ايران رساله
پروژه پایان نامه رئولوژی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه رئولوژی با word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه رئولوژی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه رئولوژی با word

چکیده:  
فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)  
1-1 تاریخچه پیدایش رئولوژی  
1-2 مواد از دیدگاه رئولوژی  
1-2-1 پدیده‌های رئولوژیکی  
1-2-2 تنش تسلیم در جامدات  
حالات مختلف منحنی تنش-کرنش و وضعیت نقطه تسلیم  
1-2-4 تقسیم‌بندی مواد  
طبقه‌بندی سیالات  
جدول 1-2 طبقه‌بندی سیالات  
فصل دوّم:  آمیزه‌های پلیمری  (Polymer Blends)  
2-1-1 مقدّمه  
2-1-2تعاریف  
2-1-3 روشهای تهیه آمیزه‌های پلیمری  
2-1-4 رفتار اجزاء آمیزه‌های پلیمری  
2-1-5 امتزاج‌پذیری آمیزه‌های پلیمری  
2-1-6 سازگای آمیزه‌های پلیمری  
2- اضافه کردن پلیمرهای عامل‌دار  
3- آمیزه‌کاری واکنشی  
4- استفاده از حلال مشترک  
5- استفاده از تکنولوژی IPN  
2-1-7 سازگاری بواسطه افزودن کوپلیمر  
2-1-8 روشهای تخمین سازگاری و امتزاج‌پذیری آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری  
1- روشهای بر مبنای Tg  
2- روشهای میکروسکوپی  
3- روشهای طیف ‌سنجی  
الف) روش NMR  
ب- طیف سنجی IR  
2-1-9 کریستالیزاسیون آمیزه‌های پلیمری  
2-2-1 رئولوژی پلیمرها  
1- سیالات نیوتنی مستقل از زمان  
2- سیالات غیر نیوتنی تابع زمان  
3- سیالات ویسکوالاستیک  
الف) خواص ویسکومتریک (توابع ویسکومتریک)  
ب) خواص ویسکوالاستیک  
2-2-2 رئولوژی آمیزه‌های پلیمری  
2-2-2-1 مقدمه  
2-2-2-2 ویسکوزیته آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری  
2-2-2-3 معادلات تجربی ویسکوزیته آمیزه بر حسب غلظت سازنده‌های پلیمری  
2-2-2-4 جریان برشی پایدار آمیزه‌های پلیمری  
2-2-2-5 الاستیسیته مذاب آمیزه‌های پلیمری  
فصل سوّم: خاصیت  ویسکوالاستیک خطّی  (Linear viscoelasticity)  
3-1 مقدّمه  
3-2 مفهوم و نتایج حاصل از خاصیت خطیّت  
3-3 مدل‌های ماکسول  و کلوین  
3-4 طیف اُفت یا آسایش  
3-5 برش نوسانی  
3-6 روابط میان توابع ویسکوالاستیک خطی  
3-7 روش‌های اندازه‌گیری  
3-7-1 روش‌های استاستیک  
3-7-2 روش‌های دینامیک: کشش نوسانی  
3-7-3 روش‌های دینامیک: انتشار موج  
3-7-4 روش‌های دینامیک: جریان ثابت  
فصل چهارم:  بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن  
4-1 مقدمه  
4-2 مدل پالیریَن  
نتیجه گیری نهایی:  
References:  

References

[1] C.Laxroix, M.Bousmina, P.J.Carreauand and B.D.Favis,
“ Viscoelastic morphological and interfacial properties”, Center de Recharche apploquee surles polymers، CRASP،  Ecole polytechnique Po Box 6079, Stn centre– ville, Montreal

[2] D.Graebling, A.benkira, Y.Gallot and R.Muller، “ Dynamic viscoelastic behaviour of polymer blends in the Melt- experimental Results For PDMS /poe-DO، PS/PMMA  And PS/PEMA blends” in stitut charles sadron (CRM-EAHP), 4 ,rue Boussingault,  67000 Strasborg, France

[3] Colloids and Surface, V 55, 1991, Page 89-

[4] Journal of coloid interface Science, V 40, Issue 3, Sep 72, Page 448-

[5] H.A.Barnes, J.F.hutton and K.Walters, “ an introduction to rheology “, Elsevier since Amsterdam, 7 imtression

[6] Bousmina M., Rheol. Acta, 38, 73-83 (1999)

[7] Doi M. and Ohta T., J. Chem. Phys., 95, 1242-1284 (1991)

[8] Yu C., Zhou C. and Bousmina M., J. Rheol., 49, 215-236 (2004)

[9] Vinckier I. and Laun H.M., , J. Rheol., 45, 1373-1385 (2001)

[10] Iza M., Bousmina M. and Jerome R., Rheol Acta, 10, 10-22 (2001)

[11] Almusallam A.S., Larson R.G. and Solomon M.J., J. Rheol., 44, 1055-1083 (2000)

[12] Grmela M., Bousmina M. and Palierene J.F., Rheol. Acta, 40, 560-569 (2001)

[13] Lacroix C. Grmela M. and Carreau P.J., J. Rheol., 42, 41-62 (1998).

[14] Yu W., Bousmina M., Grmela M., Palierne J.F. and Zhou C., J. Rheol., 46, 1381-1399 (2002)

[15] Palierne J.F., Rheol., Acta, 29, 204-214 (1991)

[16] Utracki L.A., Commercial Polymer Blends, Chapman & Hall, London, (1998)

[17] Graebling D., Muller R. and Palierne J.F., Macromolecules, 26, 320-329 (1993)

چکیده

       در این پروژه ابتدا رئولوژی مواد پلیمری مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه آمیزه‌های پلیمری و روشهای تهیه این ترکیبات بیان و همچنین به بحث پیرامون شرایط سازگاری و امتزاج- پذیری و کریستالیزاسیون این نوع مواد پرداخته شده است .

       رئولوژی آمیزه‌های پلیمری و معادلات تجربی و قوانین حاکم بر این ترکیبات از دیدگاه رئولوژیکی از جمله مطالب می‌باشد

       بحث خاصیت ویسکوالاستیک خطی در آمیزه‌های پلیمری و نتایج و معادلات دیفرانسیلی حاکم بر آن و بررسی آنها در مدلهای نظری چون ماکسول و کلوین و ; و همچنین روشهای اندازه گیری و تعیین عملکرد ویسکوالاستیک خطی از جمله بررسی‌هاست

       در نهایت رفتار ویسکوالاستیک آمیزه‌های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیرین برای تخمین مقاومت کشش سطحی بین اجزاء تشکیل دهنده یک آمیزه از طریق داده‌های تجربی بررسی شده و مدول پیچیده (G*) ترکیبات مذابی از طریق مقدار توزیع اندازه مواد تشکیل دهنده و مقدار نیروی کشش بین سطحی آنها محاسبه گردیده است

       سه آمیزه PS/PMM(80/20) و PS/PEMA – 1(80/20) و PS/PEMA – 2(70/30) مورد مقایسه و مدول ذخیره و افت آنها با پیشگویی های مدل امولسیون پالیرین قیاس گردیده است و این نتیجه حاصل می شود که

       حاکمیت مدل برای محدوده وسیع و کاملی از فرکانسها برقرار می‌باشد و این مدل برای این دسته از آمیزه‌ها در ناحیه ویسکوالاستیک خطی بخوبی و با خطای بسیار کمی پاسخگوست


فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)

 

1-1 تاریخچه پیدایش رئولوژی[1]

نیوتن[2] (1727-1642) اولین فردی بود که برای مدل کردن سیالات با آنها برخوردی کاملاً علمی نمود. وی در قانون دوم مقاومت خود، کل مقاومت یک سیال را در برابر تغییر شکل (حرکت) نتیجه دو عامل زیر دانست

الف) مقاومت مربوط به اینرسی (ماند) سیال

ب) مقاومت مربوط به اصطکاک (لغزش ملکولها یا لایه‌های سیال بر هم‌دیگر)

و در نهایت قانون مقاومت خود را چنین بیان نمود: «در یک سیال گرانرو[3]، تنش مماسی (برشی) متناسب با مشتق سرعت در جهت عمود بر جهت جریان است.»

در اواخر قرن نوزدهم علم مکانیک سیالات شروع به توسعه در دو جهت کاملاً مجزا نمود
از یک طرف علم تئوری هیدرودینامیک که با معادلات حرکت اولر[4] در مورد سیال ایده‌آل فرضی شروع می ‌شد، تا حد قابل توجهی جلو رفت. این سیال ایده‌آل، غیر قابل تراکم و فاقد گرانروی و کشسانی (الاستیسیته) در نظر گرفته شد. هنگام حرکت این سیال تنشهای برشی وجود نداشته و حرکت کاملاً بدون اصطکاک است. روابط ریاضی بسیار دقیقی برای این نوع سیال ایده‌آل در حالتهای فیزیکی مختلف بدست آمده است. باید خاطر نشان نمود که، نتایج حاصل از علم کلاسیک هیدرودینامیک در تعارض آشکار با نتایج تجربی است (بخصوص در زمینه‌های مهمی چون افت فشار در لوله‌ها و کانالها و یا مقاومت سیال در برابر جسمی که در آن حرکت می‌نماید). لذا این علم از اهمیت عملی زیادی برخوردار نگشت. به دلیل فوق مهندسین که به علت رشد سریع تکنولوژی نیازمند حل مسائل مهمی بودند، تشویق به توسعه علمی بسیار تجربی، بنام هیدرولیک شدند. علم هیدرولیک بر حجم انبوهی از اطلاعات تجربی متکی بود و از حیث روشها و هدفهایش، با علم هیدرودینامیک اختلاف قابل ملاحظه‌ای داشت

در شروع قرن بیستم دانشمندی بنام پرانتل[5] نشان داد که چگونه می‌توان این دو شاخه دینامیک سیالات را به یکدیگر مرتبط نمود و با این کار به شهرت رسید. پرانتل به روابط زیادی بین تجربه و تئوری دست یافت و با این کار توسعه بسیار موفقیت‌آمیز مکانیک سیالات را امکان‌پذیر نمود. البته قبل از پرانتل نیز بعضی از محققین بر این نکته اشاره کرده بودند که اختلاف بین نتایج
هیدرو دینامیک کلاسیک و تجربه در بسیاری از موارد به دلیل صرف نظر کردن از اصطکاک سیال است

علاوه بر این، از شناخت معادلات حرکت سیالات با در نظر گرفتن اصطکاک )معادلات ناویر- استوکس[6]( مدت زمانی سپری می‌‌شد. اما به دلیل مشکلات حل ریاضی این معادلات در آن زمان (باستثنای موارد خاص)،در برخورد تئوریک با حرکت سیالات گرانرو عقیم مانده بود. در مورد دو سیال بسیار مهم یعنی آب و هوا، نیروی ناشی از لغزش لایه‌های سیال بر یکدیگر (گرانروی آب
N.S/m2 3-10×1 و گرانروی هوا N.S/m2 3-10×5/2) در مقایسه با سایر نیروها (نیروی ثقل و فشار، N/m2 105) قابل اغماض می‌باشد. بنابراین می‌توان پی برد که چرا درک تأثیر عامل مهمی همچون نیروی اصطکاک بر حرکت سیال در تئوری کلاسیک تا این حد مشکل بوده است. در مقاله‌ای تحت عنوان سیالات با اصطکاک بسیار کم که قبل از کنگره ریاضیات در هیدلبرگ[7] در 1904 قرائت گردید، پرانتل نشان داد که می‌توان جریانات گرانرو را با شیوه‌ای که دارای اهمیت عملی زیادی است به دقت تجزیه و تحلیل نمود. با استفاده از اصول تئوریک و برخی آزمایشهای ساده پرانتل اثبات نمود که جریان سیال اطراف یک جسم جامد را می‌توان به دو ناحیه تفکیک نمود

1-    لایه بسیار نازک در مجاورت جسم (لایه مرزی) که در آن اصطکاک نقش مهمی را بازی می‌کند

2-    ناحیه دورتر از سطح جسم که در آن اصطکاک قابل اغماض است

بر مبنای این فرضیه (Prandtl) موفق به ارائه برداشت فیزیکی قابل قبول از اهمیت جریانات گرانرو گردید، که در زمان خود موجب ساده شدن قابل توجه حل ریاضی معادلات گردید. آزمایشهای ساده‌ای که توسط پرانتل در یک تونل آب کوچک انجام شد بر تئوریهای موجود صحه گذاشت. بدین ترتیب او اولین قدم را جهت ارتباط تئوری و نتایج تجربی برداشت. در این رابطه تئوری لایه مرزی بسیار مفید واقع شد، زیرا عامل مؤثری در توسعه دینامیک سیالات بود و بدین ترتیب در مدت زمان کوتاهی به یکی از پایه‌های اساسی این علم مدرن تبدیل شد. پس از شروع مطالعات در زمینه سیالات دارای اصطکاک یک تئوری دینامیکی برای ساده‌ترین گروه سیالات واقعی (سیالات نیوتنی)[8] توسعه یافت. البته این تئوری در مقایسه با تئوری سیالات ایده‌آل از دقت کمتری برخوردار بود

با رشد صنعت تعداد سیالاتی که رفتار برشی آنها با استفاده از روابط سیالات نیوتنی قابل توجیه نبود، رو به افزایش گذاشت. از جمله این سیالات می‌توان محلولها و مذابهای پلیمری، جامدات معلق در مایعات، امولسیونها و موادی که دو خاصیت گرانروی و کشسانی را تواماً دارا می‌باشند (ویسکوالاستیکها) اشاره نمود. بررسی رفتار این سیالات مهم موجب پیدایش علم جدیدی بنام «رئولوژی[9] » شد

در مورد کلمه رئولوژی و پیدایش آن بد نیست به صحبتهای تروسدل[10] استاد دانشگاه
جان هاپکینز[11] در هشتمین کنگره بین‌الملی رئولوژی گوش فرا داد:”از من خواسته شد که درباره رئولوژی سخن بگویم، برای فرار از ادای این وظیفه مشکل فکر می‌کنم هیچ چیز بهتر از نقل قول گفتگوی دلنشینی که با دوست عزیز و قدیمی‌ام مارکوس رینر[12] پس از صرف شام در چهارمین کنگره بین‌المللی رئولوژی داشتم، نیست”. او برای شروع نقل قول داستان چگونگی ساخته شدن نام رئولوژی چنین گفت: “هنگامی که من وارد شدم (سال 1928 به شهر ایستون در ایالت پنسیلوایای امریکا، محل تولد رئولوژی) بینگهام[13] به من گفت: «در اینجا شما مهندسین ساختمان و بنده شیمیدان نشسته‌ایم و با یکدیگر روی مسئله مشترکی کار می‌کنیم، با توسعه شیمی کلوئیدها می‌توان به این همکاری وسعت بخشید. بنابراین توسعه شاخه جدیدی از فیزیک که این قبیل مسائل را در بر گیرد، مفید خواهد بود.» من گفتم چنین شاخه‌ای از فیزیک قبلاً وجود داشته است (مکانیک محیط‌های پیوسته). بینگهام افزود: «نه چنین عنوانی شیمیدانها را جلب نخواهد نمود زیرا برای آنها بیگانه است.» پس از این گفتگوها بینگهام با مشورت یک استاد زبان کلاسیک عنوان رئولوژی را برای این شاخه از علم انتخاب نمود که از سخن معروف هراکلیتوس[14] اقتباس شده است. هراکلیتوس می‌گفت همه چیز در جریان است. “

رینر[15] خاطر نشان ساخت که افراد غیر متخصص غالباً رئولوژی را با تئولوژی[16] (الهیات) اشتباه می‌گرفتند. او از این موضوع در تعجب بود و نمی‌توانست ارتباطی بین این دو کلمه پیدا کند. در واقع او فراموش کرده بود که قهرمان شبه آسمانی رئولوژی، در تاریخ بنام هراکلیتوس مبهم مشهور است که نظر معروف خود را جهت دنبال کردن الهیات عرضه کرده است. مخالفین این فیلسوف بر او خورده می‌گرفتند که خواص فقط در حالت سکون قابل تعیین هستند ولی علم رئولوژی آرزوی دیرین او یعنی تعیین خواص ماده در حال جریان را برآورده است

تعریف دقیق و علمی رئولوژی عبارتست از: رئولوژی علمی است که تغییر شکل مواد را تحت اعمال نیرو مورد بررسی قرار می‌دهد، این تعریف بیشتر در مورد مایعات و شبه مایعات به کار می‌رود. به عبارتی می‌توان علم رئولوژی را به دو قسمت اصلی تقسیم نمود

1-    بدست آوردن رابطه‌ای (معادله قانونمندی) ما بین تغییر شکل و نیرو از طریق نتایج تجربی و یا تئوریهای مولکولی

2-    بسط این روابط و ارتباط آنها با ساختمان، ترکیب مواد، دما، فشار و غیره

توسعه رئولوژی در سالهای بین دو جنگ جهانی آغاز گردید. بنابراین رئولوژی علمی زاییده نیازهای عملی است و به همین دلیل در ابتدا روشهای تجربی ابداع شد. به موازات پیشرفت تحقیقات و کشف پدیده‌های جدید، علم رئولوژی گسترش یافته و به شاخه‌های تحقیقات فیزیکی، شیمیایی، تحقیقات مهندسی و بالاخره تحقیقات ریاضی تقسیم شد

بعضی از صنایع که با علم رئولوژی سر و کار دارند عبارتند از: صنایع لاستیک، پلاستیک، الیاف مصنوعی، نفت، تولید صابون و شوینده‌ها، دارو سازی، بیولوژی، انرژی اتمی، سیمان،
صنایع غذایی، خمیر کاغذ، مواد شیمیائی سبک و سنگین، فرآیندهای تخمیری (و عملیاتی که در آنها از روغن استفاه می‌شود) فرآیندهای سنگهای معدنی، چاپ، رنگ و غیره. از گستردگی صنایع درگیر با سیالات غیر نیوتنی مشخص می‌شود که شناخت علم رئولوژی از ضرورت اجتناب‌ناپذیری برخوردار است هر چند که این علم هنوز در بسیاری از زمینه‌ها قادر به پاسخگوئی مشکلات عملی نیست


1-2 مواد از دیدگاه رئولوژی

رئولوژی[17]  علمی است که تغییر شکل و جریان و همچنین قابلیت کیفی تغییر شکل و جریان مواد را بیان می‌کند. دیلی[18] علم رئولوژی را این‌گونه تعریف می‌کند: «رئولوژی علمی است که تغییر شکل مواد را تحت اعمال تنش خارجی بررسی می‌کند.» لذا ضرورت بررسی مواد موجود در طبیعت از دیدگاه رئولوژی آشکار می‌شود. برای نیل به چنین هدفی ابتدا می‌بایست چند پدیده رئولوژیکی، بطور دقیق تعریف گردد

1-2-1 پدیده‌های رئولوژیکی

کشسانی:[19] اگر جسمی در عکس‌العمل به اعمال تنش خارجی تغییر شکل دهد و با حذف تنش شکل اولیه خود را باز یابد، این پاسخ را کشسان[20] می‌نامند. در عکس‌العمل کشسان تحت تنش خارجی پیوندهای بین مولکولی و بین اتمی کشیده می‌شوند و حالتی تعادلی بین تنشهای بین مولکولی و تنش خارجی ایجاد می‌شود. این امر باعث تغییر شکل تعادلی در زمان بی‌نهایت کوتاه شده و انرژی مصرفی جهت تغییر شکل در ماده ذخیره شده و قابل بازیابی است. اگر میزان تغییر شکل متناسب با مقدار تنش خارجی اعمال شده باشد، جسم را کشسان خطی گویند و رفتار رئولوژیکی این مواد بوسیله قانون هوک بیان می‌شود و اگر رابطه‌ای غیر خطی حاکم باشد جسم را کشسان غیر خطی می‌نامند

گرانروی: مشخصه اصلی سیالات گرانرو[21] اینست که اگر تنش خارجی (هر قدر کوچک) به آنها اعمال شود تغییر شکل داده و تا زمانی که تنش وجود دارد تغییر شکل نیز ادامه می‌یابد و با حذف تنش خارجی، تغییر شکل متوقف شده، اما سیال به شکل و حالت اولیه باز نخواهد گشت. در این مورد مولکولها قابلیت حرکت زیادی داشته و انرژی مصرف شده جهت ایجاد تغییر شکل را با اصطکاک بین مولکولها تلف می‌کنند، و حالتی تعادلی بین انرژی مصرف شده و تلف شده ایجاد می‌شود. به نحوی که اعمال تنش ثابت به سیال باعث ایجاد نرخ تغییر شکل ثابت خواهد شد. اگر تنش با شدت برش رابطه‌ای خطی داشته باشد، خاصیت رئولوژیکی سیال با قانون نیوتن بیان می‌شود. ولی اگر تنش با نرخ برش رابطه‌ای خطی نداشته باشد، سیال را سیال غیر نیوتنی (گرانرو کامل) می‌نامند

دو خاصیت گرانروی و کشسانی دو خاصیتی هستند که حد رفتار مواد را بیان می‌نمایند. تعداد زیادی از مواد خاصیتی ما بین این دو حد را دارا می‌باشند. ساده‌ترین نوع این مواد تا تنش مشخصی مانند یک جامد کشسان تغییر شکل می‌دهند و از آن به بعد مانند سیال گرانرو عمل می‌کنند (پلاستیک بینگهام[22])

ویسکوالاستیک:[23] این مواد دو خاصیت گرانروی و کشسانی را همزمان دارا می‌باشند. یعنی مقداری از انرژی مصرف شده (تنش خارجی) به کشیدن پیوندهای بین مولکولی و اتمی تبدیل شده و مقداری نیز بر اثر اصطکاک بین مولکولی تلف می‌شود. در این مورد زمان پاسخ آنی نیست و بسته به نوع ماده تغییر می‌کند

زمان پارامتری دیگر در مشخص کردن پاسخ مواد: نوع پاسخ ماده بستگی به زمانی دارد که تغییر شکل به جسم اعمال می‌‌شود. مثلاً‌ یک ماده به دو نوع تغییر شکل دو نوع پاسخ متفاوت می‌دهد. اگر تغییر شکل بسیار سریع اعمال شود، پاسخ ماده به کشسان نزدیکتر است و اگر تغییر شکل خیلی کند اعمال شود پاسخ ماده به گرانرو نزدیکتر خواهد بود و این رفتار ناشی از ساختمان مولکولی ماده می‌باشد (کشیده شدن پیوندهای بین ملکولی عکس‌العمل کشسان را به دنبال دارد و حرکت ملکولها بر روی یکدیگر باعث پاسخ گرانرو می‌گردد که خیلی کند است و نیاز به زمان طولانی دارد). سریع و کند بودن پاسخ مواد با زمان طبیعی[24] آنها مقایسه می‌گردند که نفوذ (حرکت) ملکولهاست. برای سیالات دارای گرانروی کم این زمان بسیار کوتاه است (مثلاً برای آب 10-10 ثانیه) بنابراین آب جسمی گرانرو کامل است. از طرف دیگر، مواد جامد زمان طبیعی طولانی دارند بنابراین زمان تغییر شکل آنها خیلی سریع است و پاسخ کشسان می‌باشد (می‌توان گفت طی میلیونها سال صخره‌ها نیز حرکت خواهند کرد یعنی زمان زیادی نیاز است که اجسام سختی مانند سنگها نیز تحت تنش، تغییر شکل برگشت‌ناپذیر بدهند.) اجسامی که دارای زمان طبیعی بین دو حد کشسان و گرانرو باشند ویسکو الاستیک نامیده می‌شوند

