ايران رساله
دانلود مقاله بررسی الگوی توزیع شدت بارش در پایه های زمانی مختلف در استان فارس در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رویکرد زیست محیطی از دیدگاه ژئوپلیتیک در pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رویکرد زیست محیطی از دیدگاه ژئوپلیتیک در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله رویکرد زیست محیطی از دیدگاه ژئوپلیتیک در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رویکرد زیست محیطی از دیدگاه ژئوپلیتیک در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: 5

چکیده:

مسایل ژئوپلیتیک زیست محیطی از اواخر قرن بیستم به موضوع اصلی فعالیت ها و نگرانی ها بین گروه های انسانی و بازیگران ملی و فراملی در سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. محیط زیست بشری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دستخوشمخاطرات گردیده است. این مخاطرات در سه بعد: کاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آلودگی محیط زیست تجلی یافته است. از دید ژئوپلیتیک، کمبود منابع زیست محیطی یا محروم کردن انسان ها از زیستن در مکان مورد علاقه ی آن ها رقابت و کنش متقابل بینگروه های انسانی و بازیگران سیاسی در سطوح مختلف را در پی دارد. از آنجایی که سابقاً، کشورهای توسعه یافته غربی، بزرگترین مصرف کننده منابع زیست محیطی بودند اما الان، می توان پیش بینی کرد که در آینده، حکومت های در حال توسعه نیز به دلایلی از جمله افزایش رشد و سطح توسعه یافتگی، نقش مؤثری را در تأثیر بر اکوسیستم ها ایفا خواهند نمود. این عملکرد که انعکاسی از کمبود روز افزون منابع خواهد بود. بر این اساس این الگوی در حال ظهور، منازعات ژئوپلیتیکی را بر سر منابع زیست محیطی می تواند افزایش دهد. از این رو، در جهان فعلی تعدادی از ملت ها صرف نظر از نظام حکومتی و درجه توسعه یافتگی، تمایل و آمادگی زیادی در جهت تدوین و تصویب مقررات زیست محیطی به صورت منطقه ای و بین المللی از خود نشان می دهند، زیرا رابطه ی ژئوپلیتیک زیست محیطی با مسائلی همچون امنیت، تغییرات زیست محیطی، منازعه و تهدیدات و منافع ملی حکومت ها پذیرفته شده است. مشخص کردن عوامل و اثرات زیست محیطی در مناطق مختلف جهان، وظیفه ای همگانی و فوری است. بهبود و افزایش دانش ارائه واکنش های مناسب به این مشکلات زیست محیطی از طرف حکومت مداران وظیفه ای حیاتی است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی گردیده از یک سو به بررسی مسایل ژئوپلیتیک زیست محیطی پرداخته و از سوی دیگر تهدیدات و مسایل امنیتی این رویکرد را از نظر ژئوپلیتیک بیان می داریم


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مدل های شایستگی مدیران در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بهینه سازی استخراج ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و بازده عصاره و بهینه یابی میزان اثر قدرت احیاکنندگی آهن و مهار رادیکال آزاد عصاره ریحان قرمز توسط امواج دهی فراصوت، به کمک روش سطح پاسخ در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بهینه سازی استخراج ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و بازده عصاره و بهینه یابی میزان اثر قدرت احیاکنندگی آهن و مهار رادیکال آزاد عصاره ریحان قرمز توسط امواج دهی فراصوت، به کمک روش سطح پاسخ در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بهینه سازی استخراج ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و بازده عصاره و بهینه یابی میزان اثر قدرت احیاکنندگی آهن و مهار رادیکال آزاد عصاره ریحان قرمز توسط امواج دهی فراصوت، به کمک روش سطح پاسخ در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بهینه سازی استخراج ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و بازده عصاره و بهینه یابی میزان اثر قدرت احیاکنندگی آهن و مهار رادیکال آزاد عصاره ریحان قرمز توسط امواج دهی فراصوت، به کمک روش سطح پاسخ در pdf :

