ايران رساله
دانلود مقاله بررسی فرسایندگی باران در سطح کشور در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A Study on Crises Management System in Collaborative Smart Homes در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A Study on Crises Management System in Collaborative Smart Homes در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله A Study on Crises Management System in Collaborative Smart Homes در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A Study on Crises Management System in Collaborative Smart Homes در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
Farhang Padidaran Moghaddam – Department of Industrial Computing, Faculty of Information Science and Technology, National University of Malaysia
Riza Sulaiman, – Department of Industrial Computing, Faculty of Information Science and Technology, National University of Malaysia

چکیده:

The aim of this study is to introduce a system and infrastructure for facing out-of-control crisis in adjacent smart homes using ubiquitous computing aspects. The design of the smart home systems applies knowledge to generate a flexible, comfortable, healthy and efficient environment that enhances the quality of residents’ life. In smart environments, management server is the entry point of access to each subsystem, acting as a residential middleware. In some critical events, standalone management system is not enough efficient for handling the anomalies like fire. This study proposes a coordinating system that deals with abnormal situations and community aspects of smart buildings in a ubiquitous computing environment. Coordinator system finds suitable surrounding parties for cooperation in solving the problem based on their profile, which includes location, list of facilities and working devices. Proposed system has three major processes, which are situation monitoring, reasoning and issuing a proper command. System architecture includes community mediator and reasoning as well as situation interpreting component. Message transmission and communication method are needed for the situation obtaining from smart home management servers. Java platform and web services are selected for this purpose. This study is able to extend the smart space’s ability detect anomalies based on the contextual information gathered and interpreted. Thanks to director system, inhabitants are safer and more secure in the event of an emergency.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی به روش فنوتیپی و ژنوتیپی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله The Effect of Water Extract of Saffron’s Petals on Germination and Seedling Growth of Wheat (Cultivar: Azar2) در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله The Effect of Water Extract of Saffron’s Petals on Germination and Seedling Growth of Wheat (Cultivar: Azar2) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله The Effect of Water Extract of Saffron’s Petals on Germination and Seedling Growth of Wheat (Cultivar: Azar2) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله The Effect of Water Extract of Saffron’s Petals on Germination and Seedling Growth of Wheat (Cultivar: Azar2) در pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

R Abbasi-Alikamar – Researcher of Dryland Agricultural Research Station of Shirvan (North Khorasan) Shiravan, Khorasan Iran
M. Eskandari – Researcher of Dryland Agricultural Research Station of Shirvan (North Khorasan) Shiravan, Khorasan Iran
M Tatari – Researcher of Dryland Agricultural Research Station of Shirvan (North Khorasan) Shiravan, Khorasan Iran
M.M Ahmadi – PhD student Department of Agronomy Faculty of Agriculture Ferdowsi university of Mashhad

چکیده:

A great amount of saffron petals have been throwing out after harvesting while they possibly can be used. Therefore, the possible positive effects of water extract of saffron’s petals on germination and seedling growth of wheat (cultivar: Azar) were studied in the laboratory of dry land Agricultural Research Institute ofShirvan (North Khorasan, Iran). The effect of different concentrations of 1 % water extract (0, 25, 50, 75 and 100 %) on the germination of wheat, in a Completely Randomized Design with four replications of 25 seeds in Petri dishes was studied. In another experiment the effect of the same concentrations of the water extract was investigated on the length and dry weight of coleoptile and radicle in an experimental design as above. Four replicates of 10 seeds grown up between white papers (25 x 22 cm). Results showed that different concentrations of water extract have no significant effect on the final germination, coleoptiles and radicle dry weight. However, the longest coleoptile was seen in 25 % and 50 % and the longest radicle was observed in 25 % and 0 % concentrations. It seems that decrease in radicle and coleoptiles length in high concentrations without affecting their dry weight could be due to the thickness of the coleoptiles or more numbers of the radicles. Seedlings with a longer coleoptiles and radicle have the advantage to grow in the rainfed agriculture. Therefore, using 25 % concentration of 1 % water extract of saffron petals could possibly promote the seedling growth of wheat.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ساخت و ارزیابی پوشش های نانو ساختار مسی آنتی باکتریال بر روی فولاد زنگ نزن 318 به روش پاشش حرارتی پاش الکتریکی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ریسک تصادف حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ریسک تصادف حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی ریسک تصادف حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ریسک تصادف حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مقصود پوریاری –

