ايران رساله
پروژه مقاله گردن درد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه بررسی پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه بررسی پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


 بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه بررسی پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی با word

1    فهرست عناوین

2     ] قانون[ تجارت الکترونیکی

3    - باب اول

4    مقررات عمومی

5    مبحث اول- در کلیات

6    فصل اول: قلمرو و شمول قانون ماده

7    فصل دوم- تعاریف ماده

8    فصل سوم- تفسیر قانون مواد 3 و

9    فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ماده

10    مبحث دوم- در احکام>داده<

11    فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل مواد 6 الی

12    مبحث سوم- >داده< مطمئن

13    فصل ششم- امضای الکترونیکی مطمئن ماده 12>داده<

14    فصل هفتم- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن ماده

15    فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن مواد 14 الی

16    فصل نهم- پذیرش و ارزش اثباتی >داده< داده مواد 17 الی

17    فصل دهم- اعتبار قانونی ارجاع>داده< ماده

18    مبحث چهارم- مبادله >داده<

19    فصل یازدهم- عقد و اراده طرفین مواد 23 و

20    فصل دوازدهم- انتساب >داده< مواد 25 الی

21    فصل سیزدهم- تصدیق دریافت مواد 30 الی

22    فصل چهاردهم- زمان و  مکان ارسال و دریافت >داده< مواد 36 الی

23    باب دوم

24    دفاتر خدمات الکترونیکی

25    مبحث اول- کلیات

26    فصل اول- دفتر خدمات الکترونیکی مواد 41 الی

27    مبحث دوم- دفتردار کل

28    فصل دوم- دفتردار کل مواد 49 الی

29    فصل سوم- اختیارات دفتردار کل مواد 58 الی

30    مبحث سوم- وظایف

31    فصل چهارم- وظایف دفتر خدمات الکترونیکی مواد 64 و

32    فصل پنجم- وظایف امضاءکننده ماده

33    فصل ششم- وظایف اطراف اعتمادکننده ماده

34    مبحث چهارم- دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی

35    فصل هفتم- شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی

36    - باب سوم

37    در قواعد مختلف

38    مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

39    فصل اول- حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات مواد 76 الی

40    فصل دوم- حمایت از حق مولف مواد 102 الی

41    مبحث دوم- حفاظت از >داده< در بستر مبادلات الکترونیکی

42    فصل سوم- حمایت از >داده<‌های شخصی (حریم خصوصی) مواد 105 الی

43    فصل چهارم- حمایت از اسرار تجاری مواد 108 و

44    فصل پنجم- حمایت از علایم تجاری مواد 110 و

45    - باب چهارم

46    جرایم ومجازات‌ها در بستر مبادلات الکترونیکی

47    مبحث اول- کلاه برداری کامپیوتری ماده

48    مبحث دوم- جعل کامپیوتری ماده

49    مبحث سوم- نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات مواد 114 و

50    مبحث چهارم- نقض حق مولف ماده

51    مبحث پنجم- نقض حمایت از >داده<‌های شخصی/ حریم خصوصی مواد 117 الی

52    مبحث ششم- نقض اسرار تجاری و علایم تجاری مواد 122 و

53    - باب پنجم

54    جبران خسارت

55    ماده

56    - باب ششم

57    متفرقه

58    مواد 125 الی

 

 
 
     ]قانون[ تجارت الکترونیکی
     باب اول- مقررات عمومی- مبحث اول- در کلیات
 
 
     فصل اول: قلمرو و شمول قانون- ماده 1
 
     ماده 1- این قانون راجع به همه نوع اطلاعات در قالب >داده< جز تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از توافق‌های
     بین‌المللی اعمال خواهد شد
 