چکیده

در جامعه امروزی صنعت غذا استفاده از روغن ها گسترش زیادی پیدا کرده و در بسیاری از مواد غذایی کاربرد دارد. جلوگیری از اکسیداسیون این مواد غذایی تبدیل به دغدغه ای گردیده است. آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که سرعت اکسیداسیون چربی ها و تولید رادیکال آزاد را بسیار کاهش می دهد. آنتی اکسیدان های سنتزی در بسیاری از مواد غذایی حساس به اکسیداسیون استفاده می شوند. تاثیرات نامطلوب این آنتی اکسیدان های مصنوعی برای سیستم بدن انسان به اثبات رسیده است. به همین منظور شناخت ترکیبات گیاهی که خاصیت آنتی اکسیدانی داشته باشند اهمیت زیادی پیدا کرده است. گیاه ریحان قرمز دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بالا می باشد و این تاثیرات مطلوب آن به اثبات رسیده است. هدف از این پژوهش تعیین بیشینه قدرت مهار رادیکال آزاد DPPH، آنتوسیانین، خاصیت احیاکنندگی آهن، مقدار ترکیبات کل و بازده استخراج عصاره توسط امواج دهی فراصوت بود. برای بهینه سازی فرآیند در آزمونها 2 فاکتور زمان 40)،25،10دقیقه) و دما 70)،55،40 درجه سانتی گراد) مورد بررسی قرار گرفت. این طرح در 2 فاکتور و سه سطح که شامل 13 آزمون است، توسط روش سطح پاسخ انجام شد. نتایج حاصل از آنالیز آماری جهت تعیین حالت بهینه کل با در نظر گرفتن هر 5 آزمون حاکی از آن بود که شرایط بهینه برای استخراج عصاره ریحان قرمز، زمان 40 دقیقه و دما 6282 می باشد. مقدار غلظت آنتوسیانین، میزان بازده استخراج، قدرت احیاکنندگی آهن، مقدار ترکیبات فنولی کل، همچنین مقدار EC50 که رابطه عکس با قدرت مهار رادیکال آزاد DPPH دارد در نقطه بهینه به ترتیب برابر با 9647407 ، 7804989، 5829404 ، 3922485 ، 3851161

گزارش شد.

کلمات کلیدی: ریحان قرمز، sonication، استخراج، آنتوسیانین، آنتی اکسیدان.

-2 مقدمه

اکسایش لیپیدی از جمله مشکلات عمده در استفاده از روغن ها و چربی ها در حین فرآوری مواد غذایی است که باعث تولیـد مواد مضر به ویژه در دماهای بالا در آنها می شود و سلامت انسان را به خطر می اندازد؟ افزایش پایداری اکسایشی روغن هـا و چربی های خوراکی کاری است که در حل این مشکل توصیه می شود (شاد دل و همکاران، .(1390

اکسیداسیون روغن ها در طی فرآوری غذاها نه تنها باعث از دست رفتن ارزش تغذیه ای می شـود بلکـه فـرآورده هـایی ماننـد رادیکال آزاد تولید می کند. با توسعه علم بیوشیمی نقش موثر رادیکـال هـای آزاد در بسـیاری از بیمـاری هـا از جملـه تصـلب شرایین، سرطان و پیری زودرس مشخص شده است (احمدی و همکاران، .(2007

آنتی اکسیدان ها باعث به تأخیر افتادن اکسایش روغنها و چربی ها و کاهش تولید رادیکال های آزاد می شوند. آنتی اکسـیدان ها به دو دسته عمده طبیعی و سنتزی طبقه بندی می شوند. انواع طبیعی دارای ساختار فنلـی (فلاونوئیـدها، توکـوفرول هـا و اسیدهای فنلی)، ترکیبات نیتروژنی (آلکالوئیدها، مشتقات کلروفیل، اسیدهای آمینه و آمین ها) یا کاروتنوئیدها می باشند. انواع سنتزی به طور عمده ترکیبات فنلی هستند که می توان به بوتیلات هیدروکسی تولوئن (BHT)، بوتیلات هیدروکسی آنیـزول (BHA)، ترت بوتیل هیدروکینون (TBHQ)، پروپیل گالات (PG) اشاره کرد کـه بـه طـور وسـیعی در بسـیاری از غـذاها و فرآورده های غذایی پرچرب استفاده می شوند و عوارض نامطلوب مصرف این دسته از آنتی اکسیدان ها به اثبات رسـیده اسـت (مهدوی و همکاران، .(1995

تحقیقات انجام شده حاکی از این است که برخی آنتی اکسیدان های سنتزی دارای آثار فیزیولوژیکی نامطلوبی در انسان می باشند، به همین علت آنتی اکسیدان های طبیعی به ویژه در دو دهه ی اخیر به شدت مورد توجه قـرار

گرفته اند (شریف و همکاران، ًًٍُ ) . به علت محدود بودن اغلب منابع آنتی اکسیدانی طبیعی، همچنین کارایی پایین برخی از آنها نظیر توکوفرول ها، شناسایی منابع آنتی اکسیدانی دیگر امری مهم به نظر می رسد.

