترکیبی از چند شرکت بزرگ است که نسبت به تولید و یا توزیع یک یا چند کالا و یا خدمت به خصوص بصورت انحصاری و یا شبه انحصاری عمل می‌نماید. ولی بعدها با وضع قوانین ضد تراست این نوع تراست  غیر قانونی اعلام شد

کارتل (Cartel): اتحاد تولیدکنندگان یک کالای مشابه به منظور برخوردای از مزایای انحصاری (مونوپولی) و در نتیجه تامین بهتر هدف نهائی سهامداران خود

 ·  سرمایه ملیتی ندارد و به جائی می‌رود که بهتر با آن خدمت کنند

 ·  سرمایه هم بین‌المللی است و هم غیر ایدئولوژیک

- در سرتاسر دهه 1970 چند ملیتی‌ها پی بردند که خطرات احتمالی سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم بیش از کشورهای پیشرفته است. زیرا نظامهای اقتصادی و سیاسی این ملل را ثبات کمتری برخوردار بود در نتیجه وضعیت کمتر قابل پیش‌بینی استم. بدین لحاظ و به منظور جبران خطرات بیشتر موجود در این کشورها بازده بالاتری را نسبت به کشور خود از سرمایه انتظار دارند

- در برهه‌ای از زمان قیمت کالاها بالا رفت و برآورد می‌شد که این روند صعودی هم چنان ادامه داشته باشد. به گفته‌ای دیگر قحطعی منابع طبیعی رخ می‌داد.- کشورهای جهان سوم با توجه به این پیش‌بینی‌ها می‌خواستند بیشترین سهم را کسب نماید

پیشنهاد چند ملیتی وام‌های کم هزینه بود که می‌توانست انگیزه‌ای قوسی برای تامین منابع چند ملیتی‌ها باشد. جهان سومی‌ها با قبول وام‌ها منابع طبیعی را برای چند ملیتی‌ها تامین نمودند. اما پیش‌بینی‌ها اشتباه از آب درآمد. به دلیل تولید انبوه قیمتهای سقوط کرد یعنی تا آن زمان از منابع طبیعی مثل آهن جهان سوم استفاده سرشاری می‌شد که این مصرف کاهش پیدا کرد. البته رشد ملایم تر اقتصادی نیز در این کاهش مصرف موثر بود. عامل دیگر طولانی بودن دوره طرح تا زمان بهره برداری در مورد بعضی از پروژه ها بود خیلی از این پروژه‌ها تا سالهای آخر دهه 70 معطل ماندند. اینگونه مباحص این نتیجه را بدست می‌دهند که این کشورها به گسترش تولید خود با زمانی که پولشان ثابت و قوی گردد ادامه می‌دهند. کاهش قیمتها که یک باره در دهه 80 صورت گرفت به این دلیل بود که چند ملیتی‌ها برای جلوگیری از ضرر خود به بهره‌برداری بیشتر از منابع جهان سومی‌ها که بپردازند. هنگامی که خطرات ناشی از ؟؟؟؟ قیمتها بی‌اهمیت تلقی شد کشورهای جهان سوم نیازی به مشارکت با سرمایه ‌گذاران خارجی ندیدند. اما قرارداد‌های منعقد شده مانع از این مشارکت بود و معادن کشورهای جهان سوم در انحصار چند شرکت اداره می‌شدند که در‌ آن کمپانی‌های غربی تمام تولید سرمایه‌گذاری و فروش را کنترل می کردند. چنین بافتی اجازه می‌داد که چند ملیتی‌ها قیمتها را نیز کنترل نمایند. در دهه 1970 بافت دوگانه‌ای از بازار با یکدیگر ترکیب شد. شرکتهای دولتی محلی با کمپانیهای چند ملیتی معادن که فاقد ذخائر بودند به رقابت برخاستند. تولید کنندگان جدید که فاقد بازار فروش فلزات بودند به ناچار به سازمان‌هائی از قبیل بورس فلزات لندن روی آوردند بنابراین باز هم در قیمت‌گذاری همان چند ملیتی‌ها حرف اول را می‌زدند. البته ترتیبات جدیدی بر اساس قرارداد و مطابق با نیازهای زمان در شرف تکوین است. خیلی از این ترتیبات قراردادی به صورت مشارکت می‌باشد، یعنی به خارجی اجازه می‌دهد تا بازدهی به نسبت سهمیه خود در طرح داشته باشد. در تشکیل مشارکت اغلب کشور میزبان حق الامتیاز‌هائی را به سرمایه‌گذار یا کمپانی میهمان حتی از پنج سال جلوتر از بهره‌برداری اعطا می‌نماید. تعدادی پا را فراتر گذاشته و سرمایه‌گذاری کمپانی میهمان را با ایجاد یک حساب ذخیره تضمین می نمایند. یعنی به آنها اطمینان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار پیش‌بینی نشده آنها به عواید نقدی خود دست می‌یابند

- کنتورهای میزبان و شرکتهای چند ملیتی انگیزه های بسیاری برای کار مشترک دارند و بنابراین پذیرای قراردارهای تجاری نوینی نیز خواهند بود

اصولاً وجود- ادامه حیات و جهت رشد شرکت با مدیریت است و بدین منظور در مجمع عمومی شرکتها اکثریت صاحبان سهام مدیرانی را انتخاب می‌کنند که بهتر از هر کس بتوانند در جهت تحصیل و حفظ منافع و اجرای سیاستهای ایشان گام بردارند. به همین دلیل شرکتهای چند ملیتی امریکا با چندی  پیش علاقه‌مند بودند که مالکیت صددرصد سهام و یا شرکتهای محلی در خارج از امریکا نیز در اختیار همان عده محدود سهامداران امریکائی یعنی خودشان باقی بماند. ولی بعدها بر اثر رقابت فشرده و برای جلب همکاری بیشتر ناچار شدند مقداری از سهام شعب و شرکتهای محلی را به مدیران و کارکنان محلی بفروشند. البته این سهیم کردن کارکنان تاثیری در مدیریت شرکت ندارد. و در مجموع اینگونه سهام پراکنده کمتر از حد نصابی است که حتی بتواند در مدیریت و خط مشی شعبه اثر گذارد. در دو دهه اخیر از یک طرف تکنولوژی الکترونیکی و ابداع و بکارگیری سایر تجهیزات و وسایل و دستگاههای مدرن ارتباطی و اطلاعاتی همراه با تدوین و اجرای سیستمها و روشهای متمرکز موجب شده است که اعمال کنترلهای مدیریت شعب از مرکز شرکت سیار آسان گردد و اطلاعات و اسرار شرکت منحصراً‌ برای تصمیم‌گیری در مرکز نگهداری شود و طرح برنامه های و تصویب بودجه مربوطه در مرکز شرکت بعمل آید و کنترلهای مربوط به اجراء پیشرفت برنامه ها و هزینه‌ها با دریافت گزارشات روزانه و حتی لحظه‌ای توسط مرکز اعمال گردد

-    کمپانیهای بزرگ، تنها موسساتی هستند که کلیه اطلاعات واقعاً‌ جهانی را در دست دارند. این امر باعث می‌شود که اولاً سطح کارائی آنها بسیار افزایش یابد. ثانیاً هیچ مقامی نتواند آنها را کنترل کند

      ·  تمام پست‌های کلیدی و مشاغل مهم مدیریت در شرکتهای اصلی در اشتغال ابتاع کشوری است که شرکت تابع آن است. در عملیات خارجی هم کارهای عمده در دست اتباع همان کشور است

با توجه به مطالب گفته شده می‌‌توان دریافت که مهم‌ترین وظیفه یک مدیر جهانی در درجه اول حفظ و افزایش سرمایه گذاری تحت مسئولیت او می باشد و به منظور حفظ سرمایه‌گذاری ناچار بایستی به امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی توجه دقیق و دائمی داشته باشد و برای ازدیاد سرمایه‌گذاری چاره‌ای ندارد جز اینکه تمام کوشش و تلاش خود را در دو جهت بکار اندازد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه بیستم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری با word

  مقدمه       
بخش نخست – اهمیت ذاتی و نقد قانونگرایی مطلق                              
1 عدالت هدف نهایی است ونظم مقدمه آن                                       
2 . حق داوری مردم    
3 . اهمیت نیازهای اجتماعی                                          
4 . مقاومت طبیعی مردم در برابر ظلم و قوانین نامطلوب                  
5 . شعار اطاعت از قانون و تمهید گریز از قانون                           
منبع:                                      

منبع

 تالیف جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، استاد دانشگاه – وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه

همه می دانید که آقای رئیس جمهور ( حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی دوره اول ریاست جمهوری 1376 ) با شعار قانونمند شدن جامعه ، جامعه مدنی ، قانونگرایی و استقرار قانون ، فعالیتهای انتخاباتی خود را شروع کردند . استقبال شدیدی که مردم از این گونه شعارها کردند بیهوده نبود ، برای اینکه ما از بی نظمی و از جانشین شدن اراده های خصوصی به جای اراده های اجتماعی رنج بسیار برده ایم

البته بعضی از بی نظمی ها طبیعی است . بعد از هر انقلاب ، نظم موجود از بین می رود و نظم جدیدی به جای آن بنشیند مقداری بر هم ریختگی ، قانون شکنی و احیاناً سوء استفاده ها پیش می آید ، ولی ما از این رهگذر رنج بسیار بردیم و هنوز هم آثار آن ما را رنج می دهد . پس طبیعی است که دانشکده حقوق و جامعه حقوقدانان ، باید از شعار قانونگرائی استقبال کنند . با وجود این ، سیاستمداران ممکن است آرمانهای خوب داشته باشند ، ولی این وظیفه حقوقدانان است که آرمانها را در لباس مناسب ارائه کنند و ارائه این لباس مناسب در تحقق آن آرمانهای خوب اثر اساسی دارد

بی گمان شعار قانونگرایی خیلی ها را می رنجاند . کسانی که اراده شان به عنوان قانون اجراء می شود ، صلاح خود را در این می بینند که وضع ادامه پیدا کند ، ولی دانشگاه ها و روشنفکران و کسانی که نیازهای غیر از نیازهای ابتدایی مادی دارند ، برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائلند

در واقع ، خلاصه و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون این است که جامعه منظم باشد ، نظم یکی از نیازهای جامعه مدنی و انسان است . انسان از آزادیهای جامعه طبیعی گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگینی بار اقتدار دولت داده است ، تا جامعه اش منظم باشد و از بی نظمی پرهیز کند

جامعه منظم آن جامعه ای است که هر چیز آن به جای خود باشد . در این نظم بارقه ای از عدالت نیز هست . زیرا وقتی جامعه قانونمند شد ، تساوی مردم در مقابل قانون اعمال می شود ، قانون برای همه یکسان است . می دانید که تساوی جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوی نباشد ، جوهر عدالت صوری هست

در نتیجه ، ما از شعار قانونگرایی و قانونمند شدن جامعه استقبال می کنیم و آن را می پذیریم و اگر کمکی هم از دست ما بر می آید ، لازم است که در این راه بکنیم با وجود این ، توضیحاتی در این باره دارم که باید ، به عنوان تعدیل این امر بگویم سپس در بخش دوم سخنرانی ، به فنونی که قانونگزاری دارد ، می پردازیم

* بخش نخست – اهمیت ذاتی و نقد قانونگرایی مطلق

1 ) عدالت هدف نهایی است ونظم مقدمه آن

از نظر سیاسی ، گفته می شود که مردم ملزم هستند از قانون اطاعت کنند و از مردم می خواهیم که چنین کاری را بکنند . ولی ، این گفته تنها یک بعد قضیه است ، بعد دیگر قضیه این است که ، قانون باید چه شرایطی را داشته باشد که قدرت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کند . اولین سئوالی که در برابر این خطاب که باید قانونگزار باشی ، قانونمند باشی و از قانون اطاعت کنی ، به ذهن می رسد این است که از کدام قانون ؟