1-2-2 تنش تسلیم[25] در جامدات

برای بدست آوردن تصویری دقیق از تنش تسلیم یک ماده ابتدا منحنی نیرو- کرنش یا تنش- کرنش آن ماده در دماهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد

           در دمای کمتر از Tg (منحنی الف) تغییر شکل جسم تا نقطه شکست بازگشت‌پذیر بوده و کرنش آن معمولاً زیر %2 می‌باشد

در دمای بین Tg و Tm (منحنی ب) تغییر شکل جسم نخست برگشت‌پذیر بوده ولی قبل از شکست نیرو کاهش می‌یابد، یعنی مقداری تغییر شکل برگشت‌ناپذیر رخ داده و بعد قطعه می‌شکند و یا مانند (منحنی ج) بعد از افت نیرو مجدداً با ادامه تغییر شکل برگشت‌ناپذیر (کشش سرد[26]) نیرو افزایش یافته قطعه خواهد شکست. در دمای بالای Tm (منحنی د) قطعه رفتاری سیال مانند دارد. یعنی منحنی نیرو- کرنش قطعه دارای ماکزیمم یا مینیمم نیست. در (منحنی ب) منحنی نیرو کرنش از یک ماکزیمم و در (منحنی ج) از یک ماکزیمم و یک مینیمم می‌گذرد. در (منحنی‌های ب و ج) نقطه ماکزیمم منحنی که بیانگر نیروئی است که تا آن حد عکس‌العمل ماده برگشت ‌پذیر است نقطه تسلیم نامیده می‌شود

در صورتیکه منحنی تنش بر حسب کرنش ترسیم شود رابطه 1-8 معادله خطی است که از نقطه (کرنش فرضی 1- و تنش صفر) می‌گذرد و در نقطه تسلیم بر منحنی مماس می‌شود. در نتیجه برای بدست آوردن نقطه تسلیم در منحنی تنش-کرنش از نقطه (تنش صفر و کرنش فرضی 1-) خطی بر منحنی مماس نموده و نقطه تماس خط و منحنی نقطه تسلیم خواهد بود. تنش آن نقطه، تنش تسلیم و کرنش آن، کرنش تسلیم خواهد بود

حالات مختلف منحنی تنش-کرنش و وضعیت نقطه تسلیم

حالت اول: در صورتیکه در هر نقطه منحنی،  بزرگتر از   باشد، (شکل 1-
منحنی الف) در اینجا از نقطه کرنش فرضی 1- و تنش صفر نمی‌توان خطی بر منحنی مماس نمود لذا قطعه دارای تنش تسلیم نیست و از تنش صفر تا بی‌نهایت قطعه دارای تغییر شکل برگشت ‌پذیر نخواهد بود (سیالات)

حالت دوم: حداقل در یک نقطعه از منحنی  برابر  خواهد شد. در این حالت
(شکل 1-2: منحنی ب) قطعه دارای تنش تسلیم می‌باشد و از نقطه کرنش فرضی 1- و تنش صفر می‌توان خطی بر منحنی مماس نمود

حالت سوم: در دو نقطه از منحنی   برابر  باشد در این صورت نقطه با کرنش کمتر نقطه تسلیم قطعه خواهد بود و بین دو نقطه ماکزیمم و مینیمم قطعه دارای رفتار «کشش سرد» خواهد بود . (شکل 1-2: منحنی ج)

در نتیجه می‌توان گفت در جامدات تنش تسلیم حدی از تنش است که تغییر شکل، برگشت‌پذیر باشد. اگر منحنی تنش- کرنش جسم دارای شیب ثابت یا افزایش یابنده باشد چون از نقطه تنش صفر و کرنش فرضی1- نمی‌توان خطی بر منحنی مماس نمود، جسم دارای تنش تسلیم نیست و اگر منحنی تنش- کرنش جسم دارای شیبی کاهش یابنده باشد به نحوی که بتوان خط مزبور را بر منحنی مماس نمود، جسم دارای تنش تسلیم خواهد بود

روش بالا جهت مشخص کردن تنش تسلیم فقط در سیستم‌های یک بعدی قابل استفاده است، ولی در سیستم‌های سه بعدی معمولاً از معیارهائی که برای تنش تسلیم وجود دارد استفاده می‌شود مانند معیار ون‌می‌سس[27] و معیار ترسکا[28] که در زیر معرفی می‌گردند

اگرتنور تنش و I تنسور قطری واحد باشد

و  متغیرهای مستقل تنور  باشد. معیار ون‌می‌سس می‌گوید.  رابطه مستقیم با تنش برشی دارد و در نقطه بحرانی (ماکزیمم) [29] خواهد بود. که  تنش تسلیم قطعه است

ترسکا می‌گویداگر باشد و تنش تسلیم اتفاق خواهد افتاد

مشخص می‌شود که معیار ون‌می‌سس معیار مناسبی جهت تعیین تنش تسلیم است ولی نمی‌تواند تأثیر فشار را در تنش معین نماید

1-2-3 تنش تسلیم در رئولوژی

سیال‌های دارای تنش تسلیم، تا تنش  همانند یک جامد عمل می‌کنند و از تنش تسلیم به بعد، از یکی از منحنی‌های نشان داده شده در شکل 1-3 تبعیت می‌کنند

        با استفاده از منحنی‌های خزش[30] در تنش‌های مختلف برای یک سیال می‌توان منحنی تنش- کرنش را برای آن سیال ترسیم نمود(شکل 1-4). در این شکل، منحنی (الف) برای سیال خالص و منحنی (ب) برای همان سیال هنگامی که با ذرات جامد پر شده است را نشان می‌دهد

 مشاهده می‌شود که سیال خالص (منحنی الف) با اعمال نیرو (هر قدر کوچک) تغییر شکل برگشت‌ ناپذیر دارد این تغییر شکل ادامه خواهد داشت ولی سیال پر شده (منحنی ب) منحنی مشابه جامدات دارد و مشخص است که رفتاری جامد گونه از خود بروز می‌دهد. یعنی تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم، همانند جامدات، تغییر شکل برگشت‌پذیر داشته و از آن حد به بعد رفتار سیالات را از خود بروز می‌دهد

  1-2-4 تقسیم‌بندی مواد

از دید رئولوژیکی کلیه مواد موجود در طبیعت را می‌توان طبق جدول 1-1 تقسیم‌بندی نمود. در این تقسیم‌بندی دو حالت ایده‌آل وجود دارد

1-    سیال ایده‌ال[31]

2-    جامد ایده‌آل[32]

که فاقد هر گونه خواص رئولوژیکی‌اند. بعضی از مواد دارای یکی از خواص رئولوژیکی بوده و بعضی چند خاصیت دارند. بعضی دیگر چند خاصیت را بطور همزمان دارا می‌باشند

طبقه‌بندی سیالات

سیالات را می‌توان طبق جدول 1-2 تقسیم‌بندی نمود که هر کدام از این طبقات مختصراً توصیف می‌‌شوند

سیال ایده‌آل یا کامل: اگر سیال هیچگونه مقاومتی در برابر تغییر شکل از خود نشان ندهد و به عبارتی گرانروی آن صفر باشد، سیال ایده‌آل نامیده می‌شود

سیال نیوتنی: اگر تنش اعمال شده به سیال با نرخ تغییر شکل سیال متناسب باشد، سیال را نیوتنی گویند. در اینجا گرانروی، که نسبت تنش به تغییر شکل است، ثابت خواهد بود

سیال غیر نیوتنی: اگر سیالی از قانون گرانروی نیوتن تبعیت نکند، غیر نیوتنی نامیده می‌شود. سیالات غیر نیوتنی به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند

الف- سیالاتی که خصوصیاتشان وابسته به زمان نیست (سیالات مستقل از زمان)

ب- سیالاتی که خصوصیاتشان وابسته به زمان می‌باشد (سیالات وابسته به زمان)

ج- سیالاتی که بعضی از خصوصیات جامدات را از خود بروز می‌دهند (سیالات دارای تنش تسلیم) که این دسته می‌توانند جزء یکی از دو گروه قبلی باشند

الف: سیالات مستقل از زمان خود به سه دسته تقسیم می‌شوند

الف-1) سیالات بینگهام پلاستیک[33]: در این سیالات تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم سیال مانند جامدات عمل نموده و از تنش تسلیم به بعد سیال رفتار سیال نیوتنی از خود بروز می‌دهد. (سوسپانسیون شن در آب)

الف-2) شبه پلاستیکها[34]: که شامل قسمت عمده‌ای از سیالات غیر نیوتنی است مانند محلولها و مذابهای پلیمری و سوسپانسونهای رنگها و خمیر کاغذ که ویسکوزیته ظاهری سیال با افزایش سرعت برش کاهش می‌یابد

الف-3) مواد[35]: ویسکوزیته ظاهری سیال با افزایش سرعت برش کاهش می‌یابد مانند نشاسته، سوسپانسیونهای میکا، توده، شن‌های ساحلی

ب) سیالات وابسته به زمان: سیالاتی که در یک تغییر شکل ثابت تنش مورد نیاز تا رسیدن به مرحله پایدار (زمان‌گذرا) تغییر خواهد نمود، که این عمل بر اثر شکست یا تخریب باندهای بین مولکولی یا بین ذرات بروز خواهد کرد. سیالات وابسته به زمان خود به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند

ب-1) سیالات تیسکوتروپی:[36] تا رسیدن به حالت پایدار و شکستن باندهای فیزیکی اگر نرخ برش ثابتی به سیال اعمال شود تنش کاهش می‌یابد (مانند گل حفاری، رنگها و مرکب‌های چاپ)

ب-2) سیالات رئوپکسی:[37] حالت پایدار در اثر تغییر ساختمان ماده تنش مورد نیاز در اینجا در سرعت برش ثابت افزایش می‌یابد (مانند محلول بنتونید، محلول وانادیم و محلول پنتوکسید)

ب-3) سیالات ویسکوالاستیک:[38] موادی که برگشت الاستیک در خلال تغییر شکل از خود بروز می‌دهند. عمده‌‌ترین گروه در اینگونه سیالات به هنگام جریان تنش‌های عمودی، به
دو دسته تقسیم می‌شوند

1-ویسکوالاستیک

2-ویسکوالاستیک پلاستیک (دارای تنش تسلیم)

سیالات ویسکوالاستیک پلاستیک : سیالاتی که تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم مانند جامدات عمل نموده و از تنش تسلیم به بعد جریان یافته مانند سیالات ویسکوالاستیک عمل می‌کنند (مانند سوسپانسیونهای ذرات جامد در محلولها و مذابهای پلیمری)

فصل دوّم:  آمیزه‌های پلیمری  (Polymer Blends)

[1]-Rheology

[2]-Newton

[3]-Viscose

[4]-Euler

[5]-Prandtl

[6]-Navier – Stokes equation

[7]-Heidelberg

1- سیالاتی که از قانون دوم مقاومت نیوتن پیروی می‌کنند به سیالات نیوتنی معروف شده‌اند

[9]-Rheology

[10]-Truesdell

[11]-Johns Hopkins

[12]-Markus Reiner

[13]-Bingham

[14] Heraclitus

[15] – Riener

[16]-Theological

[17]-Rheology: a science dealing with the deformation and flow also the quality or state of being able to be deformed or to flow

[18]-Dealy

[19]- Elasticity

[20]-Elastic

[21]-Viscose

[22]- Bingham plastic

[23]-Viscoelastic

[24]-Natural time

[25]-Yield stress

[26]-Cold draw

[27]-Van Mises

[28]-Tresca

[29]-

[30]-Creep

[31]-Invisid flid or pascalian

[32]-Rijid body or

[33]- Bingham Plastic

[34]-Plastic

[35]-Dilatant

[36]-Thexotropy

[37]-Rheopexy

[38]-Viscoelastic

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق نقش جان ویکلیف در تحقق بخشیدن به اصلاحات مذهبی اروپا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق نقش جان ویکلیف در تحقق بخشیدن به اصلاحات مذهبی اروپا با word دارای 246 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق نقش جان ویکلیف در تحقق بخشیدن به اصلاحات مذهبی اروپا با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق نقش جان ویکلیف در تحقق بخشیدن به اصلاحات مذهبی اروپا با word

چکیده     
مقدمه    
فصل اول: کلیات    
1-1 بیان مسئله    
1-2 پرسش اصلی تحقیق (مساله¬ی تحقیق)    
1-3 فرضیه¬ها    
1-4  اهداف تحقیق    
1-5  پیشینه¬¬ی تحقیق    
1-6  روش کار تحقیق    
1-7  نقد منابع    
1-7-1 تاریخ تمدن    
1-7-2 تاریخ اصلاحات کلیسا    
1-7-3 نگاهی به تاریخ جهان    
1-7-4 تاریخ انگلستان    
1-7-5 تاریخ تمدن    
1-7-6 تاریخ قرون جدید    
1-7-7 تاریخ قرون وسطی    
1-7-8 تاریخ جامع ادیان    
1-7-9 تاریخ تمدن    
فصل دوم: مقدمه¬ای بر رنسانس و اصلاحات مذهبی (رفرم)    
2-1  بخش اول: اکتشافات جدید جغرافیایی و استفاده از تجربیات مسلمین و شرق    
2-1-1 اکتشافات پرتقالی ها    
2-1-2  اکتشافات اسپانیایی ها    
2-1-3  کشورهای دیگر و میل به اکتشافات    
2-1-4 نتایج اکتشافات    
2-2 بخش دوم رنسانس    
2-2-1  ریشه های رنسانس    
2-2-2 آغاز رنسانس در ایتالیا    
2-2-3 هنرمندان و پیشگامان رنسانس در ایتالیا    
2-2-3-1 دانته آلیگیری (1265-1321 م)    
2-2-3-2 لئوناردو داوینچی (1452-1519 م)    
2-2-3-3 میکل آنژ (1564- 1475 م)    
2-2-3-4 رافائل (1520-1483 م)    
2-2-4  اومانیسم (انسانگرایی)    
2-2-5 بزرگان ادبیات و شعر دوره رنسانس    
2-2-5-1 پترارک    
2-2-5-2 بوکاتچو    
2-2-5-3 لودویکوآریوستو و تورکوا توتاسو    
2-2-5-4 نیکولوماکیاولی    
2-2-5-5 گیچاردینی    
2-2-6 رنسانس به خارج از ایتالیا می رسد    
فصل سوم: موقعیت کلیسای روم و پاپ مقارن با اصلاحات مذهبی    
3-1 بخش اول: موقعیت کلیسای روم و پاپ    
3-1-1  آریوس- آریانیسم    
3-1-2  تشکیلات کلیسا و مقام پاپ    
3-1-3  نفوذ کلیسا در قرن هفتم و هشتم    
3-1-4  انتقال مقر پاپ از روم به آوینیون    
3-1-5  پاپ ها در آوینیون    
3-1-6  انشقاق مذهبی    
3-1-7 درآمد دستگاه روحانیت    
3-2- بخش دوم: موقعیت انگلستان مقارن با اصلاحات مذهبی    
فصل چهارم: اصلاحات و افکار و اندیشه¬های جدید مذهبی برای تطهیر آئین مسیح «جان ویکلیف»    
4-1  پیش درآمدی بر رفرم    
4-2 جان ویکلیف (1384-1320 م)    
4-3 قیام یا هوس در بوهم «اوضاع سرزمین چک»    
4-4 یان هوس (1415- 1369 م)    
4-5  دسیدریوس اراسموس (1536-1466)    
فصل پنجم : تاثیر افکار و اندیش¬های جان ویکلیف در مسیر اصلاحات مذهبی و ظهور آیین پروتستان    
5-1 علت های اصلاح مذهبی    
5-2  پیشوایان و رهبران انقلابات مذهبی    
5-2-1 مارتین لوترض    
5-2-2 اصلاحات مذهبی: اولریخ زوینگلی    
5-2-3 ژان کالون    
5-3  ویژگی های رفرم در انگلستان    
5-4 نتایج رفرم دینی (اصلاح مذهبی)    
نتیجه گیری    
نقشه ها و عکس ها    
منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق نقش جان ویکلیف در تحقق بخشیدن به اصلاحات مذهبی اروپا با word

1-توین بی، آرنولد؛ تاریخ تمدن(تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر)؛ ترجمه ی یعقوب آژند؛ چاپ اول، تهران: انتشارات مولی، 1362

2- دان، راس ئی و دیگران؛ تاریخ تمدن و فرهنگ جهان(پیوندهای فراسوی زمان و مکان)؛ ترجمه ی عبدالحسین آذرنگ؛ چاپ دوم، انتشارات طرح نو، 1384، ج 3

3- ماله، آلبر؛ تاریخ قرون جدید؛ ترجمه­ی سید فخرالدین شادمان؛ چاپ دوم، تهران: دنیای کتاب و نشر علم، 1366، ج 3

4- شیبانی، نظام الدین مجیر؛ تاریخ تمدن(از آغاز آفرینش تا تمدن مادی)؛ بی چا، انتشارات دانشگاه تهران، 1337، ج 1

5- لعل نهرو، جواهر؛ نگاهی به تاریخ جهان؛ ترجمه ی محمود تفضلی؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1351، ج 1

6- اصفهانیان، داود؛ تحولات اروپا در عصر رنسانس؛ چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تبریز، 1380

7- لوکاس، هنری؛ تاریخ تمدن(از کهن ترین روزگار تا سده ی ما)؛ ترجمه ی  عبدالحسین آذرنگ؛ چاپ دوم، بی جا، انتشارات کیهان، 1369، ج 1

8- رابرتس، جان موریس؛ تاریخ جهان(تاریخ تحلیلی جهان از آغاز تا پایان قرن بیستم)؛ ترجمه ی منوچهر شادان؛ چاپ اول، تهران: انتشارات بهجت، 1386

9- تاد، لوئیس پاول، کنت اس کوپر، کلارنس وودراوسرونسون؛ سیر تکاملی تمدن؛ ترجمه ی هاشم رضی، مجیدرضی؛ بی چا، بی جا،انتشارات آسیا،1342

10- لاندلن، شارل دو؛ تاریخ جهانی(از قرن شانزدهم تا عصر حاضر)؛ ترجمه ی احمد بهمنش؛ چاپ نهم، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، ج 2

11- مک ایودی، کالین؛ اطلس تاریخی جهان(از اغاز تا امروز)؛ ترجمه ی فریدون فاطمی؛ چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز، 1371

12- م. و. نچکینا(و دیگران)؛ تاریخ مختصر جهان؛ ترجمه ی محمد تقی فرامرزی؛ بی چا، بی جا، انتشارات دنیا، 1351، ج 1

13- پالمر، رابرت روزول؛ تاریخ جهان نو ؛ ترجمه ی ابوالقاسم طاهری؛ چاپ پنجم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1384، ج 1

14- آشوری، داریوش؛ دانشنامه ی سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی)؛ چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات مروارید، 1387

15- دارک، سدنی؛ تاریخ رنسانس؛ ترجمه ی احمد فرامرزی؛ چاپ اول، تهران: انتشارات دستان، 1373

16- لطفی، نقی، علیزاده محمد علی؛ تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید؛ چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، 1381

17- دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن(رنسانس)؛ ترجمه ی صفدر تقی زاده، ابوطالب صارمی؛ چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368، ج 5

18- جهانبگلو، رامین، ماکیاولی و اندیشه ی رنسانس؛ چاپ اول، تهران: نشر مرکز، 1372

19- کوریک، جیمز آ. ؛ رنسانس؛ ترجمه ی آزیتا یاسایی؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات ققنوس، 1384

20- بورکهارت، یاکوب؛ فرهنگ رنسانس در ایتالیا؛ ترجمه ی محمد حسن لطفی؛ چاپ اول، بی جا ، انتشارات طرح نو، 1376

21- سولینه، وردن ل ؛ ادبیات فرانسه در قرون وسطی و رنسانس؛ ترجمه ی عبدالحسین زرین کوب؛ چاپ پنجم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1384                                                                                                                                                                                                                                  22- لوگوف، ژاک؛ اروپا مولود قرون وسطی(بررسی تاریخی فرآیند تکوین و تکامل اروپا در قرون وسطی((سده های 4تا16 میلادی)) )؛ ترجمه ی بهاالدین بازگانی گیلانی؛ چاپ اول، تهران: انتشارات کویر،1387

23- راوندی، مرتضی؛ تاریخ تحولات اجتماعی؛ چاپ سوم، تهران: موسسه ی انتشارات نگاه، 1376، ج 2

24- اسمن، کارن؛ رنسانس ایتالیا؛ ترجمه ی مهدی حقیقت خواه؛ چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس، 1386

25- آسیموف، ایزاک، وایت فرانک؛ تاریخ تمدن((گام هزاره ها))؛ ترجمه ی لطیف صدقیانی؛ چاپ اول، بی جا، انتشارات دیبا، 1378

26- لتس، رزا ماریا؛ تاریخ هنر رنسانس؛ ترجمه ی حسن افشار؛ چاپ اول، تهران: نشر مرکز، 1386

27- هارت، فردریک، [دیوید ویلکینز]؛ تاریخ هنر رنسانس در ایتالیا؛ ترجمه ی هرمز ریاحی (و دیگران)؛ چاپ اول، تهران: کتابسرای تندیس، 1386

28- نوذری، عزت الله؛ اروپا در قرون وسطی؛ چاپ سوم، انتشارات نوید شیراز، 1382

29- میلر، ویلیام مک الوی؛ تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران؛ ترجمه ی علی نخستین؛ چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر، 1382

30- توفیقی، حسن؛ آشنایی با ادیان بزرگ؛ چاپ هفتم ((با تجدید نظر و اضافات))، تهران: قم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، موسسه ی فرهنگی طه، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1384

31- گیبون، ادوارد؛ انحطاط  و سقوط امپراتوری روم؛ ترجمه ی  فرنگیس شادمان((نمازی))؛ چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381، ج 1                                                                                                                                                                                                32- دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن(اصلاح دینی)؛ ترجمه ی  فریدون بدره ای؛ چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368، ج 6

