ايران رساله
دانلود تحقیق در مورد راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی پایداری تولید علوفه گروههای مرتعی در مراتع کوهستانی استان قزوین به روش AMMI مطالعه موردی ارتفاعات الموت قزوین در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی پایداری تولید علوفه گروههای مرتعی در مراتع کوهستانی استان قزوین به روش AMMI مطالعه موردی ارتفاعات الموت قزوین در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی پایداری تولید علوفه گروههای مرتعی در مراتع کوهستانی استان قزوین به روش AMMI مطالعه موردی ارتفاعات الموت قزوین در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی پایداری تولید علوفه گروههای مرتعی در مراتع کوهستانی استان قزوین به روش AMMI مطالعه موردی ارتفاعات الموت قزوین در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
سعید رشوند – عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
هوشمند صفری – عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:
به منظوربررسی پایداری تولید علوفه گونه های مرتعی موجوددرمراتع کوهستانی استان قزوین میزان تولید درهکتاربرای 24گونه طی چهارسال با چهارتکرار درقالب طرح کاملا تصادفی موردارزیابی قرارگرفت برای تفسیر ساختاراثرمتقابل تولید علوفه گونه های مورد بررسی درسالهای مورد مطالعه و ارزیابی پایداری تولید برای گونه هاازتجزیه اثرات افزایشی جمع پذیرواثرات متقابل ضربی AMMI استفاده شد اثراصلی سال و گونه برای تولید علوفه به ترتیب 4/20و68/61 درصدازتنوع موجود درساختاردادهها راتوضیح دادند درسطح 1درصد معنی داربودند اثرمتقابل سال درگونه 22/75 درصد ازتنوع موجود درساختارداده ها را بیان نمود که با مولفه اول اثرمتقابل 68/50 درصد ازساختاراثرمتقابل بیان گردید ودرسطح 1درصد معنی دار بود براساس بای پلات حاصل ازمولفه اول اثرمتقابل و میانگین عملکرد گونه های Ag.in ، Ar.au ، Co.es Er.bi هم دارای عملکرد علوفه مطلوب بودند و هم پایداری تولید علوفه مناسبی داشتند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X