قانونی که به جای خودش نشسته و عادلانه است یا قانونی که از جای شایسته خود حرکت کرده و به طرف بی عدالتی می رود ؟ آیا از بی عدالتی در لباس قانون هم باید اطاعت کرد ؟ بنابراین ، نکته ای را که باید خدمتتان عرض کنم این است که ، هم برای کسانی که طرفدار حکومت قانون هستند ، و هم برای کسانی که مخالف هستند ، این شعار مقدماتی است

گفته شد که انسان به نظم احتیاج دارد ، برای اینکه انسان می خواهد زندگیش قابل پیش بینی باشد . وقتی به دادگاه می رود ، بداند که دادگاه چه رای می دهد و چه قانونی حاکم بر اوست . صاحب حق مطمئن باشد که به حقش میرسد ، و مدیون مطمئن باشد که روزی مجبور است ، حق را اجراء کند

بی نظمی یعنی گام نهادن در تاریکی ، یعنی بسان کوران حرکت کردن و این زندگی را بسیار دشوار می کند . بنابراین ، ما به نظم احتیاج داریم . ولی همان انسانی که به نظم احتیاج دارد ، نظم ظالمانه را نمی پسندد و نمی پذیرد

نظم به این است که مقدمه اجرای عدالت باشد . هدف مطلوب ، اجرای عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجرای عدالت است ، چون با بی نظمی هیچگونه عدالتی در جامعه مستقر نخواهد شد . به همین جهت است که گاهی انسان به رغبت نظمی را واژگون می کند تا بساط ظلمی را بر چیند و این کاری است که مردم در انقلابات میکنند

درست است که هدف هر انقلابی این است که نظم جدید را به جای نظم قدیم بنشاند ولی بهر حال مدت زیادی مردم دچار بی نظمی می شوند . آن بی نظمی را به جان می خرند تا بساط ظلمی را واژگون کنند . پس معشوق نهایی ، هدف واپسین و غایب مطلوب ، اجرای عدالت است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه بیستم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله کنه های نباتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله کنه های نباتی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله کنه های نباتی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله کنه های نباتی با word

مقدمه  
زیست‌شناسی  
شکل‌شناسی و مشخصات ظاهری  
خسارت کنه‌ی زنگ مرکبات  
شیوه مبارزه با این آفت  
کنترل شیمیایی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله کنه های نباتی با word

1      دکتر میرمویدی، علی‌نقی (1325)ـ حشره‌شناسی، آفات و کنترل بیماری‌ها ـ کرمانشاه، انتشارات طاق‌بستان ـ 1382 ـ ص731
2     دکتر اسماعیلی، مرتضی ـ دکتر آزمایش فرد، پروانه ـ دکتر میرکریمی، اسداله ـ حشره‌شناسی کشاورزی ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ 1374 ـ ص550
3         بهداد، دکتر ابراهیم ـ آفات درختان میوه ایران ـ تهران ـ انتشارات نشر سپهر ـ 1370 ـ ص841
4     سپاسگزاران، حسین ـ 1355 ـ کنه‌های زیان‌آور و مفید گیاهان زراعی ـ تهران ـ انتشارات دانشگاه گیلان ـ ص108
5          اینترنت ـ سیروس آقاجانزاده، گروه حشره‌شناسی ـ دانشگاه علوم کشاورزی ـ بنگلور

مقدمه

کنه‌های نباتی،‌ دسته‌ای از آفات مهم نباتات زراعی و درختان را تشکیل می‌دهند و بخصوص در سال‌های اخیر در گیاه‌پزشکی اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. از مشخصات عمده این بندپایان، این است که بدن آنها‌، یکپارچه است و سر، قفسه سینه و شکم از هم جدا و متمایز نیستند، برخلاف حشرات دارای شاخک نمی‌باشند، پوره‌ها و جانور کامل چهار چفت پا دارند، ولی پوره‌های سن اول سه جفت پا دارند. افراد خانواده Etyophidae در همه حالات فقط دو جفت پا دارند، بیشتر کنه‌های نباتی که در کشاورزی اهمیت دارند، گونه‌های خانواده Tetranychidae هستند که چون عده زیادی از آن‌ها در سطح برگ، مانند عنکبوت تار می‌تنند، به کنه‌های تار عنکبوت معروف هستند، خانواده‌های دیگری نیز هستند که در گیاهان زراعی و مواد انباری، ایجاد خسارت می‌کنند

کنه‌های خانواده Tetranychidae بسیار ریز و با چشم غیرمسلح قابل رویت هستند. اندازه آنها در حدود 8/0-2/0 میلیمتر است. روی پاها و بدن، موهای حسی و غیرحسی به اشکال مختلف دیده می‌شوند که وسیله تشخیص گونه‌هاست. قطعات دهانی آنها دارای شکل خاصی است و می‌توان گفت که از نوع برنده و مکنده است. بدین ترتیب که در موقع تغذیه، ابتدا نسوج گیاه را پاره می‌کنند و پس از خروج شیره نباتی آن را می‌مکند

در اثر پاره شدن نسوج برگ و میوه، بخصوص در مناطق خشک، علاوه بر از دست دادن شیره نباتی، مقداری از آب آنها نیز تبخیر می‌شوند و بر شدت خسارت افزوده می‌گردد و برگ‌ها و میوه‌ها به شدت می‌ریزند. از نظر دوره زندگی، کنه‌های نباتی دارای مراحل متمایز تخم، لارو، استراحت اول، پوره سن اول، استراحت دوم، پوره سن دوم، استراحت سوم و جانور کامل می‌باشند

بعضی از این کنه‌ها در شرایط آب و هوایی مساعد می‌توانند هر 7 تا 10 روز یک نسل ایجاد کنند و هر جانور ماده می‌توانند 100-50 تخم بگذارد. در این صورت قدرت تکثیر این جانوران نسبتاً شدید است و در شرایط مساعد، خسارت فراوان ایجاد می‌کنند. خسارت کنه‌ها اغلب شامل زرد شدن، زنگ‌زدگی، جمع شدن و ریزش برگ‌ها و میوه‌ها می‌باشد. بعضی کنه‌ها در روی برگ و میوه ایجاد بدشکلی یا گال می‌کنند. بعضی کنه‌های Eryophidae باعث ضخیم شدن برگ و پیچیدگی لبه و زنگ‌زدگی روی میوه می‌گردند

زیست‌شناسی

این کنه از خانواده Eriophyidae می‌باشد و در شمال باغداران به آن مخملک نیز می‌گویند. اطلاق این نام به این علت است که پشت برگ‌های آلوده درختان نارنج و پرتقال مخملی رنگ (قهوه‌ای روشن) می‌شود و میوه‌ها حالت زنگار قهوه‌ای رنگ به خود می‌گیرند، برعکس، برگ و میوه درختان لیمو در اثر حمله این کنه به خاکستری متمایل به نقره‌ای تغییر رنگ‌ می‌دهد. بدین جهت کافی گاهی کنه نقره‌ای نامیده می‌شود. این آفت در باغات مرکبات شمال کشور بسیار شایع است و گاهی باعث خسارت فراوان می‌شود و بطور کلی، در تمام سال، کلیه مراحل زنگی آفت را می‌توان دید، ولی فعالیت و تکثیر آن از حدود ماه آبان تا شروع روزهای گرم در اردیبهشت کند می‌شود

شکل‌شناسی و مشخصات ظاهری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه بیستم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله منابع شیخ مفید در گزارش‏های تاریخی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله منابع شیخ مفید در گزارش‏های تاریخی با word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله منابع شیخ مفید در گزارش‏های تاریخی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله منابع شیخ مفید در گزارش‏های تاریخی با word

چکیده    
مقدمه    
منابع شیخ مفید در گزارش‏های تاریخی    
دسته اول    
دسته دوم    
دسته سوم    
نتیجه    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله منابع شیخ مفید در گزارش‏های تاریخی با word

ـ ابن‌جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا؛ 18 جلد، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1412 ق

ـ ابن‌حجر عسقلانی، شهاب الدین احمد بن علی، لسان المیزان، بیروت، مؤسسه الأعلمی، 1406 ق، چاپ دوم

ـ ابن خلّکان، أبوالعباس أحمد بن محمد، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق احسان عباس، بیروت، دار صادر، 1414 ق

ـ ابن داود حلّی، تقی‌الدین حسن بن علی، رجال ابن داود، نجف، المطبعه الحیدریه، 1392 ق

ـ ابن ندیم، أبو‌الفرج محمد بن اسحاق، الفهرست، تحقیق رضا تجدد، [بی‏جا، بی‌نا، بی‏تا]

ـ ابو‌الفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، به کوشش کاظم مظفر، قم، انتشارات رضی، 1405 ق

ـ أبو‌مخنف أزدی، لوط بن یحیی، مقتل الحسین(ع) (وقعه الطف)، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم، 1417 ق، چاپ سوم

ـ حلّی، جمال‌الدین حسن بن یوسف، رجال العلامه، به کوشش سیدمحمدصادق بحرالعلوم، قم، انتشارات رضی، 1402 ق

ـ خطیب بغدادی، أحمد بن علی، تاریخ بغداد أو مدینه السلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بی‏تا]

ـ ذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد، العبر فی خبر من غبر، تحقیق محمدسعیدبن بسیونی زغلول، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بی‏تا]

ـ ـــــــــــــــــ ، میزان الإعتدال فی نقد الرجال، تحقیق علی محمد بجاوی، بیروت، دارالفکر، [بی‏تا]

ـ زرکلی، خیرالدین، الأعلام،بیروت، دار العلم للملایین، 1992م، چاپ دهم

ـ سمعانی، ابو‌سعد عبدالکریم بن محمد، الأنساب، تحشیه محمد عبد القادر عطا، 6 جلد، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1419 ق

ـ سیدمرتضی، علی بن حسین موسوی، الفصول المختاره من العیون و المحاسن، قم، المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید، 1413 ق

ـ تهرانی، محمد محسن آقا بزرگ، الذریعه إلی تصانیف الشیعه، 26 جلد، بیروت، دار الأضواء، 1406ق، چاپ دوم

ـ طوسی، أبو‌جعفر محمد بن حسن، الفهرست، به کوشش سیدمحمدصادق بحر‌العلوم، قم، انتشارات شریف رضی، [بی‏تا]

ـ ـــــــــــــــ ، رجال الطوسی، تحقیق محمد صادق آل بحر‌العلوم، نجف، مکتبه الحیدریه، 1381 ق

ـ کتبی، محمد بن شاکر، فوات الوفیات، تحقیق احسان عباس، بیروت، دارصادر، [بی‏تا]

ـ مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفه حجج اللّه‏ علی العباد، تحقیق مؤسسه آل‌البیت لإحیاء التراث، قم، المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید، 1413 ق

ـ ـــــــــــــــ ، الفصول المختاره، تحقیق سیدمیرعلی شریفی، بیروت، دارالمفید، 1414 ق

ـ ـــــــــــــــ ، الأمالی، تحقیق علی‌اکبر غفاری و حسین استاد ولی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1413 ق، چاپ دوم

ـ ـــــــــــــــ ، الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره، تحقیق سیدعلی میرشریفی، قم، المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید، 1413 ق

ـ نجاشی، أبو‌العباس أحمد بن علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری‌زنجانی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1407 ق

ـ یاقوت حموی، ابو‌عبداللّه‏ بن عبداللّه‏، معجم الادباء، بیروت، دار ‌احیاء التراث العربی

چکیده

در این نوشته با اشاره به اهمیت منابع در تاریخ اسلام، به ویژه اهمیت منابع کهن تاریخی، به منابع شیخ مفید و نیز ویژگی‏های روش وی در بهره‌گیری از منابع پرداخته شده است. بیان مواردی از این منابع کهن و ویژگی آن‏ها و نیز اشاره به گزارش‏های تاریخی شیخ مفید، به ویژه در دو کتاب الارشاد و الجمل و مقایسه آن‏ها با گزارش‏های مشابه که در منابع دیگر وجود دارد، مطالب این نوشته را در بر می‏گیرد. همچنین بخشی از منابع شیخ مفید که به گزارش‏های شفاهی و غیر مکتوب اختصاص دارد به اختصار بررسی شده است

واژگان کلیدی: تاریخ اسلام، شیخ مفید، منابع تاریخی، مصنفات شیخ مفید.