33- اگریدی، جوان؛ مسیحیت و بدعت ها؛ ترجمه ی عبدالرحیم سلیمانی اردستانی؛ چاپ اول، قم: موسسه ی فرهنگی طه، 1377                                                                                                                                                                                                            34- حکمت، علی اصغر؛ تاریخ ادیان(ادیان بدوی و منقرضه و حیه در جهان ودر ایران از بدو تاریخ تا کنون)؛ بی چا، تهران: انتشارات کتابخانه ی ابن سینا، 1348

35- ناس، جان بایر؛ تاریخ جامع ادیان(از آغاز تا امروز)؛ ترجمه ی علی اصغر حکمت؛ چاپ سوم، بی جا، انتشارات پیروز، 1354

36- شاله، فلیسین؛ تاریخ مختصر ادیان بزرگ، ترجمه ی منوچهر خدایار محبی؛ بی چا، تهران: چاپخانه ی دانشگاه تهران، 1346

37- هیوم، رابرت . ا . ؛ ادیان زنده ی جهان؛ ترجمه ی عبدالرحیم گواهی؛ چاپ سوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373

38- براینت، و . ن. ؛ تاریخ قرون وسطی؛ ترجمه ی اسماعیل دولتشاهی؛ بی چا، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم، بی تا

39- گیبون، ادوارد؛ انحطاط و سقوط امپراتوری روم ؛ ترجمه ی فرنگیس شادمان ((نمازی))؛ چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381، ج 2

40- ماله، آلبر، ایزاک، ژول؛ تاریخ قرون وسطی(تا جنگ صد ساله)؛ ترجمه ی عبدالحسین هژیر؛ چاپ دوم، تهران: دنیای کتاب و نشر علم، 1366، ج 4

41- فشاهی، محمدرضا؛ مقدمه ای بر سیر تفکر در قرون وسطی؛ بی چا ،تهران: انتشارات گوتمبرگ، 1356

42- الدر، جان؛ تاریخ اصلاحات کلیسا؛ بی چا، تهران: انتشارات نور جهان، 1326

43- مولند، اینار؛ جهان مسیحیت؛ ترجمه ی محمد باقر انصاری و مسیح مهاجری؛ چاپ اول، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1368

44- موروا، آندره؛ تاریخ انگلستان(از آغاز تا امروز)؛ ترجمه ی عنایت الله شکیبایی پور؛ چاپ دوم، بی جا، انتشارات جمهوری، 1366                                                                                                                                                                                                             45- خراسانی شرف، شرف الدین؛ جهان و انسان در فلسفه؛ بی چا، تهران: دانشگاه ملی ایران، 1357، ج 1

46- شهریاری، پرویز؛ یان هوس و جنبش انقلابی دهقانان چک؛ بی چا، تهران: انتشارات توکا، 1357

47- لوکاس، هنری؛ تاریخ تمدن(از نوزایی تا سده ی ما)؛ ترجمه ی عبدالحسین آذرنگ؛ چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان، 1368، ج 2

48- گرین، ویویان هیوبرت هوارد؛ مارتین لوتر؛ ترجمه ی خشایار دیهیمی؛ چاپ اول، تهران: انتشارات کهکشان، 1377

49- امرسون فاسدیک، هری؛ مارتین لوتر(اصلاحگر کلیسا)؛ ترجمه ی فریدون بدره ای؛ چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1371

چکیده                                                                                                                             

نیازی که باعث شد تا اروپاییان به تجارت و داد وستد با مشرق زمین بپردازند، آن ها را نیز واداشت تا به کشف راه- های جدید جغرافیایی دست یابند. کشف راه های جدید و ارتباط با تمدن و فرهنگ شرق افکار جدیدی را در اروپا به وجود آورد،این تحول و دگرگونی موجب شد تا اروپاییان روزگار سخت و پر مشقت خود را سپری کنند و وارد عصری جدید و روزگاری جدید که الهام گرفته از فرهنگ و تمدن باستانی بود،شوند. عصر جدید یا رنسانس تحولی بود در زمینه های ادبی، هنری، فرهنگی، معماری و غیره. از ایتالیا شروع شد و بعد به کشورهای دیگر راه یافت. رنسانس در خارج از ایتالیا از کلیسا آغاز شد و اصلاحگرانی چون جان ویکلیف از انگلیس،یان هوس از بوهم در قرن چهاردهم و پانزدهم و مارتین لوتر از آلمان در قرن شانزدهم در مقابل افکار و عقاید نادرست و فاسد پاپ و کلیسای کاتولیک ایستادند و مبارزه کردند. انتشار افکار وعقاید این مصلحین بینش جدیدی را به وجود آورد، چنانچه بسیاری از مردم نیز تحت تاثیر افکار آنان قرار گرفتند و اصلاحگران بعدی نیز آنان را سرمشق و الگوی کار خود قرار دادند

  مقدمه :  

                      هر نوشته ای که به کندوکاو تاریخ پرداخته وحتی به ادوار بسیار دور و دراز گذشته نظر افکنده،در حقیقت پیوندی با زمان حال برقرار کرده است. زمانی که اروپا ادوار مظلم و تاریک قرون وسطی را سپری می کرد، نباید فراموش کرد که در آن دوره مشرق زمین مراحلی از تمدن را پشت سر می گذاشت که کاملا متفاوت و پیشرفته تر از اروپای آن دوره ی قرون وسطی بود.قرون وسطی، فقط یک دوره از ادوار تاریخ نیست، بلکه واژه ایست که دلالت بر وضع و حالت خاص تاریخی می نماید. که مورخان آغاز این قرون را با سقوط امپراتوری روم غربی 476م, پذیرفته اند، ولی پایان آن را متناسب با شرایط هر کشوری تبیین مینمایند. در هر حال مردمان قرون وسطی، قربانیان بربریت، سپس فاتحان بربریت و پس از آن بانیان تمدن نوین بوده اند. در حقیقت ظهور رنسانس،و یا تحولات دیگر در سایر کشور ها انکار ونفی قرون وسطی نبوده، بلکه حاصل بذری بوده که در آن قرون کاشته شده است. اروپای قرون وسطی اصول حقوق مدنی و مجموعه های قوانین ژوستی نین، و ماگناکارتای حکومت اشرافی را توانست از طریق ارتباط با سایر جوامع بوجود آورد و طی آن بازرگانی،  دریانوردی،  قوانین و دادگاه و هیئت منصفه را تشکیل دهد. در این دوره دربارهای پادشاهان و سازمان های اداری پدید آمد. در این عصر فئودالیسم به عنوان مظهر روابط اقتصادی- اجتماعی در اروپای غربی ظاهر شد و بنابر مقتضیات زمانی و مکانی گوناگون، به اشکال مختلف تجلی نمود. کشاورزی پیشرفت کرد و زمین های بیشتری برای بهره وری تسخیر شدند.راه ها و شهرهای بزرگ به وجود آمدند و روز به روز بر توسعه و رشد آن ها افزوده می گشت. با رونق بازرگانی اتحادیه های مختلفی به وجود آمدند که نقش مهمی در روابط با سایر دول را بازی می کردو اقتصاد سیاسی بخش مهمی از اروپا زیر نفوذ و اقتدار آن ها قرار داشت. جنگ های صلیبی که با حکم جهاد پاپ ((اوربانوس دوم)) از سال 1095 میلادی آغاز و تا 1291 میلادی به طول انجامید، از مهمترین رویدادهای تاریخ اروپا محسوب می شود. این جنگ ها، میان دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت در گرفت و باعث دگرگونی عظیمی در زندگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی مردم مغرب زمین شد و دیوار چندین قرن انزوا، بین شرق و غرب را از میان برداشت و بسیاری از دستاوردهای تمدن شرق بوسیله ی همین سربازها به غرب برده شد. جنگ های صد ساله که از سال 1337، تا 1452میلادی، به طول انجامید، منجر به بیرون راندن انگلیسی ها از خاک فرانسه گردید، و این کشور را به صورت ملتی متحد درآورد و به قدرت شاهان آن افزود. پس از جنگ های صدساله، در این دوره جنبش های مختلف اعم از دهقانی، کارگری و شهری (جنبش ویکلیف، یان هوس، ژاکری، بوگومیلسم، کاتاری) بازتاب بسیار گسترده یافت و در سرتاسر اروپای شرقی و ایتالیا و اروپای مرکزی گسترش یافتند. به طوری که تاریخ اروپا هرگز بعد از آن جنبش هایی به این وسعت و عمق به خود ندید. پایان قرن سیزدهم شاهد اختراعات مهمی بوده است. ساخت شیشه که در پنجره و تهیه ی آئینه به کار گرفته  شد و به دنبال آن ساخت عدسی برای عینک، از اختراعات حائز اهمیت این دوره است. جز این ها میتوان استفاده ی سرب در ساخت لوله و نیز نصب سکان در کشتی ها نام برد، اما شاید اهمیت بکارگیری قطب نما که بوسیله ی چینی ها اختراع شده بود، بیش از هر چیز شاخص پیشرفت های علمی این دوره باشد. اروپاییان که استفاده از این ابزار را از شرق آموخته بودند، موفق به تکمیل آن ها در قرن سیزدهم گردیدند. قطب نما، پیشرفت های مربوط به کشتی رانی و اکتشافات جغرافیایی را آسان نمود. اروپاییان با اطلاعات تازه ای که در علم جغرافیا بدست آورده بودند، و با استفاده از آلات جدید دریانوردی توانستند بسیاری از مناطق دوردست کره ی زمین را کشف نموده که در فصل دوم به آن اشاراتی کرده ام.                                                                                                                                                              دیگر باید استفاده از باروت را توسط اروپاییان نام برد که از روزگاران دور توسط چینی ها در مراسم واعیاد برای آتش بازی مورد استفاده قرار می گرفته است، اما بعد اروپاییان توانستند از آن در جنگ ها بهره گیرند به طوری که انقلابی در جنگ ها به وجود آمد

 اولین چاپ کتاب مقدس در سال 1458م, تحول عظیمی را در این دوران به ارمغان آورد. بکارگیری صنعت چاپ و رواج آن در اروپا توسط گوتمبرگ آلمانی صورت گرفت. فن چاپ راه را برای تشکیل کتابخانه های عمومی، همگانی نمودن تعلیم و تربیت و برخورداری از زندگی بهتر هموار نمود.  بی گمان میراث معنوی اروپا از ابتدای قرون وسطی، با ظهور مسیحیت آغاز گردید. مسیحیت در کلیساها که به مثابه ی بزرگترین و پیچیده ترین تشکیلات آن روزگار بود، آغاز شد. در حقیقت کلیسا در آن دوره بر همه جا سایه افکنده بود. علم، هنر، انسان و جهان هستی و سایر موارد در حیطه ی کلیسا قرار داشت و مردم برای یافتن حقایق   ویافتن اصل مطلب دچار سر در گمی می شدند. هنر نیز که در اختیار کلیسا قرار داشت در تمام آثار آن دوره به چشم می خورد. به عنوان مثال هنر گوتیک نیز دستاورد دیگر کلیسایی است که از نیمه ی قرن دوازدهم تا قرن چهاردهم تقریبا در تمام آثار هنری اروپای غربی نفوذ یافت.                                                                                                                                                                                                                     اما جدایی در جهان مسیحیت (ارتدوکس و کاتولیک در سال 1054میلادی)، تغییر مقر پاپ به آوینیون و انتقال مجدد آن به روم، نابود ساختن مصلحانی چون جان ویکلیف و یان هوس نمی توانست اقتدار کلیسا را با تشکیل شوراهای پیزا، کنستانس، بل و فلورانس نجات دهد. و بالاخره هومانیسم، جهان بینی مندرس و نظریات عتیق را که به چشم مردم نارسا و نامتناسب می آمد، به کنار زد. آنان دانش کهن کلیسایی را مردود شمردند و در میان آثار نویسندگان قدیمی به جستجوی حقیقت پرداختند، زیرا آثار فرهنگ باستان، سرشار از ذوق و شوق و ستایش زیبایی انسان بود. در صف مقدم این فرهنگ نوین، نویسنده ی بزرگ ایتالیایی دانته قرار داشت. او خیانت را دهشتبارترین گناه معرفی می نماید و با ترسیم خطوط تازه ای بر ضد تنگ نظری های کلیسایی اعتراض می کند و آزادی و تازه- جویی روح وشوق شناخت جهان را می ستاید. پترارک، مبارز دیگر فرهنگی است که همه جا زیبایی، فضیلت را ستوده است وانسان را در اوج وجود خویش معرفی می نماید

بوکاچیو، هومانیست دیگر زهد فروشی، سحر و  معجزه ی روحانیون و کشیشان را به سخره و مردم را به شادی و برخورداری از زندگی دعوت می نماید و بالاخره لوتر و کالون با اعتراض خویش فساد کلیسایی را برای همیشه در هم فرو ریختند و زمینه را برای رستاخیز فراگیر به نام رنسانس فراهم آوردند

در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم مقدمه ای بر رنسانس و اصلاحات مذهبی با توجه به نقش اکتشافات و آغاز رنسانس را بیان می کند. فصل سوم موقعیت کلیسای روم مقارن با اصلاحات مذهبی و همچنین موقعیت انگلستان مقارن با اصلاحات. فصل چهارم افکار واندیشه های جدید مذهبی برای تطهیر آئین مسیح ((جان ویکلیف)) نقش جان ویکلیف ودیگر مصلحان بعد از او بررسی شده است. در فصل پنجم تاثیر افکار و اندیشه های جان ویکلیف در مسیر اصلاحات مذهبی و ظهور آئین پروتستان. بررسی افکار و اندیشه های مارتین لوتر و دیگران.                                                                                                                                                       تعدادی نقشه و تصاویر نیز ضمیمه گردیده است که مربوط به مسیرهای اکتشافات و هنرهای دوره ی رنسانس ایتالیا می باشد.                                                                                                                                                                                                    تاریخ های داخل پرانتز در جلو نام حکمرانان ابتدا و اختتام دوره ی فرمانروایی و معاریف و مشاهیر مربوط به تولد و فوت آنان می باشد

1-1- بیان مسئله

یکی از موضوعات مهم در تاریخ عصر جدید ((رفرم)) یا اصلاحات مذهبی است و متفکران و اندیشمندان این دوره در تحقق تحولات عصر رنسانس نقش اساسی و اصلی دارند، و هدف این تحقیق بیان تاثیر متفکرانی نظیر ((جان ویکلیف)) در مسئله ی رفرم و اصلاحات مذهبی است

1-2- پرسش اصلی تحقیق

   آیا جان ویکلیف در تحقق اصلاحات مذهبی اروپا نقشی داشته است؟   اگر نقشی داشته ،این نقش تا اندازه اهمیت داشته است؟

 1-3- فرضیه

     جان ویکلیف به عنوان یک مبارز مذهبی در این دوره ایفای نقش نموده است

نقش جان ویکلیف در اصلاحات مذهبی اروپا بسیار چشمگیر است

1-4- اهداف تحقیق

در هر تحقیقی مهمترین قسمت آن هدف است که ما بر روی این اصل و با توجه به پرسش اصلی می توانیم تحقیق را به نتیجه برسانیم. در تحقیق حاضر نیز اهدافی هستند که مدنظر کار قرار گرفته اند،و برای بررسی عوامل مختلف لازم است که این اهداف معلوم شوند. با توجه به موضوع تحقیق اهداف ما عبارتند از

1- روشن نمودن زوایای مبهم وتاریک اصلاحات مذهبی در دوره ی جان ویکلیف

 2- آشنا شدن با چگونگی اصلاحات مذهبی در اروپا

 3- شناساندن زوایای اصلاحات مذهبی با توجه به نقش جان ویکلیف در اروپا وانعکاس این امر در تاریخ اروپا


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه پایان نامه اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در عصر محمود غزنوی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در عصر محمود غزنوی با word دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در عصر محمود غزنوی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در عصر محمود غزنوی با word

چکیده
فصل اولکلیات
مقدمه  
1-1     بیان مساله
1-2     اهداف تحقیق
1-2-2 اهداف کاربردی
1-3     ضرورت های خاص تحقیق
1-4     روش تحقیق
1-5     سوابق تحقیق
1-6     نقد و بررسی منابع و مآخذ
1-6-1 زین الاخبار( تاریخ گردیزی)
1-6-2 طبقات ناصری
1-6-3 درباره بیهقی
1-6-4 تاریخ سیستان
سیر الملوک(سیاست نامه)
ترجمه تاریخ یمینی
فصل دوم: نگرشی بر تاریخ سامانیان
2-1 یادی از سامانیان
2-2 تشکیل دولت ها و اختلاف آن ها با سامانیان
2-3 آمدن سلجوقیان به ماوراءالنهر
2-4 تشکیل دولت ها و تعارض آن ها با سامانیان
2-5 عوامل انحطاط سامانی
2-6 چگونگی افزایش قدرت ترکان و نارضایتی دهقانان و طبقات شهری
2-7 نبرد دندانقان
فصل سوم: خواستگاه غزنویان و چگونگی جلوس محمود بر تخت سلطنت
3-1 شرحی به شهر غزنه
3-2 اسماعیل بن سبکتکین و علت انتخاب او به جانشینی
3-3 شخصیت سلطان محمود
3-4 جنگ ها و محاربات سلطان محمود
3-5 کشورگشایی محمود
3-6 غزوات محمود
3-7 جلوش محمود
3-8 سبکتکین در کنار الپتگین
3-9 محمود و چگونگی جلوس بر تخت سلطنت
3-10 چگونگی اعطای لقب سلطان به محمود
کشور گشایی محمود
فصل چهارم: اوضاع سیاسی خراسان در عصر سلطان محمود غزنوی
4-1 تاریخ سیاسی  خراسان
4-2 غارت خراسان به دست ترکمانان
4-3 حدود و موقعیت جغرافیایی خراسان
4-4 رابطه سیاسی با کشورهای اطراف
4-5 رابطه سیاسی محمود با امراء
4-6 وضعیت سیاسی غزنه در زمان محمود
4-7 آغاز افول حکومت مرکزی محمود
4-8 دستاورد های ناخوب حکومت محمود غزنوی
4-9 روابط خارجی محمود در رابطه با عباسیان
4-10 استفاده از فیل در جنگها
4-11 تویعه و تحکیم حکومت
4-12 سکوت و رضایت خلیفه و بزرگان دین
4-13 بنیانگذار حکومت غزنوی
4-14 حدود جغرافیایی خراسان
4-15 وضعیت خراسان در زمان محمود
4-16 وضعیت سیاسی و نظامی خراسان در عهد سلطان محمود و مسعود غزنوی
4-17 وضعیت مالیات در دوره ی غزنوی
4-18 رابطه سیاسی محمود با خلفا و یا جایگاه محمود در میان خلفا
4-19 اسماعیل بن سبکتکین و علت انتخاب او به جانشینی
4-20 در تاریخ برگزیده آمده است
4-21 وضعیت خراسان در دوره اول غزنوی
فصل پنجم: اوضاع اجتماعی خراسان در عصر محمود غزنوی
5-1 اوضاع اجتماعی خراسان
5-2 طبقات مردم
5-3  خراسان و نقش آن در قرون نخستین اسلامی
5-4 وضعیت شهر و روستاهای خراسان
5-5 مال و دوستی محمود و ثبات خراسان
5-6 وضعیت علم و ادب در دوران سلطان محمود
5-7 هرات در زمان محمود
5-8 پایه های اقتصادی پیشرفت نیشابور: تجارت وصنعت
5-9 عصبیات خراسان
5-10 مذهب کرامیه خراسان
5-11 مذهب محمود غزنوی
5-12 بناهای غزنوی
فصل ششم:روابط غزنویان با سلجوقیان و چگونگی رویارویی سلطان  محمود ومسعود با ترکان مهاجم
6-1 وجه تسمیه و نژاد سلجوقیان
6-2 چالشهای سلجوقیان با دیگر اقوام در دستیابی به اقتدار
6-3 نبرد دندانقان و استقلال سیاسی سلجوقیان
6-4 روابط سیاسی طغرل با دولت های خارجی
6-5 امرای محلی و غزنویان
6-6 سلجوقیان در پهنه ی تاریخ ماوراءالنهر و خراسان
6-7 وضعیت خراسان در زمان مسعود و سلاجقه
نتیجه گیری
کتابنامه

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در عصر محمود غزنوی با word

1-    ابن حسول،‌1940 م، تفضیل الاتراک، نشر و ترجمه شرف الدین بالتقیه

2-    ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد، 1351 ش، الکامل فی التاریخ، ابوالقاسم حالت، 21 جلد، تهران،‌انتشارات علمی فرهنگی

3-    ابن جوزی، ابوالفرج، 1359، المنتظم فی التاریخ الملوک و الامم، جلد 8، مطبعه المعارف العثمانیه، حیدرآباد کن

4-    ابن خلکان، شمس الدین احمد بن محمد، 1968 م، وفیات الان و انباع  زمان،‌به اهتمام احسان عباس، بیروت

5-    اصفهانی، فتح بن بندری، 1356 ش، زبده المصر، محمد حسین جلیلی، تهران: انتشارات بنیاد و فرهنگ ایران

6-    ابن عبری، ابوالفرج، تاریخ المختصر الدول،‌1362، دکتر محمد علی تاج پور، تهران: انتشارات دنیای کتاب

7-    اقبال آشتیانی،‌عباس، 1347، تاریخ مفصل،‌به اهتمام دبیر سیاقی،‌تهران: انتشارات خیام

8-    -، 1378، تاریخ ایران پس از اسلام ( از صدور اسلام تا انقراض قاجاریه)، تهران: نشر نامک

9-    النرشخی،‌ ابوبکر محمد بن جعفر،‌1363، تاریخ بخارا، تصحیح و تحشیه مدرس رضوی، تهران: انتشارات توس

10-اصطخری، مالک و ممالک

11-اصطخری، ابواسحق ابراهیم، مالک و ممالک، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ، 1368

12–، ابوالفصل محمد، 1326، تاریخ مسعودی، ( تاریخ بیهقی)، تهران: انتشارات سنایی، جلد اول

13-بار تولد ،‌و. و، 1353، ترکستان نامه، کریم کشاورز، جلد اول ، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

14- باسورت، ادموند کلیفورد، 1372، حسن انوشه، ج اول، تهران: انتشارات امیر کبیر

15-برتولد، اشپولر، تاریخ ایران، در قرون نخستین اسلامی ترجمه جواد فلاطوری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، سال 1364

16-برتولد، اشپولر، 1377، تاریخ ایران در قرون نخست اسلام، میر احمدی، ج دوم: انتشارات علمی و فرهنگی ایران

17- بیهقی، ابوالفصل محمد بن حسین، 1381، تاریخ بیهقی، به کوشش خطیب رهبر، تهران: انتشارات مهتاب

18- ابوالفضل محمد،1362، تاریخ مسعودی، ( تاریخ بیهقی) ، تهران: انتشارات سنایی، جلد اول

19-بیهقی، خواجه ابوالفصل،‌محمد بن حسین 1368، چاپ اول، تاریخ بیهقی، به کوشش دکتر خطیب رهبر، تهران، انتشارات سعدی

