ايران رساله
پروژه پایان نامه امضای دیجیتالی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه امضای دیجیتالی با word دارای 127 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه امضای دیجیتالی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه امضای دیجیتالی با word

مقدمه  
بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (2001)  
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال:  
مقاله دوم- تعریفات:  
مقاله سوم- رفتار وعکسل العمل مساوی تکنولوژیهای امضاء:  
مقاله چهارم- تفسیر وترجمه:  
مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق:  
مقاله ششم- موافقت و انجام کار توسط یک نیازمندی برای یک امضا:  
مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم:  
مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء کننده:  
مقاله نهم- هدایت و راهنمایی فراهم کننده خدمات سند رسمی‌یا گواهینامه  
مقاله دهم- درستی وقابلیت اعتماد:  
مقاله یازدهم- هدایت و راهنمایی شخص مورد اعتماد:  
مقاله دوازدهم- شناسایی گواهینامه ها و امضاهای الکترونیکی بیگانه:  
بخش دوم- راهنمایی برای صورت قانونی به مدل قانونی دادن UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (2001)  
اهداف این سازمان:  
A-  هدف:  
فصل دوم  
تفسیری برای این مدل از قانون-I هدف و اساس این مدل قانونی  
B – زمینه  
C- تاریخچه:  
II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان یک ابزار برای هماهنگ سازی قانونها:  
III نشانه گذاریهای کلی وعمده در امضاهای الکترونیکی- A: عملکردهای این نوع امضاها:  
B: امضاهای دیجیتالی و دیگر امضاهای الکترونیکی:  
امضاهای الکترونیکی در تکنیکهای دیگری از رمز نویسی با کلید عمومی:  
امضاهای دیجیتالی در رمز نویسی با کلید عمومی:  
نظریه های تکنیکی واصطلاحات فنی- (i) رمز نویسی:  
کلیدهای عمومی‌وکلیدهای خصوصی:  
عملکرد اختلاط و بازسازی:  
امضای دیجیتالی:  
تصدیق و تصویب امضاهای دیجیتالی:  
شالوده و زیر سازی کلید عمومی‌ذخیره کنندگان خدمات گواهینامه:  
خلاصه ای از روند امضاهای دیجیتالی:  
سطح تفاوت قابلیت اعتماد با مشاوره قانونی:  
شناسایی تعدادی از اثرات قانونی برای موافقت کردن قوانین کشورهای بیگانه :  
شناسایی توافقهایی میان اشخاص علاقمند به استانداردهای بین المللی:  
خلاصه مطلب  
فصل سوم  
نیازمندیهای ق‍انونی مراجعه با تکنولوژی جدید امضا کردن  
مقدمه  
مقایسه میان امضای رسمی‌و متداول وامضای الکترونیکی  
امضای رسمی‌و متداول  
امضای الکترونیکی:  
مقایسه امضای رسمی‌و متداول با امضای الکترونیکی  
توضیح وتفسیری در مورد طرح کلی:  
اراده و درخواستی برای موافقیت وهمراهی با محتویات سند:  
محتویات سند:  
موقعیتهای مناسب قوانین و اصول جدید:  
اصول و پایه های قوانین UNCID:  
تجزیه و تحلیل قوانین:  
امضای الکترونیکی و قوانین UNCID:  
قوانین UNCID:  
Encryption (رمز دار کردن)  
امضای دیجیتالی  
فصل چهارم  
گسترش ایمنی SOAP  
وضعیت:  
قوانینی پردازش:  
راه حل امضای مربوط به انگشت یا سر پنجه:  
نیاز در مشاغل و تاسیسات صنعتی تجارتی:  
تفاوت روشهای ایمن وقابل اعتماد  
ساختار ها ومزیت ها  
مثالهایی از عناصر تشکیل دهنده و اجرای کار  
رقابت و مبارزه طلبی:  
کاربردها  
صحت و اعتبار:  
درستی و صحت  
اجر و صورت عمل دادن  
تعدادی از الگوریتم های امضا دیجیتالی:  
حالت رایج استفاده – قانونی کاربردی:  
مقدمه:  
سیستم رمز نویسی با کلید سری فیصل دهنده:  
سیستم رمز نویسی با کلید عمری فیصل دهنده:  
سیستم کلید عمومی‌فیصل داده شده (n,i):  
نتیجه گیری:  
مرجع :  
ضمائم  

