ايران رساله
پروژه مقاله بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران با word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران با word

چکیده
موضوع تحقیق
تعریف موضوع تحقیق
فرضیه های این تحقیق
هدف تحقیق
اهداف جزئی
ضرورت تحقیق
محدودیت ها و مشکلات
تاریخچه
کودکان خیابانی
خانواده
1- کنترل جمعیت در خانواده های طبقات اجتماعی پایین، آسیب دیده و در معرض آسیب
2- حمایت خانواده ها به سمت قادر سازی و توانمند سازی
3- حمایت نمودن از مادران برای سرپرستی مطلوب فرزندان
4- آموزش اولیا در رابطه با فرزند پروری
5- آموزش زوج های جوان و خانواده هایی که قصد فرزنددارشدن دارند
الف- مجموعه اقدامات پیشگیرانه بنیادی در رابطه با مسائل اجتماعی، مدیریتی، سیاسی
1- جلوگیری از مهاجرت
2- ایجاد اشتغال
3- تجدید نظر در کیفیت ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش سازماندهی حمایتی
4- تخصیص اعتبارات کافی به سازمان های حمایتی و طرز صحیح هزینه کردن آنها
5- تلاش در جهت کاستن فاصله طبقاتی
6- مبارزه جدی با باندهای تبهکار، فساد و قاچاق
7- مبارزه جدی با استثمارگران اقتصادی
8- ایجاد کانون های نگهداری از کودکان و نوجوانان
9- آموزش مسائلی مربوط به تحکیم خانواده بر فرزندان در قالب کتاب های درسی مدارس و دانشگاه ها
10- ساماندهی مؤسسات خیریه در جهت حمایت از خانواده های آسیب دیده، بی سرپرست، تک سرپرست و در معرض آسیب
12- گسترش خدمات سازمان فنی و حرفه ای
حل مقطعی معضل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی
1- ایجاد هماهنگی لازم بین سازمان ها و نهادها و محدود کردن آنها
2- تدارک خوابگاه و ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری
3- ترویج فرهنگ پذیرش فرزندخواندگی
اصول حمایتی از حقوق کودک
شیوه های حمایت از حقوق کودک
حمایت از زندگی کودک
اول : حمایت های خانوادگی
الف : نگهداری و تربیت کودک (حضانت)
ب) اداره امور کودک (ولایت و قیمومت)
الف: تأمین اجتماعی کودکان
ب : حمایت های آموزشی و فرهنگی کودکان
سوم : حمایت از حقوق کیفری کودکان
الف : سن مسئولیت کیفری کودکان
ج : ایجاد مراکز اصلاح و تربیت کودکان
د : حدود مسئولیت کیفری کودکان
بند سوم: حمایت از کودکان نیازمند مراقبت های ویژه
اول: کودکان نامشروع
ب : کودک نامشروع در حقوق داخلی
دوم : کودکان فرزند خوانده
الف) بعثت فرزندخواندگی در حقوق بینالملل
ب : فرزندخواندگی در حقوق داخلی
یک : شرایط پذیرش کودک برای سرپرستی
قانونگذار برای داوطلبان پذیرش کودک و کودک بی سرپرست شرایطی را مقرر داشته است
دو : ضوابط صدور حکم سرپرستی
سه : آثار مترتب بر حکم سرپرستی
چهار: صلح بلاعوض
بند چهارم : حمایت از حقوق شخصی کودک
اول : حق کودک در برخورداری از هویت
الف : نام و هویت شخصی کودک
ب : ملیت و تابعیت کودک
دوم : حق کودک در داشتن آزادی عقیده و بیان و تشکّل
سوم: حقوق کار کودک
کودک آزاری
انواع کودک آزاری
علل کودک آزاری
حرمت اذیت و آزار کودک از دیدگاه اسلام
فرضیه
فرضیه های این تحقیق
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق
نمونه گیری تصادفی ساده
نمونه گیری تصادفی سیستماتیک
روش تحقیق
تعریف روش تحقیق
انواع روش تحقیق
روش این تحقیق
((پرسش نامه))
فرضیه اول
نتایج این تحقیق
راه حل های پیشنهادی
منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران با word

- کتب

دکتر هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی های سیاسی، پاییز 1384

ملکی، حسن، کودکان و نوجوانان خیابانی، پاییز 1385

- مقالات

موسوی بجنوردی، سید محمد، کودک آزاری، 1386

چکیده

تحقیقی که در پیش روست پیرامون موضوع بررسی حقوق کودک در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران می باشد که در پنج فصل تنظیم شده است

فصل اول آن که کلیات تحقیق می باشد شامل تعریف موضوع تحقیق، چند فرضیه های تحقیق و ضرورت تحقیق  و; می باشد. فصل دوم اختصاص به ادبیات تحقیق دارد که پس از بیان تاریخچه ای در مورد حقوق کودکان مطالبی راجع به کودکان خیابانی، کودک آزاری، کار کودک و آسیب های اجتماعی آنان ذکر شده است. در فصل سوم بعد از بیان فرضیه های تحقیق و تعیین جامعه آماری و انتخاب تعدادی از جامعه به عنوان نمونه آماری به طرح پرسش نامه ای در راستای حل فرضیه ها پرداختیم و آن را در بین اعضای نمونه آماریمان پخش کرده و نظراتشان را جویا شدیم، فصل چهارم، تجزیه و تمایل فرضیه هاست که دربردارنده جداول فراوانی و نمودارهای ستونی است. نمودارهای به دست آمده بیانگر تأئید یا عدم تأئید فرضیه های مطروحه می باشد

و در آخر به نتیجه گیری تحقیق پرداخته ایم و راه حل هایی جهت کاهش و برطرف شدن معضلات کودکان را در فصل پنجم بیان کرده ایم

موضوع تحقیق

بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران

تعریف موضوع تحقیق

برای تعریف موضوع تحقیق ابتدا کودک را از دیدگاه پیمان نامه جهانی حقوق کودک معرفی می کنیم

براساس ماده 1 پیمان نامه حقوق کودک

کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر اینکه در یک کشور سن قانونی کمتر از 18 سال تعریف شده باشد

همه ما می دانیم که کودکان و بزرگسالان با هم تفاوت های ویژه ای دارند، بزرگسالان به خاطر زندگی طولانی تر تجارب و بیشتر اصولا ًمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. اما این گفتار در مورد کودکان صادق نیست. این در حالی است که دائماً قوانین خاصی برای حفظ حقوق بزرگسالان وضع می شود. پس با قیاسی ساده به این مهم پی می بریم که ما برای حمایت از کودکان نیاز بیشتری به وضع و تدوین این گونه قوانین داریم. بنابراین جامعه جهانی درصدد چنین اقدامی برآمد و به دنبال آن پیمان نامه جهانی حقوقی کودک تنظیم شد. متن این پیمان نامه پس از 10 سال گفتگو بین کشورهای سازمان ملل در سال 1988 به اجرا گذاشته شد. در حال حاضر از 193 کشور جهان 191 کشور این پیمان نامه را امضا کرده‌اند کشور ایران هم در سال 1373 ( 1994م) به صورت مشروط این پیمان نامه را امضا نمود

فرضیه های این تحقیق

فرضیه اول: رابطه معنی داری بین اقامتگاه مشخص برای کودک و خیابانی شدن او وجود دارد

فرضیه دوم: رابطه معنی داری بین حمایت از حقوق شخصی کودک و بزهکاری آنها وجود دارد

فرضیه سوم: رابطه معنی داری بین کودک آزاری و عدم سلامت روانی کودک وجود دارد

فرضیه چهارم: رابطه معناداری بین فقر و اشتغال کودکان وجود دارد

هدف تحقیق

هدف کلی: هر جنینی پس از تولد به عنوان یک موجود زنده حداقل حقوقی دارد «مانند حق حیات» و این در حالی است که محور بحث ما یک انسان است نه صرفا ً یک موجود زنده و کودک توانایی احقاق حق خود ندارد پس انسان های دیگر در قبال او مسئولند اما با توجه به این مسائل ما شاهدیم که در مقایسه با سال های پیش نه تنها از رنج ها و شدت تضییع حقوق کودکان در جهان کاسته نشده بلکه هر روز بر دامنه عمق آن افزوده شده است. محرومیت کودکان از حق تحصیل، محرومیت از حق بهداشت و سلامت، محرومیت از غذا و مسکن مناسب، محرومیت از شادی و تفریح، محرومیت از امنیت روانی و اجتماعی و; هر روز بیشتر و بیشتر شده است، می شود این امنیت را ادامه داد و به کمک آمار و ارقام نمودار دنیای وحشتناکی که کودکان در آن زندگی می کنند را ترسیم کرد، می شود آن روی سکه را و انبوه ثروت های تولید شده را نیز نشان داد و طنز تلخ صحنه را دریافت. اما در این میان بعضی محرومیت ها و محروم سازی ها چنان آشکارا و مستقیم بر هستی کودکان می تازد که باقی را در سایه قرار می دهند «حق حیات» طبیعی ترین و اساسی ترین حق کودکان است. پس آنها نیاز به حمایت دارند. اولین قدم برای حمایت از آنها حمایت از حق حیات آنهاست

اهداف جزئی

- ترویج نگاه انسان دوستانه توأم با احترام به کودکان کار و خیابان

- رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و تلاش برای کسب حقوق از دست رفته کودکان بدون توجه به ملیت، مذهب، نژاد، جنسیت و قومیت

- حمایت از تمامیت جسمانی کودکان در مقابل تنبیهات جسمی و بدنی کودکان

- جلوگیری از کودک آزاری

- مبارزه با اعدام کودکان زیر 18 سال

ضرورت تحقیق

از آنجا که با وجود انباشت روزافزون ثروت در جهان 3/2 مردم دنیا که 70% آنان زنان و کودکان هستند در فقر به سر می برند و در هر 12ثانیه کودکی از گرسنگی می میرد و این فاجعه جهانی طغیانی را برنمی انگیزد از هر 6 کودک یکی به جای تحصیل و بازی کار می کند. کودکان یک جامعه آینده سازان فردای آن جامعه هستند و جامعه‌ای سالم احتیاج به زیربنایی سالم دارد. کودکانی که از سنین پایین مجبور به فعالیت های سخت بدنی برای امرار معاش خود و خانواده‌اشان هستند و زیر فشار طاقت فرسای اجتماع هر روزه شکننده تر می شوند هرگز نمی‌توانند ذهنی آزاد داشته و اندیشه ای نو را به جهان پیرامون خود عرضه کنند. این در حالی است که بسیاری دیگر از کودکان در همان جوامع از امکانات مناسبی همچون، تفریح، بازی، آرامش روانی و; برخوردارند

در نهایت این فجایع انسانی ما را بر آن داشت که به دنیایی بهتر، شادتر، سالم تر بدون فقر و خشونت بیندیشیم و آن را برای کودکانمان مطالبه کنیم

تاریخچه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد و اکثر ممالک جهان نیز بدان پیوسته‌اند. تصویب کنوانسیون جدید گامی مؤثر در جهت حفظ حقوق کودکان البته زیرا به نسبت اعلامیه جهانی حقوق کودک که سی سال پیش در بیستم نوامبر 1959 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده بود حقوق و امتیازات بیشتری برای کودکان در نظر گرفته شده است

متأسفانه برخی از کشورهای اسلامی با توهم مغایرت برخی از اصول پیش بینی شده در کنوانسیون با شرع مقدس اسلام از قبول آن سرباز زده‌اند که البته ایران هم جزء این کشورها بود که در نهایت در سال 1994م (1373) به صورت مشروط این پیمان نامه را پذیرفت

در حال حاضر 191 کشور جهان به این پیمان نامه پیوسته‌اند ( امید است در آینده نزدیک نیز تمام کشورهای باقیمانده با پذیرفتن این پیمان نامه گامی مؤثر در بهبود وضعیت و رسمیت حقوق کودکان جهان بردارند; )

 از آنجایی که ورود به هستی امری اختیاری برای متولد نیست و طفل در بین 2 اجبار آمدن (تولد) و رفتن(مرگ) باید ندید پس می‌بایستی به عنوان یک انسان برای وی حقوقی منصور شد

حقوقی که به واسطه انسان بودن و توجه به وارد شدن در جوامعی که مدنیت در آنها گسترش یافته باید به وی تقدیم شود. اما همیشه این طور نیست. یعنی یا حقوقی برای او در نظر گرفته نمی‌شود و یا حتی با در نظر گرفتن، مورد توجه واقع نشده پس کم‌کم به دست فراموشی سپرده می شود

این امر شاید دلایل زیادی داشته باشد و یکی از این دلایل عدم توانایی کودک در دفاع از خود و حقوق مکتب خود می باشد و نیز عدم وجود تشکل یا نهادی که به طور مستمر و پی گیر در پی بدست آوردن و به منصه ظهور درآوردن این حقوق باشد

شاید روزهایی به عنوان روز جهانی کودکی و شبیه به این عناوین در تاریخ و تقویم بسیاری از ملل وجود داشته باشد (به عنوان مثال روز 17 مهر در ایران که مصادف با 18 اکتبر است) و در ظاهر تلاش هایی برای این ناعدالتی های بیرحمانه انجام شده باشند اما متأسفانه این کارها و تلاش ها نتوانسته از شدت رنج ها و تضییع حقوق کودک در ایران و جهان بکاهد. و شاید بتوان گفت هر روز بر دامنه و عمق این ناملایمات افزوده شده مشکلاتی چون محرومیت کودک از حق تحصیل، محرومیت از حق بهداشت و سلامت، محرومیت از شادی و تفریح و بسیاری از حقوقی که شاید برای یک زندگی بسیار عادی لازم باشد

پس برآن شدیم: تا مواردی را مورد بررسی قرار دهیم تا شاید در آینده نه چندان دور !!! دیگر شاهد چنین رنج های بشری که شاید بتوان به عنوان فجایع نیز از آنها یاد کرد نباشیم

راهکارهای عملی حل معضل کودکان و نوجوانان خیابانی

 

 کودکان خیابانی[1]

کودکان و نوجوانان هر جامعه ای قبل از هر چیز به عنوان یک انسان مطرح می باشند. بنابراین باید همانند سایر انسان ها از حقوق انسانی خوی برخوردار گردند. در مرحله بعدی به عنوان نیروهای بالقوه و سرمایه های عظیم و نهان هر جامعه ای هستند که حیات و بقای هر جامعه ای منوط به وجود آنهاست. اگر زندگی آنها تهدید گردد، حیات جامعه ای منوط به وجود آنهاست. اگر زندگی آنها تهدید گردد، حیات جامعه تهدید می گردد. از این جهت اهمیت دادن و توجه نمودن به کودکان و نوجوانان موجب بهره‌وری اقتصادی مناسب، صرفه جویی در مخارج، تعدیل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و نهایتاً تقویت ارزش‌ها و تحکیم جامعه خواهد بود. (روشن 1382)

از آنجایی که کودک ( و نوجوان) به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب است ( یونیسف 1989، مقدمه پیمانه حقوق کودک )، این وظیفه کلیه دولت‌هاست که زمینه پرداختن به حمایت از کودکان و نوجوانان را از ابعاد مختلف فراهم آوردند. کودکان و نوجوانان کار و خیابانی از جمله کودکان و نوجوانانی هستند که از حقوق اولیه خویش محروم می باشند. بنابراین باید تلاش گردد که با برنامه ریزی های متناسب اقدامات اولیه درباره احقاق حقین این گروه از کودکان و نوجوانان به وجود آید

به نظر می آید اولین اقدام در پرداخت به مسأله کودکان و نوجوانان خیابانی و کار در نظر گرفتن فرهنگ (ارزش ها، اخلاقیات، عقاید، باورها، سنت ها ادبیات و;) ایران و مسائل مربوط به آن می باشد چرا که خروج کودکان و نوجوانان از منزل در فرهنگ ایرانی غیر قابل قبول و پذیرش می باشد در صورتی که همین پدیده در کشورهای مختلف غربی و آمریکای لاتین، هندوستان و; مطابق با شرایط و وضعیت اقتصادی و فرهنگی و; توسط بعضی از خانواده ها پذیرفته شده است و آنان کاری به کودکان و نوجوانان ندارند و فقط به ملاقات های متعدد اکتفا می نمایند. به عبارت دیگر توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی باید مبنا و پایه ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت حل مشکل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی باشد

با این پیش مقدمه به نظر می آید جهت حل معضل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی باید دو نوع اقدام نمود

الف) حل بنیادی معضل کودکان و نوجوانان و خیابانی

ب) حل مقطعی معضل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی

الف) حل بنیادی معضل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی

برای حل بنیادی این آسیب اجتماعی باید به مجموعه عوامل به وجود آورنده آن دقت نمود و راهکارهایی در جهت از بین بردن یا کم رنگ کردن و خنثی نمودن اثرات آنها جستجو نمود

در این فصل مجموعه راهکارها و پیشنهادات در قالب دو محور مربوط به کودکان و نوجوانان و خانواده، و مسائل اجتماعی مطرح می گردد. ذکر این نکته لازم است که این پیشنهادها کلی هستند و باید به هنگام اجرا کار مطلوب کارشناسی بر روی آنها انجام پذیرد

خانواده

توجه به نهاد خانواده از بنیادی ترین اقدامات در حل معضل کودکان و نوجوانان خیابانی محسوب می گردد. چرا که در اثر توجه به خانواده بیشترین و بالاترین منافع و مصالح کودکان و نوجوانان مد نظر قرار می گیرد. وقتی که خانواده مدنظر قرار گیرد و در جهت رفع مشکلات آن تلاش می گردد و مورد حمایت قرار می گیرد، در واقع از حقوق کودکان و نوجوانان دفاع می گردد. زیرا خانواده به عنوان اولین و مهم ترین محیط رشد و تربیت کودکان و نوجوانان در سال های حساس زندگی آنها نقش به سزایی دارد

فوکویاما در کتابش زوال خانواده را به فروپاشی بزرگ تعبیر می کند. چرا که سبب می گردد سرمایه اجتماعی علی رغم تمام خدمات اجتماعی که در جامعه مدنی و از جانب دولت ارائه می گردد رو به کاهش بگذرد. (دکتر رفیعی، رفاه اجتماعی 3، میزگرد) به نظر می آید امروزه باید بخش عظیمی از نگاه ها جهت کاستن آسیب ها متوجه درون خانواده گردند. چرا که در خیلی از خانواده ها زمینه جرم کم‌کم به وجود می آید و خشونت در آن حاکم است. مثلاً در خانواده‌ای که پدر معتاد است یا فقر بیداد می کند، یا بیکاری وجود دارد و اکثر اعضای فعال آن بیکار هستند. یا ارتباط اعضای خانواده نامطلوب می باشد و; در چنین شرایط خانوادگی هر کودک و نوجوان متعلق به آن بالقوه، کار و خیابانی است. مؤثر و مفید بودن این نوع خانواده ها برای کودکان و نوجوانان بعید به نظر می آید و جای شک و تردید وجود دارد

بنابراین باید تلاش کرد تا خانواده های مطلوب را بیشتر نمود. خانواده مطلوب، خانواده ای است که در آن کلیه اعضای خانواده در جایگاه خویش قرار دارند و نقش های مربوط به خود را ایفا می نمایند و رابطه متقابل عاطفی و روانی بین آنها حاکمیت می نماید

در ماده5 پیمان نامه حقوق کودک آمده است : «کشورهای عضو مسئولیت ها، حقوق و تکالیف والدین، یا بر حسب اعضای خانواده گسترده مطابق عرف مرسوم هر منطقه، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی که قانونا ً مسئول کودک هستند را در هدایت و ارائه راهنمایی های مقتضی به روشی هماهنگ با توانایی های بالنده کودک در راستای اعمال حقوق مندرج در پیمان نامه حاضر توسط کودک، محترم خواهشمند شمرد.»

در اجرای ماده5 پیمان نامه حقوق کودک، کاستن از آسیب کودکان و نوجوانان خیابانی در رابطه خانواده با کودکان و نوجوانان موارد ذیل پیشنهاد می گردد

1- کنترل جمعیت در خانواده های طبقات اجتماعی پایین، آسیب دیده و در معرض آسیب

عموما ً کودکان و نوجوانان خیابانی و کار متعلق به خانواده هایی هستند که یا آسیب دیده می باشند یا در معرض آسیب می باشند و یا اینکه از طبقه اجتماعی و پایگاه اجتماعی پایینی برخوردار می باشند. در چنین خانواده هایی به دلایل متعدد از جمله پایین بودن توان اقتصادی و متعاقب آن پایین بودن میزان رشد فرهنگی و تحصیلی، از دست رفتن اقتدار سرپرست خانواده، از هم پاشیدن ساختار و نظام خانواده و; حمایت و مدیریت و رهبری و تربیت فرزندان با مشکلاتی همراه می باشد. از سوی دیگر معمولا ً تعداد عائله چنین خانواده هایی به دلایل متعدد از جمله دلایل فرهنگی بیشتر می باشد، در نتیجه مشکلات بیشتر و جدی تر می گردد. بنابراین به نظر می رسد یکی از راه های کاستن تعداد کودکان و نوجوانان خیابانی و کار این باشد که با اجرای طرح های مختلف، تعداد زاد و ولد در این نوع خانواده ها از سوی سازمان ها و نهادی مربوطه تحت کنترل قرار گیرد. مثلا ً کمیته امداد و سازمان بهزیستی می توانند کلیه خانواده هایی را که تحت پوشش دارند، به لحاظ تعداد عائله بررسی نمایند و با همکاری شبکه های بهداشت و با اجرای طرح هایی نظیر وازکتومی و توبکتومی مانع از افزایش جمعیت این نوع خانواده شوند. یا اگر سرپرست خانواده ای دچار اعتیاد گشته و در جایی ثبت شده باید خانواده این فرد آسیب دیده، دقیقا ً تحت کنترل قرار گیرند. در طرح هایی که منجر به دستگیری معتادان می گردد، وضع خانواده ها کاملا ً مشخص می گردد و یا با مراجعه به سازمان زندان ها مطالعه وضعیت خانواده زندانیان می توان کمک مؤثری نمود

 

2- حمایت خانواده ها به سمت قادر سازی و توانمند سازی

به عنوان یک واقعیت اجتماعی که در جامعه کنونی ما بحران های اجتماعی به طور کلی وجود دارند و در حال شکل گیری می باشند و دلایل متعددی نیز برای این امر وجود دارند. به عبارت دیگر باید پذیرفت که بحران ها و آسیب های اجتماعی نه تنها از بین نمی‌روند بلکه به دلایل مختلف گسترش نیز می یابند. بنابراین یکی از راهکارهای اساسی در ارتباط خانواده و بحران این است که خانواده ها به سمتی هدایت گردند که در مقابله با بحران مقاوم باشند و قادر باشند که با آسیب مقابله کنند و احیاناً عضوی از خانواده به آسیبی دچار گردید، بتوانند خانواده را از تهدید جدی نجات دهند، مثلا ً اگر یکی از اعضای خانواده دچار اعتیاد گردید بقیه اعضا باید بدانند که وظیفه شان چیست؟ و چگونه باید با عضو معتاد برخورد نمایند؟ اینها مسائلی هستند که خانواده ها در مورد آنها از توانمندی خاصی برخوردار نیستند. بنابراین برنامه ریزی ها و طرح ها باید به گونه ای باشند که خانواده هایی را که دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، در جهت بازیافتن توانمندی‌هایشان یاری نماید. مددکاری ها و مشاوره های ارائه شده از سوی برخی از سازمان ها و نهادها کیفی نبوده و در اکثر مواقع نمی‌توانند وضعیت مراجعه‌کنندگان بهبود بخشد. در نتیجه ماهیت مشاوره و مددکاری و کارساز بودن آنها اثر خود را در نزد آسیب دیدگان از دست می دهند و خانواده همچنان در بحران باقی می ماند و زمینه ابتلا به آسیب های دیگر بیش از پیش فراهم می گردند


1کودکان و نوجوانان خیابانی – حسن ملکی – ص145- 1385- نشر آییژه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله فرهنگ دعا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله فرهنگ دعا با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله فرهنگ دعا با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله فرهنگ دعا با word