20- باسورت، تاریخ غزنویان و جداول

21- بیهقی، ابوالحسن علی بن زید، 1370، تاریخ بیهقی، با تصحیح احمد بهمنیار، تهران: انتشارات سعدی

22-بیهقی،‌سعید نقیس،‌جلد دوم، تهران،

23- برتولد،‌اشبولر،‌جهان اسلام، ترجمه قمر آریان، تهران، انتشارات امیرکبیر،‌چاپ اول، سال

24- پطرو شمسکی، ای. ب، وعده مورخین روسی، 1346، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم، کریم کشاورز، جلد 1، تهران: انتشارات امیر کبیر

25-بهجت، اکبر هیکل آبادی و صغری، سلجوقیان، جلد اول، انتشارات هماذر،

26- تاج بخش، احمد، 1381، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران از اسلام تا صفویه، شیراز: انتشارات نوید

27-حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، جرفادقانی، ترجمه یمینی

28-جرزجانی، منهاج سراج، 1393، طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی حبیبی، جلد اول، تهران: دنیای کتاب

29- جرفادقانی،ابو اشراف ناصح بن ظفر، 1357، به انضمام حاتم یمینی، تهران: دنیای کتاب

30-راوندی، مرتضی، 1354، تاریخ اجتماعی ایران، تهران،: انتشارات امیر کبیر، جلد دوم

31- راوندی، محمد علی، 1333، راحه الصدور آیه السرور، به تصحیح محمد اقبال، تهران: امیر کبیر

32-ر.ک: کامل: تاریخ بزرگ اسلام و ایران، جلد 15

33-ر.ک: به ترجمه مقاله پذوفسور س.ا.حسن، مجله بررسیهای تاریخی

34–، 1380، تاریخ هزار ساله ایران، تهران: انتشارات اقبال،‌جلد سوم

35-دبیل. التون. ل .تاریخ سیاسی اجتماعی خراسان، ترجمه ( مسعود رجب نیا) تهران: انتشارات علمی فرهنگی

36- زیباپور، فرزاد، 1382، سرگذشت سامانیان،( برگرفته از تاریخ بخارا اثر جعفر نرشخی)، تهران، انتشارات رویداد

37- زرین کوب، عبدالحسین، ایران بعد از اسلام، تهران امیر کبیر، 1371

38-فرای، ریچارد( گردآورنده) و دیگران،‌1360، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه،‌ حسن انوشه، تهران: انتشارات امیرکبیر، جلد 4

39- عباسی، پرویز، تاریخ دیالمه و غزنویان،‌ شرکت سهامی انتشارات کتب ایران 1336

40-فرای، ر. ن، تاریخ ایران( کمبریج)،‌ ترجمه انوشه، تهران: امیرکبیر، 1372، جلد 4

41-قدیانی،1354، تاریخ اجتماعی ایران، تهران: انتشارات امیر کبیر، جلد دوم

42–، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران( در دوره غزنویان و خوارزمشاهیان)، تهران: انتشارات فرهنگ مکتوب

43-گرانتوسکی، آ. آو [ دیگران]، 1359، تاریخ ایران زملن باستان تا امروز، کی خسرو کشاورز، چاپ ورامین، انتشارات پویش

44-گردیزی، ابوسعید عبدالحی ضحاک، 1362، زرین الخبار( تاریخ گردیزی)، تصحیح و تحشیه عبدالحی  حبیبی، تهران، دنیای کتاب

45-گروسه، رنه، 1368، امپراطوری صحرانوردان و عبدالحسین مکیده، تهران: انتشارات عملی و فرهنگی

46-مبین، ابوالحسن، 1382، سرگذشت سلطان مسعود غزنوی، ( بر گرفته از زرین الخبار زیر نظر اکبر ایرانی)، تهران،: موسسه فرهنگی اهل قلم

47-مصاحب،‌غلامحسین،‌دایرخ المعارف فراسی، جلد دوم، تهران، 1368

48-میر خواند، محمد بن برهان الدین خاندشاه، 1339، روضه الصفاء ،‌تهران: انتشارات امیر کبیر، جلد چهارم

49- مورن، پل، 1349، تاریخ مختصر ایران،‌رضا زاده شفق، تهران: نشر علمی و فرهنگی کتیبه

50-مدیر شانچی، کاظم، حدود خراسان در طول تاریخ، مجله دانشکده المهیات

51- ناظم،‌ محمد ،‌1318 ، سلطان محمود غزنوی، عبدالغفور امینی،‌کابل

52-نظام الملک، ابوعلی حسن بن اسحاق بن العباس طوسی، 1347، سیاست نامه، به اهتمام هیوبورت دارک، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب

53- -، 1357، سیاست نامه، تصحیح  عباس اقبال، تهران، انتشارات اساطیری

54- نفیسی، سعید، 1342، پیرامون تاریخ بیهقی، تهران، انتشارات فروغی، جلد دوم

«مقالات»

55-آلیاری، حسین، 1379، جزوه تاریخ سامانیان و غزنویان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

56–،1387، شخصیت و حیات سیاسی محمود غزنوی، فصلنامه گلشن راز، سال اول، شماره اول، اسفند

57–، 1384، طغرل با شکوه، فصلنامه گلشن راز، سال اول شمره دوم و سوم

58- ماهنامه حافظ، شماره 30 تیر 1385

59-مجله انجمن پادشاهان آسیایی، توماس، سکه های هند و شاهان، کابل،( 1848)

چکیده

ظهور سلسله غزنویان را در پهنه ی تاریخ ایران باید نقطه ی عطفی در تاریخ شرق ایران بحساب آورد

عصری که شکوفایی فرهنگی آن عصر دنباله عصر سامانی است

در این پایان نامه سعی و تلاش بخرج رفته تا جایگاه این پدر و پسر « سبکتکین و محمود» در پهنه تاریخ اسلام بی طرفانه مورد داوری قرار گیرد

از غزنویان به عنوان سلسله ترک با خواستگاه غلامی  با رهبری پویای سبکتکین و پسرش محمود  صحبت شده این ترکان پادشاه سرزمین هایی شدند که هنگام مرگ محمود به سال 421 ه.ق / 1030 م وسیع ترین امپراطوری شرق اسلامی بعد از خلافت عباسی بوده است.

            چگونگی به حکومت رسیدن غزنویان و سیاست و دیوانسالاری محمود و برخورد او با سلجوقبان ، همچنین سیاست مسعود در برابر سلجوقیان و درگیری با آنها در نتیجه انقراض حکومت غزنوی و به حکومت رسیدن سلجوقیان در این پایان نامه در شش فصل به ترتیب زیر بحث شده است

در فصل اول کلیات و علت انتخاب موضوع توضیح داده شده است. در فصل دوم نگری بر تاریخ سامانیان انجام شده و در فصل سوم خاستگاه عزنویان و چگونگی به سلطنت رسیدن آنها توضیح داده شده است. در فصل چهارم به اوضاع سیاسی خراسان در دوره غزنویان پرداخته شده است. در فصل پنجم نگرش بر اوضاع اجتماعی در این دوره انجام گرفته و نهایتاً به روابط غزنویان با سلجوقیان و درگیری های آنها پرداخته شده است

مقدمه

همزمان با تأسیس حکومت هایی که زمینه را برای استقلال سیاسی ایران فراهم می کردند، در جهان اسلام به ویژه مرزهای شرقی تحولاتی در شرف وقوع بود. ادامه این تحولات بر وضع کشور ما تأثیر گذاشت، هنگامی که  مسلمانان در جریان پیش روی خود به ماوراءالنهر رسیدند؛ با اقوام ترک همسایه شدند . گروهی از ترکان با پذیرش اسلام یا به عنوان غلام وسپاهی یا به صورت قبایلی وارد شدند و سپس، با دست یابی به مراتب بالای نظامی به تدریج در جهان اسلام اهمیت یافتند؛ آنها به عنوان تازه واردان برای کسب قدرت سیاسی دست به عمل زدند. از اواخر قرن چهارم هجری قمری به مدت بیش از سه قرن ( تا آمدن مغولان) سلسله های حکومتی ترک نژاد یعنی غزنویان و سلجوقیان حکومت را در ایران به دست گرفتند؛ مورخان این دوره را عصر ترکان نامیده اند

حضور ترکان به رغم پاره ای مشکلات ناشی از آن نتوانست ایران و تمدن آن را از تکاپو باز دارد. حتی ترکان خود را نیازمند میراث های این تمدن می دیدند و به همین دلیل، به ناچار مشوق آن شدند

تأسیس سلطنت غزنوی در شرق ایران  نمایشگر نخستین سد شکنی بزرگ قدرت ترک در برابر سلایه‌های بومی آن نواحی است. غزنویان غیر مستقیم تحت تأثیر حال و هوای دولت سامانی که گرفتار تجزیه، انقلابات دربار و توطئه های ناگهانی بر سر جانشینی بودند ظهور کردند

الپتگین سردار ترک در لشکر سامانی در غزنه به حکومت رسید و پس از او مادرش سبکتکین در سال 366 .ق جانشین او شد و سلسله غزنویان را پدید آورد.از این تاریخ سبکتکین فرمانروایی بیست ساله ی خود را تحت عنوان ظاهری والی سامانیان آغاز کرد. در واقع بنیاد قدرت مستقل غزنوی که محمود، پسر سبکتکین از آن امپراطوری پر قدرتی ساخت، اساساً در لیام فرمانروایی سبکتکین پی ریزی شده بود

هنگامی که سبکتکین در سال 387ق در گذشت،‌محمود در خراسان سپهسالار بود به غزنه آمد و بعد از شکست برادرش اسماعیل بر تخت سلطنت نشست

اما مهمترین هدف سیاسی دولت غزنوی زمان محمود کسب مشروعیت از القادرباا;، خلیفه عباسی بود. او خلعت و لقب معروف یمین الدوله را برای محمود فرستاد. غزنویان پیوسته دقت داشتند تا با گرفتن موافقت خلیفه و حمایت ظاهری از مذهب تسنن پایه های قدرت خود را تحکیم بخشند

در سده ی چهارم هجری/ دهم میلادی دیلمیان اسماعیلی جمعیت های مسلمان سند را به سوی آرمان شیعه کشاندند. سلاطین غزنوی آثار و نشانه های اسماعیلیه را بشدت تمام در قلمرو خود قلع و قمع کردند و در سال 403 ق. که الحاکم خلیفه فاطمی قاهر، مأمور سیاسی نزد خلیفه فرستاد، رسول نگون بخت را اعدام کرد

ساختمان دولت غزنوی به آشکارا از روی نمونه دستگاه اداری دولت سامانی در بخارا بود. امپراطوری غزنوی پنج ادراه ی دولتی بزرگ داشت که عبارت بودند از: دیوان وزارت، دیوان رسالت، دیوان عرض، دیوان اشراف و دیوان وکالت

شغل وزارت رشک بر انگیز نبود و از وزرای محمود، ابوالعباس اسفراینی، احمد بن میمندی (شمس الکفاء) و حسنک وزیر بود. فرهنگ سلاطین نخست غزنوی، فرهنگی عمیقاً ایرانی اسلامی و متأثر از تمدن ایرانی سرزمین هایی بود که بتصرف آنها درآمده بود. محمود سنی متعصبی بود، و دست به کشتار شیعیان اسماعیلی می زد، دربار واقعی غزنویان بر مبنای شیوه سنتی ایران سازمان یافته بود. سلاطین غزنوی در ساختن اهتمام می ورزیدند و در سراسر شهر های بزرگ امپراطوری قصرها و باغهای با شکوه برآورده بودند، طوری که محمود وصیت کرد که بعد از مرگش او را در یکی از باغ های معروفش به نام فیروز دفن کنند

1-1-                بیان مسأله:

همیشه در دوران تحصیلم سوالات گوناگونی در مورد غزنویان و خراسان در ذهنم وجود داشته است. اینکه غزنویان چگونه در پهنه ی تاریخ خراسان درخشیدند؟ فرهنگ و تمدن خراسان تا چه حد در تشکیلات محمود غزنوی رخنه کرده است؟

مردم خراسان چگونه موفق شدند در امپراطوری محمود غزنوی چه به لحاظ سیاسی و چه اجتماعی خدماتی بس گرانبها بکنند؟ برای اینکه جوابی به این سوالات و سوالات مشابهی که در ذهنم وجود دارد پاسخ پیدا کنم این عنوان را برای پایان نامه انتخاب کردم

1-2- اهداف تحقیق:

اهداف علمی، پیدا کردن پاسخ به سؤالات مطرح شده در ذهنم، جمع آوری اطلاعات مربوط به اوضاع اجتماعی و سیاسی این دوران، و جمع آوری این اطلاعات در یک مجموعه منسجم از طریق بررسی تحلیلی و استدلالی ارزشی خدمات محمود غزنوی به پیشرفت  اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان

1-2-2- اهداف کاربردی

هر تحقیق در تاریخ مانند یک اقدام پالایشی است که موجب می شود ابهاماتی که در در تاریخ موجود است بتدریج از بین بیرود و حقایق تاریخی از میان نوشته ها و مطالعات بیرون بیاید. اینجانب هم در نظر داشتم خدماتی هر چند کوچک بر تاریخ کشورمان انجام داده باشم

1-3- ضرورت های خاص تحقیق

تشکیلات اجتماعی و پیشرفت های علمی و فرهنگی در دولت محمود غزنوی و موفقیت دولت او در توسعه دیوانسالاری و ضرورت بررسی این پیشرفت ها که موجب تعجب همگان شده از محورهایی است که در این تحقیق مورد توجه بوده و سعی شده به این ضرورت ها پراخته شود

1-4- روش تحقیق

این پژوهش تحقیقی است که با استفاده و بهره گرفتن از منابع معتبر ایرانی و اسلامی و اسناد کتابخانه‌ای و همچنین بهره گرفتن از مقاله های منتشر شده در مجلات علمی قدیم و جدید و با استفاده از روشهای توصیفی،‌تشریحی و تحلیلی مطالب با تکیه بر اسناد، مدارک و منابع تاریخی معتبر صورت گرفته است

1-5- سوابق تحقیق

تا جایی که بررسی شده و در مورد این موضوع اطلاعاتی در کتابهای تاریخ غزنویان و تاریخ بیهقی به ما رسیده که اطلاعات خوبی هستند. برای اینکه برخی از شبهات و تناقضات از بین برود در این پایان نامه سعی شده  با بهره گیری از تحقیقات قبلی در تکمیل آن به بررسی و تحقیق بیشتری پرداخته شود

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در عصر محمود غزنوی با word

برای نگارش و پرداختن به هر تحقیقی در زمینه تاریخ بایستی نظر موافقان و مخالفان را مطالعه کرده و با دیدی انتقادی مطالعات را مورد بررسی قرار دهیم و بعد از آن به نتیجه گیری مطلوبی برسیم و این پایان نامه کوشش دارد نخست با تکیه بر منابع قدیمی و دست اول و در مرحله بعد با توجه به تحقیقات و پژوهشهای محققیق و نویسندگان متأخر،‌اقدامات سیاسی و اجتماعی محمود غزنوی را در خراسان مورد بررسی قرار دهد

1-6-1- زین الاخبار( تاریخ گردیزی):[1]

تالیف عبدالحی بن ضحاک گردیزی،‌تاریخ عمومی ایران از روزگار افسانه ای تا زمان مؤلف است.گردیزی این کتاب را به فارسی نوشته و به سلطان عبدالرشید (4- 441 ه.ق) هدیه کرده است، تمام مطالب کتاب در دست نیست و به مرور زمان بخش هایی از آن کم شده است

این کتاب در مورد غزنویان منبعی گرانبهاست، چون گردیزی از تاریخ سلامی سود جسته و تاریخ غزنویان تا جلوسی مودود(432 ه.ق) را در اثر خود آورده است

1-6-2- طبقات ناصری:[2]

منهاج الدین بن سراج جوزانی ( متوفای نیمه دوم قرن هفتم هجری) در خانواده ای متولد شد که با غزنویان از طریق سببی خویشی داشت.منهاج الدین اخلاف سلاطین غوری دهلی را که اصل و نسب غلامی داشت خدمت کرد. بخش اعظم طبقات ناصری که تألیف عمومی فارسی است به غوریان احتصاص دارد، اما کتاب جوزانی بواسطه گزارشی که از اسلاف سکنگین در غزنه  می دهد ارزش بسیاری دارد. زیرا غالب منابع از این فرمانروایان اطلاعی به دست نمی دهد. جوزانی در تألیفات خود از بخش های از میان رفته مجلدات بیهقی که شرح پادشاهی سکنگین بوده و از تاریخ مجدول تألیف ابوالقاسم امامی ( تألیف اوایل قرن ششم) که آن نیز از میان رفته و احتمالاً‌از قصص الثانی ابن الهیئم استفاده کرده است

1-6-3- درباره بیهقی:[3]

بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین کاتب ( نجاری دبیر) مورخ معروف ایرانی در قرن پنجم و نهم متولد در 385-995 در ده حارث آباد در ناحیه بیهق ( ناحیه سبزه وار کنونی در خراسان) به دنیا آمده در آغاز جوانی برای کسب دانش به نیشابور رفت که در آن زمان مرکز علمی بسیار مهم بود. بزودی بخوان دبیر وارد از دیوان رسالت پادشاهان غزنوی در غزنین شد و قسمت عمده از زندگی خود را در این شهر گذراند در سلطنت عبدالرشید صاحب دیوان رسالت شد و بزودی معزول گشت بفرمان پادشاه غلام ترکی که نویان نام داشت همه ی دارای وی را به بهانه  اینکه مهریه زنش را نداده است مصادره کرد و در زندان ماند تا زمانیکه طغرل به تخت نشست و وی را با درباریان دیگر که زندانی بودند بیرون فرستاد .پس از رهایی در پی کار دیوانی نرفت و در ماه صفر 470 = 24 اوت در گذشت . بیهقی مؤلف کتاب بزرگی در تاریخ این سلسله است که به انشای کهن و گاهی پیچیده نوشته شده است و می گوید آن را از وقایع سال 409 آغاز کرده است

[1] – گردیزی، ابوسعید عبدالحی ضحاک، 1362، زرین الخیار،( تاریخ گردیزی)تصحیح و تحشید عبدالحی قندهاری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

[2] – جوزانی،‌منهاج سراج، 1393، طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی، تهران، انتشارات دنیای کتاب

[3]- نفیسی، سعید، 1342،‌ در پیرامون تاریخ بیهقی، تهران، جلد 2


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی با word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی با word

چکیده  
بیان مسئله  
چیستی درونی‌سازی  
رویکردهای درونی‌سازی اخلاقی  
الف. رویکرد روان‌تحلیل‌گری  
ب: رویکرد یادگیری اجتماعی  
ج: رویکرد اسناد  
د: رویکرد شناختی ـ تحوّلی  
ه‍ : نظریه شناختی ـ عاطفی  
نتیجه گیری  
جدول تطبیقی سازوکارهای درونی‌سازی اخلاقی در رویکردهای مختلف  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی با word

شولتز، د. و شولتز، آ. س، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، نشر ویرایش، 1998

کارور، چارلز. اس و شی‌یر، مایکل. اف، نظریه‌های شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد، آستان قدس رضوی، 2007

محسنی، نیک‌چهر، نظریه‌ها در روان‌شناسی رشد: شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت و عواطف، تهران، پردیس57، 1383

هرگنهان، بی. آر و السون، م. اچ، مقدّمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران، دوران، 1385

Bandura, A, Social learning theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall,

Duvall, S., Duall, V. H., & Nealy, R. Self-focus, felt response, and helping behavior. Jornal of personality and social psychology, 1979, 37, 1769-

Freedman, J. L, Long-term behavioral effects of cognitive dissonance. Journal of abnormal and social psychology, 1, 1965, P.145-

Grusec, J. E, The internalization of altruistic dispositions: A cognitive analysis. In E. T. Higgins, D. N. Ruble, & W. W. Hartup (Eds), Social cognition and social development (PP. 275-293). New York: Cambridge University Press,

Grusec, J. E. & Goodnow, j. j, Impact of parental discipline methods on the child’s internalization of values: A reconceptualization of current point of view. Developmental psychology, 1994, P.30, 4-

Grusec, J. E. The development of moral behavior and conscience from a socialization perspective, In Killen, M & Smetana, J. Handbook of moral development, London, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers,

Hetherington, E. M. & Parke, R.D,Child psychology: A contemporary viewpoint, London, MC Graw- Hill Book Company,

Hoffman, M.L. Moral development, In P. H. Mussen (ED.), Carmichael’s handbook of child psychology, Vol. 2, PP.261-359, New York: Wiley,

Hoffman, M. L, Identification and conscience development. Child Development, 42, 1971, P.1071-

Hoffman, M. L, Developmental synthesis of affect and cognition and its implication for altruistic motivation. Developmental psychology, 11, 1975, P.607-

Hoffman,M. L, Sex differences in emphathy and related behaviors. Psychological Bulletin, 84, 1977, p.712-

Hoffman, M. L, Is altruism part of human nature Journal of personality and social psychology, 40, 1981, p.121-

Hoffman, M. L, Affective and cognitive processes in moral internalization. In E. T. Higgins, D. N. Ruble & W. W. Hartup (Eds.), Social cognition and social development, Cambridge, England: Cambridge university press,

Hoffman, M. L, Moral development. In M. H. Bornstein, & Lamb, M. E. Developmental Psychology: An advanced Textbook, NJ, Hillsdale,

Kohlberg, L, Moral development. In Sills, D. L. International encyclopedia of the social sciences, Vol.9, New York, The Macmillan company&The free press,

Kohlberg, L, The moral atmosphere of the school. In H. Giroux and D. Purpel (Eds.), The hidden curriculum and moral education: deception or discovery Berkely: McCutchan Publishing Corporation,

Kohlberg, L, Moral stages and moralization: The cognitive developmental approach. In L. Kohlberg (Ed.), The psychology of moral development: The nature and validity of moral stages, San Francisco: Harper & Row,

Lepper, M, Social control processes, attributions of motivation, and the internalization of social values. In E. T. Higgins, D. N. Ruble & w. w. Hartput (Eds.). Social cognition and social development: A sociocultural perspective, New York, Cambridge University Press,

Milgram, S, Behavioral study of obedience, Jornal of personality and social psychology, 1963, 67, 371-

Reber, S. A, Dictionary of psychology, London: Pengun Books,

Rest, J. R, The hierarchical nature of moral judgment: A study of patterns of comprehension and preference of moral stages, Journal of personality, 41, p.86-109,

Rest, J. R, “ Morality”. In P. Mussen (series Ed.) & J. H. Flavell & E. M. Markman (Eds.), Handbook of child psychology: (Vol.3). Cognitive development, (PP. 920-990). New York: Wiley,

Shaffer, D.R, Developmental psychology: Children and adolescence, California: Brooks/cole publishing company,

Turiel, E, The development of morality. In Nancy Eisenberg. Handbook of child psychology (Vol.3): social, emotional and personality development, (PP.789-857). NJ: John Wiley & Sons,

چکیده

پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوا و با صرف‌نظر از ویژگی کمّی آن، به بررسی سازوکارهای فرایند درونی‌سازی اخلاقی در رویکردهای روان‌شناختی عمده می‌پردازد. رویکرد روان‌تحلیل‌گری، مبدء این فرایند را فشارهای اجتماعی برای مبادرت به اعمال مورد پذیرش جامعه می‌داند و همانندسازی و تکوین فرامن، با انگیزه پرهیز از از دست‌دادن عشق والدین را سازوکارهای اصلی می‌داند. بر حسب رویکرد شناختی- اجتماعی، هنجارهای اخلاقی در اصل پدیده‌ای بیرونی و اجتماعی بوده و از طریق فرایندهای تجربه تنبیه، الگوبرداری، تقویت خود، خود‌نظم‌دهی و احساس همدلی در خزانه رفتاری فرد جای می‌گیرند. از دیدگاه شناختی- تحوّلی، ارزش‌های اخلاقی یک نظام استدلال در درک روابط اجتماعی می‌باشند. سازوکارهای اساسی این فرایند را تعارض شناختی، کنش‌های مکمّل جذب و انطباق و در نهایت، تعادل‌جویی تشکیل می‌دهند. رویکرد شناختی- عاطفی، تحوّل درونی‌سازی اخلاقی را از خلال فنون نظم‌دهی، پردازش‌های شناختی و سطح بسنده انگیزش فرد صورت تبیین می‌کند. هر چند همه رویکردها بر تعامل تعیین‌کننده‌های درونی و محیطی تأکید می‌ورزند، امّا میزان مشارکت آنها در درونی‌سازی متفاوت است. رویکردهای روان‌تحلیل‌گری و شناختی- اجتماعی، نقش پدیده‌های اجتماعی ـ برونی را مؤثرتر می‌دانند و دیدگاه‌های شناختی- تحوّلی و شناختی- عاطفی بر تعیین‌کننده‌های درونی، تأکید بیشتری دارند.