     فصل دوم- تعاریف- ماده 2
     2-1  >داده<: هر نمادی از حقیقت، اطلاعات یا مفهوم است که به وسایل الکترونیکی، نوری و یا
     فناوری‌های جدید اطلاعات که در آینده به وجود میآیند تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش می‌شود از قبیل سیستم‌های رایانه‌آی، تلگرام، تلکس و فاکس.
     2-2 اصلساز: منشا اصلی >داده< است که >داده< به وسیله از یا از طرف او ارسال یا تولید می‌شود اما
     شامل شخصی که در خصوص >داده< به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
     3-2 مخاطب: شخصی است که اصلساز قصد دارد وی >داده< را دریافت کند، اما شامل شخصی که در
     ارتباط با >داده< به‌عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
     4-2 واسطه: شخصی است که برای دیگری عملیات ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر خدمات مرتبط با>داده< را انجام می‌دهد.
     5-2 طرف اعتماد کننده: شخصی است که براساس گواهی یا امضای الکترونیکی اقدام می‌کند.
     6-2 متصدی وسایل ارتباز از راه دور عبارت از هر شخص حقوق خصوصی یا عمومی است که جهت
     منفعت و یا به عنوان وظایف شغلی و حرفه‌ای وسایل ارتباطی را در اختیار تامین‌کننده خدمات شبکه قرار می‌دهد.
     7-2 ارجاع >داده<: یعنی به منابعی خارجی از >داده< عطف شود که در صورت مطابقت با ماده 22 جزیی
     از >داده< محسوب می‌شود.
     8-2 تمامیت >داده<: عبارت از موجودیت کامل و بدون تغییر >داده< است. اعمال ناشی از تصدی سیستم
     سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت >داده< وارد نمی‌کند.
     2-9 سیستم رایانه‌ای: هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار >داده< عمل می‌کند.
 
2-10 سیستم اطلاعاتی: سیستمی است برای تولید (اصلسازی)، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش >داده<.
2-11 سیستم اطلاعاتی مطمئن: سیستم رایانه‌ای است که:
الف) به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ است
ب) سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا است
ج) به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده است.
د) موافق با رویه ایمن است.
2-12 رویه ایمن: رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت >داده<، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ. یک رویه ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها، کدها، شناسایی کلمات یا ارقام، رمزنگاری، پاسخ برگشت یا تصدیق روشها یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
2-13 امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت یا روشی است که به یک >داده< منضم شده و برای شناسایی امضا کننده >داده< مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2-14 امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده 12 این قانون باشد.
2-15 امضاکننده: هرشخص یا قایم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.
2-16 اعلامیه حدود گواهی: اعلامیه‌ای است که دفتر خدمات الکترونیکی در صدور گواهی براساس آن عمل می‌کند. اعلامیه
حدود گواهی می‌تواند برای افشای سیستم‌ها، سیاست‌ها و فراگردهایی که دفتر خدمات الکترونیکی در سیاست کاری خود، مدعی مل به آنهاست مورد استفاده قرار گیرد.
2-17 شخص: اعم است از شخص حقیقی و حقوقی وی ا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.
2-18 معقول (سنجش عقلانی): باتوجه به اوضاع واحوال مبادله >داده< از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.
2-19 مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی است که به منظوری جز تجارت و معاملات و یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.
2-20 تامین‌کننده عبارت از هر شخصی است که بنابه اهلیت تجاری، حرفه‌ای و یا صنفی فعالیت می‌کند.
2-21 وسایل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمات تامین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.
2-22 عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباطات از راه دور است.
2-23 واسط با دوام: یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصا >داده< های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فالپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده.
2-24 >داده<‌های شخصی: یعنی >داده< های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع >داده<) مشخص و معین
 
فصل سوم- تفسیر قانون- مواد 3 و 4
 
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید با خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه ههماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت قاعده حسن‌نیت توجه کرد.
ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون باید براساس اصول کلی و روح این قانون قضاوت شود.
 
فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی- ماده 5
ماده 5- قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش >داده< موضوع فصول یازدهم الی چهاردهم نافذ است.
 
مبحث دوم- در احکام >داده<
فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل- مواد 6 الی 11
 
ماده 6- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، >داده< در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
6-1- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول
6-2- فروش مواد داروئی و پزشکی به مصرف‌کنندگان نهایی
6-3- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.
6-4- وجود معاهدات بین‌المللی که تشریفات خاص مکتوب را لازم الرعایه می‌داند.
6-5- محدودیت مقرر در 6-1- تا 5 سال خواهد بود و هاد مسئول در اجرای این قانون می‌تواند مدتن تعیین‌شده را برای دوره‌های متوالی تمدید نماید.
ماده 7- هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند >داده< در حکم امضا است.
ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود>داده< در حکم اصل خواهد بود.
ماده 9- در هر یک از موارد فوق >داده< باید قابل درک و ارجاع باشد.
ماده 10- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال >داده< خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل >داده< را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای >داده< اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
ماده 11- موضوع این فصل راجع به هر نوع >داده< ای که صرفا قابل ارسال یا دریافت است نخواهد بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X