مقدمه:  
بسم الله الرحمن الرحیم  
طرح تحقیق:  
«دعـا»  
معنی دعا:  
«سخنان ائمه ی معصومین راجع به دعا»  
«فواید:»  
فواید دعا از سخنان ائمه معصومین (ع)  
«سخنان ائمه ی معصومین (ع) درباره ی چگونه دعا کردن»  
«چه وقتها برای دعا کردن مناسبتر است»  
«اگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشید.»  
کتب معتبر ادعیه:  
اهمیت شب برای عبادت و دعا  
«دعای پیش از دعا کردن»  
«دعای بعد از دعا کردن»  
«اسماء الحسنی»  
«سِرّی از اسرار غریبه به جهت دیدار امام زمان (عج)»  
«دعای بعد از هر نماز که انسان را وارد بهشت می کند»  
«دعایی جهت ایمان ثابت داشتن در زمان غیبت»   
«دعاهایی جهت زیاد شدن حافظه»   
«دعا به جهت باز شدن نطق و گویا شدن زبان»   
«دعا به جهت زیاد شدن نور چشم»  
«دعا به جهت آرامش قلب»   
«دعا در هنگام نگاه کردن به آینه»  
«دعا به هنگام خواب»  
«دعا به هنگام مطالعه کردن»   
«دعا به هنگام رفتن به مسافرت»  
«دعا برای دفع دشمن»  
«دعا به جهت رفتن به حج»  
«دعاهایی که اسم اعظم دارد»  
«چندین دعای مهم از پیامبران»  
«توسل به حضرت علی (ع) جهت بر آمدن حاجت»  
«افضل ترین دعاها در زمان غیبت دعا برای فرج امام زمان (عج) است»   
«فواید دعا برای فرج»  
«دعای دل ما، دعای کمیل»  
«بنال ای دل»  
مـنـابــع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله فرهنگ دعا با word

1ـ ادعیه و ادویه

2ـ جواهر القرآن

3ـ داروخانه ی معنوی ـ رضا جاهد

4ـ رساله ی نورعلی نورد ذکر و ذاکر و مذکورـ حضرت آیه الله حسن حسن زاده ی آملی

5ـ صحیفه کامله ی سجادیه ـ امام چهارم مولانا السجاد زین العابدین ـ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب

6ـ طب الرضا

7ـ طب الصادق

8ـ طب النبی

9ـ قرآن کریم

10ـ مجله ی سلا م بچه هاـ مجید ملا محمدی

11ـ مفاتیح الجنان

12ـ مفتاح الفلاح ـ علامه شیخ الاسلام و المسلمین بهاء المله و الدین محمد العاملی . (شخ بهائی ـ ترجمه علی بن طیفور سبطامی)

13ـ مکارم الاخلاق

14ـ مکیال المکارم

15ـ وسایل الشیعه

مقدمه

دعا کلید عطاء و وسیله ی قرب الی الله تعالی و مخ عبادت و حیات روح و روح حیات است

دعا کوبه ی باب رحمت رحیمیّه و سبب فتوح برکات شرح صدر و نور و ضیای سر است

دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی در دل، و منزه نفس از رَیْن شواغل است

دعا سیر شهودی و کشف وجودی اهل کمال و تنها رابطه ی انسان با خدای متعال است

دعا توشه ی سالکان حرم کبریای لایزال، و شعار عاشقانقبله ی جمال، و دِثار عارفان کعبه ی جلال است

دعا معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت، و وکوچ به ملکوت عزت است

دعا مِرقات ارتقای انسان به مقام ولایت، و رَفْرَف اعتلای وی به مرتبت خُلّت است

دعا واسطه ی اسم اعظم گردیدن انسان ودست یافتن به کنوز قرآن و داراشدن رموز تصرف طبایع احرام و ارکان است

دعا کاسر قلب و جابر آن به أنا عِندَ الْمُنکَسرَه قُلوبُهمْ است. یعنی دل از ذکر و دعا شکسته شود و دل شکسته درست ترین و ارزنده ترین کالای بازار هستی است که خدا در دل شکسته است[1]

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح تحقیق

الهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ٍ

ضمن عرض سپاس و حمد فراوان به پیشگاه خداوند مهربان و هم چنین عرض ارادت و سلام و درود به محضر ولی عصر (عج) و شیعیان و محبینش نظر به فراوانی فضیلت و اهمیت دعا و درخواست حوائج از درگاه پاک الهی که سبب توجه بیشتر نسبت به خالق یکتاست، در صدد تهیه این تحقیق بر آمدم تا إن شاءالله روز بیچارگی من  را چاره ای باشد

 بیا ای دل اندکی بهتر شویم                    یـا نه اصلا آدمی دیگر شویم

از همین امروز هنگام نـماز                     با خدا قدری صمیمی تر شویم

«دعـا»

معنی دعا

دعا یعنی صدا زدن و مدد ساختن در حل مشکلات از خالق خود

دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که هم خداوند کریم در قرآن و هم پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) سفارش بسیار نموده اند

آیات قرآن راجع به دعا کردن[2]

1ـ (اعراف آیه ی 80): برای خدا نامهای نیک است پس او را به وسیله آن ها بخوانید و دعا کنید

2ـ (غافر آیه ی 60):  مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم

3ـ (انعام آیه ی 53):  ای پیامبر نباید آنان را که هر صبحگاه و شبانگاه خدا را می خوانند از پیش خود برانی

4ـ (فرقان آیه ی 77):   ای رسول من بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد

«سخنان ائمه ی معصومین راجع به دعا»[3]

 رسول اکرم (ص): دعا حربه ی مومن است برای رفع دشمنان و عمود دین است که به آن دین مومن برپا است و نور آسمان و زمین است. (بحار النوار جلد 93ص 288)

امام صادق (ع): دعا همان عبادتی است که خداوند درباره اش فرموده همان کسانی که از عبادت و پرستش من تکبر کنند به زودی با ذلت و خواری وارد جهنم خواهند گشت پس فرمود دعا کن، خدا را بخوان و مگو کارها بر حسب تقدیر الهی انجام خواهد شد. (وسائل الشیعه)

پیامبر اکرم (ص):  ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد. (مشکاه الانوار)

امام رضا (ع): دعا از نیزه کارگرتر است و دعا بر می گرداند قضا را هر چند از آسمان نازل شده باشد و محکم شده باشد و دعا کلید همه ی رحمت ها است

امام صادق علیه السلام: خداوند عزو جل خوشش نمی آید که بندگانش از همدیگر خواهش و درخواست کنند و همین مطب را درباره ی خودش دوست دارد چون خداوند عز و جل خوشش نمی آید که از او سوال و درخواست کنند و نعمتهای خداوندی را از روی بخواهند. (ص 1109، ح 2، ب 20)

امام محمد باقر علیه السلام: هیچ چیزی نزد خدا برتر از سوال و درخواست آن چه که در نزد اوست

نمی باشد

رسول اکرم (ص): کسی که به دعا توفیق یابد، بدبختی ندارد و وقتی خدا توفیق خود را برای دعا فراهم نمود علامت آن است که درهای رحمت را بروی او گشوده است. (وسائل الشیعه)

امام صادق (ع): هنگامی که بنده ی مومن دعا کند خداوند عز و جل به فرشتگان گوید با این که دعای این بنده مستجاب است در عین حال حاجتش را دیرتر برآورید چون من دوست دارم آوازش را بشنوم

امام رضا (ع): به اصحاب خود فرمود بر شما باد به سلاح انبیاء گفتند: سلاح انبیاء چیست؟ فرمود: دعا

امام موسی کاظم (ع): فرمود که از برای هر مرض دوا و دعائیست. هرگاه خدای تعالی به خاطر بیمار رساند که دعا کند به تحقیق اذن داده است در شفای او

«فواید:»

فواید دعا از سخنان ائمه معصومین (ع)[4]

امام صادق (ع): همانا بنده ی مؤمنی درباره ی حاجتی خدای خود را خوانده و دعا می کند. در آن حال خداوند عز و جل به فرشتگان گوید: حاجت او را دیرتر برآورید چون مشتاق شنیدن صدای او هستم و در روز قیامت خدا عز و جل به آن بنده خواهد گفت: بنده ی من دعا کردی و من برآوردن حاجت تو را مدتی به تأخیر اندختم و ثواب دیرتر برآوردن حاجتت الان چنین و چنان خواهد و درباره ی فلان مطلب دعا کردی باز هم دعایت را دیر مستجاب کردم و اکنون به عوض دیر مستجاب شدن دعایت مزد و پاداش فراوانی خواهم داد. امام صادق (ع) فرمود: همین که مومن خوبی نتیجه را می بیند آرزو می کند که ای کاش هیچ یک از دعاهایش در دنیا مستجاب نمی شد. (ب 21، ح 5، ص 1112)

پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر مسلمانی که دعا کرده و خدا را بخواند البته در غیر قطع رحم و گناه حتما یکی از این سه نعمت به او داده خواهد شد

اول: خواسته اش را بزودی برآورد

دوم: ذخیره ی آخرتش قرار دهد

سوم: پیشامد ناگواری را از او دور کند

یاران گفتند اگر چنین است فراوان دعا کنیم. فرمود: فراوان دعا کنید

امام صادق (ع): خداوند در روز قیامت دعای مومنان را جزء کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بهشت جای بهتری به آنان خواهد داد

علی (ع): دعا سپر مومن در مقابل بلاها است و اگر درب خانه ای را زیاد بکوبی عاقبت به رویت باز شود. خداوند دوست دارد بندگانش از او درخواست کنند و به پاداش دعای آنان در روز قیامت مانند عملهای دیگرشان خواهد داد. (وسائل الشیعه)

امام صادق (ع): بر شما باد به دعا کردن چه اینکه هیچ وسیله ای مانند دعا شما را به مقامات قرب معنوی نزدیک نمی کند

رسول اکرم (ص): دعا مغز روح عبادتها است. هیچ دعایی بی اثر نمی ماند و لااقل کفاره ی بعضی از گناهان واقع می شود. (وسائل الشیعه)

«سخنان ائمه ی معصومین (ع) درباره ی چگونه دعا کردن»[5]

امام صادق (ع): اگر کسی از شما بخواهد دارای حالتی شود که همه ی خواسته هایش را خداوند بر آورد باید از همه ی مدرم نا امید باشد و هیچ امیدی جز خداوند نداشته باشد پس اگر خداوند چنین حالتی را در قلب او بیابد چیزی از خدا نخواهد مگر اینکه برآورد. (وسائل الشیعه)

پیامبر اکرم (ص): شخصی به پیامبر (ص) عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود. حضرت فرمود: خوراک خود را پاک کن و سعی کن حرام وارد شکمت نشود

امام صادق (ع) فرمود: هنگام دعا قلب خود را متوجه خدا گردان و چنان گمان داشته باش که خواسته ات در آستانه ی در حاضر و آماده است

پیامبر اکرم (ص): دعا کنید در حالی که یقین و اطمینان داشته باشید که دعای شما مستجاب خواهد شد

امام صادق (ع): مردی از بنی اسرائیل مدت سی و سه سال دعا می کرد و از خدای خود فرزندی پسر می خواست همین که دید دعایش مستجاب نمی شود

خطاب به خدا نموده گفت: خدایا می دانم من از تو خیلی دورم که صدای مرا نمی شنوی یا با این که نزدیکی و می شنوی در عین حال پاسخم نمی دهی، در این هنگام کسی به خواب او آمده گفت سرّ مستجاب نشدن دعای تو این است که بد زبانی می کنی و در حال دعا قلبت آشفته و ناپاک است و نیت ناشایسته و ناجور است

اگر می خواهی دعایت مستجاب شود این هر سه عیب را از خود دور کن. یعنی خوش زبان باش و قلبت را پاک و پاکیزه نموده قلباً از خدا بترس و بپرهیز  و نیتت را سالم نما (خوشبین و امید وار به رحمت خدا باش)

پس از این جریان آن مرد تصمیم گرفت به سفارشها عمل کند. اتفاقاً در نتیجه ی عمل به آن دستورها خداوند پسری به او مرحمت نمود

پیامبر اکرم (ص): خداوند مستجاب نکند دعای کسی را که دلش پریشان است و نداند چه می گوید

«چه وقتها برای دعا کردن مناسبتر است»[6]

[1] مفتاح الفتحاح، شیخ بهائی، ترجمه علی بن طیفور بسطامی

[2] استخراج شده از قرآن کریم

[3] م. ش. ب. کتاب داروخانه معنوی را جاهد

[4] م. ش. کتاب داروخانه معنوی رضا جاهد

[5] م. ش. کتاب داروخانه ی معنوی رضا جاهدـ مفتاح الفلاح شیخ بهائی

[6] م. ش. کتاب داروخانه ی معنوی رضا جاهد: رساله ی نور علی نور در ذکر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی با word

چکیده  
مقدمه  
تجارت الکترونیکی چیست ؟  
تاریخچه  
قانون تجارت الکترونیکی  
باب اول ـ مقررات عمومی  
2) فصل دوم تعریف  
انعقاد قراردادهای الکترونیکی  
اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام  
الف ـ عقود رضایی  
ب ـ عقود تشریفاتی  
منبع تشریفات  
اشکال تشریفات  
بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی  
توافق دو اراده  
الف ـ ایجاب  
تمییز ایجاب  
دوره اعتبار ایجاب  
ب ـ قبول  
نتیجه گیری  
منابع ومآخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی با word

1- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1380 همو، اثبات دلیل اثبات، تهران، نشر میزان،

2–السان – مصطفی 1384 تشکیل قراردادهای الکترونیکی فصلنامه پژوهشنامه  بازرگانی 3- امیری – قائم مقان عبدالمجید 1378حقوق تعهداد جلد 2 نشر میزان  تهران

 4-  حسنی – حسن 1378 حقوق تجارت نشر میزان تهران

 5- صادقی نشاط ، نشاط ( 1379) حقوق تجارت الکترونیک مجله کانون وکلا  دادگستری

6- قانون تجارت ایران

چکیده

تجارت الکترونیکی را می توان انجام هرگونه امورتجاری بصورتon-line وازطریق اینترنت بیان کرد ، این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته است .در آینده نه چندان دور تجارت فقط از طریق اینترنت میسر خواهد بود.

این متن به معرفی تجارت الکترونیک ،انواع آن و روشهای امنیت آن می پردازد.

 

مقدمه

ابزارهای استاندارد ی جهت ساختن یک Web Site تجارت الکترونیکی وجود دارد .

شما نیز جهت متمایز ساختن سایت خود  قدم اول را با انتخاب نرم افزاری مناسب بردارید. از آنجایی که اینترنت یک زمینه فعالیت پویا وبا قابلیت انعطاف بالا را جهت تبادل کالا وخدمات واطلاعات مابین کمپانی ها ومشتریان و; فراهم کرده است ،کمپانی های تجاری همگی به این ابزار روی آورده اند تا به بازار فروش گسترده تری دست یابند

 

تجارت الکترونیکی چیست ؟

تجارت الکترونیکی خریدوفروشی است که به طور مستقیم از طریق اینترنت صورت می پذیرد .

هیچ تعریف پذیرفته شده ای برای تجارت الکترونیکی وجود ندارد .با این حال تجارت الکترونیکی به هر گونه معامله ای گفته می شود که که در آن خرید وفروش کالا ویا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد وبه واردات ویا صادرات کالا ویا خدما ت منتهی می شود.

تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیع تری دارد ،یعنی نه تنها شامل خریدو فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری ،مانند خریداری ،صورت بردار ی از کالاها ،مدیریت تولید وتهیه وتوزیع وجابه جایی کالاهاوهمچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.


تاریخچه

 تجارت الکترونیکی ازسال 1970 هنگامیکه شرکتهای بزرگ اقدام به تهیه شبکه های خصوصی کامپیوتری بین خود جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا وتولید کنندگان خود کردند پدید آمد.

این عمل به نام EDI تبادل اطلاعات الکترونیک معروف شد .این انتقال اطلاعات که بصورت ساده شده وتحت استانداردهای لازم EDI  ما بین شرکتهای تجاری صورت می گرفت مسائل اداری سنتی بر کاغذ ووجود نیروها ی انسانی در این بخشها را بطور چشم گیری کاهش داد.

درحال حاضر نیز در حدود 95% از هزار شرکت بدلیل کاهش هزینه هاوبالا بردن راندمان کار از EDI   استفاده می کنند. در واقع پایه واساس تجارت الکترونیک EDI  بوده وهست !

امروزه تماسهای تجاری بر روی اینترنت که بواسطه تجارت الکترونیکی است رو به افزایش گذاشته است .بطور مثال با آمدن EDI  بر روی اینترنت این امکان را برای شرکتها بوجود آورده است تا سیستمهای قدیمی مربوط به شبکه های خصوصی خود را جمع نموده وپول آنها را پس انداز نمایند وبا سرمایه گذاری وگسترش برروی زنجیرهای جدید تجاری به دادوستدهای بیشتری در این زمینه نایل آیند.سایر شرکتها نیز به سادگی معاملات خود را ،از آنجاییکه نیازی به رعایت کردن استاندارد های لازم برای EDI   در محیط وب نیست ،بر روی وب منتقل کرده اند

قانون تجارت الکترونیکی

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود

باب اول ـ مقررات عمومی

الف) مبحث اول- در کلیات

1) فصل اول- قلمرو و شمول قانون

 ماده

ین قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود

2) فصل دوم تعریف

ماده

1) داده پیام (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می شود

2) اصل ساز (Originator): منشأ اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد

3( مخاطب (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد

4( ارجاع در داده پیام ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده)18( این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود

5( تمامیت داده پیام (Integrity ): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند

6(سیستم رایانه ای (System Computer) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خود کار داده پیام عمل می کند

7)سیستم اطلاعاتی (System Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است

8) سیستم اطلاعاتی مطمئن (System Secure Information)

سیستم اطلاعاتی است که

ـ به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد

ـ سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد

ـ به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد
ـ موافق با رویه ایمن باشد

9 )رویه ایمن (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود

10)امضای الکترونیکی(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد

11( امضای الکترونیکی مطمئن (Secure/Enhanced/Advanced Electronic

Signature

هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد

 12) امضاء کننده (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند

13) شخص (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان

14)معقول سنجش عقلانی، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و در آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود

س( مصرف کننده (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند

15( تأمین کننده (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند

16( وسایل ارتباط از راه دور (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود

17( عقد از راه دور(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است

18( واسط بادوام (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا داده پیامهای مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده

19( داده پیام های شخصی (Private Data): یعنی داده پیامهای مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع داده Data Subject) مشخص و معین.

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند

 

اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله روانشناسی ورزش با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله روانشناسی ورزش با word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله روانشناسی ورزش با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله روانشناسی ورزش با word

مقدمه                                        1
روانشناسی ورزش                                2
مقدمه‌ای بر روانشناسی ورزش                            3
تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش                    4
روانشناس ورزش چه کسی است؟                        6
ویژگی‌های یک مشاور برجسته روانشناسی عملی ورزش            8
شخصیت و ورزش                                13
کاربرد خصلت و تئوریهای تک بُعدی در ورزش                    15
متمایز ساختن ورزشکاران از غیر ورزشکاران                    15
تمایز ورزشکاران موفق از ناموفق                        16
شخصیت و انتخاب رشته ورزشی                        18
کسب علاقه به ورزش                                19
ارزیابی تئوری یادگیری اجتماعی                        20
نگرشهای نسبت به ورزش                            21
ماهیت نگرشها                                    22
رویکرد کارکردی                                 22
رویکرد ساختاری                                23
تکوین نگرشها نسبت به ورزش                        24
وراثت، شخصیت و نگرشها                            24
یادگیری اجتماعی نگرشها                            26
پرخاشگری در ورزش                                27
تعریف پرخاشگری                                27
پرخاشگری خصمانه، پرخاشگری وسیله‌ای و رفتار جسورانه            28
پرخاشگری مجاز و پرخاشگری غیرمجاز                    30
پیوند بین پرخاشگری و عملکرد                        31
تئوریهای پرخاشگری                                32
تئوریهای غریزه                                32
غریزه زندگی و غریزه مرگ                              33
ارزیابی رویکرد غریزه                                34
تئوری یادگیری اجتماعی                            34
ارزیابی تئوری یادگیری اجتماعی                        36
تأثیرات ورزش بر تماشاگران                            37
کاهش پرخاشگری                                38
تنبیه                                        38
تخلیه هیجانی                                    39
بینش‌ها و مشاهدات رُتِلا در مورد پرخاشگری و جسارت            40
توپ پویا                                     41
برانگیختی، اضطراب و استرس                          46
تعاریف برانگیختگی، اضطراب و استرس                    47
اضطراب‌شناختی و اضطراب سوماتیک                        48
حالت و خصلت اضطراب                            50
عوامل ایجادکننده اضطراب و استرس                        52
مدیریت استرس                                52
فنون آرمیدگی                                    53
بازخورد                                    53
آرمیدگی تدریجی عضلات                            54
فنون رفتاری-شناختی                                56
تئوری تعیین هدف                                56
کاهش انگیختگی/فعال‌سازی                            59
افزایش انگیختگی                                60
کنترل   و هدایت انرژی                              61
شناخت   سطح  انرژی                                 61
فنون آرمیدگی                                  63
فواید  آرامیدگی چیست ؟                             63
فنون  آرمیدگی                                 68
منابع                                         72

مقدمه

اگرچه در مطالعات موردی سالهای متمادی به عنوان روش شناختی آموزشی استاندارد در بازرگانی، پزشکی و حقوق مورد استفاده قرار گرفته است، امّا کاربرد رسمی مطالعات موردی در آموزش مشاوران روان‌شناسی ورزش پدیده نسبتاً جدیدی است. موارد، حکایت از مسائلی دارد که به شکل معماهای غیرقابل حل درآمده‌‌اند. آموزش رویکرد مطالعات موردی، در زمینه تجزیه و تحلیل مسائل تعمیم راه حل ها و ارزیابی آنها از لحاظ عملی و نظری دارای ارزش است

رویکرد آموزش مطالعات موردی علاوه بر به مبارزه طلبیدن شیوه‌های سنتی در آماده‌سازی مشاوران روان‌شناسی ورزش، به شکل یک مشوق قوی عمل می‌کند. مطالعات موردی در واقع نوعی سرپیچی از شیوه سخنرانی، روشی که در ان مربیان اطلاعات و پاسخهای سؤالات را برای دانشجویان مهیا می‌سازند، ااین رویکرد نه‌تنها دانشجویان را در درک نظری کمک می‌کند، بلکه آنها را در کاربرد این تئوریها در موقعیت‌های عملی و واقعی توانا می‌سازد. مطالعات موردی علاوه بر ارائه راه‌حلهای کاربردی برای حل معماهای دنیای واقعی، به تمرکز و تعمق اندیشمندانه نیز نیاز دارد. در مجموع، طبقه‌بندی مباحث، جایگاه امنی را برای داننشجویان فراهم می‌آورد که در قالب آن دانشجویان می‌وانند به عنوان مشاوران آینده بدون خطرکردن در حرفه خود، مهارتهای مورد نیازشان را به پرورانند

موارد مطرح شده در ان کتاب، روی موضوعات مربوط به روان‌شناسی ورزش تأکید دارند، و بالاخص برای افزایش رشد مشاوران ورزش ارائه شده است. این موارد از تجربیات پزشکان، مربیان، و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزش نشأت گرفته است. نیاز به مطالعه موردی برای تربیت متخصصان جوانی که در آینده هدف دارند در این حرفه مشغول به کار می‌شوند، باز است. این موارد هم‌چنین برای تربیت پزشکان فوق تخصص و مربیانی که خواهان کسب شایستگی در زمینه‌هایی هستند که تا کنون با ورزشکاران تجربه نکرده‌اند، ارزشمند است

تلاش ما بر این است تا با فراهم آوردن دامنه وسیعی از موارد تجربی، دانشجویان را در این زمینه‌ها فعال کنیم. در مورد هیچ یک از موارد مطرح شده، یک پاسخ صرف صحیح یا غلط وجود ندارد. یادگیری در فرایند تعمق کردن روی موضوعات، طرح سؤالات و ارائه پاسخهای مناسب برای انها، بحث روی موضوعات مختلف و راهبردهای عملی به وقوع می‌پیوندد. فعالیت در روان‌شناسی ورزش اگر به اغراق به تجزیه و تحلیل ساعت به ساعت مسائل و تصمیم‌گیری نیاز نداشته باشد، یقیناً به تجزیه و تحلیل مسائل و تصمیم‌گیری روزانه نیازمند است. امیدواریم که تجربیات حاصل از کار با موارد، مشاوران آینده را در جهت پروراندن مهارتهای حل مسائل کمک کند و شاخصی راجع به تواناییهایشان باشد