کلید واژه‌ها: ارزش‌های اخلاقی، درونی‌سازی، سازوکار روان‌شناختی

 

بیان مسئله

هرچند ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای رفتاری مورد پذیرش فرهنگ‌های گوناگون، در جوامع مختلف انسانی با یکدیگر تفاوت دارند، امّا هر جامعه، نظامی از ضوابط مشخص و ملاک‌هایی برای رفتارهای درست و نادرست اعضای خود تدارک می‌بیند. کنش اساسی دیگر هر نظام اجتماعی، در همه جا، کوشش برای آموزش و انتقال معیارهای اخلاقی مورد نظر، ایجاد و تقویت زمینه‌ها و شرایط لازم برای ظهور هر چه بیشتر رفتارهای پسندیده و کاهش نابهنجاری‌های رفتاری در میان آحاد آن جامعه، به ویژه در دهه اوّل و دوّم زندگی آنها، از طریق برقراری نظام تربیتی کارآمد و مؤثر می‌باشد. اگر نظام توالی مرحله‌های تحوّلی انسان را ملاک قرار دهیم، عواملی که در مراحل اولیه تحوّل، نقش اصلی را در مهار رفتار کودکان به عهده دارند، تعیین‌کننده‌های بدون واسطه بیرونی، از قبیل نفوذ و اقتدار یک چهره مهمّ و مقتدر یا ترس از شکل‌های گوناگون تنبیه می‌باشند. با وجود این، چنین به نظر می‌رسد که به موازات افزایش سن کودک، سازوکار‌های مهارکننده رفتار، به شکل فزاینده‌ای از طریق ملاک‌هایی که کارکرد اصلی آنها در غیاب قید و بندهای خارج از وجود فرد بروز پیدا می‌کند، تأثیرگذار خواهند بود. نظام‌های تربیتی موجود هم، فراتر از آموزش‌های اخلاقی، وضعیتی را نشانه رفته‌اند که آدم‌ها در صورت نقض هر یک از ملاک‌های موردنظر، نوعی تنش درونی را تجربه کرده و در فرض رعایت آنها، احساس رضایت باطنی و آرامش خاطر داشته باشند. به بیان دیگر، اولویت اساسی‌تر هر نظام تربیتی، آن است که مقاومت در برابر وسوسه‌گری‌ها را به طور ذاتی در افراد برانگیخته و احساس ندامت و گناه را در موارد نقض هنجارهای اخلاقی، بدون نیاز به حضور تعیین‌کننده‌های خارج از ذات‌تجربه کنند؛1 یعنی وضعیتی که انتقال از عوامل بیرونی به احساسات درونی و باورهای اخلاقی به عنوان بنیان‌های رفتار اخلاقی،2 ویژگی اصلی آن به شمار می‌رود؛ چیزی که به اعتقاد بسیاری از دانشمندان حوزه‌های مربوط فرایند اصلی تحوّل اخلاقی تلقّی می‌شود

در زمینه این فرایند اساسی، که اصطلاحاً درونی‌سازی هنجارهای اخلاقی3 نامیده می‌شود، مباحث متعدّدی در حوزه دانش‌های اجتماعی مرتبط، از قبیل تعلیم و تربیت و روان‌شناسی تحوّلی و حتی روان‌شناسی اجتماعی مطرح است. یک یا چند بُعدی بودن این فرایند،4 میزان تأثیرگذاری هر یک از ابعاد مفروض در جریان وقوع آن، تصویر زمان‌مند مراحل احتمالی آن،5 پیشایندهای درونی‌سازی اخلاقی، مقایسه نقش درونی‌سازی و جایگاه عوامل موقعیتی بر رفتار اخلاقی،6بخشی از خطوط پژوهشی مرتبط با این موضوع را تشکیل می‌دهند. یکی از مباحث مهمّی که در مورد این فرایند تحوّلی، همواره مورد اهتمام پژوهشگران و نظریه پردازان ِبا نفوذ در علوم اجتماعی بوده است، مسئله سازوکارهای درونی‌سازی هنجارها در انسان و چگونگی وقوع این پدیده مهمّ در ضمن فرایندهای تحوّلی دیگر است. مسئله دیگری، که رویکردهای عمده روان‌شناختی در این زمینه مطرح می‌کنند، منشأ درونی یا برونی ارزش‌های اخلاقی، به ویژه آن دسته ازفرایندهایی است که این ارزش‌ها را در درون افراد شکل داده، سازمان‌دهی می‌کنند

هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی این دو مسئله اساسی در حوزه روان‌شناسی اخلاق می‌باشد. بنابراین، دو پرسش عمده زیر مسیر این نوشتار را ترسیم می‌کنند: 1) درونی‌سازی اخلاقی در یک نگاه کلان از کدام خاستگاه تأثیر می‌پذیرند؟ منشأ این فرایند عمده روان‌شناختی تعیین‌کننده‌های بیرونی و محیط اجتماعی می‌باشد یا این که عوامل درونی، و به ویژه جریان‌های تحوّلی، بر آن اثرگذارخواهند بود؟ و2) سازوکارها یا فرایندهای اصلی درونی‌سازی اخلاقی در رویکردهای عمده روان‌شناختی کدام‌اند؟

در مورد اهمیت بحث می‌توان گفت: از یک سو، شناخت گسترده‌تر و احتمالاً عمیق‌تر از کمّ وکیف تحوّل این پدیده در انسان‌ها به کشف عوامل عمده و موانع پدیدآیی به موقع آن در پرتو یافته‌های پژوهشی منتهی می‌شود. از سوی دیگر، به طرّاحی اقدامات تربیتی لازم و هماهنگ با یافته‌های علمی و ارائه آموزش‌های مؤثر در حوزه تربیت اخلاقی، کمک‌های شایانی خواهد کرد

در پیشینه بحث درونی‌سازی ارزش‌های خلاقی، علاوه بر موارد یاد شده فوق، می‌توان به پژوهش‌های تجربی و نظری فراوانی مراجعه کرد که حاصل تعدیل و ادغام یافته‌های هر گروه از آنها، زمینه تکوین یک نظریه خاص در گستره سازوکارهای ضروری برای بروز چنین رویداد تحوّلی و تربیتی را فراهم کرده است. این دسته از پژوهش‌ها، به بررسی و مطالعه فرایندهایی می‌پردازند که در نهایت، نوعی احساس اخلاقی و استقلال فزاینده فرد از فشارها و تنگناهای موقعیت‌های بیرونی را شکل می‌دهند و شاخص تعیین‌کننده‌ای برای عملکرد اخلاقی او خواهند بود. چنین درک و احساسی می‌تواند فرد را در موقعیت‌هایی که مشتمل بر تعارضِ میان خواسته‌های فردی و نیازهای دیگران می‌باشند، بدون نیاز به استفاده از تأیید اجتماعی یا عوامل خودمحورانه دیگر، برای عمل بر طبق ملاک‌های اخلاقی برانگیزد. ارائه، بررسی و نقد آنچه که در باره سازوکارهای این فرایند اخلاقی و تحوّلی بنیادین در نظریه‌های گوناگون و یافته‌های برنامه‌های پژوهشی تجربی مربوط مطرح است، بخشی از اهداف مقاله حاضر است. روشن است که بالندگی مباحث تجربی و نظری یادشده می‌تواند به ارائه شیوه‌هایی برای آموزش قوانین و اصول اخلاقی به منظور رشد فضایل، صفات خوب و رفتار پسندیده، از طریق برنامه‌ریزی‌های آشکار و پنهانِ مراکز آموزشی و تربیتی، که کارکرد اصلی فرایند تربیت اخلاقی7 شهروندان هر جامعه را شکل می‌دهد، هم منجر شود

 

چیستی درونی‌سازی

درونی‌سازی، آن گونه که ربر8 در فرهنگ تخصّصی روان‌شناسی تفسیر می‌کند، به معنای پذیرش یا سازگاری باورها، ارزش‌ها، نگرش و معیارها به مثابه آن چیزهایی که به خود فرد تعلّق دارد، می‌باشد. شیفر9 در تعریف این واژه، منشأ این امور را هم تعیین کرده و آن را فرایند کسب ویژگی‌ها یا معیارهای آدم‌های دیگر و پذیرفتن این ملاک‌ها به مثابه آن‌چه که به خود فرد تعلّق دارد، معرّفی می‌کند. به بیان ‌روشن‌تر، درونی‌سازی فرایندی است که در ضمن آن ارزش‌هایی که از طریق عوامل بیرونی به فرد داده شده است، با افکار و اعمال او یکی می‌شوند.10 در توضیح این معنا می‌توان چنین گفت که استمرار ثبات اجتماعی در هر بخش از عالم، در گرو آن است که اعضای آن جامعه مجموعه‌ای از ضوابط مربوط به رفتارهای خوب و بد را در موقعیت‌های عملی رعایت کنند. لازمه تحقّق این امر مهمّ آن است که، آدم‌ها چنین معیارهایی را از طریق فرایندهای مربوط یاد گرفته و با به کارگیری آنها در موقعیت‌های وسوسه‌کننده واقعی، رفتار خود را کنترل کنند. مهارهای نخستین رفتار اعضای خردسال جامعه، عمدتاً از ناحیه عوامل قدرتمند بیرونی و کنترل‌های بدون واسطه، از قبیل حضور یک چهره مقتدر یا ترس از تنبیه و سرزنش افراد مهّم حاصل می‌شوند. امّا به نظر می‌رسد، در مسیر عادی تحوّل و به موازات افزایش سن کودک، مهارهای رفتار به شکل فزاینده‌ای از خلال تطبیق با معیارهایی حاصل می‌شود که به کنترل رفتار در غیاب قید و بندهای بیرون از فرد منجر می‌شوند. انتقال از عوامل ناظر بیرونی به احساسات شخصی و باورهای اخلاقی، به عنوان بنیاد رفتار اخلاقی فرد، همان درونی‌سازی اخلاقی خواهد بود. چیزی که به اعتقاد بسیاری از روان‌شناسان فرایند اصلی و عمده تحوّل اخلاقی محسوب می‌شود.11 حاصل این انتقال در فرد وضعیتی است که نقض هر یک از آنها، نوعی رنج هیجانی یا احساس ناگوار شرم و حیا را به دنبال خواهد داشت و رعایت آنها به احساس رضایت خاطر و آرامش درونی او منتهی می‌شود. محور مرکزی یان مقاله، همین معنای خاصّ با همه خصوصیات یادشده خواهد بود

در باب نسبت درونی‌سازی و تحوّل اخلاقی باید گفت تحوّل اخلاقی به رشد توانایی‌های فرد در تفکیک درست از نادرست، رشد نظام ارزش‌های اخلاقی و یادگیری انجام عمل به شیوه درست آن گفته می‌شود. در حالی که نظریه‌های تحوّل اخلاقی، به ویژه نظریه‌های مرحله‌ای، شیوه‌های اخلاقی را توصیف کرده و می‌کوشند تفاوت‌های کیفی کودکان را در شیوه‌هایی که در ضمن رشد خود به کار می‌گیرند، معرفی کنند. درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی به تجربه‌ها و فرآیندهایی مربوط می‌شوند که یک حسّ اخلاقی را برای آدمی به ارمغان آورده و این انگیزش را به آنها می‌دهند که در موقعیت‌هایی که میان نیازهای آنها و خواسته‌های دیگران تعارضی وجود دارد، بدون این‌که به تأیید اجتماعی و مسائل خودمحورانه توجّه کنند، به شیوه‌ای اخلاقی عمل کنند

رویکردهای درونی‌سازی اخلاقی

الف. رویکرد روان‌تحلیل‌گری

1 نظریه فروید: اوّلین نظریه کامل در مورد درونی سازی به فروید12 تعلّق دارد که در ضمن مطالعات منتشر شده او در دو دهه دیده می‌شود. درک نظریه روان‌تحلیل‌گری در زمینه درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی در کودک، بدون طرح برخی از مفاهیم عمده رویکرد کلّی آن به نظام رفتاری و روانی انسان، کاری بس دشواری خواهد بود. یکی از این مفاهیم به رابطه اضطراب و کشاننده‌ها مربوط می‌شود که در این نظریه، دارای اهمیت بنیادی است. علّت بروز ‌سازوکارهای دفاعی را تبیین می‌کند و فرایند عمل و کنش‌وری پایگاه‌های شخصیت را نشان می‌دهد. کشاننده‌ها در سطح ناهشیار فردی، نیازها را به وجود می‌آورند. این نیازها، که مبتنی بر نیازهای جسمانی یا فیزیولوژیکی هستند، در سطح روانی به حدّ میل متجلّی می‌شوند. تنش، پیامد میل ارضاء نشده‌ای است که در صورت ارضاء، از بین رفته یا کاهش می‌یابد. فروید عقیده دارد که رهایی از تنش، لذت‌بخش است. به عبارت دیگر، ارضای میل ناشی از کشاننده با از بین بردن تنش به لذّت منتهی می‌شود. اگر میل ارضاء نشود، یا فقط بخشی از آن برآورده شود، تنش باقی می‌ماند و اضطراب را در پی دارد

مشهورترین مفاهیم این رویکرد، الگوی ساختاری ذهن یا روان یا سطوح شخصیت فرد را تشکیل می‌دهند. سه ساختی که وی بُن، من و فرامن نامید و دارای مبانی جسمانی در مغز نیستند، بلکه سازه‌های فرضی می‌باشند. بُن نخستین و قدیمی‌ترین بخش شخصیت به‌شمار می‌رود و شامل غرایز موروثی یا امیال نشأت گرفته از غرایز مرگ و زندگی است. فروید «بُن» را یک مخزن مملو از تحریکات و منبع تمامی انرژی روانی می‌داند. در واقع، احکام ارزشی در بُن وجود ندارد: نه خوب و نه بد، نه اخلاق. حتّی به نظر می‌رسد که وضعیت نیرویی برانگیختگی‌های غریزی آن با نواحی دیگر ذهن متفاوت و تحرّک و توان برون‌ریزی آن به مراتب ییشتر است. «بُن» فقط تابع یک اصل است: دستیابی بلافاصله به تحقق امیال. فروید این اصل را اصل لذّت نامیده است؛ زیرا کاهش تنش ناشی از ارضای میل، یک تجربه لذت‌بخش است

«من» که از قلب «بُن» بیرون می‌آید، مسئولیت بقاء و تداوم فرد را به عهده دارد. این پایگاه، که برای درک و ارزشیابی چگونگی تحقّق خواسته‌های غریزی و غیرعقلانی بُن می‌باشد، بخش منطقی شخصیت را تشکیل می‌دهد و طبق اصل واقعیت عمل می‌کند. این اصل حاکی از این واقعیت است که رفتار بایستی با موقعیت جهان خارج و اقتضاءات آن هدایت شود، نه فقط با نیازها و امیالی که از درون برمی‌خیزند

آخرین جزء شخصیت «فرامن» است. «فرامن» نیز مانند «بُن» و «من»، یک سازه فرضی است که به سازماندهی و حفظ هنجارهای اخلاقی، هدف‌ها و آرمان‌های مقبول می‌پردازد. کنش‌وری بهینه آن به هماهنگی درون ـ روانی و بین‌شخصی منجر می‌شود و سازش‌یافتگی اجتماعی را تسهیل می‌کند

برای فهم دقیق‌تر فرایند درونی‌سازی اخلاقی، توجه به سازوکار تحوّل در یکی از مراحل تحوّل روانی کودک، یعنی مرحله تناسلی کودک، هم ضرورت دارد. ویژگی اصلی این مرحله، وجود احساسات لذّت و تعارض‌های جنسی نیرومند و برانگیختگی‌های ناشی از آنها در کودک است. توجّه کودک به این نیرو از کنش تولید‌مثل آن ناشی نمی‌شود، بلکه نتیجه لذّت ناشی از خودشهوت‌گرایی و اهمیت اعضای تناسلی به منزله ابزار متمایزکننده دو جنس (پسر و دختر) است. کودکان در این مرحله، بسیار کنجکاوند و این کنجکاوی، که فراتر از توانایی آنها در درک عقلی مسائل جنسی است، موجب می‌شود به خیال پردازی‌های گسترده‌ای دست بزنند که از دیدگاه فروید بر شخصیت آنها تأثیر می‌گذارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی با word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی با word

مقدمه    
تقسیم بندی رسانه های آموزشی    
تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه 13 تهران    
تحقیق در درس علوم در دبستانهای منطقه 2 تهران    
3-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمین ابتدایی منطقه خورو بیابانک    
4-2- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه    
5-2- تحقیق بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق 2و10و17 تهران    
6-2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی ناحیه 4 کرج و دانشجویان ضمن خدمت    
7-2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران    
8-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمان منطقه اشتهارد    
9-2 تحقیق بر روی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد    
10-2- تحقیق و بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی    
11-2- تحقیق بر روی معلمان دبستانهای ناحیه یک زنجان    
13-2- تحقیق در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا    
14-2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی منطقه آبیک    
15-2 تحقیق بر روی مدارس راهنمایی ناحیه 3 کرج    
جمع بندی و نتیجه گیری    
موانع و مشکلات کاربرد مواد و وسایل آموزشی    
منابع و ماخذ     

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی با word

1- پایان نامه با موضوع بررسی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان بر پیشرفت تحصیلی محقق میتر میرزا آقایی سال 76-

2- پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر کاربرد رسانه های آموزشی بر پیشرفت یادگیری دانش آموزان محقق عفت بلوچی سال 76-

3- پایان نامه با موضوع بررسی و ارزیابی میزان کارایی وسایل کمک آموزشی در رابطه با یادگیری دانش آموزان   محقق محمد ایزدی سال

4- پایان نامه با موضوع بررسی رابطه میزان آگاهی معلمان و میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی    محقق : حسنعلی زرشکی قشلاقی سال 73-

5- پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  محقق : زهرا دراج سال 77-

6- پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر مواد کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محقق : ملک محمدی  سال

7- پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر استفاده از مواد کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی و مقایسه نظر معلمان و دانش آموزان محقق: عبدالرسول عباسی کوپالی سال

8- پایان نامه با موضوع بررسی ضرورت و میزان کاربرد رسانه های آموزشی محقق حبیب الله حبیبی سال

9- پایان نامه با موضوع بررسی میزان استفاده معلمان راهنمایی از مواد و وسایل آموزشی  محقق: یوسف یزدی سال

10- پایان نامه با موضوع بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی  محقق  بمانعلی طحانی پور تیر ماه

11- پایان نامه با موضوع بررسی علل عدم استفاده معلمان از وسائل آموزشی  محقق عبادالله غفاری سال

12- پایان نامه با موضوع بررسی وضع موجود آزمایشگاهی مدارس  محقق گیتی زمردی سال 75-

13- پایان نامه با موضوع بررسی وضع موجود و مطلوب کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی محقق : عباسعلی قنبر لو

مقدمه

بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب درسی و یادگیری موثر توسط معلم و دانش آموز بکار می روند . این وسایل آموزش را از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می سازند. در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات رفتار و مهارتهای جدید را با درک کامل بدست آورند

آنچه می شنوم فراموش می کنم آنچه می بینم به خاطر می آورم و آنچه انجام می دهم می آموزم

سخن فوق حکایت از این دارد که یادگیری زمانی تحقق می یابد که دانش آموز خود مستقیما در جریان آموزش قرار گیرد و خود را در آموزش شریک و سهیم بداند وقتی دانش آموز سیمی را از یک طرف به باطری و از طرفی دیگر به لامپ وصل می کند و با زدن کلیدی لامپ روشن می شود احساس شعف زاید الوصفی به او دست می دهد . آنچنانکه گویی کشف مهمی انجام داده است . این آموزش در ذهن او بیشتر ماندگار خواهد بود. البته تاکید بر استفاده از این وسایل هیچ گاه به معنی نفی نقش معلم نیست. زیرا هیچ    وسیله ای نمی تواند جایگاه اصلی و با ارزش معلم را پر کند اما وقتی معلم این وسایل را در آموزش بکار می برد کودکان را در فراگیری بهتر عمیق تر و سریع تر مطالب یاری می کند، مفاهیم درسی جذابیت بیشتری پیدا می کند و کلاس ساکن و خاموش تبدیل به کلاسی سیال و پر هیاهو می گردد

بنابراین با استفاده از وسایل و امکانات آموزشی گفته ها و مطالب درسی برای دانش آموزان عینی تر و ملموس تر می شود حتی گاهی اتفاق می افتد که آنها در هنگام مشاهده و کار با وسایل نکاتی ریز و ظریف را کشف می کنند که برای همیشه در ذهنشان باقی می ماند پس هر اندازه که آنها از حواس خود بیشتر بهره بگیرند استعداد و خلاقیتشان بیشتر شکوفا می شود ذهنشان بیشتر فعال می شود و معلم نیز از کار خود نتیجه بهتری می گیرد در واقع معلم با بکارگیری این روش به سلامت روانی خود نیز کمک کرده است