مقدمه

مطالعه در زمینه تاریخ، به ویژه تاریخ اسلام و تحلیل وقایع تاریخی باید با استفاده از منابع تاریخی کهن صورت گیرد. بر این اساس، صرف نظر از استثناهایی که وجود دارد و با در نظر گرفتن معیارهایی که منبع مورد استفاده را اعتبار می‏بخشد، باید اذعان داشت هر چه منبع مورد استفاده در مطالعات تاریخی به زمان وقوع حوادث نزدیک‌تر باشد از اتقان و درستی بیشتری برخوردار است. بسیاری از منابع تاریخی به مرور زمان از میان رفته و امروزه در دست‌‌رس ما نیست از این رو ناگزیر باید از آثاری استفاده کرد که از آن منابع بهره برده‏اند. یکی از عالمان بزرگی که به زمان منابع کهن نزدیک بوده و در آثار خود از آن‏ها بهره برده شیخ مفید است. از آن جا که این موضوع اهمیت بسیار دارد، آثار شیخ مفید مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و منابع مورد استفاده ایشان در گزارش‏های تاریخی تا حد ممکن بازشناسی شده است

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله منابع شیخ مفید در گزارش‏های تاریخی با word

شیخ مفید به سبب واقع شدن در دوره‏ای که رشد و تکامل علوم اسلامی در اوج پیشرفت بوده از سویی، و موجود بودن بسیاری از منابع کهن تاریخ اسلام که در دوره‏های بعد از بین رفته است، از سوی دیگر، این امکان را داشته است که بتواند از منابع دست اول در جهت هر چه پربارتر شدن نوشته‏های تاریخی خویش بهره جوید. از این رو برخی معتقدند کتاب الجمل  بخشی از خطبه‏ها، نامه‏ها و احادیث امام علی(ع) را که برگرفته از کتاب‏های مفقود شده است، در بر دارد.[1] در این صورت، الجمل در زمره منابع تاریخ اسلام به شمار می‏آید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه بیستم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله شهرستان آبیک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله شهرستان آبیک با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله شهرستان آبیک با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله شهرستان آبیک با word

مشخصات آماری و جغرافیایی شهرستان آبیک  
الف)فرصتهای توسعه  
ب)تهدیدات توسعه  
ج) قابلیت ها و توانمندیها  
د) اصلی ترین ضعفها  و محدودیتها  
هـ) اهداف بلند مدت توسعه  
و)راهبردهای بلندمدت توسعه  
ز)سیاست های اجرایی  
ح) اقدامات اولویت دار توسعه شهرستان  
آموزش  
1-1- بخش علوم تحقیقات و فناوری  
1-2- بخش آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای  
بهداشت و درمان  
3- اجتماعی و فرهنگی مذهبی  
بخش بهزیستی و امور رفاهی  
بخش مذهبی  
4- شهری و روستایی و تعاون  
امور شهری  
امور روستایی  
بخش تعاون  
کشاورزی و محیط زیست  
انرژی، منابع آب و آب و فاضلاب  
بخش منابع آب ، آب و فاضلاب  
بخش صنایع و معادن  
راه ترابری  
تربیت بدنی و ورزش  
امداد ونجات و حوادث غیر مترقبه و هلال احمر  
فهرست منابع و مآخذ:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله شهرستان آبیک با word

1- سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران

2- قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3- طرح مطالعات جامع استان قزوین (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین )

4- پروژه پیشنهادی برنامه چهارم شهرستان آبیک ( دفتر امور عمرانی فرمانداری آبیک )

5- نظرات پیشنهادی کارشناسان فرمانداری شهرستان آبیک

6- نظرات پیشنهادی رؤسا و کارشناسان ادارات و سازمانهای شهرستان

مشخصات آماری و جغرافیایی شهرستان آبیک

شهرستان آبیک با وسعتی حدود 1534 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 84201 نفر(براساس آمار سال 1375) کم وسعت ترین و نیز کم جمعیت ترین شهرستان استان قزوین می باشد. که دارای دوبخش مرکزی و بشاریات و دو شهر آبیک و خاکعلی بوده و مجموعاً دارای پنج دهستان است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت استان میزان جمعیت شهرستان در سال 84 بالغ بر 95928 هزار نفر می باشد

شهرستان آبیک در محدوده جنوب ارتفاعات طالقان از رشته کوههای البرز و نیز قسمت هایی از دشت قزوین واقع شده است. اکثر مناطق شهری و روستایی شهرستان و قسمت اعظم کارخانجات و واحدهای دامپروری و طیور در بخش شمالی که کوهستانی و دارای معادن سنگ سبز و گرانیت و بتونیت و باریت بوده ، واقع شده است و قسمت های مرکزی و جنوبی  شهرستان که در بخشی از دشت قزوین واقع شده  دارای زمین های حاصلخیز کشاورزی می باشد که از بهترین زمینهای کشاورزی دشت قزوین است. در جنوبی ترین نقاط    شهر ستان نیز اراضی شوره زار قراردارند

بارش میانگین سالیانه شهرستان بین 400 میلیمتر در نواحی شمالی و کوهستانی تا 250 میلیمتر در نواحی مرکزی  و جنوبی می باشد و آب و هوای آن از آب و هوای کوهستانی  تا آب و هوای نیمه بیابانی گرم در تغییر است . شهرستان دارای  رود دائمی نمی باشد و شبکه های آبهای زمینی آن فصلی و موقت می باشد

بر اساس آمار پراکندگی جمعیت شهرستان در سال 1365 برابر 11نفر و در سال 1375 برابر 21 نفر و در سال 1382 برابر 62 نفر د رکیلومتر مربع بوده است. جمعیت شهر آبیک در سال 1355 برابر 2568 نفر و درسال 1365 برابر 17074 نفر و درسال 1375 برابر 32843 نفر بوده است. رشد جمعیت شهر آبیک از سال 1355 الی 1365 برابر 660% و از سال 1365 الی 1375 برابر 190% اعلام شده است. که بیشترین علت رشد جمعیت در دهه بین سالهای 1355 الی 1365 اولاً افزایش نرخ رشد جمعیت در کشور و ثانیاً مهاجرت بوده است که عامل دوم در دهه های بعد نیز از فاکتورهای اصلی افزایش جمعیت شهر بوده و است

ترکیب جمعیتی شهر از دو قسمت تشکیل شده است. اول ساکنین اصلی شهر و دوم مهاجرین استانهای همجوار و روستاهای شهرستان و استان و دیگر استانهای کشور که جمعیت زیادی را تشکیل می دهند سیمای شهر نیز جز در مورد بخش های جدید الاحداث مانند شهرک خرم و قدس و کوی فرهنگیان  و اداره برق و سپاه همگی دارای بافت قدیمی و سنتی بوده و فاقد چیدمان و نظم شهری می باشد

جمعیت روستایی نیز از ساکنین بومی هستند  که سالها در این روستاها سکونت داشته و به کار کشاورزی و دامداری مشغول هستند . عده ای از روستائیان نیز در شرکت ها و کارخانجات شهرستان مشغول به کار هستند

 الف)فرصتهای توسعه

1- برخورداری از موقعیت ممتاز مکانی نزدیکی به شهر به شهرهای تهران ، کرج و قزوین به عنوان       بزرگ ترین بازار مصرف کشور و دسترسی به امکانات و منابع انسانی و توانمندی های استان تهران

2- ورود 270 میلیون مترمکعب آب تنظیم شده سد طالقان به استان از طریق شهرستان آبیک به عنوان قابلیت ویژه در توسعه شیلات و کشاورزی

3- دسترسی به منابع انسانی تحصیل کرده و مراکز آموزش عالی در مرکز استان و استان همجوار از جمله استان تهران

4- قرارگرفتن در مسیر راههای اصلی کشور(جاده ای و راه آهن)

5- جاذبه سرمایه گذاری در بخش صنعت  برای سرمایه داران با توجه به موقعیت مکانی ویژه شهرستان

6- قرارگیری در مسیر مسافران و گردشگران عبوری به سمت شهرهای شمالی وغربی کشور

7- نزدیک بودن به شبکه مترو کرج- تهران و قرارداشتن در مسیر توسعه آتی مترو کرج – تهران

8- جذابیت و استعداد شهرستان در جذب سرمایه گذاری های بزرگ به دلیل قرارداشتن در جوار استان تهران و دشت کشاورزی قزوین

ب)تهدیدات توسعه

1-   ممنوعیت ساخت صنایع تا شعاع 120 کیلومتری تهران و قرارگرفتن شهرستان در این محدوده

2- وجود کارخانه سیمان آبیک در کنار شهر آبیک به عنوان یک مجموعه صنعتی آلاینده و مانع توسعه شهر

3-استقرار شهرستان در منطقه با شدت زلزله بسیار زیاد و آسیب پذیر بودن ساختمان های مسکونی ،اداری و صنعتی

4- سرریز شدن بخشی از مشکلات و معضلات کلان شهرتهران و شهرستان های استان تهران به این شهرستان

ج) قابلیت ها و توانمندیها

1-    برخورداری از واحدهای دامپروری  و قابلیت های توسعه دامداری و آبزی پروری شهرستان

2-    برخورداری از زیربناهای سازمان یافته مانند شبکه های جاده ای ( اتوبان تهران- قزوین ) – راه آهن و برخورداری از فرودگاه مرکز خدمات کشاورزی

3-    وجود معادن سنگ های تزئینی ، شن و ماسه ،سیمان ،بنتونیت ، باریت،آهک ، زغال سنگ و;در شهرستان

4-    وجود آب و هوای مناسب ، خاک مستعد ، و اقلیم متنوع و برخورداری بخشی از زمینهای کشاورزی از کانال اصلی انتقال آب و قابلیت توسعه فعالیتهای زراعی و باغی و تنوع تولید محصولات کشاورزی

5-    وجود افراد متخصص در سطوح عالی و سرمایه داران در داخل و خارج از کشور از اهالی روستاهای شهرستان که امکان جذب آنها برای سرمایه گذاری در منطقه وهمچنین ساخت مکانهای عام المنفعه امکان پذیر است

6-    امکان توسعه و ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظورتأمین نیازهای آموزشی بخش صنعت و کشاورزی

7-    برخورداری ازکارگران ماهر و نیمه ماهر در اکثر رشته های صنعتی و کشاورزی

8-    مستعد بودن زمین های کشاورزی برای توسعه کشت دانه های روغنی( کلزا و;)

9-    نزدیکی به فرودگاه صنعتی و آموزشی

10-توجیه اقتصادی بیشتر جذب سرمایه نسبت به شهرستان های همجوار

د) اصلی ترین ضعفها  و محدودیتها

1- ضعف زیرساختهای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آب و خاک

2- قدیمی و مکانیزه نبودن صنایع دام و طیور و بهره وری پایین این صنایع

3- کمبود نیروی انسانی ادارات شهرستان و همچنین ناکارآمدی و پایین بودن سطح  تحصیلات بخشی از پرسنل موجود

4- کم بودن اختیارات فرماندار در توزیع اعتبارات عمرانی و نداشتن منابع مالی به عنوان اهرمی در هدایت و تحرک ادارات شهرستان

5- عدم برخورداری شهرها و روستاهای بزرگ  شهرستان از امکانات و خدمات لازم همچون فضاهای فرهنگی و هنری ، امکانات اقامتی ،تفریحی وگردشگری و همچنین مراکز بهداشتی و بیمارستان

6- نابسامانی ساخت و سازهای صورت گرفته در داخل شهرها و استاندارد نبودن این فضاها با اصول معماری و شهرسازی و آسیب پذیری ساختمانها در برابر حوادث طبیعی

7- هماهنگ نبودن مجموعه های  صنفی و تشکل های غیر دولتی در بازاریابی محصولات و تولیدات شهرستان