روانشناسی ورزش

«روانشناسی ورزش» جدیدترین اطلاعات روانشناختی مطرح روز ورزش را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. تئوریها و پژوهشهای جدید اساساً در حوزه‌های شخصیت‌، نگرشهای نسبت به ورزش، پرخاشگری در ورزش، اضطراب و استرس، نفوذهای اجتماعی، انگیزش و کسب مهارت می‌باشند. همچنین نمونه‌های متنوعی از رشته‌های ورزشی، از جمله فوتبال، والیبال، وزنه‌برداری و ; را شامل می‌شود

مطالب خواندنی و اطلاعات روانشناختی مهم ورزشی در این متن است که برای دانشجویان رشته روانشناسی ورزش و کلیه علاقه‌مندلن به مسائل ورزشی مفید می‌باشد

مت جارویس (مؤلف) در حال حاضر استاد رشته روانشناسی در کالج و آکادمی ورزش توتن می‌باشد

مقدمه‌ای بر روانشناسی ورزش

روانسناسی ورزش چیست؟

تاریخچه‌ای مختصر از روانشناسی ورزش

روانشناس ورزش کیست؟

روانشناسی ورزش چیست؟

به دلیل وجود شیوه‌های مختلف در جهت بکارگیری روانشناسی در حوزه ورزش و وجود فعالیتهای متنوع در فرهنگهای مختلف تحت عنوان فعالیتهای ورزشی لازم است تا تعریف کاملاً گسترده‌ای از روانشناسی در حوزه ورزش را بپذیریم. در 1996 انجمن روانشناسی ورزش اروپا (FEPSAC) چنین تعریف وسیعی را ارائه داد که با کمی اختصار عبارت است از

روانشناسی ورزش به بررسی فرایندهای بنیادین روانشناختی و تأثیرات آن بر ورزش می‌پردازد

اصطلاح «ورزش» که هم در تعریف روانشناسی ورزش (FEPSAC) و هم در سرتاسر این کتاب بکار رفته است، شامل کلیه فعالیتهای جسمانی است که به منظور رقابت، تفریح، تربیت و سلامتی انجام می‌پذیرد. روانشناسی می‌تواند به عنوان «علم ذهن و رفتار» (گروس[2] 1996) تعریف شود

پس روانشناسی ورزش، رشته گسترده‌ای است. روانشناسان ورزش آمریکا مایز دقیق را بین روانشناسی علمی ورزش که بر تمامی عوامل مؤثر بر شرکت‌کنندگان و عملکرد ورزشی تمرکز دارد و روانشناسی کاربردی ورزش، که به طور خاص روی کاربرد روانشناسی جهت افزایش عملکرد ورزشی (برای مثال کُکس[3] 1998 تمرکز دارد، قائل شده‌اند. تاکنون نویسندگان اروپا چنین مایزی را عنوان نکرده‌اند (کریمر[4]و اسکولی[5] 1994) و این کتب به دلخواه، بین روانشناسان علمی و کاربردی پیوند برقرار می‌کند. مقوله‌های مطرح شده در این کتب شامل، شخصیت، نگرشها، پرخاشگری، استرس و اضطراب، پویایی های گروه، انگیزش و کسب مهارت است که هم از لحاظ علمی و هم کاربردی ورزشکاران و در برخی از موارد تماشاگران را مورد بررسی قرار خواهد داد

تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش

روانشناسی ورزش به شکلهای مختلف از همان زمانی که روانشناسی پا به عرصه وجود گذاشت، به وجود امده است. نخستین مطالعه ثبت شده در روانشناسی ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن ریپلیت[6] (1898) آنچه را که به عنوان نخستین آزمایش در روانشناسی اجتماعی و نخستین آزمایش در روانشناسی ورزش ذکر می‌شود را انجام داد. تریپلیت پدیده تسهیل اجتماعی ( به طور مفصل در فصل 6 مورد بحث قرار می‌گیرد) را مورد بررسی قرار داد. او ثابت کرد که دوچرخه‌سواران تمایل دارند وقتی با شخص دیگری مسابقه می‌دهند نسبت به زمانی که به تنهایی دوچرخه‌سواری می‌کنند، سریعتر برانند. اما تریپلیت پژوهش مربوط به ورزش را بیشتر دنبال نکرد و تا 1920 که اصول روانشناسی ورزش به طور رسمی به ثبت رسید، کاری در این مورد انجام نگرفت

در سال 1925 کلیمن گریفث[7] آزمایشگاه پژوهشی ورزش را در دانشگاه الینوئز تأسیس کرد. گرفث،؛ که روانشناسی ورزش را ثبیت کرد و کُرسی دانشگاهی برای ان بوجود آورد، دو کتب درسی مهم را نیز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تیمهای حرفه‌ای ورشی به کار خود ادامه داد، به همین دلیل اغلب به «پدر روانشناسی ورزش» معروف است اما روند اولیه روانشناسی ورزش بسیار کُند بود و آزمایشگاه پژوهشی ورزش در 1932 به دلیل فقدان بودجه تعطیل شد

بین 1930 و 1960 (حداقل در جهان غرب) فعالیتهای اندکی در رشته روانشناسی ورزش انجام گرفت. در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) روانشناسی ورزش به طور رسمی مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید. البته بدست آوردن اطلاعات صحیح راجع به عملکرد روانشناسی ورزش شوروی در دوره جنگ سرد دشوار است.، اما عموماً باور بر این است که، در خلال بازیهای المپیک ملبورن[8] (1960) تیمهای اروپا شرقی برای تیم‌های ملی خود روانشناسان ورزشی استخدام کردند (کریمرو اسکولی 1994). مسلماً می‌دانیم که، در اوایل 1970 تیمهای روسیه و آلمان غربی برای افزایش عملکرد ورزشکارانشان در رویدادهای بین‌المللی روانشناسان ورزشی استخدام کردند

روانشناسی ورزش در آمریکا از 1960 فعالیت مجدداش را شروع کرد و چند سال بعد در انگلیس و باقی کشورهای اروپایی شکل گرفت. این رشته به سرعت در جهان توسعه یافت و از جدیدترین اصول علمی برخوردار گردید. جالب است که تا اخیراً مطالعه روانشناسی ورزش دقیقاً به جای قرار گرفتن در قلمرو روانشناسی در حوزه علوم ورزشی قرار دسته‌بندی می‌شد. اما این موضوع به مرور تغییر مکان داد، به طوری که در 1986 انجمن روانشناختی آمریکا رسماً روانشناسی ورزش را به عنوان شاخه‌ای از روانشناسی شناخت و 1993 جامعه روانشناختی انگلیس بخش روانشناسی تمرین و ورزش را تأسیس کرد

روانشناس ورزش چه کسی است؟

این سؤال می‌تواند به دو روش مطرح شود: چه کسانی می‌توانند خودشان را روانشناسان ورزشی معرفی کنند و روانشناسان ورزشی چه کاری انجام می‌دهند؟ در مورد پرسش نخست، فعلاً در انگلیس ثبت‌نام اجباری روانشناسان ورزشی وجود ندارد، بنابراین (از لحاظ نظری) هر کسی می‌تواند خودش را یک روانشناس ورزش معرفی کند. البته، غیراخلاقی است که کسی به اندازه کافی آموزش ندیده باشد و بخواهد از عنوان روانشناس ورزش استفاده کند. انجمن علوم تمرین و ورزش انگلیس (BASES) [9]دفتری برای ثبت‌نام روانشناسان ورزشی دارد. در کنفرانس سالیانه 1998 بخش روانشناسی انجمن روانشناختی تمرین و ورزش انگلیس اصول اعطاای روانشناس خبره ورزش (اختصاصاً به افراد واجد شرایط) را تصویب کرد. برای ثبت‌نام در دفتر BASES به عنوان روانشناس ورزش، یا فرد بایستی ابتدا مدرک روانشناسی و سپس درجه بالاتری در رشته ورزش داشته باشد یا ابتدا مدرک علوم ورزشی و سپس درجه بالایی در روانشناسی ورزشی بگیرد. برای دستیابی به اجازه‌نامه از جامعه روانشناختی انگلیس، ابتدا بایستی شخص دارای مدارک روانشناسی تأیید شده جامعه روانشناختی انگلیس باشد و سپس دوره آموزش کار عملی تحت نظارت بعد از دوره لیسانی مصوب این جامعه را بگذارند

مباحثی پیرامون اعتباربخشی روانشناسان ورزش وجود دارد. طرح نام‌نویسی BASES از روانشناسان ورزش تنها از 1992 پا به عرصه وجود گذاشت و تعداد زیادی از روانشناسانی که قبلاً به عنوان روانشناسان ورزش کار می‌کردند یا نام‌نویسی نکردند و یا واجدالشرایط تشخیص داده نشدند. آنشیل[10] (1992) خاطرنشان ساخت بسیاری از روانشناسان که تمام‌وقت با ورزشکاران کار می‌کردند، یا فرصت لازم برای جمع‌آوری مدارک را پیدا نکردند، با اصلاً تمایلی به ادامه روند طولانی مدت شیوه‌های مورد نیاز برای نام‌نویسی را نداشتند و بدین ترتیب این نام‌نویسی برخی از مجرب‌ترین اساتید در حوزه روانشناسی ورزش انگلیس را دربرنمی‌گیرد. از طرف دیگر، نام‌نویسی اجباری ملاکی بر رهایی عموم از تردیدها یا شناخت روانشناسان ورزشی غیر واجد شرایط را فراهم آورد. موضوع اعتباربخشی روشی برای مجبور ساختن کسانی است که از عنوان روانشناس استفاده می‌کنند، تا قانوناً ثبت‌نام نمایند، به طوری که هم‌اکنون این موضوع در برخی کشورها به واقعیت پیوسته است و احتمال دارد این مورد در قرن آینده در انگلیس نیز انجام پذیرد

راجع به سؤال دوم باید گفت، کار روانشناسان ورزش کاملاً متنوع است. انجمن روانشناسی ورزش اروپا (1996) سه تکلیف مهم مربوط به روانشناسان ورزش را شناسایی کرد

·        پژوهش: حقیقت در همه جنبه‌های روانشناسی ورزش؛ هم نظری و هم عملی
·        تعلیم و تربیت: آموزش دانشجویان، کارمندان و ورزشکاران در حوزه روانشناسی
·    کاربرد: اندازه‌گیری و مداخله در مسائل مربوط به ورزش. این جنبه می‌تواند شامل عمل به عنوان مشاور برای کل تیم یا مشاوره کردن با تک‌تک اعضای تیم باشد

به دلیل این که روانشناسی ورزش رشته‌ای جید و گسترده است، این اماکن برای روانشناسان ورزش هست تا دانسته‌هایشان را در تمام جنبه‌ها رشد دهند. امروزه، ملاحظه خواهید کرد که رشته‌های تخصصی بسیار زیادی در روانشناسی ورزش شکل گرفته است. برای مثال یک روانشناس ممکن است متخصص حوزه انگیزش باشد (به فصل 8 مراجعه کنید). آنها ممکن است صرفاً در موضوع انگیزش به پژوهش بپردازند، به مربیان راجع به انگیزش آموزش دهند و ممکن است با افراد ورزشکار در جهت بهبود انگیزه ‌شان کار کنند

ویژگی‌های یک مشاور برجسته روانشناسی عملی ورزش

* زمانی آموزش را شروع می‌کند که ورزشکار آمادگی لازم برای یادگیری را داشته باشد

* او مایل است به ورزشکاران کمک کند ا به نقطه‌ای برسند که به تنهایی امکان رسیدن به آن نقطه بسیار دشوار یا غیرممکن است

* معتقد است که رمز موفقیت در وجود ورزشکاران قرار دارد و این که وقتی فکر سالم باشد، نیروی واقعی شخص در عملکردش متجلی می‌گردد

* می‌داند که همه چیزها همان‌طوری است که در ذهن شخص است، لذا در عمل به قدرت حقیقی شخص توجه دارد

* می‌داند که جسم تحت کنترل عوامل ذهنی است

* می‌داند که تفاوت اندکی بین آرامش و تحت فشار بودن وجود دارد، امّا اثر آن روی عملکرد بسیار زیاد است

* اساس آموزش افراد را بر پایه فلسفه خوب فکر کردن قرار می‌دهد

شخصیت و ورزش

یکی از اساسی‌ترین سؤالاتی که دروانشناسی با آن مواجه است این است که «چرا همه ما با هم فاو داریم؟» البته در برخی از جنبه‌ها بالا مثال در ساختار مغز و مکانیزم های دریافت محرکها و حافظه همه افرد بشر با هم شبیه هستند. اما فاوهای مهمی بین شیوه‌های فکر کردن احساس کردن و شیوه‌های عمل در موقعیتهای مختلف، وجود دارد. روانشناسی شخصیت به این نوع از تفاوتهای فردی می‌پردازد. پروین [2](1993) تعریف کارکردی از شخصی ارائه داد که عبارتست از

شخصیت مجموعه‌ای از ویژگیهای بارز است که الگوهای رفتاری ثابت شخص به حساب می‌آیند

به طور کلیف نحوه واکنش در هر موقعیتی به چهار عامل: ساخنار ژنتیکی، جربه گذشته، ماهیت موقعیتی که ما در آن قرار داریم و اراده ما بستگی دارد. هر یک از این عوامل به وسیله یک و گاهاً تعدادی از تئوریهای شخصیتی مورد تأکید قرار گرفته است

تئوریهای خصلت بر نقش تعیین کننده ژنتیک در شخصی فرد تأکید دارند. تئوری یادگیری اجتماعی، بالعکس شخصیت را عملاً ماحصل جربه گذشته تصور می‌کند. دیدگاههای موقعیتی و تعاملی تأکید را بیشتر روی موقعیتی خاص قرار می‌دهند و کمر به ماهیت شخصی در شکل‌گیری شخصیت توجه دارند. تئوریهای خصلت، یادگیری اجتماعی، موقعیتی و تعاملی همه رویکردهای مدعی در حوزه شخصیت هستند که هدف‌شان تبیین کامل شخصیت فرد است. ئوریهای تک بُعدی شخصیت بلندپروازی کمتری دارند و بر روی جنبه‌هایی از شخصیت تمرکز دارند. هیچیک از رویکردهای مهم شخصیت تأکید زیادی را روی اراده یعنیف نحوه‌ای را کع ما برای فکر کردنف ادراک کردن و رفار انخاب می‌کنیم، ندارند. اگرچه ممکن ایت باورمان بر این باشد که نحوه رفتارمان را خود انخاب نمی‌کنیم، اما همیشه این احتمال وجود دارد که ا اندازه‌ای تح تأثیر ساختار ژنیکی و جربیات گذشته‌مان واقع شویم. بنابراین مقوله اراده در روانشناسی ورزش بسیار جدل‌برانگیز است

می‌توان گفت که مطالعه شخصیت سنگ‌بنای روانشناسی ورزش است. وقی ما در فصول بعدی به مقوله‌های همچون مثل نگرش، پرخاشگری، انگیزش و اضطرابف می‌پردازیم چیزی که برای ما جلب می‌باشد این است که چطور و چرا افراد در این جنبه‌ها با هم تفاوت دارند و چگونه می‌توانیم با اصلاح انها عملکرد ورزشی را بهبود دهیم. پاسخ بسیاری از این پرسشها را می‌توان در تئوری شخصیت پیدا کرد

کاربرد خصلت و تئوریهای تک بُعدی در ورزش


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق سالمونلوز در طیور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق سالمونلوز در طیور با word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق سالمونلوز در طیور با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق سالمونلوز در طیور با word

مقدمه
فصل اول
کلیات
تاریخچه سالمونلا
شکل سالمونلا
خصوصیات محیط کشت
خواص بیوشیمیایی
ساختمان پادگنی سالمونلاها
اهمیت پرگنه‌های S,R در آزمایشهای سرمی
تغییرات پادگنی
فرمول آنتی ژنتیک
طبقه بندی سالمونلاها
طبقه‌بندی سالمونلاها
طبقه‌بندی کامفم- وایت
حساسیت نسبت به باکتریوفاژها
مقاومت
سهم
بیماریزائی و مکانیسم عمل آن
فصل دوم
سالمونلوز در پرندگان
وسعت واگیری و پراکندگی سالمونلا
دوره بیماری
اپیدمیولوژی سالمونلا
راههای انتقال بیماری
کیفیت بیماریزائی سالمونلا
علائم بیماری
کلیات سالمونلوز در پرندگان
بیماری پلوروم (اسهال سفید)
عامل بیماری
طرز واگیری بیماری پلوروم
انتقال بیماری
علائم بیماری و دوره آن
علائم روی لاشه
علائم بیماری در مرغهای بالغ
علائم کالبد گشائی
تشخیص پلوروم
کنترل و پیشگیری در جوجه ‌مرغها
کنترل و پیشگیری در بالغین
درمان ناقلین
تیفوئید مرغان
عامل بیماری
خصوصیات کشت
خصوصیات بیوشیمایی
بیماریزائی در انواع پرندگان
سربیماری
نشان‌های بیماری
آثار کالبد گشائی
تشخیص
کنترل و پیشگیری
واکسیناسیون
بیماری پاراتیفوئید پرندگان
شیوع، انتشار و اثرات اقتصادی بیماری
سبب شناسی
مواد لازم جهت رشد
شکل پرگنه‌ها
خواص شیمیایی
مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی و فیزیکی
قدرت زندگی پاراتیفوئیدها در بسر، مواد غذائی و گرد و خاک
قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه کشی
مدت پایداری در خاک،‌ آب و گیاهان
مدت پایداری در روی پوسته تخم مرغ و محتویات آن
مقاومت در مقابل آنتی بیوتیک و داروهای ضدعفونی
ساختمان پادگنی
فرمول پادگن و پراکندگی سالمونلاها در طیور
زهرابه
بیماریزائی
بیماریزائی در پرندگان جوان
بیماریزائی در پرندگان بالغ
واگیری پارا تیفوئید
طرز انتقال بیماری بوسیله ناقلین و حاملین
انتشار مستقیم عامل بیماری بوسیله تخمدان آلوده
آلودگی از طریق پوسته تخم مرغ
علائم بیماری
شکل حاد بیماری در جوجه مرغها
جراحات کالبد گشائی
تشخیص
جدا کرد عامل بیماری و تشخیص آن
سرولوژی
درمان پیشگیری و کنترل
بهداشت تخم مرغ و وسایل جوجه‌کشی
تولید تخم مرغ، جمع آوری و نگهداری آن
بهداشت گله مادر
طرز ضدعفونی تخم مرغها
تمیز نمودن ماشین و اتاق جوجه کشی
بهداشت محیط جوجه کشی
شرایط بهداشتی در طول پرورش جوجه
آزمایشات سرولوژیکی
ایمنی ساختن
بیماری آریزونوز
انتقال، ناقلین، مخازن
درمان و پیشگیری
فصل سوم
درمان سالمونلوز در طیور
کنترل و پیشگیری سالمونلوز در طیور
واکنشهای سالمونلا در طیور
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق سالمونلوز در طیور با word

1- دکتر زهرائی صالحی، تقی، استاد یار دانشگاه تهران، کتاب سالمونلا، پایا نامه ساختار آنتی ژنی سالمونلا تیفی موریوم و استفاده از آن جهت تشخیص و ردیابی عفونتهای ناشی از این باکتری
2- فصل نامه مرکز تحقیقات کشاورزی و دامپروری، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازی کرج
3- راهنمایی کنترل عفونتهای سالمونلایی وزطاربت کشاورزی انگلستان، ترجمه واحد تحقیقات و مطالعات موسسه سرم سازی رازی کرج. مقالات پژوهش و دانش
4- حسین خان ناظر عبدالله و موسوی نسبت مبارکه فصل الله ، اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. نحوه پیشگیری از سالمونلوز در طیور، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازی کرج
5- مؤذنی جولا غلامرضا و درخان فرامین، اعضای مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس، نفش فلور میکروبی روده در پیشگیری از کلوینزاسیون سالمونلادر جوجه ‌های عاری از جرم، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازی کرج
6- حین خان ناظر عبدالله، گروه بهداشت و کنترل مواد غذائی دانشکده دامپزشکی و ابراهیمی کهریز سنگی عزیزالله، دانش آموخته دانشکده دامپزشکی شیراز کاربرد مدفوع طیور بالغ در پیشگیری از سالمونلوز در جوجه‌ها
7- رضوی لر و دود کتاب میکروبهای بیماری زا در مواد غذائی
8- بابا علی، غلام حسین. برسی سالمونلوز در گوسفندان ایران پایان نامه د امپزشکی
9- برین، عباس. بررسی میزان آلودگی گربه‌های اطراف تهران به سالمونلا، پایان نامه دانشکده دامپزشکی
10- بزرگمهری فرد، محمد حسن. تعیین میزان حساسیت باکتریهای بیماری زای طیور نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف، پایان‌نامه دانشکده دامپزشکی
11- بزرگمهری فرد، محمد حسن، بررسی یک واگیری سالمونلوز در قنادی در اثر سالمونلا نیوپرت و تحقیق درباره بیماری زای این سویه در جوجه و موش پایان نامه دانشکده دامپزشکی
12- حقیقت، منوچهر . بررسی ناقلین سالمونلا در شترهای ایران پایان نامه دانشکده دامپزشکی
13- شیمی. احمد. سالمونلوز در ایران، پایان نامه دانشکده دامپزشکی، نهمین کنگره پزشکی ایران
14- کیوانفر، هادی . یک مورد واگیری کشنده سالمونلوز در قناری و مرغ عشق مربوط به سالمونلا تیفی موریوم. پایان نامه دانشکده دامپزشکی
15- شفا، فرج‌الله، باکتریها. انتشارات دانشگاه تهران

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق سالمونلوز در طیور با word

16- Bozorgmehrifard, M.H, (1976) contribution, ale tude dela salmonellose aviaire Dans les elevages de poulets aux environs, De tehran Revue med vet. 127, 7.1062-
17- B.R. cupta and B.B. Nalik (1977)use of 9R strain of sal-gallinarum as vaccine against sal- pullorum infection in chicks. Indian vererineryresearch institute, 331-
18- Gordon, R,F, (1977). Poultry diseases. Bailliere tindall London, 20-
19- Moore.W.E.C. (1977) personal connunication
20- M.S.Hofstand and B.W. calnek (1978) diseases of poultry seventh edition. Iowa state university press, 79-
21- Snoeyenbos, G.H.olgaM.Weinak and C.F, Smysex(1977) protecting chicks and poults from salmonellac by oral administration of normal Gut microflora Avian disease, 22No.2,273-
22- Willians,J.E and A.D. whittmore (1973) Mictotesting for avian salmonellosis, proc. 77th. Ann. Meetus.an. Hilth Assoc. 607-
23- Wilson , G.S. and Miles A:A (1975) principlesof Bactriology, Virology and Immunity. Vol.1-p- 839, 918-
Vol.2-p-2080-
24- Willames (1976)Avian S.Munellosis Diseases of Pultry sixth edition. IOWA STATE un IVERSITY PRESS, 79-
25- Calnek, B.W; etal; (1991) Disease of pultry. 9th Edition; PP.12-
26- Ferris,k; Freichs, W.M; (1987): Salmonella serotypes from Animals and Related sources Reported During The Fiscal year. Proc 92 nd Annu Meet us Anim Health Assoc, PP. 349-
27- Geissley, H; Youssef, Y.I; (1981): persistence of Arizona Hinshawii In or on Materials used In poulty Houses. Zvian pathol Zo: 359-
28- Sobeh,f. Y; Vadehra, D.v; (1984): vomparixon of Enterotoxin production by S,enteritidis in Laboratory Media, Milk and Meat, Indian Jurnal of Medicine Res 79:28-
29- Joklik, w,k; Willett, H.P; Amos, D.B, wilfert, C.m. (1988): Zinsser Microbiology. 19 th Edition, PP. 475-
30- Murray, P.R; etal; (1990); Medical Microbiology. Pp.203-
31- Baron, S; Jennings, p; (1992) , Medical Microbiology. 3th Edition . pp. 317-
32- Fantasia, M; Filetici, E; (1994): salmonella enteritidisin Italy Int-j-foodmicroabiology, Jan; 21(1-2):pp.7-
33- Bernard, D; etal; (1993): Microbiology. Ath Edotion, pp. 576-
34- Esteban, E; etal; (1993): use of ribotyping for characterization of salmonella serotypes. Hurnal of clinial Microbiology. 32(2):pp 233-
35- Rantala, Morjatta and . E. Nurmi (1973) prevention of the growth of soinfantis in chicks by the flora of the clementry tract of chickens. By. Poult. Sci. 24,627-
36- Rigbg. C.T.R. pettit, and A, Roberson (1973) the effect of normal in testinal flora on the s.carrier state in poultry with special reference to S. Thom pson and s- typhi muriu. Proc. Intnl. Sy,p- salmonella and prospect for control
37- Kumar, M.C; etai; (1974): studies on Natural In fection and Egg transmission of Arizona Hinshawii 7:17.8 In Turkeys. Avian Dis. ! 8: 416-
38- Silva, E.n; Hipolito, O; (1978): salmonella strains isolatins from the digestive tract of breeding chickens and apparently normal turkeys and in chick Embryos pros 16 th world’s poult conger, pp. 101-706.