پس باید در عصر انفجار دانش از کوتاهترین و موثرترین راه به اهداف آموزشی مورد نظر خود برسیم و باید بدانیم که تحقق این امر جز با بکارگیری و بهره گیری صحیح و برنامه ریزی شده از وسایل و امکانات آموزشی مقدور نیست

امروزه روش آموزشی به کلی دگرگون شده و معلمان به خوبی آگاهند که یادگیری امری درونی است و به جای زور و اجبار باید در دانش آموزان علاقه و انگیزه آموختن را بوجود آورد همچنین دریافته اند اگر مطالب درسی با استفاده از چند وسیله آموزشی ارائه شود و هر یک از آن وسایل مکمل و موید هم باشند میزان یادگیری افزایش می یابد. تجربه نشان می دهد که وسایل بسیار ساده آموزشی بویژه اگر توسط معلم ساخته شوند نتایج آموزشی بسیار درخشانی نسبت به وسایل پیچیده و فنی دارند البته یک وسیله هنگامی در ایجاد تجارب جدید آموزشی و تجسم مفاهیم درسی مفید است که

-         نقطه نظرها و مقاصد آموزشی معلم را تامین کند

-         به خوبی کار کند و جوابگوی نیازهای آموزشی دانش آموزان باشد

-         در زمان مورد نیاز در اختیار معلم و دانش آموزان قرار گیرد

 

 

 

تقسیم بندی رسانه های آموزشی

مواد و وسایل آموزشی از دیدگاه متخصصان مختلف و با توجه به معیارهای خاصی به گونه های متفاوت مورد تقسیم بندی قرار گرفته است آقای دکتر محمد احدیان در کتاب خود 6 دسته تقسیم بندی را مد نظر قرار داده اند که دسته آخری را از بقیه جدیدتر و کامل تر می دانند

1-  برقی و غیر برقی

2-  ارزان قیمت و گران قیمت : کسانی که از این تقسیم بندی استفاده می کنند رسانه هایی نظیر چارت ،پوستر،نقشه ،کره ،تلق شفاف اسلاید و نظایر اینها را در دسته ارزان قیمت و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم ،اسلاید و فیلم استریپ ،اورهد و غیره را در دسته گران قیمت قرار می دهند

3-  نرم افزار و سخت افزار: طرفداران استفاده از این تقسیم بندی رسانه هایی نظیر فیلم ،اسلاید ،چارت ،پوستر ،نمودار ،تلق شفاف ،مدل ،ماکت ،برش و نظایر اینها را در دسته نرم افزار و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم متحرک ،اوپک ،اورهد و نظایر اینها را در دسته سخت افزار قرار می دهند

4-  چاپی و غیر چاپی : عده ای رسانه هایی نظیر کتاب ،جزوه ،مجله ،منابع برنامه ای شده چاپی و نظایر اینها را در گروه چاپی و بقیه را در گروه غیر چاپی قرار می دهند

5-  ساده و پیچیده : اینان رسانه هایی نظیر کتاب ،مجله ،فیلم متحرک ،اسلاید ،تلق شفاف و نظایر اینها را در گروه ساده و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم متحرک ،اوپک و اورهد و دستگاه های ضبط شنیداری و دیداری و نظایر اینها را در گروه پیچیده قرار می دهند

6-  نورتاب و غیر نورتاب : در این تقسیم بندی مواد و وسایل نظیر فیلم متحرک ،اسلاید ،فیلم استریپ تلق شفاف و پروژکتورهای مربوط به آنها را در دسته نور تاب و بقیه در دسته غیر نورتاب قرار می گیرند

در تقسیم بندی دیگر که در کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی تالیف سید هاشم نعمتی آمده و همچنین در کتاب تولید و کاربرد مواد آموزشی دوره کاردانی تربیت معلم آمده نوع دیگری از تقسیم بندی رسانه های آموزشی صورت گرفته که به نظر می رسد دقیق تر و کاملتر است

الف ) رسانه های نوشتاری : کتاب ، روزنامه ،مجله ،میکرو فیلم ،میکروفیش ،مواد آموزشی برنامه ریزی شده جزء این رسانه می باشند

ب ) رسانه های نمایشی : شامل تخته سیاه ، تابلوهای پارچه ای ،مغناطیسی ،اعلانات و تابلوهای الکتریکی است

ج ) رسانه های دیداری : که خود شامل رسانه های دیداری ترسیمی و رسانه های دیداری غیر ترسیمی است . رسانه های دیداری ترسیمی که شامل نمودار ،طرح خطی ، چارت ،کارتون ، پوستر ،نقشه و کره و رسانه های دیداری غیر ترسیمی شامل تصویر ،اسلاید ، فیلم استریپ ، ورقه های شفاف و انواع فیلمهای متحرک می باشد

د ) رسانه های شنیداری : که شامل نوار صوتی که به شکلهای مختلفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. صفحات گرام و برنامه های آموزشی رادیویی نیز جزء این نوع رسانه می باشد

ه ) رسانه های سه بعدی : که شامل اشیا حقیقی و نمونه ها مدلها و ماکتها دایورها و میز شنی است

و ) موقعیت های آموزشی : شامل گردش علمی ، تقلید از واقعیات و بازیها ،نمایش (نظیره سازی) و اماکن باستانی ،آزمایشها و دعوت از متخصصین و مسئولان به کلاس است

ز ) مجموعه های چند رسانه ای : ترکیبی از رسانه هایی است که می توانند در کنار یکدیگر بخش هایی از یک واحد یادیگری را تامین کنند. آموزش چند رسانه ای مسئولیت بزرگی را بر دوش معلمان قرار می دهد زیرا که معلم باید با تجزیه و تحلیل هدفهای آموزشی درس و بررسی منابع دیداری و شنیداری موجود و دانستن اینکه چگونه می توان یک سری از این رسانه ها را برای رسیدن به بالاترین کیفیت یادگیری در کنار هم قرار داد آموزش خود را در کلاس ارائه دهد. انتخاب رسانه ها در آموزش چند رسانه ای باید نه تنها با توجه به مناسب بودن هر یک از رسانه ها برای هدفهای درس باشد بلکه اینکه چطور این رسانه ها می توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند مطالب رابه بهترین وجهی بیان کنند و اینکه چگونه یک رسانه یادگیری حاصل از رسانه دیگر را تقویت می کند نیز باید در نظر گرفته شود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تجربیات مدون آموزشی معلم ریاضی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تجربیات مدون آموزشی معلم ریاضی با word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تجربیات مدون آموزشی معلم ریاضی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تجربیات مدون آموزشی معلم ریاضی با word

مقدمه :    
کلید واژه ها :    
حیطه وظایف دبیر ریاضی :    
بیان تجربیات و تبیین آنها :    
1 ـ تدریس به روش اکتشافی که در کلاس استفاده می کردم :    
تبیین تجربه تدریس به روش اکتشافی در کلاس و توضیحات علمی آن :    
تعریف یادگیری اکتشافی :    
تکنیک های تدریس به روش مکاشفه ای:    
محاسن روش اکتشافی از دیدگاه برونر:    
معایب روش اکتشافی:    
تجربه 2 ـ استفاده از روش فعال در تدریس ریاضی    
تبیین و توضیح علمی تجربه دو یعنی استفاده از روش فعال در تدریس :    
تعریف روش فعال تدریس :    
سه اصل آموزش به روش فعال:    
محاسن روش فعال:    
معایب روش فعال:    
تجربه 3 : توجه به دانش آموزان ضعیف در کلاس    
تجربه 4: استفاده از روش بازگویی در تدریس ریاضی    
تبیین و توضیح استفاده از روش بازگویی در تدریس درس ریاضی:    
تجربه 5: نزدیکی به دانش آموزان در تدریس :    
بیان نکات ویژه در تدریس ریاضی حاصل تجربیات بنده :    
ده نکته مهم  که در تدریس ریاضیات باید رعایت شود (حاصل تجربیات )    
بررسی نکات تدریس ریاضی در مقطع راهنمایی حاصل تجربیات بنده    
انتزاعی بودن ریاضیات    
گستردگی کاربرد بی اندازه ی ریاضیات    
موانع ارتباطی در کلاس درس ریاضی    
روشی برای تبدیل واحد های اندازه گیری    
برای آموزش بهتر این مورد، ابتدا مساله ای به صورت زیر مطرح می کنیم:    
چالش های تدریس ریاضی و راهکارهایی برای بهبود آنها    
در ارتباط با اطلاع‌رسانی سیستم it و بهره‌وری بهینه از رایانه:    
روش های رفع چالش تدریس ریاضی :    
روش هایی جهت رشد و توسعه تفکر ریاضیات    
فرضاً برای آموزش هندسه ابتدا توجه به شکلها    
تمرینها    
هنر آموزش ریاضیات    
عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آن:    
الف) عوامل ضعف آموزش درس ریاضی که مربوط به محتوای کتاب‌های درسی ابتدایی و راهنمایی می‌باشد.    
1ـ محدودیت زمان:    
2ـ محدودکردن معلم در انتخاب محتوا و فعالیت مناسب    
3ـ عدم هماهنگی در ارائه مطالب محتوای درس:    
ب) عوامل ضعف آموزش ریاضی مربوط به خود مقطع راهنمایی    
به طور کلی نارسایی در یادگیری ریاضی را به دو قسمت تقسیم می‌کنند    
ج) عوامل ضعف آموزش ریاضی مربوط به روش‌های آموزش:    
د) علل ضعف آموزش ریاضی که مربوط به معلمان راهنمایی است:    
هـ) چند عامل دیگر از عوامل ضعف آموزش ریاضی    
ارائه راهکار  و برنامه آینده  برای تدریس بهتر ریاضی حاصل از تجربیات    
1 :   استفاده از روش های نوین تدریس    
2 استفاده از وسایل کمک آموزشی    
3 . استفاده از تکنولوژی های آموزشی    
4: استفاده از سرگرمی های ریاضی    
5: تهیه ی بروشور ، روزنامه دیواری و پژوهش های دانش آموزی    
6 : طراحی و برگزاری مسابقات ریاضی در خارج از کلاس    
7 : معرفی دانش آموزان موفق در پایان هر ماه    
10 مجلات رشد ریاضی ( رشد برهان) :    
ارائه راهکار برای برطرف سازی ضعف دانش آموزان در یادگیری دانش اموزان :    
نتیجه گیری    
منابع مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تجربیات مدون آموزشی معلم ریاضی با word

1ـ خلاقیت ریاضی، جرج پولیا، ترجمه پرویز شهریاری انتشارات فاطمی

2ـ روش تدریس ریاضی، محمد بهروش ـ علی‌اکبر جعفری ـ علی‌اضغر دانش‌فر

3ـ مجلات رشد ریاضی نشر به وزارت آموزش و پرورش

4ـ هاوسون وب ویلسون (1986) ریاضیات مدرسه در دهه 1990 ترجمه ناهید ملکی، نشر مرکز

5ـ مقاله نقدی بر روش‌های آموزش مقدمات ریاضیات مدرسه مجله رشد آموزش ریاضی

6ـ گویا زهرا، تغییر محتوای برنامه درسی ریاضیات مدرسه مجله رشد آموزش ریاضی

7ـ مجموعه مقالات دومین کنفرانس آموزش ریاضی کشوری، کرمانشاه

8ـ مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس آموزش ریاضی کشوری، مشهد

9ـ رحمانی، مهدی، اهداف آموزش ریاضی چیست؟

10ـ تبریزی، غلامرضا، ناتوانی در یادگیری ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی

11ـ قدیری، هراتی، آزمایشگاه ریاضی

مقدمه

ابتدا مقدمه ای در باره درس ریاضی در زیر بیان می نمایم

ریاضـی یکی از چند درسـی اسـت کـه در باز کــردن ذهــن دانــش   آمــوز و آمــوزش چگونــه اندیشــیدن نقــش درجــه اول را دارد اما یادگیری درس ریاضی از معضلات دانش آموزان است و  روش های یاددهی آن یکی از مسائلی است که هر معلم ریاضی با آن مواجه می شود . همچنین با توجه به این که امروزه علم باسرعت واقعا باورنکردنی در حال گسترش است این سوال پیش می آید که چگونه می‌توان از میان انبوه اطلاعات و دانش تولید شده مناسب‌ترین، بیشترین و مورد نیازترین محتوا را انتخاب نموده و آموزش داد؟ و چگونه می‌توان انتظار داشت یادگیرندگان بهترین بهره را از آن ببرند؟ امروزه ، دیگر نیازی به دانش آموزانی نیست که فقط مخزن اطلاعاتی باشند که هیچ عملکردی در پی آن نیست . بلکه باید دانش آموزان امروزی بتوانند نیاز های خود را تشخیص  دهند و از میان اطلاعاتشان ، داده ی درست را برای هدفشان انتخاب بکنند و آن ها را به کار ببرند و بین معلومات و جهان واقعی ارتباط برقرار کنند . نظام‌های آموزشی جهان برای برطرف کردن معضلات موجود، به دنبال تغییر و اصلاح روش‌ها و سیاست‌های پیشین خود هستند.در میان راه حل‌ها و پیشنهادات گسترده موجود، ساخت و سازگرایی که برخاسته از نهضت فلسفی- اجتماعی است، می‌تواند پاسخی برای رسیدن به هدف آموزش برتر باشد. به‌جای آن که دانش از پیش‌ساخته شده را به دانش‌آموزان انتقال دهیم می‌توان تدبیری اندیشید که دانش‌آموز خود به تولید علم بپردازد ، در اختیار گذاشتن ابزار لازم، ایجاد شرایط مناسب و آموزش چگونه ساختن دانش ، لازمه  این کار است. که این همان مفهوم ساخت و سازگرایی است . در این مقاله سعی شده است که روش ساخت و سازگرایی برای تدریس درس ریاضی مورد بحث قرار گیرد و مراحل یک تدریس به این روش مطرح شود .در این تحقیق ابتدا به بیان تجربیات خود در زمینه تدریس ریاضی و سپس به تبیین روش های تدریس و ارائه پیشنهادات جهت تدریس بهتر ریاضی می پردازم .

کلید واژه ها :

تجربیات  تدریس، روش های تدریس ، ارائه برنامه و راهکار

حیطه وظایف دبیر ریاضی :

 بنده به عنوان دبیر ریاضی در دوره راهنمایی دارای وظایف زیر می باشم

اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملاً آموزنده و پرورش دهنده در کلاس درس منطبق با موازین و معیارهای اسلامی به طوری که زمینه شکوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد

- نظارت کامل بر رفتار و کردار دانش آموزان و دادن تذکرات لازم به آنان در مواقع لازم باتوجه به اصول و شیوه های تربیتی اسلامی

- سعی در ایجاد جو تفاهم و همکاری اسلامی بین دانش آموزان در یادگیری دروس و سایر امور و ارائه رفتاری کاملاً اسلامی در کلاس درس به نحوی که دانش آموزان نمونه و الگوی کامل از رفتار اسلامی را همواره مدنظر داشته باشند

- حضور به موقع در کلاس درس و سعی وافر در هدر نرفتن وقت دانش آموزان و اشتغال به تدریس موظف بر طبق برنامه هفتگی براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش

- تهیه طرح درس سال تحصیلی به منظور تخصیص مطالب برنامه به فواصل زمانی معین

- رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت غیبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به رئیس آموزشگاه

- گروه بندی دانش آموزان از نظر استعدادهای مختلف جهت پیشبرد وضع تحصیلی آنان

- آموزش اصول نظری مواد و دروس فنی متناسب با برنامه آموزش علمی دانش آموزان

- آماده کردن وسایل لازم برای تدریس و تشریح در کلاس درس در صورت لزوم

- تشریح نمونه های ساخته شده مورد نیاز برای دانش آموزان طبق نقشه

- انجام امتحانات به منظور سنجش معلومات و یادگیری دانش آموزان برطبق مقررات و دستور عمل های مربوط

- تصحیح اوراق امتحانی و تسلیم ریز نمرات به مقام مربوط ظرف مدت مقرر برابر دستور عمل های مربوط

- برقراری و حفظ نظم در کلاس درس

- مطلع ساختن اولیاء دانش آموزان از وضع تحصیلی و اخلاقی فرزندانشان و تماس و ارتباط با آنان در حد لزوم

- گزارش به موقع وضع تحصیلی و اخلاقی دانش آموزان به مقام ذیربط

- گزارش در جلسات و شوراهای دبیران و همکاری با سایر مقامات مربوط در زمینه مختلف آموزش و پرورش

- همکاری با رئیس واحد آموزشی مربوط و اجرای دستورات در حدود مقررات وزارت آموزش و پرورش

- گزارش وضع درسی و کارآموزی دانش آموزان و هنرجویان به مقام مربوط

- سعی در مطالعه مداوم در روشهای تدریس و کتب تربیتی و علمی به منظور بالا بردن سطح آگاهی ها و مهارت های شغلی

- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت که توسط وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود طبق برنامه

- مشخص نمودن تمرینات و برنامه هایی که لازم است دانش آموزان و هنرجویان و یا دانشجویان جهت تفهیم بهتر دروس در منزل انجام دهند و رسیدگی به کارهای انجام شده

- همکاری با انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی مربوط

- انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم

بیان تجربیات و تبیین آنها :

 1 ـ تدریس به روش اکتشافی که در کلاس استفاده می کردم

یکی از روش هایی که بنده به عنوان دبیر ریاضی در کلاس استفاده می کردم .روش اکتشافی بود . بدین ترتیب که بنده راه حل ها را به دانش آموزان توضیح می دادم و حتی در بعضی مواقع راه حل را نیز توضیح نمی دادم و از دانش آموزان می خواستم خود با خواندن توضیحات کتاب مسئله را حل نمایند . این کار بنده باعث می شد که یادگیری در دانش آموز افزایش یابد . در این روش ذهن دانش آموزان به اکتشاف درباره پیدا کردن راه حل معطوف می شد و در نتیجه یادگیری آنها در این زمینه بسیار افزایش پیدا می کرد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله اشکالات مسکن های مدرن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله اشکالات مسکن های مدرن با word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اشکالات مسکن های مدرن با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اشکالات مسکن های مدرن با word

مقدمه
عوامل موثر در بررسی وضعیت مسکن
بررسی ابعاد کیفی نیاز مسکن
شاخص های کیفیت مسکن
فرم مطلوب مسکن
استحکام مسکن
امنیت مسکن
ایمنی، راحتی و میزان دسترسی
دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز
زیرساختهای مورد نیاز مسکن
همجواری با کاربری های سازگار
گونه شناسی مسکن
خانه های تک واحدی مستقل
خانه های حیاط مرکزی
خانه های شهری
آپارتمانهای بلند
ابعاد فرهنگی مسکن
نیازهای اساسی در طراحی مسکونی
معیارهایی برای طراحی خانه معاصر
عوامل فرهنگی
فرهنگ سکونتی
محیط کالبدی- شرایط کلی در مجتمع مسکونی
فضاهای یک واحد مسکونی
عرصه های خصوصی
عرصه های عمومی
جبنه های اجتماعی
جنبه های اقتصادی
جنبه های زیست محیطی
آسایش در ساختمان
مقیاس انسانی
کلیت
سلسله مراتب
درون گرایی
مکان یابی مناسب
توجه به فرهنگ جامعه
بهره گیری از مختصات مسکن تاریخی
آموزش
اصول گرایی
الگو سازی
جامع اندیشی و وحدت گرایی
اصلاح تلقی جامعه نسبت به معماری
کیفیت معماری و منظر کلی ساختمان
مجتمع مسکونی سیما ( فرحزاد – تهران)
مجمتع مسکونی شهرک امید ( تهرانپارس- تهران)
آپارتمان های مسکونی مارسی 52-1947، لکوربوزیه
منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله اشکالات مسکن های مدرن با word

- راز جاودانگی…….. الکساندر
- مجله معماری و فرهنگ ………….. شماره 2و
- اقلیم و معماری …….. کسمایی
- مسکن، حومه، شهر
- پایان نامه کارشناسی ارشد …….. واحد های مسکونی برای اساتید یزد
- پایان نامه کارشناسی ارشد…….. طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر روحیه تقویت ساکنین
- پایان نامه کارشناسی ارشد…….. خانه ای برای همه
- پایان نامه کارشناسی ارشد…….. طراحی الگوی نو برای مسکن

مقدمه

به هر حال یکی از پیامدهای صنعتی شدن ایجاد مناطق مسکونی وسیع و نسبتاً یکنواخت است که ساکنان آنها کم و بیش از یک گروه سنی هستند. در دوران گذشته یک طرح مسکن در هر مرحله بر چند صد خانواده اثر می گذاشت اما در حال حاضر خطاهای برنامه ریزی و اجرایی بر هزاران اخنواده در یک گروه اثر می گذارد که این گروه غالباً به بزرگی شهرستانی کوچک است. مردم مشمول پیامدهای تولید انبوه مسکن براساس برنامه ریزی دقیق فیزیکی شده اند. متداول ترین انتقادات مربوط به مسکن مدرن را میتوان تحت دو عنوان  خلاصه کرد

1- مناطق مسکونی ممکن است به اندازه ای بزرگ و یک شکل باشند که ساکنین در تنظیم مناسبات شخصی دچار اشکال شده و قادر به بسط “احساس تعلق” در این مرحله نباشند

ساختمان یک شکل، گروه های همگون مردم را مجتمع می کند، زیرا همه چیز در یک زمان به انجام می رسد و گروههای سنی و درآمدی مشخص همزمان با هم متحول میشوند. منطقه مسکونی ممکن است هم از نظر زیبایی و هم از نظر انسانی فاقد تنوع و چندگونگی باشد

یک هنرمند سوئدی گفته است: زندگی در این مستغلات مسکونی جدید مانند زیستن در یک جدول و داشتن احساسی شبیه یک کسر اعشاری است

2- واحدهای مسکونی مدرن و محیطهای شهری ممکن است بیش از حد برنامه ریزی شده و طبق آخرین جزئیات از پیش تنظیم شده، ساخته شده باشند. قبل از اینکه ساکنان به مناطق جدید اورد شوند کارکرد مشخصی برای هر اتاق در نظر گرفته شده است که ترکیبات و اولویت های فردی را دشوار یا غیر ممکن می سازد و فقدان انعطاف پذیری مانع بروز فردیت می شود

عوامل موثر در بررسی وضعیت مسکن

در بررسی وضعیت مسکن باید موارد زیر را مد نظر قرار داد

1- استفاده کندگان که شامل فرد، خانوار، خانواده گسترده یا گروهی که در واحدهای مسکونی زندگی می کنند می شود. اینها مصرف کنندگان نهایی فرآیند مسکن هستند که زندگی شان از شرایط مسکونی که در آن زیست می کنند،‌ تأثیر می پذیرد