مرجع

S.ALK, H.Meijer طرحهای علامتگذاری وامضای دیجیتالی برای شبکه های ارتباطی کامپیوتر- پیشرفت تدریجی داشتن در مورد قابل تبادل نظر ارتباطات اطلاعاتی IEEE- شهر مکزیکو- اکتبر 1981 -41 تا pp

مقاله اول- حدود وحوزه استعمال

این قانون در جایی بکار می‌رود که امضاهای الکترونیکی در محتویات فعالیتهای بازرگانی استفاده می‌شوند که در اصل هیچ دستوری از قانون اداره شده برای محافظت ومصرف کنندگان را در بر نمی‌گیرد وشامل آنها نمی‌شود

مقاله دوم- تعریفات

برای اهداف این قانون

a ) امضای الکترونیکی در اصل اطلاعاتی را معنی می‌دهند که بطور منطقی به شکل الکترونیکی، با یک پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود که ممکن است برای شناسایی کردن امضا کننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا کننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد

B) گواهینامه و سند رسمی‌در واقع یک پیام اطلاعاتی یاتایید وتصدیق رکورد دیگری را معنی می‌دهد که ارتباط میان یک امضا کننده واطلاعات ایجاد شده از یک امضا را در بر دارد

C) پیام اطلاعاتی در حقیقت اطلاعات ایجاد شده فرستاده شده، دریافت شده یا خیره شده توسط ابزار الکترونیکی و اپتیکال و یا ابزاری شبیه به آنها را معنی می‌دهد که نه تنها به مبادله اطلاعات الکترونیکی (EDI)، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس و تله کپی محدود نمی‌شود بلکه یا بر روی واسطه خود عمل می‌کند یا بر روی واسطه شخصی که آن را ارائه می‌دهد عمل می‌کند

d) امضاء کننده با الواقع شخصی را معنی می‌دهد که اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء را منعقدمی‌کند که این مطلب یا بر روی واسطه خودش عمل می‌کند ویا بر روی واسطه شخصی که آن را ارائه می‌دهد عمل می‌کند

e) فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی‌در اصل شخصی را معنی می‌دهد که اسناد رسمی‌وگواهینامه ها را صادر می‌کند وممکن است خدمات دیگری که وابسته به امضاهای الکترونیکی هستند را فراهم کند

f) شخص مورد اعتماد ومطمئن در اصل شخصی را معنی می‌دهد که می‌تواند در زمینه و  بنیاد یک گواهینامه یا سند رسمی‌و یا یک امضای الکترونیکی عملیاتی را انجام دهد

کمیسیون، متن زیر را برای کشورهای مشترک المنافع انگلستان که ممکن است گسترش وتوسعه قابلیت استعمال این قانون را طلب کنند، ارائه و پیشنهادی می‌دهد: این قانون در جایی بکار می‌رود که در اصل امضاهای الکترونیکی مورد استفاده می‌گیرند، به استثنای موقعیتها و شرایطی که در پایین اعلام شده است. واژه بازرگانی یا تجاری باید به یک تفسیری گسترده اتلاق شود که موضوعات و مباحث برخاسته از همه رابطه ها و ارتباطات یک ماهیت و طبیعت بازرگانی و تجاری را بپوشاند، خواه اینکه قرار دادی و پیمانی باشد یا نباشد که البته شامل ارتباطات یک ماهیت تجاری می‌شود اما محدود به معاملات و داد و ستدهای زیر نمی‌شود که عبارتند از: هر معامله تجاری که برای ذخیره کردن یا معامله کالا و خدمات بکار می‌رود، توافق توزیع، نمایندگی و یا معرفی کالای تجاری، بصورت فاکتور در آوردن و فاکتور، اجاره دادن، ساختار و بنای کارها، تجزیه و تحلیل ومشورت کردن، طرح کردن و ساختن و اداره کردن، جواز دادن، سرمایه گذاری کردن، از لحاظ مالی اداره کردن و یا همکاری کردن در شغل و حرفه، حمل کالاها و مسافران توسط راههای هوایی، دریایی، راه آهن و جاده است