مقدمه

بدون شک بخشی از پیروزی‌ها و پیشرفتهایی که در زمینه علم پزشکی، دارو سازی زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میکروبیولوژی است. جهان امروز با مشکل کنترل میکروبهای بیماری‌زا بخصوص در کشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند

یکی از این میکروبها سالمونلا است که باعث بیماری عفونی سالمونلوز در انسان و حیوانات می‌شود و ضررهای اقتصادی فراوانی به نسل بشری می‌زند

یکی از راههای شایع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طیور آلوده به این میکرو ارگانیسم است. این آلودگی‌ها در طیور به سالمونلا ممکن است ناشی از تیفوئید طیور، بیماری پولوروم، پاراتیفوئید طیور و آریزونوز باشد. این بیماری همواره خسارات سنگین زیادی به اقتصاد کشور و جامعه بهداشت زده و همواره بهداشت بشری را تهدید کرده است

با توجه به طولانی بودن دوره‌ بیماری و مقاومت زود هنگام سویه‌‌های سالمونلایی به آنتی بیوتیکها کنتر و درمان این بیماری مشکل است ازاین رو برای مبارزه با این بیماری باید از رشد و تکثیر باکرتی در کانون ایجادآلودگی جلوگیری شود

انتقال بیماری سالمونلوز بیشتر از طریق دستگاه گوارش است. بنابراین آب و مواد غذایی آلوده و منشع مهم ایجاد سالمونلاوز است که باید آب را با روشهای تصفیه مناسب عاری از پاتوژن کنیم و در بین مواد غذایی گوشت طیور را باید با روشهای صحیح عمل آوریم و عرضه کنیم چون گوشت طیور یکی از مساعدترین ماده غذایی برای رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1)

به امید داشتن جامعه‌ای عاری از آلودگی و بیماری و کشوری شاداب و تندرست

خانواده آنتروباکتریاسه (Enterobacteriacea Familly)

این خانواده  از تعداد زیادی باکتری گرم منفی تشکیل شده که قرابت نزدیکی با هم دارند و در آب و خاک: ماد در حال فساد، گیاهانی، دستگاه گوارش انسان،حیوانات و حشرات یافت می‎شوند

از آنجاییکه جایگاه طبیعی باکتری‌ها در روده انسان و حیوانات میباشد آنها را اصطلاحاً میکروبهای روده‌ای می‌نامند. برخی از اعضای این خانواده نظیر شیگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ویرسینا (yersinia) پاتوژن واقعی می‌باشند. در صورتیکه برخی دیگر نظیر اشریشیا کلی (E,coli) کلبسیلا (Klebsiella) و پروتئوس (Proteus)، فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان و حیوانات بوده و در شرایط خاصی بیماری‌زا واقعی می‌شوند. (1 و 2 و 3)

هما باکتری‌های این خانواده در شرایط هوازی و بی‌هوازی رشد کرده و به اصطلاح بی هوازی اختیاری هستند. همچنین گلوکز را تخمیر و نیترات را به نیتریت تبدیل می کنند (به استثنای اروینیا (Erwinia). عدم حضور فعالیت سیتوکروم اکسیداز در این باکتری‌ها مشخصه مهم می‌باشد، چرا که آنترو باکتریاسه را از بسیاری از باسیلهای گرم منفی غیر تخمیر کننده (هوازی مطلق) متمایز می‌نماید همه باکتری‌های این خانواده بجز شیگلا کاتالاز مثبت هستند (1 و 29 و 30 و 31)

طبقه‌بندی خانواده آنترو باکتریاسه بیش از سایر میکروارگانیسم ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.  تا سال 1972 تنها 26 گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی که در حال حاضر بیش از 11 دسته و 86 گونه درآن قرار دارند که خوشبختانه تنها حدود 25 از تع7داد 97 گونه باکتری روده‌ای ، پاتوژن‌های مهمی برای انسان بوده و از نمونه‌مرضی جدا می‎شوند. 72 گونه دیگری به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاییکه باکتریهای روده‌ای هاگ ایجاد نمی‌کنند به آسانی در اثر حرارت و غلظت‌های کم مواد ضد عفونی کنتده و باکتری کش معمولی از بین می‌روند. در این ارتباط ترکیبات هالوژنه فرم آلوئید، بتا گلوتار آلدئید و مواد فنلی اثر باکتر کشی روی باکتریها دارند

کلر زدن به آب در کنتارل انتشار پاتوژن‌های روده‌ای نظیر عامل تب حصبه مؤثر است. (1 و 29) این باکتریها همچنین نسبت به املاح صفراوی و برخی رنگها مقاومندو از این رو از این مواد در تهیه محیطه‌های غنی کننده و انتخابی استفاده می‌شود(32)

سالمونلوز

انتشار جغرافیائی : جهانی

منشاء آلودگی

گونه‌های بسیاری از دامهای اهلی و وحشی (مخصولاً جوجه‌ها ، خوکها، گاوها، سگها و موشهای صحرائی) که بیمار بوده و بظاهر سالم باشند. انسان نیز می‌تواند ناقل باشد

عامل بیماری: باکتری‌های متعلق به گروه سالمونلا: ارگانیسمهای میکروسکوپی گرم منفی هستند که تشکیل اسپور نمی‌دهند و اغلب در دستگاه گوارشی دامهای  آلوده زندگی می‌کنند . آنها می‌توانند برای ماهها در آب و غذا زندگی کنند. صدها سویه از آن جود دارد

روش  انتقال: از طریق آب، علوفه خشبی یا سایر غذاها که توسط مدفوع ادرار، خون ناقلین آلوده شده باشد. منتقل می‌شود. سگها ، سوسکها و سایر حشرات همچنین جوندگان وحشی و پرندگان می‌توانند براحتی سالمونلاها را در محیط پخش نموده باعث آلودگی غذا و آب شوند

از طریق مصرف گوشت‌های مبتلا، تخم مرغها ، شیر یا غذاهای آلوده بیماری انتقال می‌یابد

نحوه ورود عامل بیماری به بدن میزبان

دستگاه گوارش، سالمونلاها از روده به خون عبور نموده و به ارگانیسم حمله ور می‌شوند، آنها   ممکن است در غدد لنفاوی ، کبد، کیسه ‌صفرا و طحال (ناقلین بهبود یافته یا سالم) لکالیزه شوند

بزرگترین خطر آلودگی

در فصول خشک که مگسها در اجتماعت دامهای پرورشی که فاقد احتیاطات بهداشتی هستند و در شرایط متراکم و پر جمعیت همچنین در دامهای جوان در فارمهای بسته (جوجه‌ها و خرگوشها) بیماری زیاد دیده می‌شود

این بیماری  همچنین در شرایط دسترسی (حمل و نقل، زایمان و بیماری‌ها) یا کمبودهای تغذیه‌ای به چشم می‌خورد

گونه‌های اصلی مستعد به بیماری

گاو، گاومیش‌ها، گوسفندان، بزها،خوکها ، اسبها، شترهای تندرو، جوجه‌ها، خرگوشها و انسان

دور کمون بیماری: از 12 ساعت تا چندین روز

یافته‌های درمانگاهی

سندرمهای مختلفی هستند: الف) شکل سپتی سمیک که همراه با تب بالا افسردگی ، مرگ در عرض 32 تا 48 ساعت

ب: فرم روده‌ای که شایعترین نوع است، تب، کاهش اشتها، اسهالات آبکی با مخاط و خون، درد روده‌ای ، تشنگی، گرفتاری‌های احتمالی برنشی و ریوی و عصبی، گانگرنه شده اندامهای انتهائی، (گوشها، دم، پاها) تورم مفصلی، سقط جنین،

ج: شکل تخفیف حدت یافته،

د: شکل مزمن که اغلب در آن اسهال مداوم، کاهش وزن، تب غیر منظم، گرفتگی راست معده می‌باشد

هـ: فرم بدون علامت

بیماری: ورن معدی، تب، تیفوئید و پاراتیفوئیدی و تبهای کشنده

تغییرات آسیب شناسی بدن

خونریزی ‌های سرسونی در مخاطات و سروزی می‌شود. در شکل روده‌ای : از آنتریت نزله‌ای همراه با نقاط خونریزی سرسوزنی در مخاطات گرفته تا شکل زخم شده گیهای مربوط به آنتریت هموراژیک دیده می‌شود.مدفوع آبکی با بوی گندیده و سطح شدن قسمتهای دستگاه گوارشی، عظیم شدن و خونریزی غد لنفاوی روده بند، عظیم شدن کیسه صفرا، کبد و طحال خونریزی‌های سرزونی در قلب و کلیه و سایر ارگانها، در اشکال مزمن، نواحی نکروز در روده کور و قولون و دستگاه گوارش دیده می‌شود. (2)

تاریخچه سالمونلا

در سال 1885 سالمون Salmon به اتفاق همکاش اسمیت Smith از خوکهائی که به بیماری طاعون مبتلا بودند  میکروبی را جدا ساختند آنرا باکتریوم سوئی پستیس Suipestis نامیدند

نامبردگان تصور کردند که این میکروب عامل بیماری طاعون خوک می‌باشد ولی بعدها روشن گردید که ویروسی پالش پذیر عامل اصلی بیمار طاعون خوک می‌باشد. میکروب کشف شده توسط سالمون و اسمیت که امروز سالمونلاکراسویس نامیده می‌شود عامل ثانوی است که اغلب موجب تشدید عوارض گوارشی در این بیماری میگردد. (15)

در سال 1885 گرتنر Duartner مواجه با مسمومیت غذائی در 57 نفر گردید، این اشخاص در اثر خوردن گوشت گاوی که در حال مرگ ذبح شده بود دچار استفراغ و اسهال شدید شده بودند. کرنتر از احشاء و امعاء اشخاص مرده و گوشت گاو ذبح شده میکروبی را جدا ساختند و آنرا با سیل گرنتر نام گذارد بعدها مشخص شد که باسل گرتنر همان سالمونلا اتترتیدیس S.Intertidis می‌باشد. (13 و15 )

در سال 1885 دنوبل Denobel در ناحیه  در ناحیه آئوتریک (نام محلی است در فرانسه) از مسمومیت غذائی میکروبی جدا نمودند. و آنرا باسیل آئوتریک نامید اما بعدها این باکتری بنام سالمونلاتیفی- موریوم S.typhimarium نام گذاری گردید. (15-13)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه با word دارای 183 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه با word

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
1-2- بیان مساله
سوال اصلی تحقیق
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق

فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1- پیشینه تحقیق
2-1-1- پیشینه تحقیق درجهان
2-1-2- پیشینه تحقیق درایران
2-2- مفهوم آموزش وپرورش
2-3- جامعه شناسی آموزش وپرورش
2-4- هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش
2-5- نظام جدید آموزش وپرورش درایران
2-6- نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران
2-7- آموزش وپرورش دوره متوسطه
2-8- افت تحصیلی
2-9- عوامل افت تحصیلی
2-10- بررسی افت تحصیلی وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجی
2-11- دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه
2-12- افت تحصیلی درچند کشور پیشرفته صنعتی وشیوه های مقابله با آن
2-13- مقابله با افت تحصیلی درکشورهای آسیا واقیانوس آرام
2-13-1- اقدام های سازمانی
2-13-2- اقدام های تربیتی
2-13-3- اقدام های انگیزشی ومادی
2-13-4- مشارکت اولیاء وجامعه محلی
2-13-5- اقدامهای غیر رسمی
2-14- افت تحصیلی درغرب وشیوه های مبارزه باآن
2-14-1- افت تحصیلی وعوامل فردی
2-14-2- افت تحصیلی وکمبود خانوادگی
2-14-3- افت تحصیلی وعوامل درون مدرسه
2-15- شیوه های برخورد با پدیده افت تحصیلی درغرب
2-15-1- روشهای ترمیمی وجبرانی مقابله با افت تحصیلی
2-15-2- روشهای تغییر وتحول بنیادی مدرسه
2-16- روشهای اصلاحی ودرمان آموزش وپرورش
گرایش اول تامل آموزش وپرورش جبرانی ، کلاسهای تطبیقی ، آموزش متقابل و خدمات حمایتی در مدرسه است
2-16-1- آموزش وپرورش جبرانی
2-16-1-1- برنامه های متنوع جبرانی
2-16-1-2- اثرات آموزش وپرورش جبرانی
2-16-2- خدمات حمایتی
2-16-2-1- خدمات حمایتی در فرانسه
2-16-2-2- خدمات حمایتی در بلژیک : کلاسهای تطبیقی
2-16-3- آموزش متقابل
2-16-4- جنبشهای مبارزه با نابرابریها
2-16-5- آموزش خانواده
2-16-6- پیوند خانه ومدرسه
2-16-7- پروژه های محلی ومنطقه ای مبارزه با افت تحصیلی
2-17- بررسی مساله افت تحصیلی وارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران
2-18- خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی درایران
2-19- راه حلهای پیشنهادی واجرایی
2-20- روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی
2-21- رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش
2-22- مفاهیم کلیدی
2-23- چارچوب نظری تحقیق
نقد وبررسی رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش
2-24- مدل تحلیلی تحقیق
2-25- فرضیه های تحقیق
مدل تحلیلی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی
2-26- تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1- جامعه آماری
3-2- شیوه برآورد حجم نمونه
3-3- روش نمونه گیری
3-4- واحد وسطح مشاهده
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات
3-6- اعتبار وپایایی
3-7- روش تجزیه وتحلیل داده های آماری
3-8- محدودیتها
فصل چهارم : نتیجه گیری ویافته های تحقیق
4-1- نتایج توصیفی
4-2- نتایج همبستگی ها
4-3- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره
4-4- نتایج حاصل از تحلیل مسیر

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها
5-2- خلاصه نتایج حاصل از تبیین داده ها
5-3- پیشنهاد ها
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه با word

1 گلشن فومنی، محمدرسول (1382)، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران: دیدآور
2 شعاری نژاد، علی اکبر (1381)، فلسفه آموزش و پرورش، تهران: امیرکبیر
3 سیف الهی، سیف الله (1381)، جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، تهران: انتشارات جامعه پژوهان سینا
4 خاکی، غلامرضا (1382)، روش تحقیق با رویکردی به پایان‏نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب
5 عبداللهی، محمد (1383)، «طرح مسائل اجتماعی در ایران / اهداف و ضرورتها»، در مجموعه مقالات مسایل اجتماعی ایران / انجمن جامعه شناسی ایران، تهران: انتشارات آگاه
6 صفوی، امان الله (1365)، «افت تحصیلی در ایالات متحده آمریکا و علل آن»، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره 7 و 8، تهران
7 حاجی زاد، محمد (1382)، «عوامل آموزشی – اجتماعی موثر بر کاهش قبولی دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی در کنکور 80 در شهرستان بهشهر»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
8 وفادار مرادی، مرضیه (1377)، «بررسی نگرش دبیران و دانش آموزان نسبت به عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان در نظام جدید آموزش متوسطه – دبیرستانهای دخترانه شهرستان مشهد»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
9 مجیدی، بهرام (1375)، «بررسی رابطه برخی از ویژگی‏های اجتماعی – اقتصادی خانواده با موفقیت و افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان میانه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
10 دلاکه، حسن (1380)، «تحلیل عوامل موثر بر دانش آموزان در معرض افت تحصیلی از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
11 ساکی، رضا (1373)، «نگرش معلمان در مورد علل شکست و موفقیت تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با میزان موفقیت آنان در تدریس»، فصلنامه تعلیم و تربیت، پاییز و زمستان سال دهم، شماره 3 و 4
12 شکوهی، غلامحسین (1375)، مبانی و اصول آموزش و پرورش، تهران: انتشارات آستان قدس رضوی
13 نیک زاد، محمود (1375)، کلیات فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات کیهان
14 دورکیم، امیل (1376)، تربیت و جامعه شناسی، ترجمه علیمحمد کاردان، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
15 علاقه بند، علی (1382)، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران: نشر روان
16 صافی، احمد (1382)، آموزش و پرورش – ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
17 نفیسی، عبدالحسین (1371)، «خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی و وضعیت آن در سال 1369»، فصلنامه تعلیم و تربیت، پاییز سال هشتم، شماره 3
18 بازرگان، زهرا (آبانماه 1379)، «نگاهی دیگر به مسأله افت تحصیلی و شیوه‏های موثر مقابله با آن در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی»، نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی – پیوند، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، شماره 253
19 منادی، مرتضی (1372)، «تفسیر شکستهای تحصیلی از دیدگاه جامعه شناسی»، فصلنامه تعلیم و تربیت، پاییز و زمستان سال نهم، شماره 3 و 4
20 جزوه درسی کلاسهای ضمن خدمت تربیت معلم شهرستان آمل، در آفتهای رشد تحصیلی و راههای مقابله با آن
21 معیری، محمد طاهر (1370)، مسائل آموزش و پرورش، تهران: انتشارات امیرکبیر
22 صفوی، امان الله‏ (1369)، «پیشرفت تحصیلی افتراقی از دیدگاه جامعه شناسی آموزش و پرورش»، فصلنامه تعلیم و تربیت، تابستان و پاییز سال ششم، شماره 2 و 3
23 دانش‌نامه، فاطمه (1380)، «بررسی عوامل موثر در نابرابریهای آموزشی در دوره آموزش عمومی به منظور ارائه مدل نظری برای آموزش دختران»، فصلنامه تعلیم و تربیت، پاییز سال هفدهم، شماره 4
24 حسنی، محمد (1383)، «بازاندیشی در پدیده تکرار پایه»، فصلنامه تعلیم و تربیت، بهار سال بیستم، شماره 1
25 مهران، گلنار (1375)، «بررسی علل ترک تحصیل دختران در مقطع آموزش ابتدایی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا و بویژه در ایران»، فصلنامه تعلیم و تربیت، تابستان سال دوازدهم، شماره 2
26 امینی فر، مرتضی (1365)، «افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش»، فصلنامه تعلیم و تربیت»، پاییز و زمستان، شماره 7
27 شیخی، محمد تقی (1373)، جامعه شناسی جهان سوم، تهران: انتشارات اشراقی
28 بازرگان، زهرا (آذرماه 1379)، «نگاهی دیگر به مسأله افت تحصیلی و شیوه‏های موثر مقابله با آن در برخی کشورهای پیشرفته»، نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، شماره 254
29 بازرگان، زهرا (دیماه 1379)، «نگاهی دیگر به مسأله افت تحصیلی و شیوه‏های موثر مقابله با آن در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی»، نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند، تهران: انجمن اولیاء و مربیان، شماره 254
30 ادیب، محمد حسین (1372)، جامعه شناسی ایران، اصفهان: نشر هشت بهشت، چاپ دوم
31 رئیس دانا، فرخ لقا (1365)، «درصد قبولی و مردودی دوره‏های تحصیلی»، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 7 و 8
32 احدی، محمدحسین (1372)، «بررسی اسنادهای علی در دانشجو معلمان دختر و پسر مراکز تربیت معلم مشهد پس از موفقیت و شکست»، فصلنامه تعلیم و تربیت، پاییز و زمستان سال یازدهم شماره 3 و 4
33 عزیززاده، هادی (1373)، «تفکر درباره تحولات آینده آموزش و پرورش / روشهای برخورد با بحران آموزش و پرورش در دهه 70»، در مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی (جلد اول)، تهران: انتشارات سمت
34 شارع پور، محمود (1383)، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
35 رفعت جاه، مریم (1376)، «بررسی عوامل موثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی
36 داریاپور، زهرا (1370)، «بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی (دختران) پایه سوم منطقه 16 آموزش و پرورش تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس
37 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش (1382)، مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، تهران: انتشارات مدرسه
38 آزاد ارامکی، تقی (1377)، بررسی مسائل اجتماعی، تهران: موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی
39 کیوی، ریمون و لوک وان کامپنهود (1375)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر
40 بیرو، آلن (1370)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه دکتر باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان
41 پورافکاری، نصرت الله (1382)، فرهنگ جامع روانشناسی – روانپزشکی:‏ انگلیسی – فارسی، جلد اول، تهران: فرهنگ معاصر
42 ارونسون، الیوت (1369)، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرتن، تهران: انتشارات رشد
43 مرادیان، فیض الله (1384)، «بررسی نگرش دینی دانشجویان / مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر، دانشکده علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
44 خدایاری، سیاوش (1383)، «عوامل اجتماعی موثر در ارتقای منزلت اجتماعی معلمان از دیدگاه معلمان شهرستان دره شهر»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
45 کرلینجر، فرد. ان.(1377)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، تهران: انتشارات آوای نور
46 نبوی، بهروز (1380)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: کتابخانه فروردین
47 کرلینجر، فرد. ان. (1376)، «مبانی پژوهش در علوم رفتاری»، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، تهران: انتشارات آوای نور

چکیده

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ای که مانعی جدی برای رسیدن به  اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق ما پیمایشی و جامعه آماری ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسری است که در خرداد ماه 1383 نتوانستند کارنامه قبولی دریافت کنند. شیوه نمونه‌گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و  بر اساس آن 178 دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از میان رویکردهای مختلف جامعه‌شناسی در مورد افت تحصیلی، رویکرد تضاد به عنوان رویکرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد که بر اساس آن رویکرد، مدل کلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود که متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه کلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بررسی هر چهار فرضیه از طریق ضریب همبستگی تای کندال صورت گرفت که نتایج آنها بدین گونه است. فرضیه اول یعنی بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای کمتر از 1درصد و فرضیه دوم یعنی بین سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای کمتر از 5 درصد و فرضیه سوم یعنی بین عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد  و سطح خطای کمتر از 1 درصد نشانگر رابطه بین سه متغیر اصلی مستقل بیان شده با افت تحصیلی بود ولی در آزمون فرضیه چهارم هیچ رابطه‌ آماری معناداری بین نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت میزان و شدت همبستگی میان مجموعه متغیرهای مستقل  و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره وبرای شناخت اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است که در روش تحلیل رگرسیون سطح تحصیلات خانواده (با ضریب تأثیر 18/0)  و در روش تحلیل مسیر (با مجموع ضریب مسیر (21/0) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی داشته است

1-1- مقدمه

 آموزش و پرورش یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پیشرفت آن نداشته باشد. (فومنی، 1382، 13)

قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائیهای آدمی را زمان- مکان(جایگاه) یا شرایط زمانی- مکانی(موقعیت) تعیین می‌کند و جهت می‌دهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثربخش خواهد شد که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آنها هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد. به عبارت دیگر رشد و تکامل و فعال شدن استعدادها و توانائیهای هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعیت (مجموع شرایط زمانی-مکانی موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهای آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاری نژاد،1381، 21)