2- منابعی که در وضع مسکن مورد بررسی دخیل است. ساخت فیزیکی خود منزل منابع مالی و سازمانی،‌مکانی و تسهیلاتی از قبیل زیربنا، تسهیلات عمومی، برنامه های مربوطه فعالیتهای عمومی کارکنان اجتماعی و غیره را شامل میشوند

3- فعالیت ها: اجزای اساسی هستند که “کنش متقابل بین استفاده کننده واحد مسکونی” از طریق آنها انجام می گیرد. مسکن به این دلیل فراهم می شود که فعالیتهای معینی را میسر می سازد برخی از این فعالیتها به کارکرد مسکن به منزله سرپناه مربوط می شود مانند خوابیدن، قسمتی از کارکرد مسکن به عنوان محل و مکان مطرح است مانند رفتن به محل کار و بخشی به رشد اجتماعی و روانی فرد مربوط می شوند مانند رفتن به مدرسه ، ملاقات با دیگران و ;

4- پیامدها: فعالیتهایی که به وسیله استفاده کنندگان در محیط سکونتشان انجام می گیرد، هم برای استفاده کنندگان و هم برای وضع مسکن پیامدهایی به دنبال دارد: این تأثیرات میتواند مثبت باشد مانند دستاوردهای فردی یا اصلاح محیط فیزیکی، همینطور هم میتواند منفی باشد، مانند کاهش سلامتی یا فساد محیط، همچنین فعالیتها و پیامدها به میزان زیادی به خصوصیات،‌آرزوها و نیازهای استفاده کننده بستگی دارد. بنابراین در بررسی شاخصهای اجتماعی استفاده کننده به عنوان مبنا در نظر گرفته می شود

بررسی ابعاد کیفی نیاز مسکن

1) بررسی کیفی فضای ساخته شده با توجه به جنبه های مؤثر در رشد سلامت و بهداشت و آسایش جسمانی

2) بررسی کیفی محیط مصنوع جنبه های مؤثر در رشد معنوی و روحی و روابط عمومی

هفت شاخص کیفیت مسکن مناسب در محلات شهری

مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل میشود. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستن انسان را شامل می شود و باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده کننده آن فراهم باشد

دریافت رابطه توسعه پایدار و شهرسازی و اجزای متشکله آن منجمله مسکن و مقولات متعدد مربوط به آن، موضوعی اساسی است. در واقع شناسایی ویژگیهای شهر پایدار یا محیط پایدار در اقلیم و فرهنگ خاص،‌موضوعی است که عدم پرداختن به آن، امکان توفیق در برنامه ریزی برای جزئیات آنرا تقلیل می دهد. پرداختن به شاخصه های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی وتشکیل دهنده، شالوده اصلی آن را میتوان از حساسترین مراحل برنامه ریزی دانست. عرصه مسکن به منظور تأمین رشد اجتماعی علاوه بر خود واحد مسکونی، محیط پیرامون آن را نیز در بر می گیرد

نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی دارد؛ در بعد کمی نیاز به مسکن، شناخت پدیده ها و اموری را شامل میشود که به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن مربوط میشود که در واقع درجه پاسخگویی به نیاز،‌ بدون در نظر گرفتن کیفیت آن مورد نظر است. در بعد کیفی مسائل و پدیده هایی مطرح میشوند که به بی مسکنی، بدمسکنی و تنگ مسکنی ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شکل نیاز است


شاخص های کیفیت مسکن

به طور کلی عواملی در مسکن وجود دارد که کیفیت را تعریف می کنند. اینگونه وامل در مقیاس محله به شرح زیر هستند

1- فرم مطلوب مسکن

2- استحکام مسکن

3- امنیت مسکن

4- ایمنی، راحتی و میزان دسترسی و نیز فاصله مناسب ساکنان به تسهیلات و خدمات کالبدی محله

5- دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز

6- تأمین تجهیزات و تأسیسات (زیرساختها) مورد نیاز مسکن

7- همجواری مسکن با کاربری های سازگار

این عوامل هفتگانه از مهمترین معیارها و شاخصها در تعریف و تبیین کیفیت مناسب مسکن هستند که توجه به آنها در ساخت و ساز، انجام تمامی فعالیتهای زندگی ساکنان را به سهولت کارایی مطلوب امکان پذیر ساخته و کمکی در جهت یافتن جهات زندگی پایدار شهری و ساخت و شکل مناسب برای شهر و مناطق شهری محسوب می شوند


فرم مطلوب مسکن

مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است، از اینرو به منظور تأمین آن و رسیدن به فرم مطلوب بایستی 5 عامل اساسی را مدنظر قرار داد که عبارتند از: زمین، منابع مالی، نیروی انسانی و فن آوری، مصالح ساختمانی و مدیریت و نظارت

زمین و چگونگی (وسعت و شکل قطعات) آن تعیین کننده فرم مسکن است، همچنین نیروی انسانی، تعیین کننده کیفیت ساخت و ساز بوده و منابع مالی بر کیفیت و چگونگی ساخت و ساز و چگونگی استفاده از مصالح و نوع آن مؤثر است. به منظور حرکت صحیح عوامل در سه رأس مثلث و برقراری ارتباط مابین آنها، مدیریت و کنترل صحیح و قوانین مدون مورد نیاز است، هماهنگی تمامی این عوامل موجب رسیدن به فرم مطلوب مسکن و بالابردن سطح ارتقای کیفی میشود

استحکام مسکن

رعایت مسائل فنی و اصول و قضاوت مهندسی در طراحی و اجرای سازه ها بایستی همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد، به همین جهت لزوم بررسی ژئوتکنیکی، بررسی مصالح ساختمانی مقاوم، شناسایی گسل های موجود، شیوه های مقاوم سازی و لزوم تجدیدنظر در آئین نامه ها و مقررات،‌کاملا محسوس است. علاوه بر مسائل فوق، با آشنایی مهندسان به تکنیکهای مقاوم سازی مدرن و به روز کردن اطلاعات مهندسان، میتوان الگوهای مقاوم، ارزان و مناسب طراحی کرد

امنیت مسکن

امنیت، در واقع حفاظت از مسکن و وسایل آن در مقابل عوامل مستقیم و غیرمستقیم است که موجب ضرر رساندن به مسکن و در واقع عدم امنیت آن می شود. عوامل مستقیم که امنیت را به خطر می اندازند شامل دزدی، آتش سوزی و ; هستند. عوامل غیر مستقیم نیز ، آلوده کردن آب، هوا و زمین است. البته در این مقوله میتوان از عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله، توفان، حرکت ماسه های روان نیز نام برد که تمامی این عوامل مخل امنیت مسکن و ساکنان آن است و در واقع بر کیفیت مسکن تأثیر سوء می گذارد، پس معیار مصونیت در مقابل سوانح طبیعی از دیگر عوامل مطرح است. مقوله دیگری که در امنیت بایستی مدنظر قرار گیرد امنیت نحوه تصرف مسکن است. امنیت نحوه تصرف سبب می شود که خانوار ساکن در واحد مسکونی، از نظر دور نمای سکونت خود احساس ایمنی کند و این امر آسایش روانی بیشتری برای آنها ایجاد می‌کند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word

چکیده
مقدمه
طرح مسأله
اهمیت مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف و اصطلاحات
تعریف نظری
تعریف عملی
افت تحصیل
الف) علل اجتماعی و خانوادگی
ب) علل فردی
نامتناسب بودن روش های تدریس
علل خارجی(خانواده و نقش آن بر افت تحصیلی)
اعم عواملی که تحت عنوان عوامل اجتماعی –خانوادگی مطرح می شود
1-محرومیت فرهنگی
2-فقر و محرومیت اقتصادی
3-عوامل عاطفی و رفتاری خانواده
4-فقدان والدین
5-بی سوادی والدین
6-تعداد اعضای خانواده
7-ترتیب خاص قرار گیری خواهران و برادران در خانواده
علل فردی
1-هوش
2)انگیزش
3) توجه
4-آشفتگی های عاطفی و هیجانی
اضطراب و نگرانی
5) جنسیت
6) نارسایی های جسمانی
7) مشکلات رفتاری
پیشگیری
جامعه آماری
روش نمونه گیری
روایی آزمون
پایانی آزمون
روش تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
“یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
بحث و نتیجه گیری
فرضیه
فرضیه
فرضیه
یافته های دیگر
پیامدهای افت تحصیلی
1- اثرات افت تحصیلی بر دانش آموزان
2- اثرات افت تحصیلی در محیط خانواده
3-هزینه های تحمیل شده بر دولت
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و مأخذ
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word

( پارک ، بولی 1381) ترجمه امین الله فاضل شیرازی – دانش آموزان تیزهوش در مدارس عادی
1- سرمه زهره – عباس بازرگان، روش های تحقیق در علوم رفتاری- دانشکده روانشناسی تهران
2- سبحانی، رویا ( 1383) ، بررسی میان سخت رویی با افت تحصیلی – پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3- محروقی موفق ، لیلا، ( 1383) ، پیش بینی تغییرات رفتاری براساس ویژگی های شخصیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم در دانشجویان دانشگاه های تهران
4- کرلینجر، پدهارز ( 1384) ترجمه حسن سرایی – متغیری در پژوهش های رفتاری ، انتشارات سمت
5- مارنات، گری گران ( 1375 ) ، ترجمه حسن پاشا شریفی ، راهنمای سنجش رشد روانی ( جلد اول)

چکیده

این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان در شهرستان ایذه می باشد که بین دبیرستان های مختلف نظری و فنی ، دو دبیرستان تکنیک روز و شهید بهشتی به صورت تصادفی انتخاب شدند تا مورد مطالعه قرار بگیرند. ابتدا محققان تصمیم داشتند که پرسشنامه ای برای دانش آموزان مورد مطالعه طرح کنند ولی چون مشخص شد که بیشتر دلایل افت تحصیلی ریشه در خانواده و مشکلات آنها دارد ، پرسشنامه تحقیق برای والدین دانش آموزان طرح گردید که این والدین اغلب آشنا و کسانی هستند که فرزندانشان دچار افت تحصیلی شده بودند

فرضیه هایی نیز قبل از انجام تحقیق پیش بینی شده که بعد از انجام پژوهش درستی آنها مشخص شده که یکی از آنها به این صورت بود که بین افت تحصیلی و رابطه با دوستان ناباب، رابط معنا داری وجود دارد. که بعد از انجام پژوهش، این رابطه مثبت بود و چنین رابطه ای اثبات شد

هدف از این پژوهش ، شناسایی عمل افت تحصیلی جهت بر طرف کردن آنها در صورت وقوع و مهم تر از آنها پیشگیری از وقوع افت تحصیلی است. و گروه پسر نیز به این دلیل انتخاب شد که با بررسی های محققان ، مسأله افت تحصیل در پسران بیشتر از دختران اتفاق می افتد و در گروه منتخب عواقب جدی تری نیز به دنبال دارد و چه بسا منجر به ترک تحصیل می شود

لذا انتظار می رود این نوشته نیز به نوبه خود بتواند گامی سوی روشنایی افکار برداشته و گره گشای مشکلات دانش آموزان بویژه گروه مورد مطالعه باشد

  مقدمه

یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران ، توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی بوده است . قسمت اعظم این وظیفه، در ابتدا توسط خانواده انجام می شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی وظیفه تعلیم و تربیت به نهاد آموزش و پرورش محول گردید

این نهاد به طور رسمی عهده دار این امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه، توانایی ها و استعداد های کودکان و نوجوانان را شناسایی نماید و به منظور اجتماعی شدن و به عهده گرفتن مسئولیت های آتی تعالیم لازم را به آنان بیاموزد

امروزه دیدگاه مردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ای است که استفاده از امکانات تربیتی جامعه را حق طبیعی و مسلم خود می دانند. دلیل عمده این امر آن است که تعلیم و تربیت با سرنوشت انسان در زندگی آینده پیوند خورده است . در عصر حاضر بسیاری از امکانات مادی و نیروهای انسانی در خدمت تعلیم و تربیت قرار گرفته است. همچنین تعلیم و تربیت در بسیاری از جوامع یک سرمایه گزاری بلند مدت محسوب می شود. که به بهای چشم پوشیدن و صرف نظر کردن از رشد کوتاه مدت دیگر امکانات جامعه حاصل می شود . بنابراین اگر تعلیم و تربیت بتواند نیروهای انسانی تحت آموزش خود را در قالب انواع تخصص ها و مهارت های مکمل و مورد لزوم جامعه در آورد و بدین ترتیب نتواند به ایفای نقش خود در زمینه شکوفایی جامعه بپردازد ، در واقع باید گفت که این امکانات و نیرو ها به هدر رفته است . لذا تفکر عاقلانه حکم می کند که سرمایه ها و نیرو های به کار گرفته شده در تعلیم و تربیت به گونه ای برنامه ریزی و سازماندهی شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خویش دست پیدا کند

کودکان و نوجوانان در دوران تحصیل ، نگرش مثبت یا منفی نسبت به خود و محیط پیرامون بدست می آورند این مسأله به مقدار زیاد به تجارب موفق یا نا موفق دانش آموزان در دوران تحصیلی بستگی دارد. آنها در مدرسه در مسیر رشد و بالندگی قرار می گیرند. در حقیقت در طول بهترین سالهای عمر خود با عوامل مختلف مؤثر بر تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی به کنش متقابل می پردازند

آنها با پیشرفت در تحصیلات و افزایش میزان یادگیری علاوه بر رشد علمی به سلامت روانی پیدا می کنند. برعکس در صورت عدم موفقیت تحصیلی و فشار های روانی ناشی از آن ، بهداشت روانی شان بر هم خورده و بدین گونه خسارتهایی متوجه آنها و جامعه می شود

به همین دلیل باید به مقوله افت تحصیلی توجه بیشتری نمود تا بتوان با شناخت آن، توانایی ها و شایستگی های کودکان و نوجوانان را باور کرد

اغلب خانواده ها وقتی با مردود شدن بچه های خود مواجه می شوند، تازه با یک بازنگری ساده در دخل و خرج خانواده به عمق فاجعه پی می برند. از دید آنان در این هنگام هزینه های تحصیلی ، وقت فرزندشان و در نهایت تمامی وجین و هرس کردن کیفی آنان برای نشستن این محصول به خطا رفته است

فرض کنید باغبانی پس از یک تلاش ، در مزرعه ای به جای درو گندم، با تلی از علف های هرز مواجه شود. او چه احساسی پیدا می کند؟   حال اگر از نگاه ملی به مقوله افت تحصیلی نگاه کنیم، فاجعه از این هم غم بارتر خواهد بود. آمارهای آموزشی فعلی، از 20 درصد افراد بازمانده و جامانده از تحصیل در دوره دبیرستان حکایت میکند و لذا تازه متوجه می شویم که چه بودجه ای از کف این مردم در طول سالهای تحصیلی گذشته هرز رفته است.

    طرح مسأله

خوشبختانه در عصر حاضر توجه زیادی به رشد تحصیلی دانش آموزان می شود و نه تنها کادر آموزشی با تغییر روش های تدریس تلاش می کنند که دانش آموزان را به سمت پیشرفت امور درسی سوق دهند بلکه والدین نیز که اغلب از طریق رسانه ها، برنامه های آموزشی شرک در انجمن های اولیا و مربیان ،مطالعه و ; به اطلاعات مفید بیش از پیش جهت هدایت و پیشبرد فرزندانشان در امر تحصیل کسب کرده اند

بر خلاف جوامع پیشین که فقط شمار محدودی از مدارس آن هم در شهرها و نه در روستاها وجود داشت و فقط عده ی محدودی می توانستند به کسب علم بپردازند، دنیای امروز پر از مدارس در مقاطع مختلف بوده و دبیرانی که به علم آموزی مشغول هستند بر خلاف سابق با سواد تر بوده و بسیار تخصصی عمل می کنند و نیز والدین اکثر تحصیلات عالیه دارند اما در مقایسه به سالهای گذشته، عوامل منحرف کننده متعددی شیوع پیدا کرده که برای کنترل آنها گاه به مشاوره با مشاوران متخصص نیازمند است که دانش آموزان را نسبت به درس و مدرسه بی انگیزه می کندورفته رفته با پدیده افت تحصیلی بر می خوریم

در این تحقیق تلاش شده که با شناسایی علل افت تحصیلی و راهکارهای بر طرف کردن آن، درصد و میزان افت تحصیلی را تا حد امکان پایین آورد . بر این اساس در این پژوهش عمدتا بحث در زمینه عوامل نا مناسب و اثر گذار در جامعه ی دبیرستانی می باشد که گروه پسران بدلیل اینکه بیشتر با مسأله افت تحصیلی درگیر هستند، منتخب پژوهشگران این تحقیق بوده است و دلایل افت تحصیلی در گروه های دیگر مانند (راهنمایی و ابتدایی) یا جامعه دختران را شامل نمی شود

 اهمیت مسئله

همانطوری که می دانید هر بیماری و هر نوع مشکلی که در ابتدای شروع شناسایی می شود، حل کردن آن بسیار راحت تر است تا زمانیکه آن بیماری یا مشکل ریشه دار شده و جوانب مختلفی را تحت تأثیر قرار دهد . ولی باز راحل بهتر از درمان ،پیشگیری و شناسایی راه های بروز مشکلات است . بنابراین شناسایی علل افت تحصیلی برای جلوگیری از وقوع آن ضروری است بطوری که خواهید دید اکثر موارد افت تحصیلی ها قابل پیشگیری می باشند

از آنجایی که مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است . منابع و امکانات کشور ما بسیار محدود است، این مسئله ،صرفه جویی، دقت در مصرف و تخصیص این منابع به پخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی را الزامی می سازد. بنابراین افزایش سریع جمعیت واجب التعلیم ، بخش عمده ای از در آمد ملی را می بلعد. و علاوه بر آن، مشکل افت تحصیلی در ودارس نیز به حجم این مشکل افزوده می شود

بطور کلی در کشور ما افت تحصیلی یکی از مشکلات کنونی نظام آموزش و پرورش است که همه ساله دهها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر می دهد. یافته های آماری از مدارس کشور نشان دهنده آن است که افت تحصیلی به صورت مردودی، ترک تحصیلی زودرس و یا اشکال دیگر آن مقادیر زیادی از منابع مالی ملی و استعدادهای انسانی جامعه را تلف می کند. بنابراین عدم توجه به علل افت تحصیلی و پیشگیری از آن نه تنها خسارت اقتصادی زیادی را به جامعه و کشور وارد میکند، بلکه باعث افزایش میزان بیکاری ها در آینده شده و سرمایه فرهنگی نیز از بین می رود به نظر می رسد که بهترین راه شناسایی عوامل افت تحصیل برای جلوگیری از بروز آن است

    اهداف پژوهش

در جهان امروز،انسان ها به دنبال شناسایی راه هایی برای بهتر زندگی کردن هستند و هجوم افراد بالاخص جامعه با سواد به سمت کشف مسئله جهت رشد و پیشرفت علم و آگاهی سیار حائز اهمیت است. یکی از مسائل، شناسایی و کشف علل افت تحصیلی و یافتن راهکارهای آکادمیک است و آموزش و پرورش بعنوان یک نهاد اصیل و مهم در امر تعلیم و تربیت نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد

زیرا هیچ چیز مانند ضایعات تعلیم و تربیت در سرنوشت ما و دانش آموزان مؤثر نیست ، زیرا نه تنها تعلیم و تربیت ناقص ، بودجه ملی را هدر می دهد ، بلکه از همه مهمتر ، قسمتی از عمر کودکان و نوجوانان را هنگام تحصیل در مدرسه کاملا تلف می کند. همچنین اگر بخش اعظم این افت تحصیلی در دوران بلوغ اتفاق بیافتد، می تواند موجب بروز ناکامی در فرد شود. ارزشیابی های انجام شده در مورد کیفیت آموزشی نشان می دهد که در سالهای اخیر با توجه به فراوانی تعداد مدارس و افراد مدرسه رو ، تغییرات قابل توجهی از لحاظ کیفی در نظام آموزش و پرورش ما حاصل نشده است. به هر حال بخش بروز مشکلات در ندانستن است نه در “نخواستن” . گاه دانش آموزان واقعا نمی دانند راهی که بر گزیده اند به چه جای خطرناک و تاریکی ختم می شود و چه پیامد مهلکی دارد و والدین نیز گاه واقعا نمی دانند با رفتارهای اشتباهی که با فرزندانشان دارند، که ضربه سنگینی به پیشبرد اهداف علمی آنها وارد می کنند بنابراین هر چه بیشتر در این زمینه ها مطالعه و تحقیق شود و پای صحبت دانش آموزان نسشته و از انتظارات آنها بپرسیم بهتر است . هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی عوامل افت در تحصیل است که بتوان به دنبال آن بهترین روش ها و راهکارهای مطمئن را برای پیشگیری و درمان ببکار گرفت چون کوتاهی در مطالعه عوامل مربوط به علم و فرهنگ ،سست کردن ریشه های پیشرفت در آینده دانش آموزان را باعث می شود. لذا باید هر قدم کوچکی که در راه شناخت و بررسی عوامل تأثیر گذار و جمع آوری اطلاعات جهت طرح و برنامه ریزی های آینده دانش آموزان در معرض افت تحصیل و ارتقاء سطح آگاهی والدین و خانواده ها در این خصوص برداشته شود، مفید و سودمند خواهد بود که انجام این پژوهش نیز گامی است کوچک با همین هدف

 فرضیه های پژوهش

1)بین افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی پسر و پیوندهای عاطفی آنان با والدین رابطه وجود دارد

2)بین افت تحصیلی و میزان تحصیلات والدین رابطه وجود دارد

3)بین افت تحصیلی و رابطه با دوستان ناباب رابطه وجود دارد

    

تعاریف و اصطلاحات

 تعریف نظری

افت:افت از نظر لغوی به معنی کمبود، کمی، کم وکاست و نقصان است

افت تحصیلی: منظور از افت تحصیلی «کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است».  همچنین افت در لغت به معنای ضایعات، ضایع کردن که بیشتر در نظر اقتصاددانان مطرح شده است. اما در بعضی از متون فارسی کلمه ترک تحصیل نیز معادل افت تحصیل در نظر گرفته شده است.به عبارتی افت تحصیلی عبارت است از نزول از یک سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش

افت تحصیل به معنای دقیق آن، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و استعداد بلقوه و توان بالفعل فرد در فعالیتهای درسی و پیشرفت تحصیلی مشهود باشد. گر چه این تعریف می تواند همه کسانی را که به دنبال شکستهای پی در پی تحصیل، از تحصیل عقب مانده و عمدتا به اصطلاح تجدید یا مردود شده اند را در بر گیرد اما مفهوم افت تحصیلی صرفا در رفوزگی و تجدیدی خلاصه نمی شود و می تواند شامل هر دانش آموز و دانشجویی شود که اکتسابهای آموزشگاهی و پیشرفت دانشگاهی او کمتر از توان بلقوه و حد انتظار اوست. لذا بر اساس این تعریف دانش آموزان تیزهوش نیز ممکن است دچار افت تحصیلی و کم آموزی بشوند. لذا افت تحصیلی مسئله ای است عام و نسبی