8- ضعیف بودن نظارت دقیق و کنترل بر ساخت و سازهای غیر مجاز ، برداشت از معادن ، عدم مدیریت صحیح  شهری

9- نبودن یک مکانیزم صحیح در توزیع منابع مالی عمرانی به عنوان یک اهرم در نظارت ،کنترل وایجاد تحرک در دستگاه های اجرایی

10- برداشتهای غیرمجاز از منابع آب که موجب بیلان منفی آبهای زیرزمینی و آسیب رساندن به سفره های آبی شده است

11- مهاجرت از روستا ها به سمت شهرها به علت خدمات دهی بهتر شهرها نسبت به روستاها

12- عدم وجود منابع مالی و درآمدهای ثابت برای شهرداریها

13- عدم وجود تخصص و مهارت های حرفه ای در بدنه شهرداریها و مدیریت شهری

14- غلبه الگو «روستا شهری» با توجه به جدید بودن شهرها ( مخصوصا شهر خاکعلی)

15-پایین بودن میانگین سطح تحصیلات نیروهای انسانی بخش کشاورزی و صنعت

16- مستهلک شدن بخش مهمی از ماشین آلات و عدم توجه به بازسازی و نوسازی صنایع قدیمی

17- فقدان مراکز پژوهشی صنعتی و «علمی -  کاربردی» جهت ارائه خدمات مورد نیاز بخش صنعت و کشاورزی

18- نداشتن بیمارستان در شهرستان و کمبود مراکز بهداشتی و نیروی انسانی متخصص در بخش بهداشت و درمان و فقدان حتی یک درمانگاه تخصصی در شهرستان با همه تخصصهای پزشکی

19-کمبود فضاهای اداری برای فعالیت و خدمات دهی ادارات شهرستان

20- عدم به کارگیری روشهای علمی و فنی در امر استخراج معادن به دلیل پایین بودن توان علمی        بهره برداران

21- عدم استقرار بعضی ازادارات مهم در شهرستان مانند: صنعت و معدن ، آب و فاضلاب روستایی ، دامپزشکی، هواشناسی و مسکن و شهرسازی

22- خروج نیروهای متخصص از شهرستان به علت عدم انگیزه ماندگاری و کمبود امکانات شهری

23- کمبود فضاهای آموزشی و فرسوده و قدیمی بودن بخشی از فضاهای آموزشی موجود

24- فرسایش شدید خاک و کاهش حاصلخیزی آن در اثر بهره برداری از خاک و چرای مفرط مراتع

25- آفات محصولات جالیزی و گلخانه ای و محصولات زراعی و عدم کارآیی سموم آفت کش و تکنولوژی نامناسب سمپاشی

26- فقدان مراکرمشاوره علمی- کاربردی و سرمایه گذاری جهت ارائه خدمات به سرمایه گذاران بخش خصوصی در ابتدای ورود آنها به شهرستان جهت سرمایه گذاری

27- عدم وجود امکانات و خدمات شهری نظیر امکانات تفریحی، ورزشی و گردشگری و اقامتی

هـ) اهداف بلند مدت توسعه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه بیستم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله حجاب و حقوق زن از دیدگاه شهید مطهری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله حجاب و حقوق زن از دیدگاه شهید مطهری با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله حجاب و حقوق زن از دیدگاه شهید مطهری با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله حجاب و حقوق زن از دیدگاه شهید مطهری با word

مقدمه  
تأمّلى در سهم زن از ارث  
حجاب و عفاف زن  
نگاهى به قوانین تربیتى و اصلاحى  
اختیارات مرد در طلاق  
داورى, وساطت و حکمیّت خانوادگى  
سوابق خدمت زن در خانواده  
زن و اختیار طلاق  
تعدّد زوجات و نابرابرى حقوق زن و مرد  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله حجاب و حقوق زن از دیدگاه شهید مطهری با word

1 مطهرى, مرتضى, نظام حقوق زن در اسلام, انتشارات صدرا, قم, 25

2 همان, 111

3 همان, 112

4 همان, 115

5 تورات, سفر پیدایش, باب 2, آیه 22 و 23 و نیز باب 19 آیه 19 زن مگیرید

مقدمه

خبرگزاری فارس: اگر سهم مرد و زن را در زندگى مورد توجّه قرار دهیم, خواهیم یافت که سهم زن در شکل گیرى نهاد خانواده و رنج او براى تدبیر درونى آن بیش از مرد است, چرا که زن دوران باردارى, درد زایمان و عوارض آن, فصل شیرخوارگى فرزند و پرستارى از او را تحمّل مى کند, از نیروى بدنى او کاسته مى شود, توانایى وى در کار و تولید کاهش مى یابد, با این شرایط آیا منصفانه است که تأمین هزینه زندگى را نیز برعهده داشته باشد! حضور زن در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى چه حکمتى داشته که اسلام رعایت جانب زن را در مسائل مالى کرده و مرد را به صورت خدمتکار بى مزد و اجرت براى زن و خانواده, درآورده است؟ شکّى نیست که اسلام نخواسته به نفع زن علیه مرد و یا به عکس عمل کند, بلکه مطابق فطرت, طبیعت و قانون آفرینش, سعادت مرد و زن و فرزندان آنها را که باید در دامن زن پرورش یابند درنظر گرفته است. این قانون آفرینش و جریان طبیعى میان همه جانداران است, که به دست توانا و تدبیر حکیمانه آفرینش انجام گرفته است

اگر سهم مرد و زن را در زندگى مورد توجّه قرار دهیم, خواهیم یافت که سهم زن در شکل گیرى نهاد خانواده و رنج او براى تدبیر درونى آن بیش از مرد است, چرا که زن دوران باردارى, درد زایمان و عوارض آن, فصل شیرخوارگى فرزند و پرستارى از او را تحمّل مى کند, از نیروى بدنى او کاسته مى شود, توانایى وى در کار و تولید کاهش مى یابد, با این شرایط آیا منصفانه است که تأمین هزینه زندگى را نیز برعهده داشته باشد!

(خداوند زن را مایه آسایش و آرامش روح مرد قرار داده است. (وجعل منها زوجها لیسکن الیها) (اعراف / 189) دریافته است که هراندازه موجبات آسایش و فراغ خاطر همسر خود را فراهم کند, غیرمستقیم به سعادت خود خدمت کرده است و کانون خانوده خود را رونق بخشیده است. دریافت ه است که از دو همسر, لازم است لااقل یکى مغلوب تلاش ها و خستگى ها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح دیگرى باشد و در این تقسیم کار, آن که بهتر است در معرکه زندگى وارد نبرد شود, مرد است, و آن که بهتر مى تواند آرامش دهنده روح دیگرى باشد زن است.)

شکّى نیست که با الغاى نفقه, خسارات روحى, معنوى و عاطفى بسیارى بر نهاد خانواده وارد مى شود, و به قول استاد مطهرى

(اى کاش افرادى که تیشه برداشته کورکورانه بنیان استوار کانون مقدّس خانوادگى ما را که براساس قوانین مقدّس آسمانى بنا شده است خراب مى کنند, مى توانستند به عواقب کار بیندیشند و شعاع دورترى را ببینند.)


تأمّلى در سهم زن از ارث

کم نیستند کسانى که مى پرسند چرا در قوانین اسلام, نابرابرى در سهم الارث زن با مرد وجود دارد؟ این قانون با تساوى حقوق منافات دارد, زیرا سهم الارث زن, نصف مرد, و سهم پسر, دوبرابر دختر, و سهم شوهر, دوبرابر زن مى باشد. فقط پدر و مادر هستند که از فرزندش ان (اگر فرزند داشته باشد) به تساوى هریک, یک ششم ارث مى برند

این پرسش, پرسشى دیرینه است و در صدر اسلام نیز برخى این سوٌال را داشته اند و دین شناسان به ویژه امامان(ع) پاسخ داده اند. چنان که مرحوم مطهرى مى نویسد

(ابن ابى العوجاء در قرن دوم مى زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. این مرد از آزادى آن عصر استفاده مى کرد و عقاید الحادى خود را همه جا ابراز مى داشت, حتّى گاهى در مسجدالحرام یا مسجدالنبى(ص) مى آمد و با علماء عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام بهبحث مى پرداخت. یکى از این اعتراضات او به اسلام همین بود: مى گفت: (ما للمرئه المسکینه الضّعیفه تأخذ سهماً و یأخذ الرّجل سهمین); یعنى چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان تر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است

امام صادق(ع) فرمود: این براى این است که اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر , نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنایات اشتباهى که خویشاوندان جانى باید دیه بپردازند, زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است. از این رو سهم ز ن در ارث از مرد کمتر شده است

امام صادق(ع) صریحاً وضع خاص ارثى زن را معلول مهر و نفقه و معافیّت از سربازى و دیه شمرد.)

در گذشته و پیش از اسلام, زن از ارث محروم بوده است. چگونگى و مقدار محرومیت و علّت آن در جامعه هاى مختلف فرق داشته است. برخى براى زن نقشى در خانواده و تولید فرزند قائل نبوده اند و ارث زن را انتقال ثروت به بیگانه تلقّى مى کرده اند, زن و فرزندان او را خارج ا ز فامیل مى دانسته اند. برخى چون براى زن شخصیّت حقوقى و استقلال اقتصادى قائل نبوده اند او را از ارث محروم مى داشتند. از آنجا که به طور طبیعى زن نمى توانست در امور دفاعى سلاح بردارد, عرب جاهلى او را از ارث محروم مى دانست, و هنگامى که آیه ارث نازل شد براى ب رخى از آنان باعث شگفتى شد

(للرّجال نصیب ممّا ترک الوالدان والأقربون واللنّساء نصیب ممّا ترک الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو کثر نصیباً مفروضاً) نساء /

از هرچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث مى گذارند, مردان را نصیبى است. و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث مى گذارند, چه اندک و چه بسیار, زنان را نیز نصیبى است; نصیبى معیّن

در زمان نزول این آیات, برادر حسان بن ثابت, شاعر معروف زمان پیامبر(ص) درگذشت و از او زنى با چند دختر باقى ماند. امّا پسرعموهاى او همه دارایى وى را تصرف کردند و چیزى به زن و دختران او ندادند. زن او شکایت نزد رسول اکرم(ص) برد, حضرت آنها را احضار کرد, گفتند: زن که نمى تواند سلاح بپوشد و درمقابل دشمن بایستد, این ما هستیم که باید شمشیر به دست بگیریم و از خودمان و از این زن ها دفاع کنیم, پس ثروت هم باید متعلّق به مردان باشد, ولى رسول اکرم حکم خدا را به آنها ابلاغ کرد

در عرب جاهلى, پسر خوانده مرد ارث مى برد, ولى زن نه تنها ارث نمى برد, بلکه جزء سهم الارث به شمار مى آمد. این محرومیّت از ارث و دیگر حقوق, ویژه عرب جاهلى نبود, بلکه در یونان و ایران سامانى نیز زن از محرومیّت هاى فراوانى رنج مى برد

در حقوق اسلامى با این گونه نگرش هاى تبعیضى مبارزه شده است, ولى این سوٌال باقى مانده که چرا سهم الارث زن و مرد, برابر نیست. استاد مطهرى در پاسخ این سوٌال مى نویسد

(علّت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف مرد قرار داد (… للذّکر مثل حظّ الانثیین) (نساء / 11) وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد…

چون اسلام مهر و نفقه را لازم مى داند و به این سبب قهراً از بودجه زندگى زن کاسته شده است و تحمیلى از این نظر بر مرد شده است, اسلام مى خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران شود, از این رو براى مرد دوبرابر زن سهم الارث قرار داده است.)