از بین بردن بی‌سوادی، بی‌کاری، محرومیت و بسیاری از مشکلات و نارسائی‌های دیگر اجتماعی را باید در کارکرد مدرسه جستجو کرد. مدرسه مکانی است که در آن بهتر از هر جای دیگر میراث فرهنگی هر قوم می‌‌تواند منتقل شود و استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان پرورش یابد و آنان را برای شرکت فعال در جامعه آماده سازد. همچنین مدرسه با پرورش رفتارها و توانائیهایی که مردم برای شرکت در تغییرات و رویارویی با آنها بدان نیاز دارند، راه را برای تجدید حیات اجتماعی هموارتر می‌کند. عدم موفقیت نظامهای آموزش در انجام این رسالت در بسیاری از مواقع به صورت افت یا شکست تحصیلی بروز می‌کند که شامل کیفیت ضعیف یادگیری دانش‌آموزان، تکرار پایه و ترک تحصیل است. افت تحصیلی در کشور ما از پدیده‌های مهم سازمان آموزش و پرورش است که به صورت یک مسأله‌ای مهم درآمده که نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربیان تربیتی را به خود جلب کرده است. پدیده‌ای که هرساله مقادیر قابل توجهی از منابع و سرمایه‌های انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواری را نیز در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد مردود به جای می‌گذارد. باید به مسأله افت تحصیلی اندیشید، زیرا خسارت ناشی از این پدیده که باعث پژمردگی حیات و سرخوردگی یک انسان و داغ شکستی که برای یک عمر بر روان فرد نقش بسته، با تکرار یک سال یا بیشتر، بهبود نمی‌‌یابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال یا شبانه اعم از دختر و پسر گویای این امر است). ارائه آموزش و پرورش یکسان هم برای همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهای فردی، مسائل و مشکلات عاطفی در خانواده و تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی خانواده‌‌ها می‌تواند از عوامل ایجادکننده افت تحصیلی محسوب شود. از آنجا که تفاوت فرهنگی خانواده‌ها به ویژه مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه، غالبا بارز و آشکار است، نظام آموزش و پرورش نمی‌تواند برای همه طبقات اجتماعی کارآیی لازم را داشته باشد.از این رو بسیاری از کودکان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصیل باز می‌مانند

در این تحقیق سعی شده است تا ریشه‌های جامعه شناختی «افت تحصیلی» در مقاطع متوسطه را در شهرستان آمل تا حد امکان شناخته و همجنین مقایسه‌ای از جهت میزان افت در بین دانش‌آموزان دختر و پسر از سال 1375تا 1383 به عمل بیاید. چرا که شناخت این عوامل و برخورد مدبرانه با آن می‌تواند کارآیی نظام مزبور را افزایش داده و جاده علم دانش را برای پیمودن نسلهای جوان هموارتر سازد

1-2- بیان مسأله

تعاریف گوناگونی از مسأله اجتماعی توسط جامعه‌ شناسان ارائه شده است و مسأله مورد نظر ما در اینجا «افت تحصیلی» است

دکتر سیف‌اللهی درباره مسائل اجتماعی می‌گوید

«در رابطه با مسائل اجتماعی[1] می‌توان گفت امور و پدیده‌هایی که موجب تنش‌ها و ناسازگاریهای اجتماعی گردیده و به نحوی جامعه یا زندگی افراد را مورد تهدید و تضعیف قرار دهد» (سیف‌اللهی ،  1381،40)

هر سازمانی استراتژی و راهکارهایی را براساس اهداف سازمانی خود پیش می‌گیرد که خواهان وضعیتی است که بتواند به آن سو هدایت شود و اگر شرایط حاضر سازمانی به بن بستهای شدیدی دچار شود، به فکر راه‌حلهای اساسی برآمده، چرا که مشکل بزرگی برای رسیدن به هدف بر سر راهش نمایان می شود که برای رفع آن باید هزینه‌های زیادی را بپردازد. امّا اگر بخواهیم مسأله اجتماعی را اینگونه تعریف کنیم

«هر وضعیتی که به عنوان فاصله بین واقعیت و وضعیت مطلوب پدیدار شود» (خاکی، 1382، 14) و غالب افراد جامعه باور داشته باشند که می‌توان آن فاصله را رفع کرد. سازمان بزرگ آموزش و پرورش در ایران به یک مشکل آموزشی به نام «افت تحصیلی» دانش‌آموزان در مقاطع مختلف روبرست. این پدیده نامطلوب برای کل جامعه مسأله جدی ایجاد کرده که در مواردی ریشه در کیفیت نظام آموزشی ما داشته و اذهان متفکران اجتماعی، برنامه‌ریزان کتابهای دولتی، مربیان آموزشی، جامعه‌شناسان، روانشناسان، خانواده‌ها، سیاستمداران و … را به خود مشغول داشته است

مجددا اگر در مورد «مسایل اجتماعی» بگوییم که

«مسایل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی است که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می‌گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشها و کمال مطلوبها می‌شوند. این مسایل اجتماعی به عنوان پدیده هایی نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند، به طوریکه نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید می‌آید.»(عبدالهی، 1383 : 12)

این پدیده که به یک مسأله فراگیر و گسترده در جامعه تبدیل شده است، مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش می‌باشد که مقامات رسمی کشور را به چاره‌‌ جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و رفع و یا پیشگیری آن وا می‌دارد « افت تحصیلی» مسأله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت، چرا که از سالها قبل این پدیده در نظام آموزشی ما وجود داشته و تا الان ادامه دارد. این میزان ظاهراً در دوره متوسطه بیش از سایر مقاطع تحصیلی می باشد و عوامل بسیاری درآن دخالت دارد و همین امر باعث شده است تا عده زیادی از دانش‌ آموزان، اصطلاح ریزشی و ریزشی مضاعف[2] را به خود بگیرند و برخی هم به علت عدم کشش درسی دچار ترک تحصیل بشوند

موضوع و سوال کلی این تحقیق آن است که :

« کدام عوامل اجتماعی در افت تحصیلی دانش‌آموزان کشور ما تأثیر دارند»

این یک موضوع کلی و گسترده است که برای کشف عوامل آن، گروهی بزرگ از محققان لازم است که با هزینه بسیار زیاد و همچنین با صرف زمانی طولانی به تحقیق مشغول شوند و چه بسا مشکلات بسیاری هم از جنبه‌های مختلف باعث کندی حرکت آنها شده و به علل متفاوت بودن شرایط و موقعیت مکانی و اجتماعی و فرهنگی و غیره نمی‌توان به دلایل ثابتی که همه کشور را در برمیگیرد رسید،‌اگر چه برخی از دلایل مشترک هم وجود داشته باشد. به همین دلیل سعی شده است تا موضوع تحقیق را هم از جنبه مکانی و هم از جنبه بررسی علل و عوامل آن محدودتر ساخت و روشن‌‌تر و واضح‌تر بیان کرد. بنابراین موضوع بالا که کلی و گسترده بود به عنوان زیر تغییر پیدا کرد

سوال اصلی تحقیق

« علل اجتماعی افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه در شهر آمل کدام است؟ »

پرسش بالا، پرسش اصلی و آغازین تحقیق است که سعی می‌‌شود، عوامل جامعه‌شناختی آن، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. عنوان بالا مشخص می‌کند که این تحقیق در مقطع متوسطه که شامل دانش‌آموزان دختر و پسر می‌باشد، در شهرستان آمل صورت می‌پذیرد. در این تحقیق سعی می‌شود که میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه را بررسی و در ضمن مقایسه‌‌ای بین دختران و پسران از جهت میزان و چگونگی روند آن صورت پذیرد. چرا که گفته‌های مدیران، دبیران، خود دانش‌آموزان و شواهد دیگر از جمله نتایج امتحانات (کارنامه) دانش‌آموزان در این زمینه بیانگر این است که سالانه صدها نفر در همین مقطع دچار افت تحصیلی و در نهایت، ترک تحصیل می‌شوند و این موضوع در یک شهر نسبتا کوچک،‌مشکل بزرگی را برای جامعه و نظام اجتماعی کل به وجود آورده و پیامدهای زیادی از جنبه‌های مختلف ببار می‌‌آورد. خصوصا از جنبه‌های مختلف رفتاری که باعث انواع انحرافات، کجرویها، ناهنجاریها و جرمها شده و یا تن دادن به انواع کارهای ساده با مزد ناچیز و توهین‌های زیاد از عوارض دیگر این بیکاری است بنابراین می‌توان مفهوم « افت تحصیلی» را که از متن نظام بزرگی به نام نظام آموزش و پرورش بر می‌خیزد،یک مشکل، درد اجتماعی و در نهایت یک مسأله اجتماعی دانست که باید در مورد آن بررسی عمیق صورت گرفته و راه‌حلهای ممکن را برای رفع این معضل ارائه داد

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در عصری که اطلاعات فراگیر شده است، افراد لاجرم در صحنه ارتباط متقابل اجتماعی و زیستن در حال و رفتن به آینده، ضروری می‌بینند که بخشی از آن اطلاعات را در حد نیاز کسب نمایند. و در جهان تکنولوژی نوین با فرهنگهای متنوع و متفاوت، دانش و اطلاعات، آگاهیها و اندیشه‌های زآینده و مولد، فرهنگ خوب زیستن و ارزشهای ملی و انسانی و جامعه پذیری سالم، یعنی نوعی تطابق مثبت و سازنده باید به نسلهای بعد منتقل شود و همچنین آماده سازی نسلهای آتی برای ساختن آینده‌ای ایده‌آل، که سرنوشت چنین جامعه‌ای را خود در دست داشته باشند پس کدام نهاد و سازمان بهتر از آموزش و پرورش خصوصاً در عصر جدید می‌تواند این نقشها و وظایف مهم را عهده‌دار شود

آموزش و پرورش کشور ما میلیونها دانش آموز از مقطع ابتدایی تا متوسطه را در زیر چتر خود جمع کرده و با صرف هزینه‌های زیاد و بکارگیری مربیان، معلمان و امکانات آموزشی و غیره اجرای وظایف مهم و خطیر ذکر شده را عهده دار شده‌اند تا بتوانند کودکان و نوجوانان امروز را سالم، کارآمد و موفق از متن نظام به جامعه کشیده و آنها را قادر نمایند تا در سطح جهانی پابه‌پای پیشرفت علم و تکنولوژی و برای رفع نیازهای واقعی انسانها چه در سطح ملی و فراملی حرکت نمایند و جامعه کشور خود را در عرصه جهانی پایدار و سرافراز سازند

ولی می‌بینیم که چگونه پس از گذشت یک سال در مقطع مختلف تحصیلی، عده‌ای از دانش آموزان به علل مختلف در تحصیل علم و دانش از حد متوسط کل دانش آموزان تنزل کرده، در جا می‌زنند، یا مجبور به تکرار پایه می‌شوند یا مردود شده و در نهایت از ادامه تحصیل در کلاس درس خودداری می‌کنند و دچار تحصیل می‌شوند. دانش آموزان بخش وسیعی از عناصر تشکیل دهنده نظام آموزش و پرورش می‌باشند

یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در میان دانش آموزان در نظام آموزشی و پرورش، بحث «تکرار پایه» است که مستلزم سرمایه گذاریهای اضافی زیادی است. بحث تکرار پایه در نظام آموزش و پرورش بحث جدیدی نیست. پدیده‌ای است که از دهها سال قبل در نظام‌های آموزشی وجود داشته است، روندی که ما از آن به عنوان «افت تحصیلی» یاد می‌کنیم

وظیفه اصلی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت است و تعلیم و تربیت از دیدگاه اقتصادی نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. لذا باید در صدد بود تا چنین سرمایه‌گذاری عظیمی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهد. صحیح برنامه ریزی گردد تا ضایعات آن به حد اقل برسد. بدین جهت هر گونه ضایعه‌ای که موجب تلف شدن سرمایه شود و نتیجه مطلوب از آن به دست نیاید «افت» نامیده می‌شود. چرا که هر ساله دهها میلیاردها ریال بودجه کشور را به هدر می‌دهد و نیروهای بالقوه انسان جامعه را از آموزش و پرورش خارج می‌کند و به این ترتیب عظیم ترین سرمایه‌های جامعه که همان نیروهای انسانی بی‌ثمر می‌ماند

ریشه‌های این مشکل و مساله بزرگ و حاد از کجاست؟ آیا این یک مشکل درون سازمانی است یعنی از متن و درون نظام آموزش برخواسته است، یعنی نظام آموزش نمی‌تواند با برنامه‌ها، اصول و قواعد داخلی خود، چگونه این دانش آموزان را بر اساس نیازهای روز جامعه تربیت کند یا مشکل برون سازمانی است، یعنی از سطح علمی و معرفتی کل جامعه و نهادینه نشدن تحصیل علم. وضع نابهنجار و نامطلوب سیستم اقتصادی و طبقاتی جامعه‌ها و یا ترکیبی از آنها ناشی می‌شود؟

می‌بینیم مشکلات آموزش و پرورش از جمله مساله «افت تحصیلی» به حدی بغرنج شده است که هر ساله دهها و صدها کتاب و مجله و نشریه در جهان، خصوصاً در ایران در این مورد چاپ شده است و سمینار‌های مختلف که غالباً جامعه‌شناسان و روانشناسان را به بررسی و تجریه و تحلیل و ارائه راه‌حل‌ دعوت می‌نمایند برگزار می‌شود، پس به نظر محقق، انتخاب موضوع آنقدر اهمیت داشته است که به بررسی علل و عوامل عمده آن که موجب عدم کارایی نظام آموزشی و پرورش کشور شده و سبب اتلاف و هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی یک ملت می‌شود، پرداخته شود و با ارائه راه‌حل برخواسته از متن فرهنگ و ارزشهای ملی و دینی کشورمان هشداری برای مسئولین و دست‌اندرکاران سازمان تعلیم و تربیت و دولت مجری قوانین باشد تا بتوانند با تصحیح و تقویت برنامه‌های آموزشی جدید، چنین بحرانی را از جامعه ما بزدایند و با تقویت انگیزه تحصیل علم در اندیشه‌های نسل جوان، جامعه را به سوی پیشرفت واقعی و تمدن حقیقی سوق دهند

1-4- اهداف تحقیق

هر پژوهش و تحقیقی برای رسیدن به هدف و مقصود خاصی صورت می گیرد. این هدف غالباً خود را در قالب پرسش آغازین نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می‌شود. در مراحل قبل این تحقیق موضوع کلی و سوال کلی آشکار شده و این موضوع کلی به صورت یک عنوان مشخص و روشن بیان شده است. سوال اصلی و آغازین تحقیق که همان عنوان تحقیق بود، در مورد «افت تحصیلی» دانش آموزان ذکر شده است. با بررسی دقیق موضوع و عنوان تحقیق دریافتن اهمیت و ضرورت آن اهداف مهمی را می‌توان از درون آن تشخیص داد. نظر به اینکه خود محقق از دبیران سازمان بزرگ آموزش و پرورش کشور بوده، طی سالها تدریس در مدارس روستایی و شهری با مشکلات و نیازهای دانش‌آموزان، مدرسان و دیگر کارکنان اداری آن سازمان تا حدی آشنا شده با انتخاب چنین موضوعی و تحقیق درباره آن مسلماً اهدافی چند را به شرح زیر در نظر داشته است

گر چه اهداف زیادی را می‌توان جهت تحقیق در پدیده افت تحصیلی برشمرد، ولی می‌توان این اهداف را به دو صورت کلی و ویژه تقسیم کرد

1- اهداف کلی 2- اهداف ویژه

«اهداف کلی مستقیماً از مساله پژوهش مشتق می‌شود، در واقع یکی از اهداف کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می‌دارد پژوهش چه چیزی را دنبال می‌کند و یا قصد تعیین آن را دارد. اهداف ویژه تحقیق هم اصولاً از مساله پژوهش و اهداف کلی آن نشأت می‌گیرد و می‌توان آن را «خرده مساله پژوهش» نامید. محقق، با بیان این اهداف دقیقاً تصریح می‌کند که در این تحقیق چه انجام می‌شود و چه انجام نمی‌شود.»(خاکی، 1382، 29)

این تحقیق صرفاً در شهرستان آمل در استان مازنداران انجام می‌شود. سپس اهداف آن چه کلی و چه جزئی هماهنگ با این شهرستان می‌باشد

اهداف کلی

1- کشف رابطه بین عوامل جامعه شناختی با پدیده افت تحصیلی در دوره متوسطه

2- شناخت میزان تاثیر عوامل جامعه شناختی در تاثیر گذاری بر افت تحصیلی

3- آگاهی بر روند و جریان پدیده افت تحصیلی از سال 1375 تا 1383 به صورت کلی

4- مقایسه تطبیقی جریان و روند افت تحصیلی بین دختران و پسران در مقطع متوسطه از سال 75 تا

5- ارائه راهکارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی کشور ما برای بهبود این وضعیت

اهداف ویژه تحقیق

1- آشنا ساختن مدیران، دبیران و مربیان آموزشی و تربیتی با عوامل اجتماعی کشف شده در رابطه با «افت تحصیلی» دانش‌آموزان

2- برخورد قاطعانه و اصولی مسئولین نظام با عوامل شناخته شده افت تحصیلی به ترتیب اهمیت و اولویت در حد امکان

3- شناخت عوامل اجتماعی مشترک در افت تحصیلی دختران و پسران دوره متوسطه

4- ارائه یک مدل تحلیلی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما را در رابطه با افت تحصیلی

5- آشنا ساختن دانش‌آموز دختر دوره متوسطه با عوامل اجتماعی  افت تحصیلی برای بهبود وضعیت درسی آنها

6- آشنا ساختن دانش‌آموز پسر مقطع متوسطه با عوامل اجتماعی افت تحصیلی جهت بهبود وضعیت درسی آنان

7- ارائه راه ‌حلهایی به مسؤولین نظام آمورش پرورش بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما

8- ارائه پیشنهاد و راهنمایی‌های لازم به والدین جهت کمک به وضعیت درسی دانش‌آموزان


[1] – Social Problems

[2] – نگارنده به دانش‌آموزانی که دو سال پی در پی در یک کلاس بمانند وسال سوم اگر بخواهند در همان کلاس درس بخوانند، اصطلاح ریزشی مضاعف را اطلاق کرده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله بیولوژی ورزش با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله بیولوژی ورزش با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بیولوژی ورزش با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بیولوژی ورزش با word

مقدمه :  
افزایش متابولیسم در دوی ماراتن    
بیومکانیک فیزیولوژی حرکت در خدمت ورزش  
فیزیولوژی حرکت :  
انقباض عضلانی :  
بیومکانیک و حرکت  
سینماتیک در یک زنجیر مفصلی  
سینتیک (CINETIQUE)  
خلاصه :  
منابع :  

مقدمه

ورزش و المپیک‌ها هرروز با تکنیک‌های علمی جدید مجهز می‌شوند. رقابت‌ها هر روز فشرده‌تر می‌شود. در این میان ورزشکاران کشورهای جهان سوم، و آن‌ها که از کشورهایی می‌آیند ـ چون جمهوری اسلامی ـ که سینه‌زنی و نوحه‌خوانی را بر تکنیک‌های علمی جدید در ورزش ترجیح می‌دهند. سرشان بی‌کلاه است و با دشواری می‌توانند با ورزشکاران کشورهای پیشرفته رقابت کنند. در راه علمی کردن ورزش ایران، دو مقاله در این شماره ویژه تلاش آورده‌ایم

   یکی از آن‌ها از دکتر فرهاد عربی، استاد دانشگاه پاریس، و مشاور ارگونومی در کارخانه اتومبیل‌سازی پژو، با عنوان بیومکانیک و فیزلوژی ورزش در خدمت ورزش. وی به مسئولین ورزش ایران توصیه می‌کند که به علوم و تکنیک‌های جدید در ورزش جهان توجه ویژه داشته باشند، و نیز مربیان ایران شکل تمرین‌ها و آمادگی جسمانی شاگردانشان را با اصول علمی هماهنگ کنند. چون ورزش ایران تا زمانی که با اوهام و خرافات آمیخته است و زیربنای علمی و اجتماعی نداشته باشد، هیچگاه نمی‌تواند خود را در سطح جهان مطرح کند

   مقاله دوم از دکتر ایرج احرابی‌فرد، یکی از استادان ممتاز ورزش در دانشگاه آیوا آمریکاست که در سال 2002 به دلیل تحقیقات ارزنده‌اش که در راه ورزش پایه در آمریکا انجام داد، برنده جایزه پایه ریز ورزش والیبال آمریکا شد Founder Award و در سال 2003 به تالار مشاهیر والیبال آمریکا پیوست. این بالاترین افتخاریست که در ورزش آمریکا به‌یک نفر تعلق می‌گیرد

   پیش از انقلاب اسلامی، دکتر احرابی فرد، دست به‌کار شگفت‌آوری در ایران زد. وی با انتخاب نزدیک به یک هزار شناگر جوان و گزینش بهترین‌های آنان، موفق شد، 60 بار رکوردهای قدیمی شنای ایران را زیرورو کند. وی بعدها رئیس انستیتوی ورزش ایران، مدتی معاون فنی سازمان ورزش ایران بود ـ در زمان ریاست تیمسار جهانبانی که خود یک خلبان و قهرمان پرش با اسب بود که تحقیقاتش را در آمریکا به‌پایان رسانده بود. وی در دانشگاه آیوا، علاوه برداشتن سمت استاد ممتاز ورزش، 8 بار با تیم زنان والیبال این دانشگاه قهرمان دانشگاه‌های آمریکا شد و هر سال مربی سال لیگ والیبال بانوان آمریکا. سال 1999 مربی سال والیبال آمریکا، پژوهشگر سال ورزش والیبال آمریکا، و سرانجام در سال 2003 به‌مناسبت خدماتش به ورزش آمریکا به تالار مشاهیر پیوست

   مقاله‌ای که برای نخستین‌بار برای ویژه‌نامه تلاش به فارسی نوشته شده، رهنمود ویژه‌ایست برای مربیان ورزش دانش‌آموزان و جوانان در آمریکا. این برنامه به درخواست دولت آمریکا نوشته شده، برای آماده سازی جوانان  آن کشور و نیز کم کردن وزن جوانانی که با مشکل چاقی روبرو هستند، نه از راه رژیم غذایی، بلکه از راه ورزش و برنامه‌های تمرینی ویژه. این برنامه ویژه می‌تواند مورد استفاده مربیان ورزش در ایران و دیگر کشورهایی قرار گیرد که هنوز با شیوه‌های علمی ورزش مجهز نشده‌اند

افزایش متابولیسم در دوی ماراتن

در زندگی طبیعی، بدن ما هیچ‌‌گاه در شرایط استرسی که در ورزش‌های سنگین تجربه می‌کنیم قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، هنگام انجام برخی فعالیت‌های ورزشی، استرسی به بدن ما وارد می‌شود که یک استرس <طبیعی> نیست، اما هم بدن، توانایی مقابله با استرس‌های این چنین را دارد (البته معلوم است که منظور یک بدن سالم است) و هم این طور نیست که چنین استرس‌هایی برای ما مطلقا بی‌فاید باشند. به عبارت دیگر چهارکوارتر بسکتبال جدی و رقابتی، اگر شما بدن سالمی داشته باشید، نه تنها ضرری به حال شما ندارد بلکه بسیار هم مفید است. قید <اگر بدن سالمی داشته باشید> را فراموشی نکنید، چرا که بعضی فعالیت‌های فوق العاده سنگین، حتی برای مدت کوتاه می‌تواند کشنده باشند. با این همه اوصاف، در فیزیولوژی ورزش، به‌طورعمده، بحث در مورد استرس هایی است که به جسم ما وارد می‌شود و واکنش هایی که بدن ما در مقابل با این استرس‌ها از خود نشان می‌دهد. بد نیست مثال ساده‌ای بیاوریم: در شخصی که تب فوق‌العاده شدیدی دارد، متابولیسم بدن می‌تواند تا 100 درصد از میزان طبیعی بالاتر رود. این در حالی است که متابولیسم بدن در انتهای یک مسابقه دوی ماراتن 2000 درصد از حد طبیعی بالاتر می‌رود! البته فراموش نکنید که حالت دوم احتمالا چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد اما حالت اول ممکن است چندین ساعت به طول بینجامد. چرا؟ چون در حالت دوم سیستم بدن می‌تواند بعد از اتمام فعالیت، خود را سریعا به حالت اول برگرداند اما در مورد اول به دلیل وجود موادی که روی مرکز تنظیم دمای بدن (یا همان ترموسات بدن) در هیپوتالاموس اثر می‌کنند، سیستم بدن قدرت تنظیم خود را از دست داده است. ذکر یک یادآوری علمی: قسمت اعظم مطالعات فیزیولوژی ورزش مربوط به مردان بالغ جوان است به این علت که در این ورزشکاران سنجش‌های نسبتا کاملی انجام شده. علاوه بر این، قواعدی که بیان می‌شود قابل تسری به ورزشکاران زن نیز است. به عبارت دیگر، به استثناء اختلافات ناشی از تفاوت وزن بدن، ترکیب بدن و وجود یا غیاب هورمون جنسی، تقریبا همان اصول فیزیولوژیک پایه که در مورد مردان صدق می‌کند، در زنان نیز صادق است. مثلا اگر قدرت عضلانی برحسب قدرت به ازای هر سانتی متر مربع سطح مقطع بیان شود، عضله زن می‌تواند دقیقا همان حداکثر نیروی انقباض عضله مرد یعنی بین 3 تا 4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را تولید کند. بنابراین، قسمت زیادی از اختلاف در کارکرد کل عضلات، به علت نسبت درصد بیشتر عضله در بدن مرد است. نشانه مطمئنی از قدرت کاری زنان ورزشکار در مقایسه با مردان را می‌توان از مقایسه زنان دوی ماراتن به دست آورد. در یک مقایسه جدید، زمان بدست آمده برای بهترین دونده زن حدود 12 درصد کمتر از بهترین دونده مرد بوده است. از طرف دیگر، در ورزش‌های استقامتی، زنان توانایی بیشتری از مردان نشان داده‌اند یا ورزش‌هایی از قبیل رکورد شنای رفت و برگشت بین دو سوی کانال مانش که در حال حاضر متعلق به زنانی است که در آنها وجود چربی اضافی می‌تواند یک مزیت باشد

