ايران رساله
دانلود تحقیق تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری شهرستان خرم آباد با استفاده از مدلSWOT در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری شهرستان خرم آباد با استفاده از مدلSWOT در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری شهرستان خرم آباد با استفاده از مدلSWOT در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری شهرستان خرم آباد با استفاده از مدلSWOT در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
عطا غفاری گیلانده – استادیارجغرافیاو برنامهر یزی شهری
حسین نظم فر – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
بهزاد پادروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
زهرا امرایی – کارشناس

چکیده:
گردشگری پدیده ای استکه ازگذشته های دورموردتوجه جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی اقتصادی و تاریخی به پویایی خود ادامه داده است افزون براین بسیاری ازبرنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز ازصنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند روش پژوهش ترکیبی ازروشهای توصیفی اسنادی و تحلیلی است و هدف آن بررسی وضعیت گردشگری درشهرستان خرم آباد با تاکید برپتانسیل ها و محدودیت های موجود دراین منطقه است به عبارتی یا بهره گیری ازتکنیک SWOT قوتها ضعفها و فرصت ها و تهدیدات گردشگری دراین شهرستان مورد بررسی قرارگرفته و 22 استراتژی مناسب ارایه گردیده است نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد که شهرستان خرم آباد به لحاظ گردشگرپذیربودن دارای پتانسیل های طبیعی و انسانی فراوانی می باشد که نیاز به برنامه ریزی و مدیریت صحیح با نگاه زیست محیطی دارد ولی متاسفانه تاکنون اقدامات موثری درجهت شناسایی و استفاده ازآنها و هماهنگ با مولفه های زیست محیطی صورت نگرفته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای DEA,QFD مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک) در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای DEA,QFD مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای DEA,QFD مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای DEA,QFD مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک) در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

یحیی زارع مهرجردی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه یزد
محمدصالح اولیا – دانشیار
امیر تنها درودزنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله به دنبال برآورد اهمیت نسبی الزامات فنی محصول در ماتریسQFD با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتریان و محدودیت های پیش روی تولید کنندگان هستیم. با توجه به اینکه ماتریس QFD فقط خواسته های مشتریان را در الزامات فنی دخیل می کند، لذا به دنبال تکنیکی هستیم که علاوه بر نیازمندی ها، به بررسی محدودیت ها نیز در طراحی محصول بپردازد. از این رو مدل DEA که یک مدل برنامه ریزی خطی است، پیشنهاد می شود. در آغازبه بررسی ادبیات موضوع در زمینه های DEA و QFD می پردازیم و پس از تشریح فرآیند تلفیق دو مدل با یکدیگر مطالعه موردی را بررسی می کنیم. به برآورد نیازمندی های مشتریان و اهمیت نسبیشان، محدودیت های پیش روی تولید کنندگان و مشخصات فنی در صنعت کاشی و سرامیک می پردازیم و همچنین رابطه بین نیازمندی ها با مشخصات فنی از یک سو و محدودیت های پیش روی تولید کنندگان و مشخصات فنی از سوی دیگر را برآورد می کنیم


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی زمین شناسی و محیط زیست Fritillaria imperialis در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبیه سازی اکسیژن محلول در رودخانه با استفاده از روشهای عددی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبیه سازی اکسیژن محلول در رودخانه با استفاده از روشهای عددی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شبیه سازی اکسیژن محلول در رودخانه با استفاده از روشهای عددی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبیه سازی اکسیژن محلول در رودخانه با استفاده از روشهای عددی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

امیرحسین انصاری پور دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران
محمد حسین امید – دانشیار گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آلایندههای مختلف بر کیفیت آبهای سطحی، تغییرات پارامتر کیفی اکسیژن محلول در رودخانه از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیق حاضر به منظور شبیهسازی اکسیژن محلول، ابتدا نمونهبرداری از رودخانه پسیخان انجام و پارامترهای DO و BOD در طول بازده اندازهگیری شد. برای شبیهسازی و پیشبینی غلظت اکسیژن محلول در رودخانه از روشهای عددی FTCS و Upstream و LAX و QUICKEST استفاده و نتایج با دادههای مشاهداتی و همچنین با نتایج روش تحلیلی استریتر- فلپس مقایسه شد. نتایج، تطابق بسیار خوب مدلهای عددی با دادههای مشاهداتی را نشان داد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مقایسه ترکیب مدلهای توربولانس با مدل احتراق در پیش گویی میدان جریان و دمای محفظه احتراق استوانه ای با سوخت مایع در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله توسعه یک مدل سینتیکی دو ناحیه ای به منظور پیش بینی کوبش در یک موتو.ر اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توسعه یک مدل سینتیکی دو ناحیه ای به منظور پیش بینی کوبش در یک موتو.ر اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله توسعه یک مدل سینتیکی دو ناحیه ای به منظور پیش بینی کوبش در یک موتو.ر اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله توسعه یک مدل سینتیکی دو ناحیه ای به منظور پیش بینی کوبش در یک موتو.ر اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمد قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدعلی جزایری – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسام الدین صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این پژوهش، با استفاده از یک مدل شبه بعدی دو ناحیه ای، فرایند سیکل بسته (شامل تراکم، احتراق و انبساط) در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی شبیه سازی شده است. در این مدل فرض می شود مخلوط داخل سیلندر همگن بوده و در مرحله احتراقبه دو ناحیه سوخته و نسوخته به همراه شعله که به عنوان مرز این دو ناحیه می باشد، تقسیم می شود. به منظور تخمین نرخ سوختن از یک مدل سرعت شعله آشفته متان استفاده می شود. به منظور پیش بینیوقوع کوبش در ناحیه نسوخته لازم است تا از مکانیزم شیمیایی مناسبی به منظور توصیف رفتار مخلوط استفاده شود. این مکانیزم شامل 32 واکنش و 14 گونه شیمیایی بوده و قادر است وقوع خود اشتغالی در ناحیه نسوخته را پیش بینی کند. در پایان برخی شاخص های عملکردی ازجمله زمان جرقه، نسبت تراکم، سرعت موتور، دمای ورودی مخلوط و نسبتهم ارزی بر وقوع و شدت کوبش مورد تحلیل قرار گرفته است. درپایان، نتایج بدست امده از مدل توسعه داده شده با نتایج تجربی در یک موتور واقعی مقایسه شده است و نتایج حاکی از سازگاری مناسب کد توسعه داده شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله The Effeect of DTM Resolution in Topographical Corrections on Gravity در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Proposing of new approaches for using new energy sources in Iran در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Proposing of new approaches for using new energy sources in Iran در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Proposing of new approaches for using new energy sources in Iran در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Proposing of new approaches for using new energy sources in Iran در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
Sadegh zarmehi – College Of Technical and Vocational Sama Shiraz, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
sajjad farsi – Shahid Bahonar University of Kerman, Department of Computer Engineering,