آنچه درباره سهم الارث زن یادآور شدیم, نگاه کلّى بود به اصل موضوع و علّت تفاوت سهم الارث زن با مرد, امّا اگر بحث جزئى تر مورد توجّه قرار گیرد, هر مورد از انواع و ابعاد موضوعى ارث براى خود تفسیر و توجیهى دارد و این گونه نیست که همه جا ارث زن کمتر از مرد با شد. مطالب موردنظر را در چند نکته بیان مى کنیم

1 مشهور این است که زن از اموال شوهر ارث مى برد, ولى از غیرمنقول و زمین ارث نمى برد. امّا این فتوا مورد اتّفاق همه فقها نیست; برخى از فقها معتقدند که زن از غیرمنقول, قیمت, و از منقول, اصل آن مال را ارث مى برد

2 مشهور این است که اگر شوهر, تنها وارث زن باشد تمام اموال او را به ارث مى برد, ولى اگر زن, تنها وارث مرد باشد, تنها یک سوم اموال مرد سهم او مى شود و بقیه در اختیار حکومت قرار مى گیرد

این مسأله نیز مورد اتّفاق همه فقها نیست, بلکه برخى تفاوتى در ارث زن و مرد نمى بینند, چنان که آیه قرآن نیز مطابق همین قول است و تفاوتى میان زن و مرد قائل نشده است

3 اگر مردى درحال بیمارى همسرش را طلاق دهد و در اثر همان بیمارى از دنیا برود, حقّ زن در ارث محفوظ است, اگرچه پیش از مرگ همسر طلاق داده شده است, زیرا ممکن است کسى براى محروم کردن زن از ارث چنین کند, از این رو اسلام براى حفظ حقوق زن ـ به شرط اینکه پیش از ی ک سال بمیرد و یا زن پس از اتمام عدّه و قبل از یک سال ازدواج نکرده باشد ـ حق ارث قرار داده است, امّا چنین حقّى براى مرد نیست

4 گاهى خویشاوندان مادرى ارث مى برند, ولى برخى خویشاوندان پدرى ارث نمى برند, مثلاً خواهر و برادرهاى مادرى به طور مساوى ارث مى برند, عموهاى مادرى نیز به طور مساوى ارث مى برند, یعنى در خویشاوندان مادرى تقسیمات ارثى بالسّویه است. و نیز برادر مادرى به همراه برادر پدر و مادرى ارث مى برد, امّا برادر پدرى به همراه آنها ارث نمى برد. یعنى ارث به دنبال شیر مى رود, و مادرى ها با همه ارث مى برند

5 در اسلام, خانواده و اصالت و استقلال و اولویّت آن کاملاً مورد توجّه است و هرچیز بر محور آن شکل مى گیرد, ارث و دیگر حقوق مربوط به زن نیز با توجّه به پیوندهاى خویشاوندى و بر محور

خانواده تنظیم شده است. بنابراین آن کسى که نمى تواند اولویت خانواده را باور کند یا فرهنگى که چنین جایگاهى بدان نمى دهد, نمى تواند مناسبات حقوقى را در این چهارچوب دریابد. کسانى که امروز به عنوان دفاع از حقوق زن بر حقوق اسلامى خرده مى گیرند, باورى به قداست خانواده ندارند و براى آن اولویّتى قائل نیس,تند و این مشکل خود آنان است, نه مشکل اسلام

حجاب و عفاف زن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه بیستم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله بافت های گیاهی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله بافت های گیاهی با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بافت های گیاهی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بافت های گیاهی با word

 مقدمه

بافت مریستم

ویژگیهای یاخته های مریستمی

طبقه بندی مریستم ها

بافت پارانشیم

انواع بافت پارانشیم

vپارانشیم کلروفیلی  یا کلرانشیم

vپارانشیم ذخیره ای

vپارانشیم آبی یا آبدار

vپارانشیم هوایی یا حفره ای یا آئرانشیم

بافتهای نگاهدارنده

بافت کلانشیم

بافت اسکلرانشیم

üیاخته های فیبری

üاسکلرئید

بافتهای آوندی11

مقدمه

 بافت شناسی (هستولوژی)[1] یکی از رشته های مهم علم زیست شناسی محسوب می شود. بافت شناسی گیاهی، تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندانی نظیر مالپیگی[2] و گرو[3] ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیانگذاری شد. تصاویر بسیار دقیقی که گرو از بافتهای گیاهی رسم کرد امروزه نیز در بسیاری از کتب گیاهشناسی استفاده می شوند

بافتهای گیاهی بسیار متنوعند و اصولا تنوع آنها در نتیجه تکامل به وجود آمده است. بدین صورت که گروههای گیاهی تکامل یافته تر، دارای تنوع بافتی بیشتری می باشند. بیشترین تنوع بافتی در گیاهان گلدار یعنی تک لپه ایها و دو لپه ایها مشاهده می شود، چون در این گروهها بافتها و سلولها به حد والایی از تکامل خود رسیده اند و کاملا اختصاصی شده اند

در گروههای پست ترف بافتها تنوع کمتری دارند. برای مثال در خزه ها اگر چه تقسیم کار تا حد زیادی رخ داده است و اندامهای شبیه برگ، ساقه، ریشه ایجاد شده است و سلولهای فتوسنتر کننده و ذخیره ای و جذب کننده ساخته شده است ولی هنوزبافتها تمایز کامل نیافته  و کاملا اختصاصی نشده اند، بنابراین بافتها عمدتا پارانشیمی میباشند. در نهانزادان آوندی  بعضی از بافتها نظیر بافت هدایت کننده برای اولین مرتبه تمایز یافته است و سپس تکامل آنها ادامه می یابد تا در گیاهان گلدار به حد کمال خود می رسد و کاملا اختصاصی می شوند

بسیاری از گیاهان دارای اندامهای گوناگون ( ریشه، ساقه،برگ، گل) هستند. هر اندام از اجتماع چند نوع بافت و هر بافت از اجتماع یاخته هایی با ساختار و نقش یکسان به وجود آمدی هست. یاخته واحد ساختاری  و کنشی گیاه است

بافتهایی که در گیاهان دیده می شوند عبارتند از بافتهای : مریستم، پارانشیم، اپیدرم (بشره یا روپوست)، پریدرم، کلانشیم، اسکلرانشیم و همچنین بافتهای چوبی، آبکشی و ترشحی. بافت ÷ارانشیم را “بافت زمینه ای” بافتهای اپیدرم و پریدرم را ” دستگاههای محافظ یا پوششی”، بافتهای کلانشیم و اسکلرانشیم را ” دستگاههای نگاهدارنده یا استحکامی” و بافتهای چوبی و آبکشی را ” دستگاههای هادی ” گویند. ( شکل 1)

بسیاری از گیاهان دارای اندامهای گوناگون ( ریشه، ساقه،برگ، گل) هستند. هر اندام از اجتماع چند نوع بافت و هر بافت از اجتماع یاخته هایی با ساختار و نقش یکسان به وجود آمدی هست. یاخته واحد ساختاری  و کنشی گیاه است

بافتهایی که در گیاهان دیده می شوند عبارتند از بافتهای : مریستم، پارانشیم، اپیدرم (بشره یا روپوست)، پریدرم، کلانشیم، اسکلرانشیم و همچنین بافتهای چوبی، آبکشی و ترشحی. بافت ÷ارانشیم را “بافت زمینه ای” بافتهای اپیدرم و پریدرم را ” دستگاههای محافظ یا پوششی”، بافتهای کلانشیم و اسکلرانشیم را ” دستگاههای نگاهدارنده یا استحکامی” و بافتهای چوبی و آبکشی را ” دستگاههای هادی ” گویند. ( شکل 1)

 شکل 1: انواع بافتهای گیاهی

بافت مریستم 

یاخته های مریستمی که منشاء بافتهای گیاهی هستند جایگاههای مشخصی را در اندامهای گیاهی اشغال می کنند. واژه مریستم از کلمه یونانی ” مریستوس[4]” به معنای قابلیت تقسیم گرفته شده و بافتی است که یاخته های آن همواره دارای فعالیت تقسیم یاخته ای هستند

ویژگیهای یاخته های مریستمی

یاخته های مریستمی معمولا چند وجهی، دارای دیواره نازک، هسته بزرگ، سیتوپلاسم متراکم و چند واکوئول کوچک اند. این یاخته ها در شرایط مساعد بیرعت تقسیم میشوند و یاخته های جدید می سازند

طبقه بندی مریستم ها

یکی از متداولترین روش طبقه بندی مریستمهای گیاهی، طبقه بندی آنها بر اساس محل قرار گرفتنشان در پیکره گیاه است. بر این اساس دو نوع مریستم وجود دارد

 • مریستمهای انتهایی[5] : این نوع مریستمها در انتهای ساقه ها  و ریشه های اصلی و فرعی وجود دارند
 • مریستم های جانبی[6]  : این نوع مریستمها در داخل ساقه ها و ریشه های اصلی و فرعی به موازات کناره ها و پهلو های آنها قرار دارند مانند کامبیوم آوندی و کامبیوم چوب پنبه ای

 • [1]-  Histology

  [2] – Malpighi

  [3] – Grew

  [4] – Meristus

  [5] – Apical  Meristems

  [6] -  Lateral  eristem


  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  يکشنبه بیستم 4 1395
  (0) نظر
  برچسب ها :
  پروژه مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن با word

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

   پروژه مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن با word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد پروژه مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

  بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن با word

  مقدمه 
  فصــل اول 
  جغرافیای جمعیت و روشهای مطالعه آن 
  ا. پیدایش ، تحول و تکامل جغرافیای جمعیت 
  2 منابع آماری و روشهای مطالعه جمعیت‌ 
  الف . منابع آماری و اطلاعات 
  ب . روش مطالعه و تحقیق در جغرافیای جمعیت‌ 
  فصــل دوم 
  نگاهی گذرا به جمعیت جهان 
  1 تعداد و توزیع جغرافیای جمعیت‌ در دنیا 
  2 برخی شاخصها و ویژگیهای عمده جمعیتی 
  1-2 میزان موالید و مرگ و میر در جهان 
  2-2 رشد جمیت دنیا و توزیع ناهماهنگ جغرافیایی آن 
  3-2 ترکیب جنسی و سنی جمعیت‌ دنیا 
  توزع سنی 
  4-2   توزیع جمعیت‌ و تحول آن در 25 کشور پرجمعیت‌ جهان 
  3 جمعیت و محیط زیست 
  فصــل سوم 
  پیشینه تاریخی و گذشته‌نگری جمیت ایران 
  1 نظری بر گذشته جمعیت‌ ایران 
  2 تعداد جمعیت ایران در گذشته بر اساس نظریات مختلف دانشمندان 
  3 گذشته‌نگری جمعیت‌ ایران در سالهای قبل از 1335 
  فصـل چهارم 
  جمعیت شناسی ایران 
  جمعیت‌شناسی در ایران و سایر جوامع رو به توسعه: 
  جمعیت‌شناسی و سازمان ملل متحد: 
  فعالیت‌های جمعیتی ایران : 
  تنظیم خانواده در شرایط نامتوازن: 