بیومکانیک فیزیولوژی حرکت در خدمت ورزش

  گسترش علم نوین و علوم تجربی پس از   انقلاب صنعتی بخصوص در نیمه دوم قرن بیستم دریچه دیگری را به‌روی بشر گشوده است و بسیاری از ناشناخته‌ها و اوهام‌پرستی را از میان برده است. اختراعات و اکتشافات در زمینه الکترونیک ـ تکنولوژی کامپیوتر ـ پزشکی و غیره زمینه مطالعات و تحقیقات فراوانی را در جوامع مختلف فراهم کرده است

   در عصر جدید بعلت عدم تحرک در کار و نشستن مداوم در برابر اکران‌ها به ‌ورزش جنبه اجتماعی ـ اقتصادی مهمی را داده است

   لنگرگاه احتیاج انسان به ‌فعالیت فیزیکی امری است طبیعی و عمیق که در دهه‌های اخیر رشد سریع داشته و تحقیقات و مطالعات فراوانی در این زمینه‌ها انجام گردیده است

   دنیای ورزش نیز به پیروی از پیشرفت علم بی‌حرکت نبوده و علم و صنعت را در اختیار خود قرار داده است. بهبود و تکنیک‌های ورزشی و رکوردها نشانگر بسط زیربنای علمی و دانش محققین می‌باشد. صرفنظر از عوامل وراثتی که سهم تعیین کننده‌ای در عملکرد‌های ورزشی دارند عوامل دیگری نیز در این پیشرفت مؤثر می‌باشند که می‌توان برنامه ورزشی با تمرینات که مبتنی بر علومی چون بیومکانیک ـ آناتومی ـ فیزیولوژی حرکت و تغذیه باشد بطور اخص نام برد

فیزیولوژی حرکت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ با word دارای 167 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ با word

چکیده   
فصل اول: کلیات  
مقدمه  
1-1- طرح مسئله تحقیق  
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق  
3-1- اهداف تحقیق  
4-1- سوالات تحقیق  
5-1- فرضیه ها  
6-1- پیشینه تحقیق  
7-1- روش و مواد تحقیق  
8-1- مشکلات تحقیق  
فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز  
1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز  
2-2- فیزیوگرافی   
3-2- توپوگرافی  
4-2- زمین شناسی  
5-2- اقلیم  
6-2- هیدرولوژی حوضه  
6-3- خاک شناسی  
7-3- پوشش گیاهی  
فصل سوم : ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه  
1-3- مفهوم ژئومورفولوژی  
2-3- نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی  
3-3- ژئومورفولوژی کاربردی  
4-3- اهداف ژئومورفولوژی کاربردی  
5-3- وقایع ژئومورفیک  
6-3- آنتروپوژئومورفولوژی در ایران  
7-3- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوضه آبریز مورد مطالعه  
8-3- ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه  
9-3- واحدهای ژئومورفولوژی  
10-3- ارتباط ژئومورفولوژی با خاک شناسی در حوضه  
11-3- ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی در حوضه   
12-3- ارتباط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه  
13-3- بررسی وضعیت ریزش و لغزش در حوضه  
فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژنی در شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه  
1-4- بررسی سابقه تاریخی فرسایش در دنیا و ایران  
2-4- عوامل موثر در فرسایش خاک  
3-4- انواع فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه  
4-4- اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه  
5-4- راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه  
6-4- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندهای ژئومورفولوژیکی  
فصل پنجم : نتایج فرضیه ها و راهکارهای عملی  
1-5- پرسش اول  
2-5- پرسش دوم  
3-5- نتیجه فرضیه تحقیق  
4-5- ارائه راهکارها  
منابع و ماخذ   

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ با word

آراسته جو  محمد ، 1379، نقد و نگارش بر فرهنگ بر اصطلاحات علمی و اجتماعی، نشر گسترده،
آریان پور امیر حسین، 1383، پژوهش، انتشارات امیرکبیرتهران
آسایش حسین ، مشیری سید رحیم ، 1381، روش شناسی وتکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا ، نشر قومس چاپ اول
آسایش حسین،‌1374، اقتصاد روستایی، انتشارات پیام نور
آسایش، حسین،1375 برنامه ریزی روستایی درایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت
آیتی سید باقر ، 1373، روش تحقیق در جغرافیا ، انتشارات ارشاد
اتسلندر پتر ، ترجمه بیژن کاظم زاده ، 1371، انتشارات آستان قدس رضوی، موسسه چاپ الو
احمدی حسن (1385)، ژئومورفولوژی کاربردی جلد اول،‌بیابان، فرسایش بادی، چاپ دوم، دانشگاه تهران
احمدی حسن (1385)، ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم، فرسایش آبی، چاپ چهارم
احمدی حسن، 1385، ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم، فرسایش آبی چاپ چهارم دانشگاه تهران
احمدی، حسن، 1374 ، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
احمدیان، محمدعلی، 1382، ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی، انتشارات سخن گستر
اردمه، علی، 1383، مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبخیز شهر درود
اسماعیلی  غلامعلی ، 1381، بیابانگرد  اسماعیل ، روش تحقیق ، انتشارات سنجش
امیر شاپور  شاهین ، 1355، تحقیق در توسعه و روشهای آن ، انتشارات دهخدا
اوماسکاران، 1380، روشهای تحقیق در مدیریت ، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
ایزاک  استفن ، 1374، راهنمای جامع تحقیق و ارزیابی ، ترجمه مرضیه کریم نیا ، انتشارات آستان قدس رضوی
با خویش کاوه ، 1383، بررسی زمین لغزه در مسیر جاده کامیاران مریوان ، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران دانشکده جغرافیا
باقر زاده احد ، 1383، روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات وثوق
برونوفسکی یاکوب،1370، شناخت عمومی علم ، ترجمه محمد علی پورعبدالله ، ، انتشارات آستان قدس رضوی
بلادپس، علی، 1383، مجله جغرافیا و توسعه (تحلیلی بر ژئومورفولوژی لغزش ها در منطقه‌ی ماکو (ماکوتادشت بازرگان)
بیکر ترز ال ، 1377، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ، ترجمه هوشنگ نایبی ، انتشارات روش
حسن زاده، رمضان، 1382، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، نشر ساوالان
خواجه نوری  عباسقلی ، 1374  ،روش تحقیق ، انتشارات دانشگاه تهران
خیام مقصود، دریوماکس ،1385، مبانی ژئومورفولوژی، اشکال ناهمواریهای زمین، انتشارات مبنا چاپ هفتم
درویش زاده محمدی ،1376، زمین شناسی ایران، دانشگاه پیام نور، فروردین
دهخدا ،علی اکبر ، 1373 لغت نامه، جلد دهم ، انتشارات دانشگاه تهران
دیانی محمد حسین، 1382، گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی، انتشارات کتابخانه ای رایانه ای،
رجایی، عبدالحمید، 1373، کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، انتشارات قوس، چاپ دوم
رزاقی، ابراهیم، 1368، اقتصاد ایران، نشر نی، چاپ دوم
رفاهی، حسین قلی زمستان 1382، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم
رفاهی، حسین قلی، 1382، زمستان فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم
زمردیان، محمدجعفر، 1381، ژئومورفولوژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد اول
زمردیان، محمدجعفر، 1376، کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهر و روستا، پیام نور
زمردیان، محمدجعفر، 1381، ژئومورفولوژی ایران انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد دوم
ژرژ پیر، 1371، روش تحقیق در جغرافیا، ترجمه سید حسن مطیعی لنگرودی ، انتشارات آستان قدس رضوی
ساروخانی باقر، 1372، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،جلد اول، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعت فرهنگی
سازمان جهاد سازندگی خراسان، مدیریت آبخیزداری 1374 مطالعات برنامه های پیشنهادی بیولوژیکی پروژه کنترل سیل حوضه آبخیز کارده (مرحله اجرایی)، شرکت مهندسین مشاورساز آب شرق (جهاد تعاون)
سهمی حصاری، مریم،  1383 ،  بررسی تطبیقی ژئومورفولوژی مخروط افکنه های عنبران شاندیز و نقش آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
شریعتی، حسین، هاشمی، حسین شماره27 /10/74 ، بررسی منابع آلوده کننده آب (رودخانه کارده) طرح: بررسی منابع آلوده کننده هوا، آب، خاک شماره طرح: 71 خ9983 مرکز تحقیقات زیست میحطی خراسان
شفیعا، ص،1381 ، رژیم هیدرولوژیکی رودخانه فریزی و نقش آن در تغذیه آبخان دشت مشهد،‌پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
عشقی ابوالفضل ،80- 1379 ، رساله دکتری تخصصی رشته جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی کارست در حوضه آبریز کارده واقه در ارتفاعات کپه داغ با تاکید بر منابع آب کارست ف دانشگاه آزاد اسلامی
علایی طالقانی، محمود،1381، ژئومورفولوژی ایران، نشر قومس
علیجانی، بهلول، کاویانی محمدرضا، 1371، مبانی آب و هواشناسی انتشارات سمت
علیزاده، اسد; ،‌1383، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ شانزدهم
علیزاده، امین، 1385، اصول هیدرولوژی کاربردی دانشگاه امام رضا، چاپ بیستم
علیزاده، امین، کمال غلامعلی، موسوی بایگی محمد، 1385، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
فریفته، جمشید، سترالر دورنکامپ و کینگ، چوگارونیرو واکومپ، 1370، تحلیل های کمی در ژئومورفولوژی انتشارات دانشگاه تهران فروردین
کردوانی پرویز، 1381، حفاظت خاک،‌انتشارات دانشگاه تهران
کردوانی، پرویز، 1382، اکوسیستم های طبیعی، جلد اول (عمومی) نشر قومس تهران، چاپ سوم
کمالی 1370، بررسی شرایط هم اقلیمی پنبه و چغندر قند از دیدگاه اکولوژی زراعی در استان خراسان،‌ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیوی ریمون ، لوک وان کامپنهود ،1373، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر فرهنگ معاصر
لونسبری جان اف،  فرانگ تی آلدریچ،1371، درآمدی بر روشهای وفنون میدانی در جغرافیا ،ترجمه دکتر بهلول علیجانی، انتشارات سمت
محمدی حسن،‌ 1385، آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
محمودی، فرج الله، کک روژه، 1370، ژئومورفولوژی جلد دوم، ژئومورفولوژی اقلیمی، انتشارات دانشگاه تهران
مطیعی لنگرودی،‌ سیدحسن،‌1383، جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی) جهاد دانشگاه مشهد،
معتمد احمد، مقیمی ابراهیم ،1378، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی، انتشارات سمت چاپ اول
معتمد، احمد باهمکاری مقیمی ابراهیم، چورلی ریچاردجی، شوم استانیلی ای،‌سوون دیویدای ، 1380،ژئومورفولوژی جلد اول (دیدگاهها)‌ انتشارات سمت
معین افشاری فرزانه، 1385، تحقیق و بررسی روستای کوشک آباد، رساله پایان تحصیلات دوره کارشناسی جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
مقیمی ابراهیم ، محمودی فرج اله ،1383 ، روش تحقیق در جغرافیای طبیعی ، نشر قومس
مقیمی ابراهیم، محمودی فرج الله 1383،‌روش تحقیق در جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)‌نشر قدس، چاپ اول
مقیمی، ابراهیم، گودرزی نژاد شاپور، اسمیت کیت، 1382 ، مخاطرات محیطی انتشارات سمت
مهدوی، محمد 1384، هیدرولوژی کاربردی جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم
مهدوی، محمد،‌1384، هیدرولوژی کاربردی جلد اول برای رشته های آبخیزداری، عمران، آبیاری محیط زیست انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم
مهدوی، مسعود، 1374، مقدمه ای بر جغرافیای روستای ایران،‌ پیام نور
نادری عزت الله،  سیفی نراقی  مریم ،1379 ، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم اجتماعی ، انتشارات بدر
نبوی بهروز ،1380 ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، نشر کتابخانه فروردین
نجفی، م، 1371،‌زمین شناسی عمومی، انتشارات خراسان، پاییز
ودیعی  کاظم ،1348، مقدمه ای بر روش  تحقیق در جغرافیا، انتشارات دهخدا
وزارت، جهاد سازندگی، سازمان جنگل ها و مراتع کشور، اداره کل منابع طبیعی خراسان 1373، طرح مدیریت منابع طبیعی حوضه سد کارده، جلد چهارم،‌ مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی، اداره مطالعات و هماهنگی
ولایتی، سعدا; ، 1374، جغرافیای آب ها و مدیریت منابع آب، انتشارات خراسان، تابستان
ولایتی، سعدا;، 1366، مجله تحقیقات جغرافیایی نکات چند پیرامون منابع و مسائل آب خراسان
ولایتی، سعدالله، (سال 20/2/1385) جزوه درس هیدولوژی آبها، دانشگاه آزاد اسلامی
بهنیافر، ابوالفضل، 1381، آنالیز سیستمی به عنوان یک الگوی پایه در روش تحقیق ژئومورفولوژی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره اول و دوم

چکیده

ژئومورفولوژی در مقیاس وسیع با فعالیت های انسانها و مسائل مربوط به آن مرتبط است عواملی که باعث ایجاد تحولات ژئومورفولوژیکی می شوند هم می تواند طبیعی باشد وهم انسانی. یکی از تحولات ژئومورفولوژیکی که بیشتر به چشم می خورد فرسایش است که می تواند بر اثر عوامل مختلف بوجود آید. مهمترین عوامل موثر در شرایط کنونی در اکثر حوضه های ایران عبارتند از عوامل فرسایندگی، فرسایش پذیری ، شیب وتوپوگرافی زمین، وضعیت پوشش گیاهی و نحوه مدیریت و بهره برداری از اراضی

با توجه به عنوان پایان نامه که بررسی عوامل آنتروپوژنیک بر تحولات  ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز است هدف نشان دادن میزان تاثیر عوامل آنتروپوژنی بر  تحولات ژئومورفولوژیکی است که انسان ها بخاطر فعالیت خود در کشاورزی(توسعه بی رویه اراضی دیم و قطع بی رویه درختان )و دامداری ( چرای بیش از حد مراتع ) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند

در حوضه آبریز مورد مطالعه علاوه بر عوامل یاد شده عواملی که باعث فرسایش توسط انسان می شوند عبارتند از تبدیل اراضی مرتعی به اراضی دیم و تغییر کاربری اراضی، شخم تپه ماهورها ، مداخله در مجاری طبیعی، اجرای شخم در جهت شیب در اراضی دیم زار ، سیلابها ، ریشه کن کردن بوته ها، عدم رعایت تناوب زراعی که منجر به کاهش حاصلخیزی خاک وتخریب ساختمان آن می شود. از طرفی اجرای طرح‌های مختلف شامل طرح های بیولوژیکی( نهال کاری، بذر پاشی، کپه کاری، اصلاح مراتع، کنترل مرتع و دام و ;)و طرح های مکانیکی( تراس بندی، بانکت بندی و ;)و طرح های مدیریتی نقش مهمی را در تثبیت و کنترل فرآیندهای ژئومورفولوژیکی دارند

مقدمه

تحقیق عبارت است از تامین اطلاعات لازم برای طراحان و برنامه ریزان نظام های مختلف. (ایزاک،1374،11)

مداخله بی رویه انسانها ،حتی در زمینهای پایدار ، به تشدید مورفودینامیک وفعالیت عوامل ژئومورلوژیک منتهی می شود. باتوجه به عنوان پایان نامه که بررسی عوامل آنتروپوژنیک در تحولات ژئومورفولوژیک حوضه آبریز می باشد هدف نشان دادن اهمیت مداخله عوامل آنتروپوژنیکی در تحولات ژئومورفولوژیک می باشد .به جهت اینکه فرآیند های ژئومورفولوژیکی نقش بسیار مهمی در ایجاد فرسایش از جمله (سیل – حرکات تودهای مواد ، انواع مختلف فرسایش در آبراهها و; ) دارا می باشد عوامل انسانی نیز با استفاده بی رویه و مفرط از مراتع ، قطع درختان جنگلی و شیوه های نادرست آبیاری و به علت فقر وعدم آگاهی و بهره برداری بیش از حد از زمین میزان فرسایش را افزایش می دهند

در فصل نخست به کلیات و مبانی موضوع مورد بحث پرداخته ، اهمیت و ضرورت آنرا بیان و با ذکر اهداف و سوالات تحقیق فرضیه ها شرح داده خواهد شد و در پایان به چگونگی انجام و ملزومات مورد نیاز و همچنین مشکلات و محدودیتهای پیش رو نگاهی خواهیم داشت.ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز مورد مطالعه در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آن پارامترهایی چون موقعیت جغرافیایی، فیزیوگرافی ، توپوگرافی ، زمین شناسی، پوشش گیاهی ، هیدرولوژی و ; تشریح خواهد شد

در فصل سوم پس از تعریف مفهومی و سیستمی ژئومورفولوژی به بیان اهداف ژئومورفولوژی کاربردی، وقایع ژئومورفیک و سوابق این پدیده در ایران پرداخته و سپس در خصوص ژئومورفولوژی حوضه مورد مطالعه و اجزای آن از جمله خاک شناسی، پوشش گیاهی ، فرسایش، ریزش و لغزش بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

سابقه تاریخی فرسایش در جهان و ایران و همچنین عوامل موثر در فرسایش بطور کلی و انواع فرسایش در حوضه کوشک آباد بطور خاص در فصل چهارم به بحث گذاشته شده است.در ادامه این فصل اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیکی در حوضه آبریز مذکور ، راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فرسایش و اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندها شرح داده شده است.نتایج فرضیه ها و پرسشهای تعیین شده برای تحقیق و همچنین راهکارها و پیشنهادهای عملی در فصل آخر شرح داده شده است

1-1-  طرح مسئله تحقیق:

طرح مسئله برای تحقیق ، مثل بذر برای زراعت است همانطور که کلیه خواص ارثی بذر به محصول منتقل میشود تمام اطلاعات موجود در طرح مساله و سوالاتی که به عنوان هدف معین می شود ، در سایر مراحل تحقیق موثر بوده ومراحل بعدی تحقیق چیزی جز بسط و توسعه مطالب فوق نیست.(خواجه مرادی، 1374، 25)

مساله می تواند تنها وجود علاقه به یک موضوع باشد که یافتن پاسخهای درباره آن به بهتتر شدن یک وضعیت کمک کند وازاین رو ، شایسته است مساله را هر گونه وضعیتی بدانیم که در آن شکافی میان حالت موجود وحالت مطلوب وجود دارد. کسانی که به پژوهشهای بنیادی می پردازند مسائل مورد بررسی خود را اغلب با این دیدگاه تعریف می کنند. (اوما سکاران ، 1380، 57)

سوال روش خوبی طرح مسئله است ، اولین مرحله یک تحقیق علمی احساس وجود یک مشکل است. به این معنی که پزوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکل روبرو گردیده است که در حل آن ابهام دارد. (نادری وسیفی نراقی، 1379؛ 51)

قبل از شروع به تحقیق هر محققی باید اکثر سعی خویش را بنماید تا مسئله مورد نظر را از حهات ممکنه تعریف وتحریر نماید تا در عمل مواجه با مشکلات عدیده ای از قبیل مبهم بودن موضوع عدم امکان تحقی تحقیق ، مطالعه حقیقت است که به آدمی می آموزد چگونه باید حقایق مربوط به یک زمینه را جستجو کند. (دانشوری، 1378، 11)

لازمه یک تحقیق علمی ، تنها داشتن اطلاعات ومنابع تحقیق نیست ، بلکه قبل از شروع به تحقیق ، هر محققی باید سعی زیاد مبذول دارد تا مساله مورد نظر رااز کلیه جهات ممکنه تعریف وتحدید نماید تادر عمل با اشکالات زیادی مواجه نشود از قبیل مبهم بودن موضوع، وسعت میدان مطلب تحقیقی ، عدم امکان تحقیق مساله. (باقرزاده،1383،68)

یکی از ویژگیهای تحقیق نشان دادن چهار چوبی است برای برنامه ریزی در سطح محدوده مورد مطالعه وتوجه بر اکثر جنبه های اقتصادی – طبیعی واجتماعی که باید در برنامه ریزی مد نظر باشد .دشت مشهد یکی از پر آب ترین دشت های استان خراسان محسوب می شود که رودخانه کارده نیز رودخانه ای است دائمی که دارای زیر حوضه های فراوانی است که تعدادی از شاخه های آن فصلی بوده است وفقط در ایام بارندگی جریان آب در آنها تداوم دارد . شاخه کوشک آباد شاخه سمت چپ حوضه را زهکش می نماید رودخانه کوشک آباد فصلی بوده وفقط در مواقع بارندگی دارای جریان دائمی است که این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر وگیاهان وبوته های خودرووکم تراکم روئیده اند. با توجه به افزایش جمعیت انسانی برای تامین مایحتاج خود اراضی جنگلی ، مرتعی وبوته زارها را به اراضی دیم تبدیل کرده که در نتیجه باعث تسطیح وهموار کردن دامنه ها ودخالت در جریانهای آب باعث فرسایش بیشتر از حد شده اند وهمچنین با چرای بیش از حد مراتع توسط تعداد نا متناسب حیوانات وظرفیت مرتع موجب کاهش وانهدام پوشش سطحی خاک وگیاهان ، تخریب خاک ودر نتیجه لخت شدن خاک وعمل فرسایش می شوند

علت انتخاب موضوع و ضرورت تحقیق مطالعه ویژگیهای ژئومورفیک منطقه مورد مطالعه وهمچنین میزان تاثیر گذاری عوامل طبیعی و عوامل انسانی بر تحولات ژئومورفولوژی می باشد که بیشتر تاثیر گذاری و نقش عوامل انسانی ( آنتروپوژنی) مد نظر استکه بصورت نا آگاهانه تغییرات زیادی در محیط طبیعی بوجود می آورند.انسان ها به خاطر فعالیت خود در زمینه کشاورزی ( عدم آبیاری ، بوته کنی ، قطع درختان ، شخم در جهت شیب دامنه ) و دامداری ( افزایش تعداد دام، بهره برداری بیش از حد و پیش از موعد از مراتع) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق:

پژوهش علمی همواره با نوعی مسئله یا مشکل آغاز می شود . هدف آن پیداکردن جواب مسائل با استفاده از روش های علمی است نخستین گام در این جهت آن است که مساله ای را که با آن برخورد کرده با یک نظام منطقی و قابل کنترل بیان کند. دشوارترین گام در فرآیند پژوهش مشخص کردن مسئله مورد مطالعه است. (اسماعیلی، 1381، 6)

در آغاز طرح تحقیق باید تعریف روشنی از موضوع تحقیق ارائه داد و موضوع تحقیق را باید چنان مطرح کرد که به وضوح بر زمینه اجتماعی مرتبط با آن استوار باشد. (بیکر ترز،1377، 100)

درحقیقت پژوهش یا تحقیق به معنی تجسمی است منظم که به تحریک واقعیت ومحض نیل به حقیقت صورت می گیرد.(دیانی ،1382، 2)