 

   تعریف عملی

نمر خاصی مبنای تشخیص وقوع افت تحصیلی نیست. بلکه کاهش نمرات از حد تعادل همیشگی برای مدت طولانی مد نظر است که معمولا در چنین حالتی تغیرات روحی ، افسردگی یا پرخاشگری نیز انتظار می رود که متناسب با سن و گروه فرهنگی او باشد.کاهش یکبار نمره در یک درس و یا کاهش نمرات چندین درس که بعلب دلایل شناخته شده ای مانند بیماری های جسمی شناخته شده برای والدین و مربیان آموزشی باشد عمدتا مخاطره آمیز نخواهد بود. و کاهش نمرات با چنین علتی همراه با تغییر روحیه و ناهنجاری ها نخواهد بود. و در عمل، شروع افت تحصیلی، عملکرد پایین تر از حد طبیعی سابق یا مورد انتظار است که همواره با محدودیت هایی در زمینه های روحی-روانی و عملی می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در حل مسئله جهت ارتقاء و توانایی حل مسئله در عرصه زندگی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در حل مسئله جهت ارتقاء و توانایی حل مسئله در عرصه زندگی با word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در حل مسئله جهت ارتقاء و توانایی حل مسئله در عرصه زندگی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در حل مسئله جهت ارتقاء و توانایی حل مسئله در عرصه زندگی با word

چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تاثیر آموزشهای فراشناختی بر عملکرد حل مسئله
هدف پژوهش
روش پژوهش
فرضیه ها
متغیرهای پژوهش
روش نمونه گیری
اهمیت مسئله
فرضیه ها
متغیرهای پژوهش
الف- متغیر وابسته
ب- متغیر مستقل
پ- متغیرهای کنترل
ت- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
مقدمه
هوشیاری از دیدگاه کارکرد گرایی
هشیاری از دیدگاه رفتارگرایان
هشیاری از دیدگاه گشتالت گرایان
هشیاری از دیدگاه نظریه های شناختی
دیدگاه پیاژه در زمینه رشد شناختی
هشیاری و ناهشیاری شناختی
اجزاء فراشناخت
الف- طبقه شخص
طبقه شخص دارای طبقات فرعی
ب- طبقه تکلیف
پ- طبقه راهبرد
فرا حافظه
تحول فراشناخت
آموزش فراشناخت
آموزش دو جانبه
بازآموزی اسنادی
حل مسئله
درمان حل مسئله
1- تشخیص موقعیت کلی
2- تعریف و فرمول بندی مسئله
3- ایجاد راه حل های مقابل
4- تصمیم گیری
5- بررسی (اثبات)
شواهد تجربی مربوط به درمان حل مسئله و کاربردهای آن
فراشناخت و حل مسئله

چکیده

1- هدف پژوهش: بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در حل مسئله جهت ارتقاء و توانایی حل مسئله در عرصه زندگی

2- روش نمونه گیری: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین مدارس تهران و دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی 62 دختر با میانگین سن 13 سال و پنج ماه انتخاب شدند

3- روش پژوهش: با توجه به اینکه هدف پژوهشگر بررسی تاثیر یک متغیر مستقل (آموزش راهبردهای فراشناختی) بر روی یک متغیر وابسته (عملکرد حل مسئله) می‌باشد. در نتیجه اعمال کنترل متغیرهای ناخواسته با نمونه گیری تصادفی آزمودنی ها

این پژوهش در زمره پژوهش های آزمایشی یا تجربی حقیقی قرار می گیرد

4- ابزار اندازه‌گیری: الف- پرسشنامه سبک اسناد کودکان  ب- مسئله آونگ ج- پرسشنامه فراشناختی

5- طرح پژوهش: طرح پژوهش طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل از طرح های آزمایشی

6- متغیر مستقل: آموزش فراشناختی، متغیر وابسته: عملکرد حل مسئله

متغیرهای کنترل: سن و جنس

نتیجه کلی: نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد آموزش راهبردهای فراشناختی از هر یک از طرق مورد بررسی، عملکرد حل مسئله را بهبود می بخشد

(cognitive consciousness and unconsciousness)

 

مقدمه

با نهضت شناختی که تحت تاثیر روانشناسان گشتالتی به وجود آمد، مفاهیم شناختی مانند هوشیاری مجدداً مورد توجه قرار گرفتند و محور تحقیق های بسیاری واقع شدند. پیاژه به عنوان یکی از پیش تازان این نهضت در پژوهش های خود در زمینه ساختار شناختی، موضوع «هوشیاری و ناهوشیاری شناختی»1 را مورد بررسی قرار داد. به نظر او ناهوشیاری شناختی عبارتند از مجموعه ساختها و کنش وری هایی که آزمودنی از آنها آگاه نیست و تنها چیزی که از آنها می داند نتایج آنهاست. (به نقل از منصور دادستان، 1367)

پیاژه عنوان می‌کند، اندیشه ای نارسا نسبت به هوشیار در اذهان موجود است و ==== آن نیز این است که آن را نوعی === می پندارند که در واقعیاتی که تا قبل از آن در تاریکی بوده اند، روشنی بخشد بدون آنکه هیچ نوع تغییری در آنها بدهد. اما هوشیار شدن بسیار بیشتر از این حد است، چون عبارتند از سوق دادن پاره ای از عناصر از یک سطح زیرین ناهوشیار به یک سطح زیرین هوشیار که این دو سطح نمی تواند هم سان باشد. بنابراین هوشیار شدن یک بازسازی در سطح عالی تر است. (از منصور دادستان، 1367)

به نظر پیاژه هوشیاری اشاره به نوع آگاهی شخصی از فرآیندهای تفکر خویش و توزیع کلامی آن دارد. پس یک فرد هوشیار نه تنها توانایی انجام دادن کاری را دارد، بلکه به وضوح از چگونگی انجام دادن آن نیز آگاه است. (پیاژه، 1976 ت، به نقل از چینزبرگ و اوپر 1979 ترجمه حقیقی 1371)

فلاول (Felavll) که در این زمینه از پیروان پیاژه به حساب می‌آید با تلفیق نظریه رشد شناختی پیاژه و نظریه پردازش اطلاعات به طبقه‌بندی تازه ای از مفاهیم هوشیاری اشاره می‌کند. فلاول (1976) برای اولین بار موضوع هشیاری نسبت به عدم چگونگی آن را تحت عنوان مفهومی جدید به نام (فراشناخت) مورد بررسی قرار داده تا دانش فرد در مورد فرآیندها و تولیدات شناختی یا هرچند مربوط به آن را توصیف کند

فلاول در تعریف مفهوم فراشناخت چنین می‌گوید: فراشناخت عبارتند از آگاهی فرد نسبت به فرآیندها راهبردهای شناختی و یا به بیان دیگر هر گونه دانش یا فعالیت شناختی که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت باشد. به عبارت دیگر فراشناخت آگاهی از نحوه تفکر و کنترل آن یعنی برنامه ریزی برای استفاده از راهبرد، توجه، تفکر درباره چگونگی درک یا موضوع یا تصمیم به استفاده از شیوه های درست برای درک و فهم آن مطلب است. (پالینگ paleocsar و براون Brown 1984 و وینستن Weinestin و مایر Mayer 1986، به نقل از آقازاده 1377)

با تامل در می یابیم که تفکر فراشناختی اندیشه ای که فرد برای حل مسئله، استنباط معنی و انتخاب راهبرد مناسب انجام می‌دهد، هدایت و کنترل می‌کند. (مایر 1992، آقازاده 1377) در حقیقت مهارت های فراشناختی به صورت مهارت های آگاهی دهنده ای عمل می‌کند که در طی یادگیری و پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند و جریان پردازش را تسهیل می‌کنند

هرچند فرآیندهای فراشناختی در طول رشد انسان به مرور رشد می‌کنند و شناخت لازم نسبت به چگونگی تفکر و استفاده از راهبردهای مناسب برای یادگیری و کارایی حافظه فراهم می‌شود، ولی فراشناخت را نمی توان بخشی از فرآیندهای رشد شناختی به حساب آورد، زیرا تجربه و آموزش می‌تواند در تکوین چنین مهارت هایی که در عمال شناختی انسان نقش تعیین کننده ای دارند موثر باشد. (گیج و برلاینر 1988 ترجمه خویی نژاد 1374) با توجه به اهمیت نقش فراشناخت در زندگی لازم است در مورد راهبردهای شناختی و فراشناختی توضیح بیشتر داده شود. راهبردهای شناختی به منظور بیان گروه وسیعی از طرح های کلی یا روشهای ذهنی به کار می‌رود که مردم برای کنار آمدن با حل مسئله یا تکلیف یادگیری به کار می‌برند

راهبردهای فراشناختی دانش فرا گیرنده درباره نحوه کنترل و هدایت فرآیندهای شناختی است. در این زمینه باید بین راهبردهای شناختی و فراشناختی تمایز قایل شد. در حالی که راهبردهای شناختی در جهت تسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف به کار می‌رود، راهبردهای فراشناختی به منظور بازبینی این پیشرفت مورد استفاده قرار می گیرد. (فلاول 1976). امروزه با توجه فراوانی به آموزشهایی که هدف شان افزایش مهارتهای فراشناختی انسان می‌باشد، شده است. تحقیقات لوین و پرسلی و همکارانش و اهمیت مجهز ساختن شاگردان با کنترل شناختی بر راهبردهای یادگیری خود، یعنی (ب‍ُعد فراشناختی یک دانش‌آموز بودن) تاکید دارند. چرا که یکی از موثرترین شکل های قدرت فردی از اطمینان مبتنی بر دانش که برای موفقیت ضروری است به وجود می‌آید. (جویس وویل 1996،‌ترجمه بهرنگی 1376). جان وکله و بارفت 1987، جان وکله و موریس 1990 و نیز نشان دادند که از طریق آموزش راهبردهای مناسب خاص تکلیف، می‌توان عملکرد در تکلیف دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه را بهبود بخشید. (جان وکله 1990، ترجمه ماهر 1372)

بیان مسئله

مهارتهای فراشناختی نقش مهمی در انواع فعالیتهای شناختی ایفا می‌کند و به نظر می‌رسد که تبادل کلامی اطلاعات، درک مطلب،‌درک کلامی، نوشتن، حل مسئله، شناخت اجتماعی، متاثر از مهارتهای فراشناختی باشد. به همین دلیل روانشناسان شناختی به ویژه کسانی که در چهارچوب پردازش اطلاعات کار می‌کنند عقیده دارند که فرایندهای شناختی بر عملیات اجرایی، طراحی عملکرد، بازبینی ==== و تنظیم رفتارها جهت (حل مسئله) دلالت می‌کند

پس فرآیندهای فراشناختی با مهارت های حل مسئله رابطه بالایی دارند (براون 1983، به نقل از جان وکله چان 1990 ترجمه ماهر 1372). از طرف دیگر با بررسی کلیه تحقیق های انجام شده در مورد حل مسئله مشاهده می‌کنیم که نقش مثبت مهارت های فراشناختی در جریان حل مسئله اشاره شده است

تاثیر آموزشهای فراشناختی بر عملکرد حل مسئله

هدف پژوهش

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در حل مسئله جهت ارتقاء و توانایی حل مسئله در عرصه زندگی

روش پژوهش

با توجه به اینکه هدف پژوهشگر بررسی تاثیر یک متغیر مستقل (آموزش راهبردهای فراشناختی) بر روی یک متغیر وابسته (عملکرد حل مسئله) می‌باشد. در نتیجه اعمال کنترل متغیرهای ناخواسته با نمونه گیری تصادفی آزمودنی ها:

این پژوهش در زمره پژوهش های آزمایشی یا تجربی حقیقی قرار می گیرد

ابزار اندازه‌گیری: الف- پرسشنامه سبک اسناد کودکان

ب- مسئله آونگ           ج- پرسشنامه فراشناختی

طرح پژوهش: طرح پژوهش طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل از طرح آزمایشی

فرضیه ها

آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد حل مسئله دانش‌آموزان تاثیر دارد

آموزش راهبرد فراشناختی از طریق بازآموزی اسنادی بر عملکرد حل مسئله دانش‌آموزان تاثیر می گذارد

آموزش راهبرد فراشناختی از ترکیب دو طریق بازآموزی اسنادی و آموزش دوجانبه و عملکرد حل مسئله دانش‌آموزان تاثیر می گذارد

آموزش راهبردهای فراشناختی از طریق آموزش دو جانبه بر عملکرد حل مسئله دانش‌آموزان تاثیر می گذارد

تاثیر آموزش راهبرد فراشناختی از طریق بازآموزی اسنادی با آموزش از طریق آموزش دو جانبه متفاوت است

تاثیر آموزش ویژه فراشناختی از طریق بازآموزی اسنادی با آموزش ترکیبی (بازآموزی اسنادی و آموزش دو جانبه متفاوت است)

تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی از طریق آموزش دو جانبه با آموزش ترکیبی (بازآموزی اسنادی و آموزش دو جانبه) متفاوت است

متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته: توانایی حل مسئله

عملکرد دانش‌آموزان در مسئله آونگ

عملکرد دانش‌آموزان در مسائل فراشناختی

متغیر مستقل : آموزش راهبردهای فراشناختی در این پژوهش عبارتند از

آموزش دوجانبه: نوعی آموزش راهبرد فراشناختی که به وسیله پالینگسار در زمینه خواندن معرفی شده است

بازآموزی اسنادی: نوعی آموزش راهبرد فراشناختی که بر اساس پژوهش های بروکرسی و کار اجرا شده است

آموزش ترکیبی فراشناختی: آموزش دو جانبه و بازآموزی اسنادی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله ترس کودکان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله ترس کودکان با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ترس کودکان با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ترس کودکان با word

1- ترس در کودکان
2-ترس از تاریکی
3- استفاده بر تقویت کنندها
4-پاداش مخصوص
5-ترس کودکان
6-آیا ترس بی اساس به سطح ورشد کودک اثر دارد
7- چگونگی بر خورد با ترس کودکان
8- مقابله با ترسهای بی اساس
9- روشهای کسب آرامش
10- بچه ها از چه چیزهایی می ترسند؟
11- هراس های شبانگاهی
12- با ترس مقابله کنید
13-کودک و ترس از هیولا و تاریکی
14-بچه ای که از هیولا می ترسد
15-کودکی که از تاریکی می ترسد
16- خواب بد
17- ترس از شب
18-کودک نگران
19- ترس و اضطراب در کودکان
20- چگونگی بوجود آمدن ترس در کودکان
21-ترس های مفید و ترس های مخرب
22- روشهای ازمیان بردن ترس
23- اضطراب و عوامل ایجاد کننده آن
24- وسائل دفاعی مقابله با اضطراب
25- عواملی که باعث اضطراب در دانش آموزان می شود
26- اثرات نگرانی بر کودکان را می توان به عوامل زیر نسبت داد
27- چرا کودکان از تاریکی می ترسند؟
28- نتیجه گیری وخلاصه
29- منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله ترس کودکان با word

1- اسلامیه، سمیــرا، مجله تبیان
2- محمدی ،مریم ،مجله تبیان
3- نظری نژاد، پروین، مجله تبیان
4-رستمی زاد ،فاطمه،مجله آفتاب
5-مجموعه مقالات، ماندانا، سلحشور

ترس در کودکان

برخی کودکان هیچگاه بطور جدی معنای ترس را درک نمی کنند، اما بسیاری از آنها با مجموعه ای از تجربه های ترسناک در طول زندگی شان روبه رو می شوند. آنها از افراد غریبه، تاریکی، حیوانات، طوفان، توالت، مکانهای بسته، مرگ یا هر چیز جدید یا متفاوتی می ترسند. این گونه ترسها در برخی سنین یا دوره هایی خاص تشدید می شوند، مثلاً ترس از زلزله که در بعضی دوران زندگی کودک رخ می دهد، بیشتر ناشی از این است که کودک احساس می کند مبادا والدینش را از دست دهد، یا خودش بمیرد

ترس از مرگ، یکی از ترسهای معمول در کودکان به شمار می رود و ممکن است به صورت اضطراب شدید از تنها ماندن، ناتوانی در به خواب رفتن، یا صحبت همیشگی درباره مرگ تظاهر پیدا کند. در 5 یا 6 سالگی، بیشتر کودکان سئوالاتی درباره مرگ می پرسند، اما از آنجا که مفهوم چرخه زندگی را به طور کامل درک نکرده اند، مرگ را مرتبط با پیری می دانند و خود را در خطر نمی بینند. در 7 سالگی مشکوک می شوند که مرگ فقط به پیرمردان و پیرزنان اختصاص ندارد و برای آنها نیز محتمل است. در نتیجه این سن بیشتر سئوالاتشان درباره بیماری ها و عوارض آنها متمرکز می شود. بیشتر کودکان 9 یا 10 ساله انتظار دارند پاسخ سئوالات خود را به طور دقیق دریافت کنند. ما نباید واقعیت ها را از فرزندان مان مخفی کنیم؛ حتی واقعیت تلخی چون مرگ را بنابراین وقتی فرزند 4 ساله شما می پرسد عمه وقتی مرد کجا رفت از پاسخهای پیچیده خودداری کنید. پاسخ شما می تواند براساس و اعتقادات مذهبی استوار باشد. برای نمونه می توانید از این پاسخ ساده استفاده کنید رفت به دنیای دیگه، پیش خدا از واژه های مناسب استفاده کنید از به کار بردن واژه هایی مانند کشته شدن یا مردن خودداری نکنید، زیرا کودک معنی آنها را درک می کند. روی زندگی تمرکز کنید. پس از آنکه به کودک اجازه دادی احساس خود را بیان کند و پاسخ سئوالاتش را بگیرد، روی زندگی و زنده بودن تمرکز کنید درباره روشهای سالم زندگی که موجب طول عمر می شود، بحث کنید. برای مثال، تغذیه صحیح، معاینات پزشکی مرتب، ورزش منظم و غیره. چرخه زندگی را برای کودک شرح دهید. بهترین راه برای افزایش آگاهی کودک درباره مرگ، درک زندگی است. اگر فرزندتان به سن مناسب رسیده است، اجازه دهید گیاهی را بکارد و مراحل مختلف حیات را مشاهده کند

با کودکتان درباره بیماری های وخیم هم صحبت کنید: وقتی یکی از نزدیکان یا دوستان بیمار است، بزرگترها اغلب کودکان خود را در جریان وضعیت بیمار قرار نمی دهند و می کوشند در حضور آنها صحبت خاصی پیش نیاید، اما بهتر است با توجه به سن و شخصیت کودک تا حدی آنان را در جریان بگذارید. اجازه دهید کودک احساساتش را بیان کند. وقتی فرزند شما از بیماری یا مرگ شخصی خبردار می شود، احساسات زیادی بروز خواهد داد ممکن است احساس انکار، ناراحتی، ناامیدی، تقصیر یا ترس داشته باشد. بویژه ممکن است بترسد که مبادا چنین اتفاقی برای خودش یا کسانی که دوستشان دارد، رخ دهد. بگذارید درباره احساسش با شما گفتگو کند

شما نیز به جای انکار احساساتش به او اطمینان دهید و از او حمایت کنید. درباره این که کودک را به مراسم تشییع جنازه یا تدفین ببرید، خودتان براساس سن و شخصیت کودک و موقعیت او تصمیم بگیرید. بسیاری از روان شناسان براین باورند که حضور توضیح دهید که سایر مردم در این مراسم چگونه عمل می کنند و او با چه صحنه هایی روبه رو خواهد شد در مراسم تدفین برای کودکان زیر 5 تا 6 سال و همین طور برای کودکان بزرگ تری که حساس هستند، مناسب نیست اگر کودک تمایل دارد که در این مراسم شرکت نکند، به خواست او احترام بگذارید و ناراحت نشوید. برنامه های این مراسم را برای کودک تشریح کنید

ترس از تاریکی

تقریباً همه کودکان حداقل برای مدتی از تاریکی می ترسند. این ترس اغلب 2 تا 3 سالگی ظاهر می شود. ترس از تاریکی در میان کودکان متفاوت و در حال تغییر است. یک شب از هیولا و شب دیگر از دزد می ترسند. معمولاً اطمینان دادن به کودک (هرچند جزیی) مانع تشدید و مزمن شدن ترس می شود، اما گاهی ترس در کودک باقی می ماند، در این صورت پیشنهادهای زیر شما را در غلبه بر مشکل یاری خواهند داد. درباره ترس بحث کنید. هیچ گاه روی احساساتی مثل ترس، سرپوش نگذارید، بلکه به آن اعتراف کنید زیرا به نظر کودک واقعی می آید. به او اطمینان دهید چیزی برای ترسیدن وجود ندارد، اما احساسات او را به عنوان احمقانه یا بچگانه بودن مسخره نکنید. از کودک بپرسید در تاریکی از چه چیزی می ترسد؟ در یک اتاق تاریک کنار او بنشینید و بخواهید علت ترس خود را شرح دهد کودک را در برابر ترس مقاوم کنید: مجموعه ای از بازی ها می توانند کودک را به تاریکی عادت دهند. به برخی از این بازی ها توجه کنید. دنبال بازی، خودتان نقش راهنما را به عهده بگیرید و از کودک بخواهید شما را دنبال کند. بهتر است با دستتان او را راهنمایی کنید. ابتدا بازی را در روشنایی انجام دهید و فقط گاهی وارد تاریکی شوید، اما بتدریج مدت زمان بیشتری را در تاریکی بگذرانید. اگر کودک خواست جای خود را با او عوض کنید

استفاده بر تقویت کنندها

هرگاه کودک را در غلبه بر ترسش موفق دیدید موفقیت او را تحسین کنید. یک جدول شجاعت طراحی کنید. منظور از شجاعت انجام وظیفه محول شده در تاریکی است. (حتی با وجود احساس ترس) بهتر است در مراحل نخست اتاق کاملاً تاریک نباشد. برای مثال یک چراغ قوه به دست کودک بدهید. برای شب اول 2 دقیقه در تاریکی کافی است، اما هر شب یک دقیقه به این زمان بیفزایید. این کار را تا آنجا ادامه دهید که کودک بتواند قبل از به خواب رفتن براحتی در رختخوابش دراز بکشد. در صورت موفقیت کودک یک علامت مثبت در جدول بگذارید و بگویید اگر تعداد این علامت ها برای مثال به 5 برسد، هدیه ای خوب به او خواهید داد

پاداش مخصوص

وقتی کودک نشان داد ترسش از تاریکی از میان رفته است او را برای تماشای فیلم مورد علاقه اش به سینما ببرید. در صورت لزوم اجازه دهید یکی از اسباب بازیهایش را همراه خود بیاورد و یا هرگونه جایزه دیگری که فکر میکنید کودکتان را خیلی خوشحال میکند به او بدهید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X