چکیده:

ریسک حمل و نقل مواد خطرناک، با توجه به عواقب ناشی از خطرات احتمالی (بالقوه)حملاین گونه مواد بر اساس میزان آسیب رسانی بر انسان و محیط ارزیابی می شود . این پارامتر می تواند به عنوان معیاری از سطح ایمنی یک سیستم حمل و نقل با میزان مخاطراتی که سیستم در معرض آن قرارمی گیرد، قلمداد گردد. نوع طبقه مورد حمل، شرایط و ضوابط بکارگرفته شده در بارگیری-حمل و باراندازی، وزن محموله، وضعیت بازرسی، وسایل و ابزارهای ایمنی بکار گرفته شده، اثر محیط اطراف، جریان ترافیک حاکم از جمله عوامل اصلی موثر در ایمنی حمل مواد خطرناک است.در این مقاله با بررسی معیارهای تعیین ریسک وسایل نقلیه با محموله مواد خطرناک آشنا شده و به تبیین میزان احتمال وقوع حوادث حمل و نقل مواد خطرناک به عنوان یکی از ارکان ریسک حمل این مواد پرداخته شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله گیاهان داروئی و اسلام در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله PARTICIPATORY MANAGEMENT AND USERS ASSOCIATIONS CASE STUDY: DOOSTI DAM AT THE BORDER OF IRANدرTURKEMINISTAN در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله PARTICIPATORY MANAGEMENT AND USERS ASSOCIATIONS CASE STUDY: DOOSTI DAM AT THE BORDER OF IRANدرTURKEMINISTAN در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله PARTICIPATORY MANAGEMENT AND USERS ASSOCIATIONS CASE STUDY: DOOSTI DAM AT THE BORDER OF IRANدرTURKEMINISTAN در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله PARTICIPATORY MANAGEMENT AND USERS ASSOCIATIONS CASE STUDY: DOOSTI DAM AT THE BORDER OF IRANدرTURKEMINISTAN در pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

Fatemeh Vosooghi – Managi

چکیده:

Water plans are included among fundamental plans that result in social and economical development. These types of plans make the essential role of the government very crucial in terms of budget supply and the management of such plans. On the other hand, the limitation in governmental budgets and management calls for the participation of people in water plans. Because of the magnitude of these plans, a more supportive force than governmental budgeting and management is required. Article No. 107 of the fourth development plan law of the Islamic Republic of Iran permits government to involve the non-governmental sector (landlords and water right- possessors) in the water plans and make water and soil utilization organization to implement economizing policies and direct farming water users to improved utilization. In the direction of the fulfillment of this policy, the formation of public organizations at dam drains to deliver water and participate in the construction of irrigation network of agricultural lands at the downstream of the dams is necessary. From the legal point of view, communal irrigation organization means the organization of farmers that have the water embranchment (subscription) under the same farming water resource. Utilization organizations, also, include utilization companies, communal irrigation organizations or public groups who cooperate in the process of water utilization management. This condition had to be materialized in the case of the shared dam of DoosTI (Friendship) between Iran and Turkmenistan. The method of the formation of communal organizations has been considered in this study


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله محاسبه جریان ناگهانی و اولیه آب به درون تونل‌های سنگی مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر ماژول جدید TPM در امنیت در شبکه‌های vanet در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر ماژول جدید TPM در امنیت در شبکه‌های vanet در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر ماژول جدید TPM در امنیت در شبکه‌های vanet در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر ماژول جدید TPM در امنیت در شبکه‌های vanet در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
الهام راستگو – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم‌افزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کر
محمد رفیعی –
مریم عباسی –
مجتبی دهقانی –