مقاله سوم- رفتار وعکسل العمل مساوی تکنولوژیهای امضاء

هیچ چیزی در این قانون به استثنای مقاله پنجم نباید اثر قانونونی هر روش بوجود آورنده امضای الکترونیکی را که نیازمندیهایی که به مقاله ششم، پاراگراف اول نسبت داده می‌شود را مستثنی، محدود و یا محروم ومعزول کند در غیر اینصورت نیازمندیهای قانون کاربردی و قابل استعمال را ظاهر می‌کند

مقاله چهارم- تفسیر وترجمه

(1)         در تفسیر ترجمه این قانون، در نظر داشتن بنیاد تفسیری و نیاز به پیشرفت در متحده الشکلی و یکسانی استعمالش و اعتبار کالا از مسائل عمده و قابل توجه در این قانون است

(2)         درخواستها و سوالات مرتبط با مطالب و مباحث اداره شده توسط این قانون که بطور تشریحی در آن مستقر نمی‌شوند. در شکلی یکنواخت و یکسان با اصول کلی ای   که این قانون بر روی آنها پایه ریزی می‌شود. مقرر و نشانده می‌شوند

مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق

مواد و بندهای این قانون ممکن است فسخ و یا کاسته شوند و یا اینکه اثر آنها توسط توافق می‌توانند متفاوت شوند، مگر اینکه موافقت قانونی و معتبر نباشد و یا اینکه تحت قانون قابل استعمالی موثر واقع نشود

مقاله ششم- موافقت و انجام کار توسط یک نیازمندی برای یک امضا

(1) در جایی قانون نیاز به امضای یک شخص دارد که نیازمندی در ارتباط با یک پیام اطلاعاتی ظاهر می‌شود. اگر یک امضای الکترونیکی به همان اندازه و درجه اطمینان استفاه شود آنگاه این امضاء برای هدفی که در آن پیام اطلاعاتی بوجود آورده می‌شود و یا ارتباط داده می‌شود. اختصاص داده خواهد شد

(2)پاراگراف اول به این منظور بکار می‌رود که ببینیم آیا نیازمندی که در آن هست در شکل یک ضمانت نسبت داده می‌شود و یا اینکه آیا این قانون به سادگی، نتایجی را برای فقدان یک امضاء فراهم می‌کند یا نه!

(3)یک امضای الکترونیکی مورد توجه و رسیدگی قرار می‌گیرد برای مطمئن شدن از هدف بر طرف کردن نیازهایی که در پاراگراف اول نسبت داده می‌شود، اگر

a)  اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء که در محتویات متن است فقط به شخص امضاء کننده ونه هیچ شخص دیگری نسبت داده می‌شود

b)  اطلاعات و دانستی های بوجود آمده توسط امضاء که در زمان امضاء کردن پدیدار شده اند تحت کنترل امضاء کننده ونه هیچ شخص دیگری است

c)  هر اصلاح، تغییر و تبدیلی که بعد از زمان امضاء کردن در یک امضای الکترونیکی بوجود می‌آید. قابل آشکار سازی است

d)  جایی که یک هدف از نیازمندی قانونی برای یک امضاء در اصل فراهم کردن تعهد واطمینان جهت درستی وصحت اطلاعاتی است که بعد از زمان امضاء کردن بوجود می‌آید.با هر اصلاح، تغییر و تبدیلی که بعد از زمان امضاء کردن قابل آشکار سازی است. مرتبط می‌شود