گیاه ریحان قرمز در ایران به وفور کشت می شود و وجود ترکیبات فنولیک و خاصیت آنتی اکسیدانی آن به اثبات رسیده است. در سال های اخیر به دلیل اثرات نامطلوب داروهای سنتزی، توجه زیادی به استفاده از گیاهان دارویی در سراسر جهان صـورت گرفته است. بنابراین ضروری است که در مبحث استفاده از گیاهان دارویی و فرآورده های آن ها پژوهش هـای نـوین و کـاملی انجام شود. در تحقیق حاضر از انواع روش های استخراج، تأثیر روش استخراج به کمک فن آوری اولتراسوند1 بـر قـدرت آنتـی اکسیدانی و مقدار ترکیبات فنلی گیاه ریحان قرمز مورد بررسی قرار گرفته است.

-3 مواد و روش ها

-1-3 آماده سازی مواد اولیه:

گیاه ریحان قرمز رسیده گونه Ocimum basilicum در اردیبهشت ماه 82 از محل پرورش در سبزوار تهیه گردید. صحت گیاه شناختی گونه ی مورد مطالعه توسط باغ گیاهشناسی ملی (تهران) تایید شد. برگ های سبز و قرمز از یکدیگر جدا گردید. فقط برگ های قرمز در بسته بندی پلاستیکی چهار لایه قرار گرفته و در دمای -18 درجه سانتی گراد فریز گردید.

-2-3 استخراج به کمک اولتراسوند:

نمونه از فریزر خارج شد.مقدار لازم وزن شده و با حلال اتانول- اسید کلریدریک 01نرمال (15 : 85) به نسبت 1 به 4 با هـم مخلـوط گردیدنـد و درون دسـتگاه حمـام اولتراسـونیک BANDELIN SONOREX digitec) مـدل DT 510 H ساخت آلمان) در دماهای مختلف 40 )، 55 و 70 درجه سانتی گراد)، و زمـان هـای 10)، 25 و 40 دقیقـه) در معـرض امـواج اولتراسوند با شدت ثابت قرار گرفتند. توان دستگاه 35 KHZ بود. سپس عصـاره اسـتخراج شـده بـا اسـتفاده از کاغـذ صـافی

1- Ultrasound

واتمن2 شماره (Slow) 5 و پمپ خلاء از مواد جامد گیاهی جدا گردید و در مرحله بعد به منظور حـذف حـلال، عصـاره هـای حاصل در دستگاه روتاری3 (مدل Laborota 4002/4003 control ساخت شرکت هایدولف آلمان) تحـت عملیـات تقطیـر در خلاء قرار گرفتند. در این مرحله از دمای 45- 40 درجه سانتی گراد استفاده شـد تـا میـزان آسـیب دیـدن ترکیبـات آنتـی اکسیدانی و ترکیبات فنولیک به حداقل برسد. در نهایت عصاره به پلیت های شیشه ای منتقل شده و روی بن مـاری در دمـای 50-45 درجه سانتی گراد باقیمانده حلال حذف شد و عصاره ها خشک شدند، تا حدی که دیگـر سـیال نبودنـد. سـپس درب پلیت ها را بسته و دور آن را به منظور جلوگیری از نور با فویل آلومینیومی پوشانده، در پوشش 4 لایه پلاستیکی قرار گرفـت و در فریزر -18 درجه سانتی گراد تا زمان آزمون نگهداری شـدند (پـدرام نیـا و همکـاران، 1389؛ بهمـن آبـادی و همکـاران، .(1390

-3-3 اندازه گیری شدت آنتوسانین ها به روش pH افتراقی

Fuleki و Fransis در سال 1968 برای اندازه گیری آنتوسیانین از روش اختلاف در جذب طول موج در دو pH مختلف استفاده کردند که برای اندازه گیری آنتوسیانین روش مطلوبی به نظر می آید. این روش بر اساس اختلاف جذب بین دو طول موج آنتوسیانین غالب و طول موج 700 نانومتر در pH= 1 (کلرید پتاسیم) و ) pH=4/5 سدیم استات) می باشد Fransis) و Fuleki در سال 1968 موجود در pdf اکرم شریفی). آنتوسیانین غالب در گیاه ریحان قرمز، سیانیدین–3,5گلایکوزید بود که لاندا ماکزیمم آن 520 نانومتر بود.
a= [(A 520 – A700) pH =1] – [ (A 520 – A700) pH=4/5]