  ا. پیدایش ، تحول و تکامل جغرافیای جمعیت

  مطالعه جمعیت و مسایل مربوط به آن به لحاظ گستردگی موضوع و طیف وسیع تغییرات آن در بین دانشمندان مختلف با زمینه‌های علمی متفاوت، که موضوع بررسیهای جغرافیای جمعیت است، نه تنها آن را در تلاقی با سایر شاخه‌های جغرافیا قرار داده بلکه منجر به پیدایش دیدگاههای مختلف در بین جغرافیدانان گردیده است که خود موجب مباحثه و منازعه بین جغرافیدانان و رشته‌های علمی مجاور مثل جمعیت‌شناسی شده است، امری که همواره در محافل علمی دنیا مطرح بوده و از محتوای کتابها و مقالات مربوط به جغرافیای جمعیت یا جمعیت‌شناسی جغرافیایی کاملاً مشهود و قابل لمس است. حال سوأل این است که جغرافیای جمعیت با این مفاهیم وسیع و گستردگی موضوع ، به چه نحوی و با توسل به چه روشی می‌تواند زمینه و قلمرو مطالعاتی خود را در میان رشته‌های علمی مجاور به ویژه جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی برگزیند؟ پاسخ به این سؤال با توجه به ماهیت جغرافیای جمعیت‌ ، چندان ساده نیست، زیرا اصولاً در اغلب شاخه‌های مختلف جغرافیا مثل جغرافیای شهری، روستایی، اقتصادی و ; مضاف‌الیه توضیح‌دهنده مضاف است و به نحوی از انحاء آن را مشروط و مقید می‌کند، بدین نحو کلمه روستایی در جغرافیای روستایی، قلمرو مطالعاتی آن را به طور نسبتاً واضح مشخص کرده و مباحث اصلی آن را با تمرکز روی مسایل روستایی به عنوان عنصر اصلی یک تحلیل سیستماتیک تعیین می‌کند؛ ولی در جغرافیای جمعیت‌، کلمه «جمعیت‌» به لحاظ محتوا و طیف معنایی گسترده نه تنها نتوانسته است به قلمرو و مطالعات جغرافیایی جمعیت‌ قطعیت ببخشد، بلکه آن را با توجه به تعاریف معمولی جغرافیا، به طرف یک کلیّت کشانده است. کلیّتی که موجب پیدایش نظریات افراطی در مورد جغرافیای جمعیت‌ گردیده است. افزون بر این جغرافیای جمعیت‌ نه تنها یک رشته علمی پویاست، بلکه با گسترش فعالیت انسانها و دستیابی به تکنیکهای جدید و بازشدن چشم‌اندازهای تازه جغرافیایی، دامنه مباحث و  قلمرو مطالعاتی آن همانند سایر رشته‌های علوم انسانی گسترش می‌یابد؛ بخصوص وقتی جغرافیای جمعیت‌، به عنوان علمی که علاوه بر تأکید بر تباینات مکانی، جنبه‌های فضیی جمعیت‌ را در رابطه با طبیعت به هم پیوسته مکانها مورد بررسی قرار داده و در پی کشف و تشریح اصولی روابط بین پدیده‌های جمعیتی و غیر جمعیتی برمی‌آید، بر پیچیدگی آن می‌افزاید. علاوه بر این زمینه‌های فکری و فلسفی جغرافیدانان تحت تأثیر نظامهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در برداشت از جغرافیای جمعیت‌ و تعبیر و تفسیر آن به صور گوناگون، پیچیدگی آن را مضاعف می‌کند. بنابراین اگر عنوان شود که تا به حال از جغرافیای جمعیت هیچ تعریف قانع‌کننده‌ای ارائه نشده است امر غیرعادی نخواهد بود. علی‌رغم این که روی تعریف و محتوای جغرافیا، با وجود اختلافات دائمی جغرافیدانان، توافق عمومی جهت پذیرش این که «جغرافیا یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است که حق تقدم را به جنبه‌های فضایی پدیده‌ها می‌دهد» حاصل شده است.[1]

  تا حدود سال 1950 علی‌رغم توجه زیاد به مطالعات جمعیتی، بیشتر از دیدگاه جمعیت‌شناسی و نه جغرافیای جمعیت‌ بدان پرداخته می‌شد و از مطالعه جغرافیای جمعیت‌ به صورت امروزی آن خبری نبود.[2] تا این که در سال 1951 «پیر ژرژ» با انتشار کتاب «مقدمه‌ای بر مطالعه جغرافیای جمعیت‌ دنیا»[3] و متعاقب آن «تراورثا» با انتشار مقاله‌ای با عنوان «بحثی در جغرافیای جمعیت‌» در نشریه انجمن جغرافیدانان آمریکا[4] باب مباحثه و مطالعه جغرافیای جمعیت‌ را با مفهومی تازه گشودند. شاید برای اولین بار در دنیای انگلیسی زبان «تراورثا» با مطرح کردن جمعیت‌ به عنوان نقطه عطفی که دیگر عناصر و پدیده‌های جغرافیایی از طریق آن قابل بررسی و مطالعه می‌باشد، جغرافیای جمعیت‌ را به عنوان رشته‌ای از شاخه‌های جغرافیای انسانی مطرح و موضوعات آن را تقریباً مشخص و چهارچوبی اولیه برای مطالعات جغرافیای جمعیت‌ ارائه کرد. در همان زمان تحت تأثیر «پیر ژرژ» در دنیای فرانسوی زبان بیشتر جغرافیدانان نظریه نسبتاً وسیعی را در باره قلمرو مطالعات جغرافیای جمعیت‌ برگزیدند. امری که به دلیل نوپا بودن رشته علمی، عدم وجود تعریف صریح و روشن از آن، مشخص نبودن قلمرو مطالعاتی، اثر زمینه‌های فکری و فلسفی دانشمندان در تعبیر و تفسیر از جغرافیای جمعیت‌، فزونی تحقیق و بررسی در مورد جمعیت‌ به لحاظ گسترش آمار و ارقام و در پی آن مشخص شدن ارتباط مستقیم و پیچیده بافت و ساخت جمعیت با تمام شرایط زندگی انسانی و همزمان بودن آن با رشد فزاینده جمعیت و به ویژه بعد از دهه 1960 ، و بالاخره پذیرش انسان به عنوان محور مطالعات جغرافیایی ؛ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود به طوری که «پیر ژرژ» (1951) عنوان می‌کند، مطالعه جمعیت مربوط به توزیع فضایی گروههای انسانی تحت تأثیر نظامهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، آهنگ مهاجرتها، جنبه‌های دموگرافیکی، کلیت‌های سیاسی و روابط موجود بین گروههای انسانی می‌گردد. بعدها برای تحدید حدود مشخص آن یادآور می‌شود که مطالعات جغرافیای انسانی باید در 5 رشته اصلی تعقیب گردد که یکی از آنها جغرافیای جمعیت‌ است.[5] این دیدگاه از جغرافیای جمعیت‌ در نظر «تروارثا» که برنامه کار منظم‌تری را ارائه می‌کند به صورت افراطی ظاهر می‌گردد. از نظر وی تعداد، تراکم و ویژگیهای جمعیت، پایه اساسی جغرافیا را تشکیل می‌دهد و نیز باید جنبه‌های مردم‌شناسی فیزیکی، فرهنگی، بهداشتی، مرحله تحولات جمعیتی و به ویژه جغرافیای تاریخی جمعیت را به عوامل فوق‌الذکر اضافه نمود که به تعبیر «نوون» جغرافیدان فرانسوی،اصول یاد شده بسیار متعدد و برنامه‌کار، بسیار جاه‌طلبانه است.[6]البته مسأله به این جا ختم نمی‌شود، بلکه نظریات افراطی‌تری نیز مطرح می‌شود. «هوسون» (1960) توزیع جمعیت را به عنوان سنگ زیرین جغرافیا در نظر می‌گیرد و بدین ترتیب عملاً جغرافیای جمعیت‌ را نه تنها با جغرافیای انسانی، که با کلیّت جغرافیا همانند می‌انگارد. این تعبیر از جغرافیای جمعیت‌ عملاً در نظر «ویلسون» (1968) که از جغرافیدانان معتقد به محدود کردن قلمرو جغرافیای جمعیت است، به کاری مدافکن تعبیر و تفسیر می‌گردد.[7] برای «پیرگورو» (1972) که از زمره جغرافیدانانی است که نظریات جالبی در جغرافیای انسانی و مسائل مورد بحث آن دارد، تراکم جمعیت و عوامل مترتب بر آن یک محور اساسی در جغرافیای انسانی است و بقیه مسایل جمعیتی را در رابطه با تراکم جمعیت‌ از قبیل چگونگی توزیع، گذشته جمعیت‌، جمعیت‌ شهری و روستایی، فرم و اشکال تراکم و تمرکز جمعیت، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. [8] بعکس «گورو» جغرافیدان دیگر فرانسوی به نام «پی‌یه» (1972) معتقد است که بسیاری از موضوعات مورد بررسی جغرافیای انسانی ، می‌تواند در محدوده بررسی جمعیت قرار گیرد.[9]افراطی‌تر از آن «برک» (1981) چنین اظهار می‌دارد: «به وسیله جغرافیای جمعیت‌ می‌توان تمامی روحیات اجتماعی را بررسی کرد به شرطی که آنها قابل شمارش، محدود و مشخص (قابل تحدید محل) باشند.[10] به عبارت دیگر جغرافیای جمعیت‌ تمام جغرافیای انسانی را دربرمی‌گیرد

  از جغرافیدانان ایرانی که آثار منتشر شده‌ای در این زمینه دارند می‌توان دکتر یدالله فرید، مسعود مهدوی و ; را نام برد. با این که دکتر فرید بیشتر تحت تأثیر مکتب جغرافیای فرانسه و به ویژه «پیر ژرژ» می‌باشد، اما توجهی خاص نسبت به مسایل جمعیتی و روابط متقابل بین پدیده‌های جمعیتی و یر جمعیتی با تأکید بر الگوی توزیع فضایی آنها، از خود نشان داده است. این امر دیدگاه وی را به دیدگاههای جغرافیدانان اروپایی غیرفرانسوی نزدیک کرده است.[11]

  بدینسان از لابه‌لای عقاید و نظریات دانشمندان مختلف، مشخص می‌گردد که گستره و قلمرو جغرافیای جمعیت‌ بسیار وسیع است. این گسترش موضوع، بعضی از دانشمندان را واداشته است تا دامنه پژوهش را محدود سازند. از این میان «ویلبر زیلنسکی» نه به دلایل نظری، بلکه به دلایل علمی معتقد است که باید تنها خصایصی را که موضوع گردآوری اطلاعات در پیشرفته‌ترین کشورهاست مورد توجه قرار داد که عبارتند از

  1      خصوصیات زیستی : جنس ، سن ، امراض ، علل مرگ و میر و احتمالاً نژاد؛

  خصوصیات اجتماعی: ترکیب خانواده، وضع ازدواج ، محل سکونت، آموزش، فعالیت، مذهب، قوم، ملیت ;؛
  خصوصیات دینامیکی: باروری، مرگ و یر ، رشد، مهاجرت

  نظریه «زیلنسکی» مورد تأیید بسیاری از جغرافیدانان به ویژه «کلارک» (1972) قرار گرفته که این امر، از مباحث اصلی کتاب وی شامل : الگوهای توزیع و تراکم جمعیت، الگوهای ترکیب جمعیت، جمعیت‌های شهری و روستایی، باروری، مرگ و میر، مهاجرتها، رشد جمعیت‌، جمعیت‌ و منابع و ; می‌باشد. «جونز» (1981) و «وودز» (1982) در جغرافیدان انگلیسی، به طور آشکار سعی در محدود کردن قلمرو جغرافیای جمعیت‌ به یک هسته مرکزی یعنی ساخت و دینامیک جمعیت، مهاجرت و ویژگیهای جمعیتی دارند

  در دهه‌های اخیر برخورد سیستمی با مسائل جمعیتی مورد توجه جغرافیدانان دنیا قرار گرفته است که ریشه در برگشت مطالعات علوم اجتماعی از تجربه‌گرایی (Empirisme) به کار سیستماتیک از سال 1940 به بعد در امریکا و به ویژه بررسیهای جمعیتی دهه 1960 «وات» (1960) دارد. نگرش سیستمی نمایانگر روابط متقابل عناصر تشکیل‌دهنده درون و برون سیستم بوده و ناظر بر تغییرات کیفی و کمی سیستمها تحت تأثیر دگرگونی عناصر تشکیل‌دهنده درون و برون سیستم بوده و ناظر بر تغییرات کیفی و کمی سیستمها تحت تأثیر دگرگونی عناصر تشکیل دهنده آنها می‌باشد. بدین صورت هر کدام از پدیده‌های مورد مطالعه جغرافیای جمعیت‌ در عین حالی که در درون خود دارای سیستمی مشخص می‌باشد با دیگر پدیده‌های غیر جمعیتی ، چون پدیده‌های طبیعی، اقتصادی، سیاسی و ; که خود از سیستمهای دیگری تبعیت می‌کند، پیوند خورده و تحلیلهای جمعیتی عمق و اصالت بیشتری پیدا می‌کنند. از طرفداران این گروه می‌توان به نظریات «و. زیلنسکی» ، «جان آی کلارک، 1972» «چارلز گیبسون 1980»، «جیمز نیومن» و «گوردون متزک» اشاره کرد. بر این اساس مسائل مورد بحث در جغرافیای جمعیت‌ علی‌رغم گسترش ابعاد آن متمرکز در بررسی جمعیت مکانها در ارتباط با منابع طبیعی، اکولوژی جمعیتی ، جمعیت‌ و کیفیت محیط طبیعی، رفاه اجتماعی، برنامه‌ریزی جمعیتی و سازمان‌دهی آینده، تحلیل سیاستهای جمعیتی در نواحی مختلف جغرافیایی و بالاخره تحلیل روابط متقابل آنها نه به صورت خطی بلکه به صورت زنجیره‌ای می‌گردد