چکیده:
امنیت با استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار فراهم می‌شود ولی سخت‌افزار نقش مهم‌تری ایفا می‌کند VANET خود ترکیبی از بخش‌های مکانیکی است که قابلیت محاسباتی ندارد . در سیستم‌های شبکه‌ای VANET اگر مهاجمان پیام‌های هشدار را تغییر دهند و نتایج تغییرات این پیام‌ها منجربه تصادف شود یک وضعیت اضطراری را در پی خواهد داشت. بنابراین در این سیستم‌ها نیاز به برخی ماژول های سخت‌افزاری و مکانیسم‌های تشخیص هویت برای کنترل مهاجمان و نگهداری یک یکپارچگی داده‌ها است . از جمله این ماژول های امنیتی TPM ،EDR ،TPD را می‌توان نام برد . در مدل امنیتی سخت‌افزاری سه ماژول امنیتی تأکید شده است که به طور فعال در خودروهای هوشمند به کار گرفته شده‌اند. TPD. و TPM عملیات رمز نگاری و برنامه‌های کاربردی VANET امن را فراهم می‌آورند . این دو ماژول از طریق فرستادن پیام‌های امن به یکدیگر وسایل نقلیه به جلوگیری از بروز تصادف کمک می‌کنند و. در این مقاله به بررسی مزایا و معایب انواع ماشین‌های امنیتی پرداخت و بهترین ماژول را از نظر کارایی انتخاب می‌کنیم.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله هنر اسلامی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Calculation Stochastic Input energy Spectra from Frequency Amplitude Spectra در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Calculation Stochastic Input energy Spectra from Frequency Amplitude Spectra در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Calculation Stochastic Input energy Spectra from Frequency Amplitude Spectra در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Calculation Stochastic Input energy Spectra from Frequency Amplitude Spectra در pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

Azad Yazdani – Assistant professor, Department of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده:

A theoretically relation is presented between the seismological Fourier amplitude spectrum and the elastic input energy spectrum. The presented relationship provides an important basis for better understanding of the relationship between input energy spectra and other seismological variables, such as magnitude, focal distance, path, and site effects. In this study, the contribution of these sources of variability to the uncertainty in input energy is examined using stochastic analysis, Monte Carlo simulation, to compare the effect of these earthquake ground motion parameters. Analytical results show that the influence of earthquake magnitude, focal distance, and soil condition are important for the shape and amplitude of input energy spectra.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله چهره ناشناخته تشیع در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعیین پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون Sn+2 برروی هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین درمحلولهای آبی در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعیین پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون Sn+2 برروی هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین درمحلولهای آبی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تعیین پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون Sn+2 برروی هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین درمحلولهای آبی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعیین پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون Sn+2 برروی هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین درمحلولهای آبی در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

داود قهرمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد گروه مهندس یمواد میبد ایران
ایمان مباشرپور – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
اسماعیل صلاحی –
محسن ابراهیمی –

چکیده:

حضور فلزات سنگیندر پسماند و فاضلابهای آبی روان یکی از چالشهای اساسی است که باعث بروز مشکل شده و برسلامتی انسان جانداران و گیاهان و تاثیر می گذارد به همین دلیل قوانینی استاندارد سخت گیرانه ای برای کنترل محیط زیست وضع شده است موضوع موردب ررسی دراین پژوهش بررسی ترمودینامیک جذب قلع دو ظرفیتی به عنوان یک فلز سمی و سرطان زا از محلولهای آبی به کمک هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین است بدین منظور هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین سنتز شده و خواص آن توسط تکنیکهای XRD TEM تعیین شد درادامه تاثیر پارامترهایی مانند غلظت اولیه یون قلع دما محیط جذب جهت بررسی های ترمودینامیکی مورد بررسی قرارگرفت عاملهای گوناگون ترمودینامیک چون S° H° G محاسبه شد عاملهای ترمودینامیکی اندازه گیری شده درسیستم جذب درنظر گرفته شده نشان داد که فرایند جذب بصورت طبیعی خود بخود و گرماگیر می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله استفاده از هوش مصنوعی در کنترل بدون حسگر موتورهای الکتریکی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تأثیر روش مدیریت بقایای گیاهی و نسبت های مختلف تراکم گیاهان زراعی در سامانه ی کشت مخلوط بر تنوع زیستی جوامع علف هرز در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تأثیر روش مدیریت بقایای گیاهی و نسبت های مختلف تراکم گیاهان زراعی در سامانه ی کشت مخلوط بر تنوع زیستی جوامع علف هرز در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تأثیر روش مدیریت بقایای گیاهی و نسبت های مختلف تراکم گیاهان زراعی در سامانه ی کشت مخلوط بر تنوع زیستی جوامع علف هرز در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تأثیر روش مدیریت بقایای گیاهی و نسبت های مختلف تراکم گیاهان زراعی در سامانه ی کشت مخلوط بر تنوع زیستی جوامع علف هرز در pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