C=a × M × D / × L

=C شدت آنتوسیانین
=M جرم مولکولی آنتوسیانین غالب =D فاکتور رقیق کردن

= L طول سل = جذب مولی

-4-3 اندازه گیری میزان ترکیبات فنولی

مقدار 5 میلی گرم عصاره در متانول حل شد و 2/5 میلی لیتر معرف فولین سیوکالچو به آن اضافه گردید (فولین 1 به 10 با آب مقطر ) پس از اختلاط به مدت 3 دقیقه در حالت سکون قرار داده شد تا واکنش صورت پذیرد. در ادامه 5 میلی لیتر کربنات سدیم 7/5 درصد به فاز آبی اضافه و بعد از یک دقیقه با آب مقطر به حجم 50 میلی لیتر رسانده شد. نمونه در طول شب 24) ساعت) نگهداری و سپس جذب آن در طول موج 765 نانومتر خوانده شد و مقدار ترکیبات فنولی بر حسب میلی گرم در کیلوگرم نمونه بر طبق فرمول زیر محاسبه گردید (بهمن آبادی و همکاران، .(1390

1- Whatman filter paper 2- Rotary

04
Y = 1/0776X2 + 0/2644X + 0/0099 0.35
R2 = 0/9922 پلی
03
فنلها
025
)میلی
02
به گرم
015
میلی
01
لیتر(

005
0
05 04 03 02 01 0

جذب

شکل -1 منحنی کالیبراسیون غلظت ترکیبات پلیفنلی در برابر جذب خوانده شده در طول موج 765 نانومتر

P= Y / W × 1000

=P مقدار ترکیبات فنولی نمونه بر حسب میلی گرم بر میلی لیتر =W وزن نمونه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارزیابی تحمل به خشکی ذرت تحت تیمار اسید سالیسیلیک و آترازین در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله THE VALUE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله THE VALUE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله THE VALUE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله THE VALUE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: 10

چکیده:

Accprdomgly, one onjective of this study is to develop the theoretical and pragmatic foundations for mangaement and measurement of knowledge assets to facilitate this vision of holistic growth and development . Based upon a review of theory , research , practices and national policies , we critically analyze and contrast the most popular models available for measurement of national knowledge assets. our review includes knowledge modeling and measurement frameworks and their applicaitons by reputed developemtntal organizations and national goverments. there are two other key outcomes of the above review and analysis. first to build the capacity of the public sector for measuring and managing knowledge assets , we propose , develop, and define specific frameworks methodologies models and indicators with illustrative real world applications. second we make specific recommendations for necessary improvements needed in knowledge assets management and measurement models and indicators.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارائه روشی برای استناد پذیری اصالت متون الکترونیکی فارسی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعیین منحنی بارافزون و نقطه عملکرد تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعیین منحنی بارافزون و نقطه عملکرد تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تعیین منحنی بارافزون و نقطه عملکرد تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعیین منحنی بارافزون و نقطه عملکرد تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
تعداد صفحات: 10
چکیده:
باتوجه به اهمیت تونلها و سازه های زیرزمینی دربخشهای مختلف حمل و نقل مدلسازی رفتارغیرخطی تونل ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق سعی شده است یک روش شبه استاتیکی برای ارزیابی رفتار لرزه ای تونل ارایه شود و سپس از روی آن منحنی push over تونل رسم شود روش کار به این صورت است که ابتدا و با استفاده ازنرم افزار اجزا محدود abaqus V6.11.1 انالیز pushover روی تونل انجام دهیم سپس طبق روش ارایه شده توسط wang1993 که برای تعیین نیروی لرزه ای تونلهای مستطیلی ارایه شده است با یک روش سعی وخطا تغییر مکان اعوجاجی تونل که همان نقطه عملکرد سازه است را تعیین می کنیم


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله HYDROMATRIX®: a new way to generate hydropower در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله HYDROMATRIX®: a new way to generate hydropower در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله HYDROMATRIX®: a new way to generate hydropower در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله HYDROMATRIX®: a new way to generate hydropower در pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: کنفرانس بین‌المللی هیدرولیک سدها و سازه‌های رودخانه‌ای