فرایندهای ژئومورفولوژی در حوضه های آبریز مانند(ارتفاع ،شیب،جهت دامنه ها،حتی شکل حوضه و فیزیوگرافی حوضه ها ) نقش مهمی را در میزان دبی آب سرعت جریان آب ، ایجاد سیل و سیلاب ، فرسایش وتخریب وحمل رسوب ایفا می نمایند

بررسی ومطالعه این فرایندها ژئومورفولوژیکی می تواند جایگاه مخصوصی رادر طرح های عملیات آبخیزداری داشته باشد وبی توجهی وکم توجهی به آن اجرای طرح رااز اهداف خود دور می کند. با در نظر گرفتن این مطلب عوامل تاثیر گذار در موفقیت طرح های عملیات آبخیزداری سبب تثبیت خاک و حفظ بیشتر منابع آب خواهد شد واز این روستائیان ساکن در حوضه واطراف آن از خاک قابل بهره برداری بیشتر و منابع آب کافی جهت کشاورزی و زندگی خود و نقاط شهری نزدیک نیز شرایط بهتری از نظر تامین آب مصرفی و انرژی مورد نیاز خواهند داشت

در برخی موارد تغییرات ناشی از مداخله غیر معقولانه انسان در هر بخش از سیستم های ژئومورفیک می تواند خسارت بار باشد به عنوان مثال شخم دامنه های پر شیب در ارتفاعات هزار مسجد در شمال خراسان منجر به سست شدن خاکهی جوان گردیده و طی بارش های سنگین منتج به روانه های گلی می‌گردد که خسارات زیادی را در پائین دست دامنه ها به روی سکونت گاههای روستایی در بر داشته است . برگشت به حالت تعادل در چنین دامنه هایی که در آنها روانه های گلی رخ داده است ، طویل المدت خواهد بود .همچنین انسان بعنوان یک مداخله گر می تواند تغییراتی را بین ورودی و خروجی در سیستم‌های ژئومورفیک به وجود آورد بعنوان مثال تخریب پوشش گیاهی از نوع تاغ وگز در نواحی خشک خراسان منجر به روان شدن ماسه ها در عرض چندین ساعت طوفان ، دهها کیلومتر مربع اراضی را بپوشاند ( بهنیافر 1381/381)

3-1-  اهداف تحقیق

نخستین مساله ای که پژوهشگر با آن روبرو می شود دانستن این مسئله است که چگونه کار تحقیق خود را درست شروع کند وهنگامی پزوهشگر می تواند به آسانی کار خود را شروع کند که هدف از تحقیق مورد نظر رادرک کند. (ودیعی،1348، 40)

هر تحقیقی هدف خاصی را دنبال می کند. هدف تحقیق هر علمی حل مسائل ومشکلات آن علم است هدف تحقیق در ژئومورفولوژی نیز روش های درست اندیشیدن وبطور کلی کشف حقایق و پیدا کردن جواب مسائل وحل مشکلات مربوط به محیط طبیعی وپدیده های ناشی از آن و دست یابی به معیارهای درزمینه افزایش ایمنی محیط وگسترش دامنه اطلاعات در ژئومورفولوژی می باشد. (مقیمی وهمکار، 1383، 14-13)

 هر تحقیقی هدف خاصی را دنبال می کند. هدف تحقیق هر علمی حل مسائل و مشکلات آن علم است هدف تحقیق در ژئومورفولوژی نیز روش های درست اندیشیدن و بطور کلی کشف حقایق و پیداکردن جواب مسائل و حل مشکلات مربوط به محیط طبیعی و پدیده های ناشی از آن و دست یابی به معیارهای درزمینه افزایش ایمنی محیط و گسترش دامنه اطلاعات در ژئومورفولوژی می باشد.(مقیمی وهمکار، 1383، 14-13)

بطور کلی هر تحقیقی دارای اهداف خاصی است که این اهداف باید در طرح تحقیق انعکاس یابد(ساروخانی،1372، 148)

قبل از پژوهش لازم است هدف یا هدفهای تحقیق مشخص ومعین شود که اولین اقدام در این راه تعریف وشناخت پژوهش وتحقیق است (آراسته جو،1379، 16)

هر تحقیق وتلاش علمی مبتنی بر اهدافی است که محقق ووقت و سرمایه خویش را در راه آن صرف می نماید. می توان گفت :پژوهش همانا حقیقت پژوهی است وحقیقت پژوهی پیش زمینه شناخت است وشناخت در هر حال به ویژه در تاریکی ها ، چراغ راه بهبود خواهان است. (آریانپور،1383،10)

هدف از این تحقیق

 1- مطالعه ویژگیهای ژئومورفیک در منطقه مورد مطالعه

 2- شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تحولات ژئومورفولوژی ( عوامل طبیعی ، عوامل انسانی)

از آنجایی که تا کنون منطقه مورد مطالعه از لحاظ ژئومورفولوژی مورد مطالعه قرار نگرفته است روشن نمودن ویژگیهای ژئومورفیکی از اهداف این پروژه است

4-1- سوالات تحقیق

سولات تحقیق به شرح زیر طرح می گردد

- آیا در حوضه مورد مطالعه تحولات ژئومورفولوژیکی صورت گرفته است؟

- نقش عوامل انسانی (آنتروپوژنیکی) بر تحولات ژئومورفولوژیکی چگونه بوده است؟

5-1- فرضیه تحقیق

درفرهنگ دهخدا ، فرضیه به معنای گمان وحدس ذکر شده است وشامل نظری می باشد که در باره یک مسئله علمی یا تحقیقی با توجه به معلومات وتجارب گذشته ابراز شود به اثبات نرسیده باشد . بدین ترتیب هر فرضیه پس از اثبات ، قانون عملی خواهد شد.(دهخدا، 1373، 15067)

سازمان دادن به یک تحقیق در محور فرضیه ها ، بهترین وسیله هدایت منظم واستوار آن است ، بدون آنکه خلاقیت ذهن مکتشف و کنجکاو که لازمه هر کار فکری است ، فدا شود . علاوه بر این ، یک کار تحقیقی چنانچه در محور یک یا چند فرضیه ساحت نیافته باشد. نمی توان تحقیقی واقعی به حساب آورد. (کیوی وکامپنهود، 1373، 35)

چهار معیار برای تعیین فرضیه ها ، در نظر گرفته شده است

فرضیه باید رابطه مورد انتظار را بین دو یا چند متغییر بیان کند
پژوهشگر باید برای تعیین مناسب بودن فرضیه برای آزمون ، دلایلی قطعی و روشنی مبتنی بر نظریه یا شواهد موجود در اختیار داشته باشد
فرضیه باید قابل آزمون باشد

فرضیه یک تصور ، گمان، یا حدس آگاهانه درباره نتایج احتمالی تحقیق است و منظور اصلی از آن مشخص تر کردن هر چه بیشتر مساله و سوق دادن تحقیق در جهت کارایی بیشتر است. (لونسبری، آلدریچ،1371، 174)

 هر تحقیقی باید براساس فرضیه ای استوار باشد و در حقیقت فرضیه ، اساس، پایه هر تحقیقی را نشان می دهد . فرضیه عبارت است از حدس وگمانی بر مدارک موجود( شکویی،1364، 92)

فرضیه نخستین گام در انجام طراحی یک تحقیق، مشخص نمودن حدس وگمان و پیش بینی است که تحقیق جهت آزمون کردن آن طراحی و برنامه ریزی شده است . این گونه گمانه و پیش بینی بعنوان فرضیه تحقیق شناخته می شود . (صانعی، 1381، 21)

با مطالعه سوابق وادبیات تحقیق مبانی نظری وبازدیدهای میدانی در راستای پرسشهای آغازین ومساله تحقیق فرضیه هایی مطرح شده است که پاسخ های موقتی برای پرسشهای آغازی اند تا روند تحقیق را در مسیر درست و هدفمند پیش ببرند. به دلیل پیچیدگی موضوعات وجنبه های مختلف آن ها در هر پژوهشی بیش از یک فرضیه ارائه می شود ودستگاهی از فرضیه ها ساخته می شوند که دارای مفاهیم متعددی است این مجموعه مفاهیم وفرضیه ها که دارای ارتباط منطقی با یکدیگرند (مدل تحلیلی) نامیده می شوند . (باخویشی،1383، 3)

فرضیه تحقیق عبارتست از

بین عوامل آنتروپوژن و ویژگیهای ژئومورفیک ارتباط وجود دارد، بطوریکه فعالیتهای انسانی بر فرمهای زمین و تغییر شکل آنها موثر است

6-1- پیشینه تحقیق

ادبیات مربوطه مشتمل بر بررسی نظریات ، مقالات وتحقیقاتی است که تاکنون پیرامون موضوع ومحل مورد تحقیق از سوی دیگران انجام وارائه گردیده است

بنابراین هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است . هیچ تحقیقی در خلا صورت نمی گیرد، بنابراین بطور طبیعی هر پژوهشی در تداوم پژوهشهای پیشین به انجام می رسد. هم از دوباره کاریها در آن اجتناب می شود وهم از داده های تحقیقات پیشین بر خوردار می گردد. ارتقائ دانش نیز به همین تداوم وابسته است هر پژوهشی باید متکی به دستاوردهای پیشین باشد. در حالی که خود هم سخنی تازه دارد وهم روش‌هایی دقیق تر در شناخت پدیده بکار می گیرد. بنابراین در هر طرح تحقیق باید از تحقیقات پیشین در زمینه مورد نظر یاد کرد وسپس تحقیق خود را در تداوم منطقی آنان جای داد.(ساروخانی،1381)

در انجام تحقیق به منظور تقویت رودررویی تحقیق نیز لازم است محقق نتایج حاصله از کار را حداقل با تحقیقات انجام شده تطبیق دهد. (اتسلندر، 1375، 42)

بلیکی عقیده دارد . بررسی ادبیات تحقیق مهمترین منبع در ادبیات موضوع تحقیق است وپلی است بین تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته . (حسن زاده ،1382، 78)

در علم همانند تمامی زندگانی ما ، یک رفت وبرگشت به واقعیت ها برای آزمون و کشف وجود دارد ، روشی قدم به قدم ، متشکل از تجربه ونظریه ، اجتماع این دو روش دقیقا همان زیر بنای علم است.( برونوفسکی، 1370، 34)

در غالب موارد ومسائل تا به امروز مطالعاتی انجام گرفته است در مطالعه هر مشکل اجتماعی وهر نوع تحقیق ، محققی باید سعی نماید به مطالعاتی که قبلا در زمینه ی همان مسئله به انجام رسیده است ، دست یابد این بررسی مقدماتی ، محقق رااز بسیاری از مخاطرات و مشکلات بعدی مصون خواهد داشت ونیز به او کمک خواهد کرد که بهترین طرح وسهل ترین روش تحقیق را برای مسئله ی مورد مطالعه اش انتخاب نماید. (نبوی، 1380، 91)

در مورد علم ژئومورفولوژی وپدیده های ژئومورفولوژی در مناطق مختلف مقالات وکتب به اندازه نیاز در دسترس می باشد اما در مشهد خیلی قابل دسترس نیست. در مورد تاثیر عوامل آنتروپوژنیکی بر تحولات ژئوموفولوژیکی بسیار محدود می باشد. منابع قابل دسترس برای پژوهش عبارتند از

جلد اول مطالعات فیزیو گرافی در حوضه کارده و زیر حوضه ها
جلد پنجم مطالعات زمین شناسی و ژئو مورفولوژی
گزارشات ، اطلا عات وآمار (بارش، دما ، تبخیر، دبی، رسوب،;) از سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی وCD آمار این سازمان
عشقی، ابوالفضل( 80-1379)، رساله دکتری تخصصی رشته جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریز کارده واقع در ارتفاعات کپه داغ با تاکید بر منابع آب کارست، دانشگاه آزاد اسلامی
عشقی، ابوالفضل ، ثروتی ، محمدرضا ، عوامل بالقوه آلایندگی کارست در حوضه کارده ، پاییز و زمستان 82، دوفصلنامه جغرافیا و توسعه
نقشه های پایه بخش GIS سازمان برنامه و مدیریت خراسان رضوی وسازمان آب

7-1- روش و مواد  تحقیق

یکی از پژوهشهای علمی ، پیروی کردن از یک روش و متد خاصی در جریان انجام پژوهش می باشد که این روش با متد باعث می شود که جهت گیریها وانجام کارهای مربوطه به گرد آوری اطلاعات تجزیه وتحلیل آنها ونتیجه گیری از یک سلسله مراتب خاصی ونظام بندی مشخص پیروی کند . موثرترین روش برای هر گونه تحقیقی بر اساس ماهیت ، وسعت وبزرگی مسئله تحقیق تعیین می شود . متداولترین روش ها در جمع آوری اطلاعات عبارتند از

استفاده از اسناد ومدارک
مشاهده عینی
پرسشنامه(پستی،حضوری)
مصاحبه(آسایش،1381، 142)

جغرافیا علمی با روشهای متعدد است، بنابراین جغرافیا به مقتضای ماهیت خود لزوما روش تحقیقی متفاوت دارد.(ژرژپیر، مطیعی، 1371، 11)

 روش تحقیق یا دست یابی به هدف بررسی ، نکته اصلی یافتن واقعیات است زیرا یک پژوهش خوب جمع آوری اطلا عات وتجزیه وتحلیل آنها است.(یانگ، 1369،61)

روش وتحقیق به معنای تبیین وتفسیر حرکت ، جهت رسیدن به حقایق مربوط به موضوع تحقیق ماست.( حافظ نیا، 1379، 19)

با توجه به این نکته که اصولا یک تحقیق کامل موقعی انجام می گیرد که محقق به ترتیب از تحقیق توصیفی روی یک سری عوامل وعناصر شروع کرده وصفات ومشخصات آن را به خوبی وبه طور روشن ومتمایز بشناسد وسپس از طریق تحقیق روابط مختلف بین عناصر وسیستم ها ، عوامل را کشف کند تا بدین طریق منجر به توسعه دانش فنی گردد.( امیر شاپور، 1355،125-126 )

از فنون و شیوه های تحقیق استقرائ( از جزئ به کل) وقیاس( بررسی علت و معلولی) است. گرد آوری داده ها نیز بر اساس روش ها وتکنیک ها واز طریق ابزار خاصی صورت می گیرد . در جغرافیا بسته به وسعت دامنه و قلمرو مطالعه است . (آیتی، 1373، 54)

این روش ها .تکنیک ها از طریق پژوهش های میدانی یا منابع کتابخانه ای بیشتر به تحصیل داده ها به پژوهشگر کمک می کند

در این پزوهش بعد از انتخاب عنوان ، هدف پژوهش و ارائه فرضیه به بررسی تحولات ژئومورفولوژیکی  در منطقه وتاثیر عوامل آنتروپوژنیکی بر آنها وارتباط آن ها با یکدیگر از طریق روش استقرایی و قیاسی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق روش های زیر بدست می آید

الف) روش کتابخانه ای: جمع آوری اسناد ومدارک مربوط به پژوهش و مقالات از این طریق گردآوری می شود

ب) گرد آوری داده های آمار مربوط به پارامترهای اقلیمی(دما وبارش، تبخیر ،;): نقشه های مختلف توپوگرافی ، زمین شناسی ، شیب ، ژئومورفولوژی ، پوشش گیاهی و; عکس های هوایی از مراکزی که این گزارشات وداده ها را تهیه نموده است قابل تامین می باشد

ج) روش میدانی: به منظور حضور در بخشی از حوضه برای بررسی منطقه و مشاهده تاثیر عوامل انسانی بر  تحولات ژئومورفولوژیکی ونتایج آن وتهیه عکس و فیلم و; بررسی عکس های هوایی و ماهواره ای، بررسی نقشه های توپوگرافی 50000/1 و نقشه زمین شناسی 1000000 و دیگر نقشه های موضوعی ، برای تهیه نقشه های مورد نیاز حوضه و نمودارهایی که از طریق رایانه در محیط های نرم افزاری EXCEL، GIS استفاده شد

8-1- مشکلات تحقیق

معمولا در هر کار تحقیقی ، محدودیتها ومشکلاتی وجود داردالبته تحقیقات میدانی علی الخصوص با مشکلات بیشتری همراه است از جمله مشکلاتی که در راه تحقیق با آن درگیر می شویم

کمبود مطالعات انجام شده در زمینه منطقه مورد مطالعه
قوانین دست وپا گیر اداری
مشکل کمبود منابع در مورد منطقه مورد مطالعه
کمبود امکانات لازم جهت بازدید منطقه
دور بودن منطقه مورد مطالعه
همکاری نه چندان مطلوب بعضی از ارگان های دولتی
کمبود آمار در برخی از ایستگاه و یا ناقص بودن

 

 1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز

حوضه آبریز کوشک آباد از نظر تقسیمات سیاسی جزء دهستان کارده در شهرستان مشهد و استان خراسان رضوی قرار دارد. حوضه آبریز کوشک آباد از نظر جغرافیایی بین عرض های جغرافیایی  و  شمالی و طول های جغرافیایی  و  شرقی واقع شده است

مساحت این زیر حوضه km290 می باشد. در بخش جنوب غربی حوضه آبخیز کارده قرار دارد. یکی از حوضه های آبریز کارده حوضه آبریز کوشک آباد است که در این حوضه آبریز روستاهای گوش و بهره وکوشک آباد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند

2-2- فیزیوگرافی

بررسی خصوصیات فیزیوگرافی و اوضاع توپوگرافی حوضه های آبریز از مهمترین و اولین عوامل مهم در مطالعات جغرافیایی و منابع طبیعی می باشد که جهت سایر مطالعات مورد نیاز در حوضه های آبخیز لازم و ضروری است

خصوصیات فیزیکی حوضه های آبریز را می توان به دو گروه کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از

خصوصیات مربوط به پستی و بلندی، خصوصیات مربوط به نفوذپذیری نمایه های پستی و بلندی حوضه شامل سطح حوضه، شیب، الگوی رودخانه ای و نمایه نفوذپذیری شامل توان جذب آب به داخل خاک و ذخیره رطوبت در آن می باشد، اما اگر بخواهیم عوامل موثر در پاسخ هیدرولوژیک حوضه های آبریز را برشماریم بسیار زیاد خواهند بود. و حداقل 8 گروه مستقل را می توانیم از یکدیگر متمایز سازیم

1- خصوصیات هندسی حوضه 2- خصوصیات خاک 3- پوشش گیاهی 4- خصوصیات آبشناسی 5- خصوصیات زمین شناسی 6) آب و هوا 7) بار رسوب 8- عوامل انسانی (علیزاده، 1385/482)

ویژگیهای فیزیکی حوضه روی ضریب رواناب، شدت و ضعف دبی و سیلابی و بیلان آبی یک حوضه تاثیر فراوان دارد و حتی روی وضعیت رسوب دهی و فرسایش و همچنین کیفیت آب اثر دارد. (مهدوی، 1384/1830)

1-2-2 واحدهای هیدرولوژیک

با توجه به نقشه شماره (4-2) حوضه آبریز کارده به 6 زیر حوضه تقسیم شده است عبارتند از: زیر حوضه های آل، بلغور، حرکت، کریم آباد، جنگ، کوشک آباد

براساس ایستگاههای هیدرومتری به سه واحد هیدرولوژیکی مستقل تقسیم گردیده است شامل

الف) واحد جنگ   ب) واحد آل  ج) واحد کوشک آباد (طرح مدیریت منابع طبیعی، 1383/1/4)

 2-2-2- مساحت حوضه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله آلترناتور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله آلترناتور با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله آلترناتور با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله آلترناتور با word

مقدمه  
فصل اول : دینام  
بررسی عملکرد مدار ساده دینام  
ساختمان یک دینام ساده  
افزایش ولتاژ خروجی دینام  
آفتامات (رگولاتور)  
عملکرد دینام در حالت واقعی  
فصل دوم  
عملکرد آلترناتور  
مزایای آلترناتور نسبت به دینام  
آلترناتور سه فاز با روتور دو قطبی  
فصل سوم : آلترناتور نیسان جونیور 2000  
مشخصات فنی  
بخش اول  
جدول راهنمای شروع فاز و ترتیب سیم بندی  
بخش دوم : خطوط مونتاژ آلترناتور نیسان در شرکت الکتروشار.  
پشتیبانها شامل بخشهای زیر می شوند.  
بخش سوم : نحوه عملکرد آلترناتور  
بخش چهارم : نمودارها و منحنیها  
شمای الکتریکی آلترناتور نیسان  
فصل پنجم  
آزمایشهای کلی  
آزمایش سالم یا معیوب بودن دیودها  
2-آزمایش دیود بوسیله اهم متر  
6-طریقه آزمایش سیم پیچ استاتور توسط باطری و تست لامپ  
فصل ششم  
توصیه ها و نکات ایمنی  
1-مراقبت و تنظیم آفتامات  
3-چند توصیه برای جلوگیری از خراب شدن آلترناتور  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله آلترناتور با word

1-شرکت الکتروشار (تأمین کننده قطعات آلترناتور نیسان جونیور)

2-آرشیو فنی شرکت آتی موتور (تأمین کننده قطعات برقی خودرو)

3-واحد مهندسی محصول و کنترل کیفی شرکت مگاموتور

4-کتاب تکنولوژی کارگاهی برق اتومبیل (سال سوم و چهارم آموزش فنی شاخه اتومکانیک)

مقدمه

در اجتماع حاضر دنیا با توجه به روند سریع و رو به رشد صنایع خودرو سازی، بحثهای گوناگون کیفی و کمی خودروها باعث شده، سازندگان با سلیقه های متنوع مشتریان خود روبروه شوند که در راستای تولید خودرو، وسایل و امکانات رفاهی فراوانی راجهت عرضه محصولات خود به خودرو بیفزایند. با توجه به اینکه اغلب وسایل مورد بحث الکتریکی بوده و محتاج منبع عظیمی از نیرو می باشد و باطریها جوابگوی میزان مصرف بالای مصرف کننده ها نیستند، نیاز به مولد نیروی الکتریکی مناسب جهت راه اندازی وسایل الکتریکی و حتی شارژ باطری بسیار ضروری بوده ، در همین راستا مولدهای برق با نام دینام ( مولد برق DC ) تولید گشت که تا حدی جوابگوی نیاز خودرو و وسایل ضروری آن مانند کویل، چراغهای جلو و عقب، بوق و شارژ باطری بود ولی وسایل رفاهی مانند کولر، بخاری، شیشه بالابر برقی، پروژکتورهای اضافی، در بعضی موارد یخچال خودرو و غیره مصرف بسیار بالایی داشته که سازندگان بالاجبار رو به ساخت مولدهای AC (آلترناتور) آوردند که کاملا نیاز آنها را  برآورده می کرد

امروز در صنایع خودروسازی دنیا دیگر خبری از ساخت دینام نیست. بلکه همه سازنده ها از آلترناتور با میزان جریاندهی دلخواه خود استفاده می کنند

توضیحات  مربوط به دینام و آلترناتور در قسمتهای مختلف بازگو خواهد شد

فصل اول : دینام

دینام مولد جریان مستقیم می باشد که بطور کلی از قطعات زیر تشکیل می گردد

بررسی عملکرد مدار ساده دینام

از حرکت دادن یک سیم هادی در میدان مغناطیسی به طریقی که خطوط قوای میدان مغناطیسی را قطع کند، نیروی محرکه ای القاء می شود که این نیرو به وسیله آمپرمتر در هادی قابل تشخیص است. با تغییر جهت حرکت هادی جهت حرکت عقربه آمپرمتر نیز تغییر می کند. اگر سیم هادی در جهتی حرکت کند حرکت آن با خطوط قوا موازی باشد،  هیچ  نیروی محرکه ای در آن القاء نمی شود

در دینام حرکت هادی بصورت دورانی است. حرکت دورانی هادی به این صورت قابل انجام است که سیم هادی بصورت قاب در می آید. جریان ایجاد شده در قاب بصورت متناوب خواهد بود که در زمان اندازه گیری آن به وسیله آمپرمتر، عقربه آمپرمتر بین صفر منفی و مثبت در نوسان است

برای تبدیل ولتاژ متناوب به ولتاژ یکسو، حلقه هادی را به دو نیم حلقه تبدیل می کنند که بین نیم حلقه ها عایق می شود. آنگاه ذغال روی حلقه ها قرار می دهند که جریان را از  طرف (ذغال مثبت) میگیرد و به مصرف کننده انتقال می دهد. ذغال دیگر مدار جریان را مسدود می کند. به دو نیم حلقه ای که به منظور یکسو سازی جریان، نسبت به هم عایق بندی شده اند کلکتور (کموتاتور) می گویند