4) پاراگراف سوم توانایی هر شخص را محدود نمی‌کند به

a) دایر ومستقر کردن در هر روش دیگری که برای هدف بر طرف سازی نیازمندیهایی که به پاراگراف اول نسبت داده می‌شود و قابلیت اطمینان یک امضای الکترونیکی را فراهم می‌کند

b ) ذکر واظهار کردن گواهی غیر قابل اعتماد و اطمینان یک امضای الکترونیکی

5) بندها و مواد این مقاله برای مطالب داخل کروشه ];[ پایین بکار نمی‌رود

مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم

(1) (هر شخص، سازمان و یا اختیارات واعتبارات، خواه خصوصی باشند یا عمومی، بصورت قانونی در آوردن کشور مشترک المنافع انگلستان بعنوان یک کشور ذی صلاحیت تفکیکی ومشخص می‌شود) می‌تواند تعیین کند که امضاهای الکترونیکی، بندها و مواد مقاله ششم این قانون را قانع و رفع حالت می‌کند

(2) هر تعیینی که تحت پاراگراف اول ساخته می‌شود باید محتوی استاندارد های بین المللی شناخته شده باشند

(3) هیچ چیزی در این مقاله بر روی عملکرد دستورات قانون بین المللی خصوصی اثر نمی‌گذارد

مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء کننده

(1)         جایی که اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء می‌توانند برای بوجود آوردن یک امضایی که اثر قانونی دارد، بکار روند هر امضاء کننده باید

A) توجه مستدلی را برای اجتناب و پرهیز از کاربرد غیر مجاز در مورد اطلاعات ایجاد شده توسط امضایش را تمرین کند

B) بدون تاخیر و وقفه غیر ضروری و زائد. ابزار و وسایلی را مورد استفاده قرار دهد که توسط فراهم کننده خدمات گواهینامه و اسناد رسمی‌مطابق با مقاله نهم این قانون ساخته می‌شود و یا به عبارتی دیگر تلاشهای مستدلی را بکار می‌برد که برای اطلاع دادن به هر شخصی که می‌تواند بطور مستدل توسط امضاء کننده برای اطمینان حاصل کردن از خدمات و یا فراهم کردن خدمات در تقویت و پشتیبانی از امضای الکترونیکی استفاده کند اگر: (i) امضاء کننده بداند که اطلاعات بوجود آمده توسط امضاء بطور قرار داد غیر رسمی‌و قولنامه تسویه و مصالحه شده است و یا (ii) شرایط محیطی، رویدادها وچگونگی انجام این رویدادهای شناخته شده یک شروعی را برای یک ریسک اساسی و مهم به امضاء کننده ارائه دهد که در اینصورت اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء بطور قرار دادی غیر رسمی، تسویه و مصالحه شده است

(c)در جای که یک سند رسمی‌و گواهینامه برای تقویت و پشتیبانی از امضای الکترونیکی استفاده می‌شود، توجه مستدلی را برای اطمینان یافتن از صحت، درستی و تکمیل همه موضوعات ارائه های ساخته شده توسط امضاء کننده تمرین می‌کند که مربوط به سراسر گواهینامه یا سند رسمی‌هستند و یا اینکه در چرخه موجودیش احاطه شده در این سند رسمی‌می‌باشند

(2)         یک امضاء کننده باید در برداشته باشد نتایج قانونی عدم موفقیتش را که توسط آن نیازمندیهای پاراگراف اول بر طرف می‌شود. در بر داشته باشد

مقاله نهم- هدایت و راهنمایی فراهم کننده خدمات سند رسمی‌یا گواهینامه

(1)         جایی که یک فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی، خدماتی را برای حمایت و پشتیبانی از یک امضای الکترونیکی فراهم می‌کند که می‌تواند برای اثر قانونی بعنوان یک امضاء استفاده شود که البته فراهم کننده خدمات گواهینامه باید

a)  مطابق با نمایشها  و ارائه هایی که توسط آن و با توجه به تجربه ها، کارها و سیاستهایش ساخته می‌شود، عمل می‌کند

b)  توجه مستدلی را برای اطمینان یافتن از صحت، درستی و تکمیل همه موضوعات نمایشها وارائه های ساخته شده توسط امضاء کننده بوجود آمده است راتمرین کند که مربوط به همه جوانب گواهینامه و سند رسمی‌هستند و یا اینکه در چرخه موجودیش احاطه شده در این سند رسمی‌می‌باشند

c)  ابزار قابل دسترس و مستدلی را فراهم کند که توانایی تهیه یک شخص مورد اعتماد را برای تحقیق و ثابت کردن گواهینامه یا سند رسمی‌داشته باشد