تعداد صفحات: 6

چکیده:

HYDROMATRIXR technology is a new concept in hydraulic energy generation. This technology, which was developed by VA TECH HYDRO in Linz, Austria, and the experimental investigations were carried out at the hydraulic laboratory of the Institute of Hydraulic Engineering of the Vienna University of Technology in Austria. The practical application of the HYDROMATRIXR technology is the HYDROMATRIXR module. The HYDROMATRIXR module is a compact arrangement of several bulb turbines installed on a steel structure. The steel structure contains not only the turbines with draft tubes and draft tube gates on the downstream side. There are trash racks in the front of the turbines and rooms for electric equipment and control systems. Only a cable is required to deliver the electric current from the module to the consumer.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اثر خصوصیات غیر مالی شرکتی بر سطح افشاء در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهینه سازی سازه های خرپایی بااستفاده ازالگوریتم فراکاوشی خفاش در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهینه سازی سازه های خرپایی بااستفاده ازالگوریتم فراکاوشی خفاش در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بهینه سازی سازه های خرپایی بااستفاده ازالگوریتم فراکاوشی خفاش در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهینه سازی سازه های خرپایی بااستفاده ازالگوریتم فراکاوشی خفاش در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
تعداد صفحات: 11
چکیده:
درتحقیق حاضرعملکردالگوریتم خفاش دربهینه سازی سازه های خرپایی موردبررسی قرارگرفته است این الگوریتم که ازالگوریتم های جدیدفراکاوشی محسوب میشود کارایی مناسب خودرادرمحل برخی مسائل شناخته شده بهینه سازی نشان دادها ست دراین تحقیق پس ازمعرفی کوتاهی ازالگوریتم خفاش عملکردمحاسباتی آن باچندمثال بررسی شده و نتایج آن با نتایج حاصل ازالگوریتم اجتماع ذرات که یکی ازشناخته شده ترین الگوریتم های بهینه سازی سازه هاست مقایسه شدهاست


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی میزان اعتماد پذیری معیارهای پتانسیل رمبندگی خاک (مطالعه موردی : خاک ساختگاه سد سیوند شیراز) در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه و بررسی خصوصیات دال های مجوف بادکنکی نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه و بررسی خصوصیات دال های مجوف بادکنکی نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه و بررسی خصوصیات دال های مجوف بادکنکی نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه و بررسی خصوصیات دال های مجوف بادکنکی نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

دال مجوف بادکنکی یکی از انواع سقف هاست که استفاده از توپ های پلاستیکی حاوی هوا در آن منجر به سبک سازی در سقف می گردد. در این مقاله به معرفی و چگونگی طراحی این نوع سقف ها و همچنین مقایسه برخی از ویژگیهای آن به کمک نرم افزار المان محدود ANSYS با دال توپر هم ضخامت با آن پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که خیز این نوع سقف ها تقریباً مشابه و ظرفیت برشی آن 72 تا 91 % ظرفیت برشی دال توپر هم ضخامت با آن می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله کاشت گیاهان بدون استفاده از خاک در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله EMBRYO MEDIATED GENE TRANSFER: POTENCIES IN AVIAN TRANSGENESIS در pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله EMBRYO MEDIATED GENE TRANSFER: POTENCIES IN AVIAN TRANSGENESIS در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله EMBRYO MEDIATED GENE TRANSFER: POTENCIES IN AVIAN TRANSGENESIS در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله EMBRYO MEDIATED GENE TRANSFER: POTENCIES IN AVIAN TRANSGENESIS در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
تعداد صفحات: 1
چکیده:

Animal transgenesis is of very high importance for animal scientists and pharmacologists in terms of producing pharmaceuticals and prompt genetic gain. Optimizing appropriate and efficient gene transfer strategy is the main hesitating step for making transgenic animals. Creation of transgenic mice and pigs was reported through an easy, non-chemical, non-viral, and straight forward technology, called sperm-mediated gene transfer (SMGT). However, motile sperm ability to hitchhike foreign DNAs has been challenged. On the other hand, reproducible results on making transgenic chicks through SMGT protocol have been published. If we rule out the sperm mediating pathway for transgene transfer by artificial insemination of pre-incubated sperm with exogenous DNA, the only remained scenario would be DNA uptake by embryo post-fertilization. Interestingly, common feature of the successful AI approaches in chicken SMGT is using cationic-lipids or -polymers. Documenting this theory is difficult for mammalian embryos. However, Chicken embryos are not surrounded by intact zona-pellucida barrier and develop in a naturally self-sufficient medium outside of the uterus. Such versatile characters make them the best candidate for evaluation of embryo transfection theory. Moreover, simple protein profile of chicken egg albumen is another strong privilege to target them for large scale production of recombinant proteins. Here, we overview the potencies and challenges facing chicken embryo transfection.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله خواجه شمس الدین محمد حافظ در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اصول پدافند غیرعامل با رویکرد معماری پایدار در شهر زابل در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اصول پدافند غیرعامل با رویکرد معماری پایدار در شهر زابل در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اصول پدافند غیرعامل با رویکرد معماری پایدار در شهر زابل در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اصول پدافند غیرعامل با رویکرد معماری پایدار در شهر زابل در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
تعداد صفحات: 12
چکیده:
اقدامات دفاع غیرعامل حوزه وسیعی ازعلوم مختلف رادربرمیگیرد هرقدرکارکرد شهری و اهمیت آن بیشتر بوده اسیب پذیری شهروتمهیدات دفاعی آن پیچیده تر میشود بنابراین درشهرها تمامی هنروتوانایی طراحان و معماران درجهت پدافند غیرعامل به کارگرفته میشود شهرزابل درشمال استان سیستان و بلوچستان باتوجه به شرایط خاص منطقه می طلبد مورد توجه خاص واقع شود لذا فضاهای شهری زابل باید باتوجه معماری پایدار و اصول پدافند غیرعامل طراحی شوند روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بربررسی منابع اسنادی و بررسی های میدانی درسطح شهرزابل می باشد مقاله حاضر به بررسی تمهیدات پدافند غیرعامل درشاخه علوم معماری و طراحی منظر منطقه موردنظر پرداخته است نتایج نشان میدهد درکشور ما اهمیت بحث ایمنی و امنیت درشهرسازی و معماری چنان که باید مورد توجه قرارنگرفته است و شهرزابل با توجه به بافت بومی خود تاحدودی اصول اولیه پدافند غیرعامل درآن رعایت شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تناسبات طلایی در معماری بومی تبرستان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله واسنجی و انالیز حساسیت مدل WMS/HECدرHMS در تخمین مشخصه های هیدروگراف سیلاب در حوضه ابریز رودخانه شور جهرم در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله واسنجی و انالیز حساسیت مدل WMS/HECدرHMS در تخمین مشخصه های هیدروگراف سیلاب در حوضه ابریز رودخانه شور جهرم در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله واسنجی و انالیز حساسیت مدل WMS/HECدرHMS در تخمین مشخصه های هیدروگراف سیلاب در حوضه ابریز رودخانه شور جهرم در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله واسنجی و انالیز حساسیت مدل WMS/HECدرHMS در تخمین مشخصه های هیدروگراف سیلاب در حوضه ابریز رودخانه شور جهرم در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: 11

چکیده:

در راستایمدیریت و بهره برداری بهینه از منابع ابی و در نتیجه توسعه پایدار در بخش های مختلف استفاده از مدلهای مناسب به دلیل سرعت و دقت بالا بسیار مفید و لازم خواهد بود دراین مطالعه کاربرد مدل WMS Watershed Modeling System در مدیریت و شبیه سازی حوضه ابریز رود شور جهرم در جنوب استان فارس بررسی شد پس از تهیه نقشه های توپوگرافی 1/25000 و ساخت مدل ارتفاعی رقومی DEM به کمک مدل TOPAZ ابراهه ها، شبکه رودخانه ها و مرز و حوضه تعیین و مشخصات فیزیوگرافیک منطقه محاسبه گردید در پایان شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه نسبت مدل HEC-HMS که از مدل های پشتیبانی شونده توسط WMS می باشد انجام و واسنجی ضرایب آن با استفاده از امار 5 رگبار مشاهده ای و سیل همزمان آنها انجام شد نتایج نهایی ارزیابی نشان داد که خطای مدل در براورد دبی اوج حجم رواناب حاصل و زمان وقوع دبی اوج در خروجی حوضه واقع در ایستگاه هیدرومتری هکان نسبت به مقادیر مشاهده شده به ترتیب 8/2 ، 5/7 و 27/7 درصد می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X