ساختمان یک دینام ساده

در ساده ترین صورت دینام فقط یک کلاف یا یک سیم پیچ و دو تکه کلکتور به کار رفته است. در این دینام جریان لازم برای بالشتکها از ذغال مثبت تامین می شود، یعنی مقداری از جریان تولید شده دینام برای مغناطیس کردن قطبها به مصرف می رسد. چنین دینامی را خود تحریک گویند

در چنین دینامهایی شدت نوسانات ولتاژ زیاد است و برای کاهش دادن آن بجای استفاده  از یک کلاف سیم پیچ از کلافهای متعدد استفاده کنند و مجموعه کلافها را در بدنه آرمیچر قرار دهند و در میدان مغناطیسی به دوران در می آورند

نوسانات بوجود آمده در واقع همان منحنی هایی هستند که از چرخش هادی در جریان خطوط قوا بوجود می آیند. با اضافه شدن تعداد سیم پیچ، تعداد منحنیها در یک دوره گردش آرمیچر آنقدر زیاد می شود که تواتر آنها حالت خط مستقیم را بوجود می آورد

در نتیجه ازدیاد حلقه های سیم پیچ آرمیچر، منحنی ولتاژ و جریان ایجاد شده به خطوط مستقیم نزدیکتر می شود و این حالت است که به آن کم کردن نوسانات ولتاژ دینام می گویند

افزایش ولتاژ خروجی دینام

برای افزایش ولتاژ خروجی دینام، یعنی رساندن آن به حدی که بتواند پاسخگوی نیاز مصرف کننده ها باشد، به نسبت لازم عوامل زیر باید افزایش یابد

1-طول سیم

2-سرعت حرکت آمیچر

3-شدت میدان قطبین

4-زاویه بین خطوط میدان و مسیر حرکت

در حرکت دورانی، مسیر هادی بین صفر تا 360 درجه است و نمی توان آن را افزایش داد، اما سرعت حرکت آرمیچر تابع سرعت موتور است و به شرایط کار موتور بستگی دارد. شدت میدان قطبین (میدان مغناطیسی ) تابع قدرت خروجی دینام است. با چنین وضعیتی برای افزایش ولتاژ و جریان خروجی دینام بهترین کار ازدیاد طول سیم کلافهای آرمیچر است

در دینامیهای 6 ولتی در حدود 8 دور سیم بدور شیار آرمیچر پیچیده می شود که این کار به خاطر ازدیاد طول سیم انجام می گیرد. در دینامهای 12 ولتی پیچش در بیش از 10 دور انجام می گیرد

آفتامات (رگولاتور)

رگولاتور (آفتامات) در مدار شارژ وظایفی را بعهده دارد که این وظایف عبارتند از

1)    کنترل ولتاژ خروجی دینام

2)    کنترل جریان تولید شده دینام

3)    دادن اجازه شارژ به باطری سالمی که خالی شده است

4)    قطع عمل شارژ پس از پر شدن باطری

5)    ممانعت از تخلیه جریان باطری در دینام به هنگام خاموش بودن موتور

ساختمان آفتامات (رله ولتاژ)

رله ولتاژ دارای یک هسته آهنی با چندین دور سیم پیچ است که آن را بطور موازی پیچیده اند. روی هسته یک جفت پلاتین تعبیه شده که در حالت عادی بسته است

جریان مصرفی بالشتکهای دینام و سیم اتصال بدنه خارجی از ذغال مثبت گرفته می شود و پس از تغذیه قطبها به F آفتامات می رود و در حالت عادی که ولتاژ خروجی دینام کم است، از طریق پلاتین ها اتصال بدنه می شود. با  افزایش دور موتور ولتاژ دینام نیز بالا می رود و همزمان ولتاژ موثر بر سیم پیچ رله ولتاژ افزایش می یابد. زمانی که ولتاژ تولید شده دینام از حد معینی تجاوز کند نیروی کشش هسته بیش از نیروی فنر پلاتین متحرک می شود و در نتیجه هسته پلاتین متحرک را جذب می کند. با باز شدن پلاتینهای رله ولتاژ، اتصال بدنه قطبین به وسیله مقاومت کامل می شود. افت مقاومت در مدار قطبها باعث کم شدن جریان مصرفی بالشتکها شده، در نتیجه شدت میدان مغناطیسی تضعیف می گردد و ولتاژ خروجی دینام کم می شود. این کاهش ولتاژ باعث می گردد که هسته رله ولتاژ نیروی خود را از دست بدهد و فنر آن پلاتین متحرک را بکشد و با پلاتین ثابت تماس دهد و مجددا جریان میدان از طریق پلاتینها اتصال بدنه شود. عمل قطع و وصل پلاتینها در ثانیه چندین بار انجام می شود و به این ترتیب مقدار ولتاژ در حد لازم تثبیت می گردد

در دینامهایی که اتصال بدنه داخلی است، جریان D آفتامات به پلاتینهای رله ولتاژ به میدان دینام فرستاده  می شود و در دینام اتصال بدنه می شود. در زمان باز شدن پلاتینهای رله ولتاژ از طریق مقاومت جریان به میدان وارد می شود و مقدار آن کاهش می یابد. آفتامات نیسان از نوع اتصال بدنه داخلی است

عملکرد دینام در حالت واقعی

زمانیکه استارت زده می شود و موتور شروع بکار می نماید، این چرخش توسط تسمه دینام به پروانه دینام انتقال پیدا کرده و باعث چرخش آرمیچر دینام می گردد. هسته های مغناطیسی موجود بر روی هسته دینام که ایجاد میدان قوی مغناطیسی می نمایند توسط آرمیچر، این میدانها قطع شده و باعث القاء جریان در داخل آرمیچر می گردد. این جریان از طریق کموتاتور، یا کلکتور به ذغالها رسیده و از آنجا به باطری و مصرف کننده ها می رسد

با توجه به عملکرد ساده دینام براحتی می توان پی به معایب آن برد که این معایب عبارتند از

1-این سیستم به دور بالای موتور جهت چرخاندن آرمیچر و القاء جریان داخل سیم پیچهای آرمیچر احتیاج دارد

2-با توجه به گرفتن جریان بالا از سر جاروبکهای ذغال و کلکتور این امر باعث سیاه شدن کلکتور و پایین آمدن عمر مفید ذغال و در نتیجه کل دینام می گردد

3-آفتامات دینام حداقل دارای سه رله (رله جریان، رله ولتاژ و رله قطع و وصل ) می باشد که هر کدام منحصرا عملیات ویژه ای را از قبیل تنظیم ولتاژ، جریان و غیره انجام می دهند که این امر باعث بالا رفتن هزینه ساخت دینام و حساسیت بالای آفتامات می گردد که  در صورت بهم خوردن تنظیم آفتامات صدمات شدیدی به آفتامات و دینام وارد می گردد

4-سرویس و نگهداری مشکل دینام، بازدید ذغالها و کلکتور بعلاوه هزینه مونتاژ و دمونتاژ و نصب مجدد دینام به روی خودرو از دیگر معایب دینام می باشد

5-با توجه به وجود هسته های مغناطیسی، آرمیچری با جریان بالا تولید می گردد که باعث حجیم شدن و بالا رفتن وزن دینام می گردد. این عیب از معایب منحصر به فرد دینام می باشد. تنها مزیت دینام این است که مولد DC بوده و همخوانی نزدیکی با باطری موجود در خودرو دارد، ولی تنظیم مشکل آفتامات حساس دینام سازندگان را بسوی ساخت آلترناتور سوق می دهد

فصل دوم


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله بررسی آثار محمود دولت آبادی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله بررسی آثار محمود دولت آبادی با word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی آثار محمود دولت آبادی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی آثار محمود دولت آبادی با word

مقدمه

تاریخچه

شناخت آثار او

بخش اول

ته شب

ادبار

پای گلدسته امامزاده شعیب

بند

هجرت سلیمان

سایه های خسته

بیابانی

مرد

تحلیل

1-1- داستانها و کنشهای آن

1-2- روایت

1-3- شخصیت ها

نتیجه گیری

منبع

مقدمه

ادبیات هر سرزمینی،بخشی است جدایی نا پذیر از تا ریخ آن کشور،و تردیدی نیست که یکی از راههای نفوذ به روح هر کشوری ،مرور اد بیات آن است0این ادبیات،در حقیقت ثمره فعالیت آفرینشی ادبی است که در فضای اجتماعی و فرهنگی دوران خود رشد کرده،ومتحول می شود 0گاه اتفاق می افتد که این فضا،مبدل به صحنه چالشی می شود روزافزون،ما بین سنت ادبی معا صر و کهن. با تلاقی بی وقفه این دو ،و همچنین برخورد مابین پاره ای از خط سیرهای ادبی ،تحولات اندک اندک آشکار شده وخطوطی که در این میان برجسته ترند ،به گونه ای محسوس تثبیت می شوند0تعادلی که در این میان بر قرار می شود ،هر اندازه که شکننده باشد،از دو عامل تشکیل شده است نخست ،تحسین وسپس،تکذ یب

 تاریخچه

ادبیات مدرن ایران لحظاتی حساس از تاریخ ایران چشم گشوده است ،باز تابی است روشن از این تنشها و چالشها، از این پیشرفتها ویا تثبیتهای شکننده و نا پایدار0نا بجاست اگر بپنداریم که می توانیم در چهار چوب صرفا این مقدمه،به تشریح تمامی ویژگی های ادبیات مدرن ایران بپردازیم0 اما این نکته بر همگان آشکار است ،که با ارزشترین و پر افتخارترین ثمره این بر خوردها در ادبیات ایران معاصر،پیدایش نوع رما ن است0رمان،ازهمان بدو ظهور در عرصه های ادبی – فرهنگی ایران (مقارن با نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی )، بلافاصله با استقبال فراوان روبرو شد ،و به رغم مشکلات نخستینی که پاره ای از نویسندگان ،به منظور وفق ساختارنوشتاری وروایی خود با این نوع ادبی داشتند ،جای خود را در جامعه نویسندگان ایران باز کرد . اینگونه بود که نثر معاصر ایران، به کنکاش در حیطه رمان پرداخت، و به تدریج خود را از بند سبک پر طمطراق و متکلف حاکم بر ادبیات کلاسیک در حوزه نثر رهانید و از آن فاصله گرفت. در این میان، شاعران بیش از همه با ظهور این پدیده و یا به عبارت صحیح تر با تجدد ادبی به مخالفت پرداختند . چرا که آنان در حقیقت خود را مدافعان اصلی و مسئولان به حق نگاهبانی و صیانت و پاسداری از سنت هزار ساله شعر فارسی تلقی می کردند

 هنگامی که در اوایل قرن حاضر، نیما یوشیج نظام عروض را دگرگون کرد و ساختار و وزنی نوین برای شعر فارسی عرضه نمود همین مدافعان سرسخت شعر کلاسیک او را از هر حیث به باد انتقاد گرفته و از عملکرد او به منزله بدعتی نابجا در سنت ادبی یاد کردند

بدینسان نوع رمان که ورودی پیروزمندانه به گستره ادبی ایران داشت با مرور ایام اندک اندک با موانع و مشکلات متعددی روبرو شد. از همان اواخر قرن نوزدهم میلادی بسیاری از نویسندگان بر آن شدند تا قابلیت های خود را با بایسته ها و الزامات رمان وفق دهند. اما رقیب اصلی رمان یعنی داستان کوتاه در ابتدای قرن بیستم به عرصه رسید و به صورتی جدی وارد صحنه شد. داستان کوتاه تاخیری را که از حیث زمان ظهور در عرصه ادبیات نسبت به رمان داشت با ارائه شاهکارهای ادبی جبران نمود، و باید اعتراف کرد که در این زمینه با توفیق زیادی مواجه شد. نخستین نویسندگانی که به داستان کوتاه پرداختند- از قبیل محمد علی جمال زاده و یا صادق هدایت – بلافاصله از سوی تازه کاران و نوآموزان به عنوان پیش کسوتان این سبک در ایران معرفی و برگزیده شدند

مقارن با این دوره بود که داستان کوتاه عهده دار ایفای نقشی بارز شد. این نقش عبارت بود از قابلیت داستان کوتاه در هموار سازی راه برای پرداختن به رمان . در میان نویسندگان ابتدای قرن بیستم بسیاری پیش از پرداختن به رمان و داستان بلند به صورت خود آگاه یا ناخودآگاه به داستان کوتاه روی آوردند. برای این دسته از نویسندگان این مرحله در حقیقت بوته آزمایشی بود که در صورت سرافراز در آمدن از آن امکان گذر به مرحله بعدی یعنی نوشتن داستان بلند و یا به عبارتی “رمان” مهیا می شد.بسیاری از این نویسندگان در همین مرحله گذر توقف کرده و در حیطه داستان کوتاه نویسی به کمال مطلوب دست یافتند. برخی دیگر توانستند از تجربه ای که از نگارش داستان کوتاه کسب کرده بودند بهره برده و به نوشتن نخستین رمان خود بپردازند. در این میان می توان از نویسندگانی همچون صادق هدایت بزرگ علوی و همچنین صادق چوبک یاد کرد. این امر در نیمه دوم قرن بیستم نیز به جز پاره ای موارد واقعاً استثنایی در مورد جمیع نویسندگان صادق است. مقارن با این دوره است که شاهد پای در صحنه گذرادن نخستین رمان نویسان حقیقی ایران می شویم . نام آورترین آنها از داستان کوتاه به مثابه تجربه ای استفاده کردند که راهشان را در رسیدن به تبحر و مهارت کافی برای پرداخت به رمان و ساختارهای پیچیده روایی آن هموار می کرد. نویسندگانی از قبیل : سیمین دانشور (سو و شون)،احمد محمود (همسایه ها) ،هوشنگ گلشیری (شازده اصتجاب) ، اسماعیل فصیح (دل کور) ، شهر نوش پارسی پور (سگ و زمستان بلند) و محمود دولت آبادی (جای خالی سلوچ). از میان نامهایی که برده شد تعدادی همچون دانشور، محمود و یا دولت آبادی، تا پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 تنها یک رمان نوشته اند. این رمان نویسان بی آنکه بتوانند از چیزی به نام “سنت رمان نویسی در ایران بهره بجویند، و یا از تجربه پیشگسوتان این نوع ادبی بهره بگیرند، به نوشتن رمان روی آورند و در این راستا نخستین و در حقیقت انگشت شمارترین شاهکارهای رمان نویسی در ایران را به جامعه ادبی معاصر عرضه کردند

محمود دولت آبادی که ما در اینجا به بررسی و تحلیل آثار او می پردازیم به نسل اخیری که نام برده شد تعلق دارد. با این وجود در آثار این نویسنده نکته ای دیده می شود که او را از باقی نویسندگان هم نسلش متمایز می کند. اگر بپذیریم هر هنرمندی که اقدام به آفرینش اثری هنری می کند در وجود خود اندوخته ای از گذشته فرهنگی و به همان میزان معاصر کشورش را همراه دارد محمود دولت آبادی نمونه برجسته نویسنده ای تلقی می شود که در آثارش هم می توان رد پای جدالهایی را که بر سر تجدد و نوآوری در فن داستان نویسی سرگرفته شده مشاهده کرد و هم میراث گذشته ای دوردست را. در حقیقت تحول در زمینه فعالیت های آفرینشی این نویسنده مبین خط سیری است که همزمان با مواجه شدن و پیروی از روند تغییراتی که در رمان دهه چهل و پنجاه ایران تحقق پذیرفت با ادبیات کلاسیک ایران نیز تلاقی کرد. آنچه دولت آبادی را از باقی نویسندگان هم نسلش متمایز می کند همین نکته اخیر است

از جانب دیگر، دولت آبادی برخلاف بسیاری دیگر از نویسندگان و روشنفکران معاصر همچون هدایت و جمال زاده و ; که خیلی زود با ادبیات و فرهنگ غرب آشنا شده و بدان انس گرفتند چنین خط سیری را در پیش نگرفت و در نتیجه تا حد زیادی از عواقب تضادهای فرهنگی، که گریبانگیر پیشینیان او شده بود در امان ماند. همانگونه که در صفحات آتی شاهد خواهیم بود دولت آبادی به تدریج و گام به گام از سویی با ادبیات غرب، و از دیگر سو با ادبیات فارسی آشنا شد. علاوه بر این دولت آبادی همزمان با آشنایی با این دو گستره وسیع آموخته هایش را از ادبیات فارسی عامیانه و کهن در ذهن خود می پروراند

به منظور شناخت بهتر دولت آبادی و آثار او و هچنین به منظور تعیین جایگاه شایسته و بایسته او در کوران ادب فارسی بهتر آن است تا به نحوی مختصر به بازبینی خطوط اصلی محیط سیاسی – فرهنگی ای که این نویسنده در آن زندگی کرده و شکوفا شده و نخستین تجربه های خود را در زمینه داستان نویسی کسب کرده است بپردازیم

در همین راستا به منظور تبیین بهتر شرایط اجتماعی سیاسی حاکم بر ایران در نیمه دوم قرن بیستم میلادی، شایسته تر آن است تا نقطه آغاز را کودتای 1332 در نظر بگیریم . در پی وقوع کودتا که به عزل دکتر مصدق از مقام نخست وزیری انجامید نویسندگان و روشنفکران نیز به نوبه خود از هر سو مورد تهاجم لایه های گوناگون عوامل فشار قرار گرفتند. نبرد مصدق با انگلیسی ها که پیش از آن از هر حیث بر استخراج و پالایش نفت تسلط کامل داشتند به ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 ختم شد. پیامد این جنبش همه جانبه و فراگیر که در مقیاسی گسترده در سطح کل کشور به وقوع پیوست این بود که روشنفکران و هواداران اکثر قریب به اتفاق احزاب گوناگون و فعال وقت با یکدیگر اتفاق نظر پیدا کردند و این مطلب باعث شد تا روزنه امیدی در فضای تیره و تار سیاسی آن دوره پدید آید و نویدی باشد برای دستیابی به اهدافی گسترده تر و آینده ای درخشان تر. دخالت امریکایی ها و وقوع کودتای 1332 که به باز پس گیری قدرت از سوی محمدرضا پهلوی منجر شد امکان هرگونه رشدی را در این زمینه از بین برد و مقدمه ای شد برای بازگشت به دوران سیاه اختناق . از همان فردای کودتا نظام سلطنتی که بار دیگر احیا شده بود به منظور تثبیت پایه های خود با تکیه بر دیکتاتوری و خشونت محیط خفقان آوری را بازسازی کرد که تا انقلاب اسلامی سال 1357 به درازا کشید. با این وجود حوالی سالهای 1340 ایران گرفتار بحرانی اقتصادی شد که تداوم آن می رفت تا حاکمیت وقت را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد. تورم ،فقر عمومی ،بیکاری و مهاجرت گسترده از روستا به شهر و فساد سیستم اداری از یک سو و افزایش بی رویه بودجه های نظامی و تسلیحاتی از سوی دیگر باعث شد تا از استواری نظام حاکم تا میزان زیادی کاسته شود. بعلاوه به این مواردی که ذکر شد می باید مبارزات گسترده و بی امان مخالفان رژیم شاهنشاهی را نیز اضافه کرد. محمد رضا پهلوی به منظور نجات سلطنت وعده آزادی و انتخابات مردمی مبتنی بر آراء عمومی را داد. این وعده ها منجر به ایجاد برنامه ای شد در مقیاسی گسترده و با هدف تغییر پاره ای ساختارهای اجتماعی که شخص شاه بعدها بر آن نام انقلاب سفید نهاد. این برنامه نقطه آغازی بود بر بروز تغییری اساسی و سابقه در ساختار جمعیتی ایران آن دوره . اصلاحات ارضی که بخشی از این برنامه را تشکیل می داد، به سلطه زمین داران و فئودالها خاتمه داده، و در نتیجه منجر به بروز آشفتگی در بسیاری از روستاها شده، و تعادل حاکم را بر هم زد. این چنین بود که بسیاری از رعیتها و کارگران فصلی روستا را ترک کرده و به حاشیه شهرهای بزرگ کوچ کردند . این حرکت گسترده مبدل به جانمایه بسیاری از رمانها و داستانهای کوتاه آن دوره شد و بانی پدید آمدن ادبیاتی نوین با مضمون “روستا” شد، که محمود دولت آبادی یکی از چهره های برجسته آن است. در واقع باید معترف شد که مضمون مهاجرت از زمره اصلی ترین مضامینی است که در آثار این نویسنده به چشم می خورد. دولت آبادی همان گونه که در طول این تحقیق شاهد آن خواهیم بود تلاش می کند تا در سیر تکاملی داستان نویسی خود از این موضوع به عنوان جوهر و هسته داستانهای خود استفاده کند

از دیدگاهی صرفا جامعه شناختی سالهای پس از کودتا از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که در واقع نمایانگر بحران فرهنگی بی مانندی است که در تاریخ ایران حادث شده است. در سالهای 1340 و 1350 اکثر قریب به اتفاق دانش آموختگان ایرانی از گذشته های دوردست کشور خود و همچنین سنتهای آن بی اطلاع بودند. ثمره این بیگانگی بنیادین بروز ناهمگنی عمیقی است که در زمینه فرهنگ به وقوع می پیوندد. هواداران تجدد به سبک و سیاق غرب در فضای زندگی می کردند که ایرانیان پایبند به سنت را بدان راهی نبود. این بیگانگی فرهنگی نزد جوانترها به صورت بحرانی هویتی عیان شد و همین بحران هویت به نوبه خود در بسیاری از آثار معاصر آن دوره اعم از داستان کوتاه و رمان منعکس شد. غالب این داستانها به نقل زندگی شهرنشینهایی می پردازد که گرفتار پوچی و سرگردانی شده و در فضای مسموم شهرهای بزرگ در پی آنند تا به زندگی خود معنی و مفهومی ببخشند. در این زمینه می توان به عنوان نمونه به آثاری چون”بره گمشده راعی” نوشته هوشنگ گلشیری یا شب “هول” نوشته هرمز شهدادی اشاره کرد. البته باید متذکر این نکته نیز شد که آثار دولت آبادی چندان بر حول محور بحران فرهنگی شهرنشینان دور نمی زند و تنها در داستان از خم چنبر است که این نویسنده به نقل داستان مدیر مدرسه ای می پردازد که قادر نیست میان احساسات و مقضیات زندگی خود تعادل برقرار کند و باید اعتراف کرد که در تبیین و توصیف این شخصیت آنچنان موفق نبوده است

 شناخت آثار او

شناخت بهتر این آثار و همچنین برای بررسی چند و چون شکل گیری و به عرصه رسیدن این نویسنده و کناره گیری او از سنتهای رایج مجموعه آثار او را به سه دسته اصلی تقسیم کرده ایم

1-   داستانهای کوتاه

2-   داستانهای نیمه بلند

3-   رمانها

داستانهای کوتاه نخستین بخش نوشته های دولت آبادی محسوب می شود داستانهای نیمه بلند در حقیقت در حد فاصل داستانهای کوتاه و رمان جای داشته و به منزله حلقه زنجیری است که این دو را به هم پیوند می دهد . دولت آبادی در دورانی که به نوشتن داستانهای نیمه بلند مشغول بود تنها یک داستان کوتاه نوشت که مرد نام داشت. در نهایت در مرحله سوم دولت آبادی به مقطعی می رسد که در خود توانایی پرداختن به رمان راباز می بیند

در بررسی آثاری که به پیش از جای خالی سلوچ مربوط می شود آنچه بیش از همه مد نظر قرار خواهد گرفت تامل بر ساختار داستان است. چرا که در داستانهای کوتاه و نیمه بلند نویسنده بیشتر به پرداخت و توصیف شخصیت ها تاکید ورزیده و به ساختار فضا – زمان داستان توجه چندانی نشان نمی دهد. همانگونه که شاهد خواهیم بود تعادل میان پرداخت به ساختار فضا – زمان از یک سو و توصیف شخصیت ها از سوی دیگر در جای خالی سلوچ و کلیدر است که به نقطه اوج خود می رسد در نتیجه هر یک از این دو در روند شکل گیری داستان عهده دار نقشی کاملا تبیین شده می شوند

بخش اول

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه دهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X