(i)شناسایی کردن فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی

(ii) امضاء کننده که در گواهینامه یا سند رسمی‌شناخته می‌شود، کنترلی بر روی اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء در زمانی که سند رسمی‌گواهینامه فرستانده می‌شود دارد

(iii) اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء در زمان صدور گواهینامه و یا قبل از آن معتبر و قانونی می‌باشند. (d) ابزار قابل دسترس و مستدلی را فراهم کند که توانایی تهیه شخص مورد اعتماد را برای تحقیق و اثبات کردن گواهینامه یا سند رسمی‌داشته باشد یا در  غیر اینصورت

(i) روش بکار برده شده ای را برای شناسایی امضاء کننده استفاده کند

ii)هر محدودیتی در هدف یا ارزیابی برای اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء و یا گواهینامه ممکن است استفاده شود

iii) اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء معتبر و قانونی هستند و بصورت قرار داد غیر رسمی‌و قولنامه، تسویه نمی‌شوند

(iv) هر محدودیت در هدف یا توسعه و گسترش مسئولیت و آمادگی مقرر شده، توسط فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی‌تصریح می‌شود

(v) دانستن این مطلب که آیا ابزار موجود به امضاء کننده توجه و تذکری مطابق با مقاله هشتم، پاراگراف اول (b ) در این قانون می‌دهد یا نه  (vi) فهمیدن این مطلب که آیا خدمات زمانبدی شده و فسخ شده ارائه می‌شود یا نه e جایی که خدمات تحت پاراگرافهای فرعی (v) (d)  ارائه می‌شوند. یک ابزاری را برای امضاء کننده فراهم می‌کند که تذکری را مطابق یا مقاله هشتم، پاراگراف اول (b) در این قانون می‌دهد. جایی که خدمات تحت پاراگرافهای (vi) (d) ارائه می‌شود، قابلیت دسترسی به یک خدمات بهنگام و فسخ شده ای را اطمینان می‌دهد. (f) سیستمهای مورد اعتماد، روندهای عمل و منابع بشری را در انجام خدماتش مورد استفاده قرار دهد

(2) یک فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی‌باید نتایج قانونی عدم موفقیتش را برای نیازمندیهای پاراگراف اول روفع آنها در برداشته باشد

مقاله دهم- درستی وقابلیت اعتماد

برای اهداف مقاله نهم، پاراگراف اول (f) در این قانون تعیین و با توسعه هر سیستم، روندهای عمل ومنابع بشری مورد استفاده قرار داده شده توسط یک فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی، مورد اعتماد هستند که البته شامل فاکتورهای زیر می‌شود

 (aمنابع بشری و مالی که شامل وجود مساعده ها، سرمایه ها وچیزهای با ارزش ومفید می‌شود

(b کیفیت سیستمهای نرم افزاری وسخت افزاری

(c روندهای عملی که برای پیشرفت تدریجی دادن هر گواهینامه یا سند رسمی‌و استعمالاتی برای گواهینامه ها و نگهداری رکوردها استفاده می‌شود

 (dقابلیت دسترسی به اطلاعت برای امضاء کنندگان شناخته شده در گواهینامه و اشخاص مورد اعتماد نهانی

 (eقابلیت تنظیم و توسعه تحقیق و بازرسی توسط یک شخص ونیروی مستقل

 (fوجود یک اظهار نامه و یا بیانیه توسط یکی از کشورهای مشترک المنافع انگلستان، یک اعتبار نامه یا فراهم کننده خدمات گواهینامه با در نظر داشتن برآوردی که سابقا ذکر شده بود

 (gهر فاکتور مناسب دیگر

مقاله یازدهم- هدایت و راهنمایی شخص مورد اعتماد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دوشنبه هجدهم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X