ايران رساله
دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان شرکت نفت امیدیه انجام گرفت. در این پژوهش توصیفی ه- مبستگی، کل جامعه پرستاری شاغل در بیمارستان شرکت نفت امیدیه که 116 نفر بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه فرسودگی مسلش (مسلش و جکسون، 1986 )، مقیاس عزت نفس آیزنک (آیزنک، 1976 ) و مقیاس حمایت اجتماعی فیلیپس (فیلیپس، وکس، هلی، تامپسون، ویلیامز و استوارت، 1986 )، صورت گرفت. پس از حذف پاسخ نامههای ناقص، پژوهش با 97 مورد ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای و نسخه 18 P0/ آماری توصیفی و استنباطی در سطح معناداری 001 استفاده گردید. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و spss نرمافزاررگرسیون خطی و چندگانه به بررسی فرضیهها پراخته شد. نتایج بیانگر وجود رابطهی منفی بین حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی بود. بدین معنی که با افزایش میزان حمایت اجتماعی و عزت نفس، میزان فرسودگی در هر سه مؤلفهی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی کاهش مییابد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X