  «استفان وایت» (1982) استاد دانشگاه ایالتی کانزاس، در معرفی و نقد کتاب «جمعیت» تألیف «متزک» و «نیومن» چنین می‌نویسد [12]: هدف و مقصود نهایی این کتاب، نتیجه‌گیری از روابط متقابل واقعیات، تئوریها، مسائل و مشکلات و خط مشی‌هایی است که از طریق آن ما می‌توانیم اثرات جمعیت را در سطح کره زمین بهتر درک کنیم ـ کتاب شامل مباحثی از قبیل مفهوم جغرافیای جمعیت‌ ، منابع، توزیع، رشد، باروری، مرگ و میر، مهاجرت، منابع طبیعی، سیاست، برنامه‌ریزی و خط‌مشی و ; می‌باشد. با این که کتاب به حدّ کافی دارای آمارهای توصیفی است اما روشن است که مؤلفان سعی در این دارند که خواننده را بیشتر به تفکر وادارند تا حفظ واقعیات، ; کوتاه سخن این که دانشجویان به تفکر عمیق در مورد پدیده‌ها تشویق و ترغیب شوند تا این که آنها را به صورت یک ایده مشخص شده از قبل بپذیرند

  بدین صورت با بررسی عقاید جغرافیدانان از سال 1950 به بعد در مورد مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت‌ به نظریات و دیدگاههای متضاد برمی‌خوریم، به طوری که عده‌ای جغرافیای جمعیت‌ را جزء یکی از رشته‌های جغرافیای انسانی تلقی کرده و گروهی دیگر عملاً آن را نه تنه با جغرافیای انسانی، که با کلیّت جغرافیا همانند می‌انگارند، دسته سوم در حد واسط این دو تلقی قرار می‌گیرند. به طور مسلم این برداشتهای مفهومی از جغرافیای جمعیت‌، گسترده شدن هر چه بیشتر قلمرو آن را ایجاب کرده است. اصولاً وسعت و گوناگونی موضوع مطالعه, اندیشه دائمی نسبت به اصلاح تئوریکی، اختلاف و منازعه بین محققان، از خصوصیات یک قلمرو علمی در حال تحول است. البته وجود این اختلافات هرگز مانع از این نخواهد شد که نتوان شمایی از یک قلمرو نسبی یا به عبارت دیگر در حال تحوّل را در ذهن داشت؛ وانگهی این اختلاف و تضاد تئوریکی بین دانشمندان مختلف دربرداشت از جغرافیای جمعیت‌ و قلمرو آن در عمل نیز مشاهده می‌گردد! در این مورد «دانیل نوون»[13] (1984) جغرافیدان فرانسوی کار ارزنده‌ای انجام داده است و آن بررسی موضوعات عمده و اساسی کتابهای جغرافیای جمعیت‌ (به استثنای موارد متدلوژیکی و موضوعات جنبی) که از سال 1965 به بعد منتشر شده، می‌باشد. بدین صورت 19 کتاب به زبانهای گوناگون از نقاط مختلف دنیا را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است که درنتایج آن معلوم می‌گردد اختلافات زیادی در مورد زمینه و قلمرو مطالعات جغرافیای جمعیت در بین دانشمندان مختلف وجود دارد که این تفاوتها بر اساس دیدگاهها، ملیّت و تاریخ انتشار اثر به شرح ذیل به ضابطه درمی‌آیند

  میانگین موضوع مورد بررسی برای هر مؤلف 8/8، با دامنه تغییر زیاد بین 5 و 12 موضوع می‌باشد، البته فراوانی بیشتر از آن شش موضوع است ولی مع‌الوصف تعداد مؤلفینی که بیش از ده موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند، نسبتاً زیاد است (حدود 50 درصد). این خود دلیل آشکاری بر عدم یکسان بودن قلمرو علمی جغرافیای جمعیت‌ است که گاهی محدود و زمانی خیلی گسترده می‌گردد. این امر بر اساس ملیّت نیز قابل توجیه می‌باشد به طوری که قلمرو این علم در انتشارات انگلیسی زبان (3/7) موضوع فرانسوی (2/10)، روسی (5/9) ، آمریکایی (3/9) و سایر مؤلفان اروپایی محدودتر است. با بررسی تاریخ انتشار کتابها و مقایصه آن با تعداد موضوعات، چنین به نظر می‌رسد که گذشت زمان کاهش تعداد موضوعات را به دنبال داشته است. این امر در بین کتابهای انگلیسی زبان به ویژه انتشارات بریتانیا کاملاً محسوس است ولی در حالت کلی کتابهایی که در سالهای 1960 منتشر شده‌اند به طور متوسط دارای 78 موضوع، کتابهای منتشر شده در دهؤ 70 شامل 2/9 موضوع، ولی کتابهایی که از سال 1980 به بعد منتشر شده‌اند به طور متوسط 6/7 موضوع را شامل می‌شوند. البته باید منتظر شد که این گرایش تازه در محدود کردن قلمرو جغرافیای جمعیت‌ یک امر اتفاقی بوده است و یا در آینده نیز دنبال خواهد شد

  به هر حال اکثریت قریب به اتفاق مؤلفان در توزیع فضایی جمعیت‌، ساخت و پویایی جمعیت‌ و مهاجرت به عنوان هسته مرکزی تحقیقات و مطالعات جغرافیای جمعیت‌ اتفاق نظر دارند ولی در مورد عوامل جنبی، اختلاف نظر زیاد بوده و نمایانگر توجه زیاد برخی از مؤلفان به پاره‌ای از موضوعات مطروحه در جغرافیای جمعیت‌ می‌باشد. البته در این میان نباید اثرات ملیّت ، تاریخ انتشار، دیدگاههای مختلف در برداشت مفهومی از جغرافیای جمعیت‌ و ; را نادیده گرفت. به طوری که مرحله تحولات جمعیتی، مسائل جمعیتی و جغرافیای تاریخی جمعیت‌، عوامل جنبی نسبتاً مهمّی را برای جغرافیدانان انگلیسی زبان تشکیل می‌دهد. در صورتی که مسائل مربوط به وضعیت اقتصادی، مسائل جمعیتی و مردم‌شناسی در کتابهای فرانسوی و مسائل مربوط به مسکن، نظام سکونت و اشکال استقرار انسانی و رابطه آن با شیوه‌های تولیدی در کتابهای روسی و لهستانی جای نسبتاً مهمی را اشغال می‌کند

  با در نظر گرفتن تعاریف مختلف و دیدگاههای متنوع جغرافیدانان از جغرافیای جمعیت‌ و پی‌آمد آن قلمروهای بسیار متفاوت، اکنون خود را بر سر دو راهی احساس می‌کنیم؛ آیا باید یک مفهوم بسیار وسیعی را در مورد جغرافیای جمعیت‌ پذیرا شد و یا متمایل به پذیرش معنی و مفهوم بسیار محدود، و یا انتخاب راه حلّی میانه شد؟ قبول قلمرو وسیع، که شاید از نظر تئوری تنها راه موجه باشد، نه تنها جغرافیای جمعیت‌  را در تلاقی با سایر علوم و شاخه‌های دیگر جغرافیا قرار خواهد داد، بلکه مدام به طرف انسیکلوپدی شدن برخواهد داشت. مسلماً قلمرو نسبتاً محدود و قابل دفاع بمراتب بهتر از قلمرو وسیع است که در عمل، دفاع از آن توام با مشکلاتی باشد. اگر چنانچه قلمرو محدود برای جغرافیای جمعیت‌ قائل شویم و زمینه مطالعاتی آن را متمرکز در عوامل جمعیتی بدانیم و یا همان‌طوری که قبلاً عنوان شد در هسته مرکزی، موضوعات مهم و هیجان‌انگیز دیگری نیز برای جغرافیدانان وجود دارد که گذر سطحی از آنها نه تنها به قلمرو جغرافیای جمعیت‌ قطعیت نمی‌بخشد بلکه آن را به عنوان مفسر یا تحلیلگر وقایع و عوامل جمعیتی مطرح خواهد ساخت؛ وانگهی هیچ دلیل تئوریکی مبنی بر محدود کردن افراطی قلمرو آن وجود ندارد. بنابراین با توجه به طیف وسیع اختلاف نظر موجود میان جغرافیدانان مختلف در مورد مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت‌، به آسانی نمی‌توان گرایش خاصی را نسبت به دو گروه افراطی فوق‌الذکر نشان داد، و نه با انتخاب راه حل میانه، حالت انفعالی به خودگرفت بلکه باید با محور قرار دادن خصوصیات جمعیتی (ساخت جمعیت‌، پویای جمعیت‌، مهاجرت و ;) با تأکید بر توزیع فضایی آنها، جمعیت‌ مکانها را در ارتباط با منابع طبیعی ، اکولوژی جمعیتی ، کیفیت محیط طبیعی و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد. بدیهی است تحلیل سیستماتیک روابط متقابل موجود میان عوامل فوق‌الذکر منتهی به آینده‌نگری جمعیتی و برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی آینده آن خواهد بود. شاید از این طریق جغرافیای جمعیت‌ با پرهیز از تأکید بیشتر روی مباحث جمعیت‌شناسی ، قالب جغرافیایی خود را حفظ کرده و به یک قلمرو نسبتاً مشخص و ملموس دست یازد. بدیهی است بررسیهای جمعیتی از این دیدگاه نه تنها به وحدت جغرافیایی (طبیعی ـ انسانی) نیازمند است بلکه جهت عمق و اصالت بخشیدن به تحلیلهای خود، فضای باز و آزاد سیاسی را طلب می‌کند تا از این طریق بتواند مسائل و مشکلات جمعیتی را عینّیت بخشیده و وظیفه خود را در ریشه‌یابی مشکلات روزمره انسانی ایفا نماید.[14]

  بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن با word

  بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن با word

  تحلیلهای جمعیتی باید بر اساس داده‌های جمعیتی معتبر و قابل اطمینان صورت پذیرد. مسأله‌ای که تمام دانشمندان و تحلیلگران بر آن صحه گذارده و معتقدند که آمار و ارقام جمعیتی قبل از تحلیل باید دارای خصوصیات و ویژگیهای ذیل باشند

  1 قابل اعتماد بودن آمار، مسأله‌ای که همواره مورد توجه است و هر کس قبل از بررسی و تحلیل باید از صحت و سقم آمار اطمینان حاصل نماید. راههای دسترسی به صحت آمار و قابل اعتماد بودن آنها زیاد می‌باشد ولی همواره می‌توان پذیرفت که آمار ارائه شده به وسیله اشخاص و سازمانهایی که وظیفه اصلی آنها جمع‌آوری و ارائه آمار است در اغلب موارد صحیح‌تر از آمار ارائه شده در سایر ادارات، سازمانها، وازارتخانه‌ها و اشخاص غیرمسئول می‌باشد. در مجموع می‌توان پذیرفت که عدم استفاده از آمارهای نارسا و مغلوط ، بهتر از استفاده کردن از آنهاست