اکبر بهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر آینه بند – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
اسفندیار فاتح – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با هدف بررسی تأثیر مدیریت های مختلف بقایای گیاهی در سامانه کشت مخلوط آمارانت و ماش بر روی خصوصیات جوامع علف هرز و بخصوص تنوع و ویژگی های گونه های غالب پهن برگ و باریک برگ علف های هرز، آزمایشی در سال زراعی 90-89 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش به صورت آزمایش کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و با 3 تکرار اجرا شد. روش های مدیریت بقایای گیاهی به عنوان تیمار اصلی و به سه روش حذف کامل بقایا، مخلوط کردن 30 درصد بقایا و آتش زدن بقایای گندم بود. تیمار فرعی شامل نسبت های مختلف تراکمی گیاهان آمارانت و ماش بر حسب درصد و در پنج سطح 0، 25، 50، 75 و 100 درصد بود. اجرای الگوی مخلوط به روش جایگزینی صورت گرفت و هر بوته آمارانت معادل 2 بوته ی ماش و با نسبت گیاهی 2 به 1 در نظر گرفته شد. بمنای عملیات زراعی بر اساس خصوصیات گیاه آمارانت تعیین شدند. بررسی میانگین وزن خشک گونه های علف هرز باریک برگ نشان داد روش مدیریتی حذف بقایای گندم (136/34 گرم بر متر مربع) و آتش زدن بقایا (140/55 گرم بر متر مربع) بیشترین میانگین وزن خشک علف های هرز را دارا بودند که به سبب وجود گونه های باریک برگ بود و همچنین بیش ترین میانگین تراکم علف های هرز باریک برگ در دو روش مدیریتی حذف بقایای گندم (77/34 بوته در متر مربع) و آتش زدن بقایا (79/33 بوته در متر مربع) بدست آمد. کم ترین تراکم علف های هرز باریک برگ در تک کشتی های گیاهان مشاهده گردید. در مورد گونه های پهن برگ بالاترین میزان وزن خشک در تک کشتی های آمارانت و ماش به ترتیب در روش مدیریتی مخلوط کردن و آتش زدن بقایای گندم بدست آمد. (به ترتیب 24/68 و 23/33 گرم بر متر مربع)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مقایسه خمیردهی پخت کرافت سه گونه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش مدلهاى ذهنى درمدیریت منابع انسانى در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش مدلهاى ذهنى درمدیریت منابع انسانى در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نقش مدلهاى ذهنى درمدیریت منابع انسانى در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش مدلهاى ذهنى درمدیریت منابع انسانى در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

محمدتقی روان گرد – لیسانس فلسفه، فوق لیسانس مدیریت دولتى معاون منابع انسانى شرکت برق م

چکیده:

موضوع " مدلهاى ذهنى " ازیک نظر بحث از چگونگى انطباق " عالم ذهن " با " عالم عین " است . این بحث على رغم قدمت بلندى که در اندیشه هاى فلسفى و عرفانى دارد ، از تاریخ ورودش در اندیشه هاى مدیریت زمان زیادى نمى گذرد . اما در عین حال توجهات عمیقى به اهمیت و اثرات مثبت و منفى آن در شکل دهى رفتار و عملکرد منابع انسانی سازمان صورت گرفته است مولانا عارف بزرگ ایرانى درهفتصد سال پیش هشدار داده بود که چون :
پیش چشمت داشتى شیشه کبودزان سبب عالم کبودت مى نمود
( مولوى ، 82 ، ص (62
در دوران جدید سنگه عالم شهیر مدیریتى معاصر که از طراحان این بحث در مدیریت است بر این باور است که " در گذشته ، مدیران عامل و هیئت هاى مدیره با این مسئله در گیر بودند که چگونه دیگران را در سازمان خود تغییر دهند ، اما امروزه بیشتر آنها متوجه شده اند که نحوه تفکر ( مدلهاى ذهنى ( و رفتار ایشان باید تغییر کند " ( سنگه ، 83 ، ص ).11
سنگه با بهره مندى از سفره اى که عالمان قبل از او پهن کرده بودند بدرستى توانسته موضوع شناسائى و اصلاح مدلهاى ذهنى را به عنوان یکى از ارکان سازمانهاى یاد گیرنده ، مطرح کند .
بى شک انتخاب شعارهائى همچون شعار " محصول خوب نتیجه فکر خوب " که اینک در سرلوحه فعالیتهاى شرکت بزرگى چون اتومبیل سازى تویوتا قرار گرفته و حتى در ورودى این شرکت درشهر ناگویا نصب گردیده ( جلودارى ، آبان 85 ، ص (1 را نمى توان متاثر از این رویکرد ندانست . بر این اساس صاحب مقاله با اذعان به این نگاه که " بسیارى از فرضیات مهم در مدل ذهنى تصمیم
گیرندگان اصلى سازمان مستتر است و این مدلها اگر دست نخورده و پوشیده بمانند ، طیف فعالیتهاى سازمان را محدود به حدودى مى سازد که در آن اقداماتى آشنا و راحت براى صاحب مدل متصور است "( همان ، 82 ، ص (237 ، سعى دارد تا در حد بضاعت خویش روشن نماید که چگونه عملکرد مدیران درمدیریت بر منابع انسانى سازمان متاثر از مدلهاى ذهنى آنها است و نمى توان بدون مدیریت بر مدلهاى ذهنى ، انتظار توفیق چندانى را بر مدیریت منابع انسانى سازمان ، داشت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اثر زنجیرهها در ساختار الکترونی سیستمهای Pr124 و Pr123، بر اساس رهیافت LSDA+U در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله الگوریتمی برای کاهش حافظه مصرفی با در نظر گرفتن کران بالا و پایین سرعت جستجو در طبقه بندی درختی بستهها در pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الگوریتمی برای کاهش حافظه مصرفی با در نظر گرفتن کران بالا و پایین سرعت جستجو در طبقه بندی درختی بستهها در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله الگوریتمی برای کاهش حافظه مصرفی با در نظر گرفتن کران بالا و پایین سرعت جستجو در طبقه بندی درختی بستهها در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله الگوریتمی برای کاهش حافظه مصرفی با در نظر گرفتن کران بالا و پایین سرعت جستجو در طبقه بندی درختی بستهها در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
تعداد صفحات: 22
نویسنده(ها):
سجاد میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مهدی عباسی – استادیار ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمد نصیری – استادیار ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده:
یکی از وظایف اصلی پردازندههای شبکهای طبقهبندی بستهها 1 است. مهمترین مسئله در این زمینه، استفاده از الگوریتمی است که بتواند بستهها را با سرعتی در حد سرعت شبکه طبقهبندی کند و همچنین، از حافظه در دسترس به صورت بهینه استفاده نماید.الگوریتم Area based quad-tree AQT ، یکی از الگوریتمهای مطرح در این زمینه است. دراین الگوریتم، یک جستجو برای یافتن بهترین قانون منطبق با طبقهبندی بستهها بر اساس تصمیمگیری به ازای یک بیت آدرس IP مبدأ و یک بیت آدرس IP مقصد انجام میشود. به علت ثابت بودن نقاط برش در الگوریتم مذکور، درختی حاصل نامتوازن است. بنابراین، سرعت اجرای الگوریتمبسیار پایین میباشد. در این مقاله به ساخت درخت AQT با استفاده از برنامه ریزی پویا پرداخته شده است. پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی و ارزیابی طبقهبندی بستههای تولید شده توسط ابزار ClassBench نشان میدهد که با متوازن شدن درخت، افزایش قابل توجهی در سرعت جستجو و کاهشی در حافظه مورد نیاز بدست میآید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X