  2 قابل مقایسه بودن آمار، آمارهای جمعیتی برای تحلیل، اگر فاقد جنبه‌های مقایسه‌ای باشند ارزش و اعتباری برای تحلیل نخواهد داشت و صرفاً به عنوان یک داده اطلاعاتی به حساب می‌آیند، حتی اگر با پیشرفته‌ترین روشها و با دقت کافی فراهم آمده باشند. متأسفانه داده‌های جمعیتی در زمانها و مکانهای مختلف گردآوری می‌شود و در مواردی تعریفها و محدوده‌های مربوط به آنها نیز یکسان نیست، از این رو باید قبل از هر مقایسه و تحلیلی به بازسازی آنها در محدوده‌های یکسان و با تعریفهای یکسان شده پرداخت. بدیهی است یکسان‌سازی تعریفها و محدوده‌های آماری سهل و ممتنع است؛ در مواردی با یک محاسبه ساده می‌توان به آن دست یافت و در مواردی این امر اگر نه غیرممکن، تقریباً ناشدنی است.[15]

  بنابراین در تحلیلهای جمعیتی و بررسیهای جغرافیایی جمعیت‌ آماری مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت، که با آمار ماقبل و مابعد خود و در نواحی مختلف قابل مقایسه باشد. این که این خصلت در چه صورتی، قابل حصول است می‌توان گفت موقعی که آمارها از نظر شرایط زمانی، روشهای آماری، به کارگیری شاخصهای جمعیتی، از یک سری استانداردهای ملی و بین‌المللی تبعیّیت کنند تا در تحلیل تشابهات و تباینات آماری در واحد زمانی و مکانی، اثرات سوء ناشی از زمان و مکان ، روشهای گوناگون آماری، شاخصهای متفاوت جمعیّتی را به حداقل رسانده و نتایج حاصله شفاف باشد. ذکر مثالی می‌تواند روشنگر مطلب باشد. مقایسه تراکم جمعیت‌ استان مازندران در سال 1345 به حسب کیلومتر مربع، با استان خراسان در سال 1355 و با یکی از ایالتهای آمریکا بر حسب مایل مربع در سال 1995، نه به لحاظ تفاوتهای مکانی، و نه مقایسه زمانی نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت. همچنین برای مقایسه آمار و ارقام مربوط به بیکاری در زمانهای مختلف یا در مکانهای متفاوت، مخرج کسر را نه به طور یکسان بلکه به صورت متفاوت، کل جمعیت‌، جمعیت‌ 10 سال به بالا، جمعیت‌ شاغل در نظر گیریم اختلافات در درصد بیکاری بیشتر تحت تأثیر تعاریف، مفاهیم و زمان خواهد بود تا عدم فرصت اشتغال. در واقع یکی از شاه بیتهای هر پژوهشی آن است که داده‌های خود را در کنار و همراه انبوه داده‌های مربوط تفسیر کند. نقاط مشترک و مخالف داده‌های خود را با دیگر داده‌ها برشمارد، علل افتراق و اشتراک را بازگو کند و خواننده را متوجه علل ریشه‌ای و زمینه‌ای تفاوتها و اختلافات و تشابهات بکند. که یکی از عوامل تسهیل کننده این امر خاصیت قابل مقایسه بودن آمار است

  3 استفاده از شاخصهای شناخته شده بین‌المللی، که در تحلیلهای جمعیتی به منظورهای گوناگون و در زمینه‌های مختلف به وسیله جمعیت‌شناسان، جغرافیدانان، اقتصاددانان، ارائه شده است. عدم استفاده از این شاخصها، و ارائه آمارهای جمعیتی بر اساس غیر آنها، ولو دقیق و کافی هم باشد به لحاظ عدم قابل مقایسه بودن آمار در نواحی مختلف وافی به مقصود نخواهد بود. مثلاً باروری یک جمعیت‌ را می‌توان به انحاء مختلف محاسبه کرد. ولی تحلیلهای باروری موقعی ارزش علمی خواهد داشت که بر اساس شاخصهای مربوط به باروری عمومی، باروری ویژه گروههای سنی ، باروری کل، تجدید نسل ناخالص و خالص و ; باشد

  4 طولانی بودن مدت آمار، برای تحلیلهای جمعیتی و مشخص کردن روند تحولات پارامترهای جمعیتی مسلماً نیاز به آمارهای طولانی مدت در سطح یکسان و هماهنگ است تا از طریق آن بتوان اثرات عوامل اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را در چگونگی تحولات جمعیتی سنجیده و راه را جهت پیش‌بینی تحولات آن در آینده هموار ساخت

  با در نظر گرفتن عوامل بالا، در انتخاب آمار و ارقام درمورد کشور ایران جهت ارائه و تحلیل آنها که تا حدودی بتواند عوامل و ویژگیهای بالا را برآورده سازد از نتایج سرشماریهای 35، 45، 55، 65، 1375 استفاده می‌شود و استفاده از سایر آمارنامه‌ها، و ارقامی که به وسیله افراد و یا سازمانهای مختلف تهیه شده، جز در یکی دو مورد خودداری می‌گردد

  ب . روش مطالعه و تحقیق در جغرافیای جمعیت‌

  شاید بتوان گفت یکی از ویژگیهای خاص هر شاخه علمی، دارا بودن روش تحقیق منسجم جهت تحصیل و ارزیابی یافته‌های خود و تکامل بخشیدن به سیر تحولی آن و نهایتاً پیاده کردن نتایج مفید آنها در راستای نیازهای جوامع بشری است. در این صورت علمی که فاقد سبک و روش تحقیق علمی باشد اصولاً نمی‌تواند شاخه علمی و علم قلمداد شود. چرا که روش تحقیق علمی در حقیقت امر، چارچوبی را فراهم می‌کند که فقط در درون آن پاسخ به سؤالات و مسائل امکان‌پذیر می‌گردد. که هدف اصلی آن تعمیق شناخت بشری و رسیدن به واقعیات علمی است. به عبارت دیگر علم بی‌طرفانه در پی کشف قوانین حاکم بر واقعیات به روش منطقی از طریق فرایند پژوهش کنترل شده است. از آنجایی که تمام علوم به جلوه‌های واقعیتی یگانه ناظرند، با یکدیگر ارتباط داشته و از آنجا که علم هستند با متدلوژی (روش‌شناسی) یکسانی هستی را می‌کاوند.[16]بنابراین جغرافیای جمعیت‌ نیز نمی‌تواند جدا از این علوم قلمداد شود و اصولاً طرح روش تحقیق در جغرافیای جمعیت‌ به صورت انتزاعی معنی و مفهومی نخواهد داشت، بلکه در جغرافیای جمعیت‌ نیز همانند سایر علوم از روش تحقیق علمی و فرایند پژوهشی کنترل شده، که اختصاص به تمامی علوم دارد استفاده می‌شود. این فرایند پژوهشی شامل مراحل مختلفی است که با طرح مسأله شروع، پاسخ نظری برای آن پیشنهاد و پس از طی مراحلی از قبیل مشاهده، تجربه ، تجزیه و تحلیل داده‌ها، استنتاج و بالاخره به نتایج مورد نظر رهنمون می‌گردد (یعنی گذر از پنج مرحله اصلی تحقیق تجربه مقدماتی ، تدوین فرضیه، تجربه وسیع، قانون، تئوری). بنابراین مشخص می‌گردد تنها جائی‌که علوم مختلف در آنجا و در آن مرحله از همدیگر فاصله می‌گیرند نحوه و چگونگی مشاهده و یا مرحله تجربه وسیع است که هر شاخه علمی به تناسب خود، مثل جغرافیای جمعیت‌، جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز و نحوه طبقه‌بندی و ; از روشهای ویژه‌ای استفاده می‌کند که مختص خود می‌باشد. در حقیقت می‌توان گفت متدولوژی که مفهوم لغوی آن روش‌شناسی است به دو معنی به کار می‌رود. یکی بررسی روشهای تحقیق علمی و دیگری مجموعه روشهای هر علم. اولی ناظر بر اعمال روش و نشان دادن راهی است که محقق را از کج‌اندیشی و بداندیشی بازدارد و او را در رسیدن به واقعیات یاری دهد. در این راستا متدولوژی یا روش‌شناسی شاخه‌ای از منطق یعنی فنّ درست اندیشیدن محسوب می‌شود. دومی شامل تعدادی روش، الگوی مطالعاتی و وسایل ارتباطی بین محقق و جامعه آماری است که هر شاخه علمی نسبت به ماهیت خود دارای یک یا چند روش مخصوص به خود می‌باشد. مسأله‌ای که ذکر آن حائز اهمیت است اینست که تمامی روشها علی‌رغم داشتن اختلافات زیاد نسبت به هم از یک جهت به یکدیگر می‌مانند و آن این که همه آنها بر تجربه استوار است. یعنی تجربه آغاز و انجام کار علمی و زمینه روشهای علمی است، و چون زمینه هر تجربه‌ای هم یک سلسله اعمال و احکام ذهنی است پس افکار یا به لفظ دیگر، فلسفه محقق نیز در کار او مؤثر است. بدین معنی که محقق با فلسفه شخصی خود به موادی که از تجربه می‌گیرد رنگ و شکل و معنی می‌دهد. بر این اساس بی‌جهت نیست که تعریف، مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت‌ در بین دانشمندان و جغرافیدانان مختلف نسبت به زمینه‌های فکری و فلسفی آنها به صورت متفاوت ارائه و بیان می‌گردد؛ علی‌رغم این که در طول زمان، روی پاره‌ای از مسائل و محورها به توافق می‌رسند. بدینسان کسی که دارای تمایلات اشتراکی و تصورات ذهنی مربوط به آن می‌باشد در بررسیهای علمی خود مسلماً نمی‌تواند روی مالکیت‌های خصوصی، مسکن، تجارت بازار، ; نظر مناسب و مطلوبی داشته باشد. با تأمل روی مقدمه فوق‌الذکر مشخص می‌گردد که جغرافیای جمعیت‌ همانند سایر زیر شاخه‌های جغرافیا، شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی و سایر علوم در ارائه روش تحقیقی برای مطالعات خود همان راهی را در پیش می‌گیرد که سایر علوم. یعنی در جغرافیای جمعیت‌ یا در مطالعات جغرافیایی جمعیت‌ها فرایند پژوهش همان فرایند سایر علوم است که شامل مراحل مختلف از قبیل طرح و تبیین مسأله، تدوین فرضیه، تجربه وسیع، استدلال و تعمیم نتایج داده‌ها و بالاخره رسیدن به یک قانون کلی یا تئوری، می‌باشد. ولی در تجربه وسیع به لحاظ وسعت و ابعاد مختلف جغرافیای جمعیت‌ و ماهیت ویژه خود از بقیه علوم فاصله گرفته و مطالعات أن متمرکز در مشاهده فعال و تشریحی پدیده‌های جمعیتی در ارتباط با عوامل غیر جمعیتی با تأکید بر توزیع فضایی آنها می‌گردد که شامل چندین نوع وسیله از قبیل مصاحبه، پرسشنامه ، اسناد خصوصی، ابزارهای سنجش علمی و چندین تکنیک از جمله سرشماری، نمونه‌گیری، سرگذشت پژوهش و ; می‌گردد که بسته به نوع مطالعات، وسعت و ابعاد آن می‌تواند به صورت موضوعی، منطقه‌ای، محلی ، سرشماری یا نمونه‌گیری و ; انجام گیرد. بنابراین همان‌طوری که مشخص می‌گردد در به‌کارگیری روشهای تحقیق علمی جهت مطالعه، جغرافیای جمعیت‌ فرقی با بقیه شاخه‌های جغرافیا و علوم اجتماعی نخواهد داشت مگر این که مطالعات آن عمدتاً متمرکز در ساخت و بافت و چگونگی تحولات جمعیتی باشد که این امر موجب فاصله گرفتن مطالعات از قلمرو جغرافیای جمعیت‌ گردیده و وارد در حیطه کاری جمعیت‌شناسی خواهد شد که به کارگیری روشها و تکنیکهای تحقیق در آن متفاوت از جغرافیای جمعیت‌ خواهد بود.[17]

  فصــل دوم

  نگاهی گذرا به جمعیت جهان

   

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  يکشنبه بیستم 4 1395
  (0) نظر
  برچسب ها :
  X