چکیده:

Using the new energies especially the solar and wind power has been raised due to lack of energy sources, and that is because using this type of energy will juice the economy of countries. In this article aside mentioning the benefits of using the new energies and their role in juicing cities, we will mention our countries potentials in using those energies. And we will discuss Iran’s rank in the middle east in regard to using this type of energy, particularly in the field of solar and wind power generation.In the end we will proceed with the solution of support and reinforcement of using this energy like importing the techinal knowledge and technics used in the field.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تبیین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها،بعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری (ROE, ROIC, CROGI, CROIGI, CFROI) در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدیریت بهره وری و راهکارهای ارتقاء ان در سازمان اتش نشانی شهرداری شیراز در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت بهره وری و راهکارهای ارتقاء ان در سازمان اتش نشانی شهرداری شیراز در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدیریت بهره وری و راهکارهای ارتقاء ان در سازمان اتش نشانی شهرداری شیراز در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدیریت بهره وری و راهکارهای ارتقاء ان در سازمان اتش نشانی شهرداری شیراز در pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

رضا ثابت اقدم – مدیرعامل شرکت فراگزین جنوب

چکیده:

تلاش درجهت ارائه مدلی جامع و فراگیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها اعم از خدماتی و تولیدی اگرچه امکان پذیر است لیکن کارامد و موثر نخواهد بود مدلهای ارزیابی عملکرد یا سنجش بهره وری بدلیل پیچیدگی های ساختاری و تنوع عوامل، می بایستی متناسب با نوع ساختار، فرایند ، فعالیت و سیستمهای عملیاتی سازمان تدوین و بکار گرفته شوند تا از کارایی لازم برخوردار باشند در این تحقیق ضمن توجه به مفاهیم پایه ای بهره وری در سازما نهای خدمات عمومی غیر درامد زا همچون آتش نشانی برارائه یک چارچوب عمومی و کاربردی در ارزیابی عملکرد و روند شاخصهای کلیدی عملکرد سازمان تاکید و راهکارهای مناسب اجرایی در جهت بهبود عملکردارائه گردیده است استفاده از نقطه نظرات کارکنان و مدیران در بررسی میزان تاثیر هریک از شاخصها به همراه تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد و نهایتا مقایسه تطبیقی اطلاعات و آمار بدست آمده از سازمان اتش نشانی شهر شیراز با شهر لندن مشخص کننده نیازهای سازمان و نقاط قابل بهبود و راهکارهای پیشنهادی مربوطه می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد راتونینگ برنج رقم طارم لنگرودی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل دینامیکی بر روی عملکرد لرزه ای ریز شمع ها در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل دینامیکی بر روی عملکرد لرزه ای ریز شمع ها در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تحلیل دینامیکی بر روی عملکرد لرزه ای ریز شمع ها در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل دینامیکی بر روی عملکرد لرزه ای ریز شمع ها در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
رحمت الله نگهدار – دکترای عمران ژئوتکنیک، دانشگاه محقق اردبیلی
توکل رمضان یاردی – کارشناس ارشد عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات واحدآذربایجان شرقی
روحاالله فرید – کارشناس ارشد عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه گیلان

چکیده:
محدودیت زمینهای مناسب جهت احداث سازههای مورد نیاز باعث پیدایش روشهای فراوانی به منظور مقاوم سازی ،بهسازی و تقویت شرایططبیعی زمین شده است.در این راستا،استفاده از ریز شمعها رویکردی است که با پیشرفت روزافزون همراه بوده وبه جهت کاربردهای کششی،فشاری وکششی-فشاری آن شایان توجه مهندسین در عرصه ژئوتکنیک گشته است.دراین پژوهش به آنالیز لرزه ای گروه ریز شمع های قائم ومایلنسبت به محور قائم تحت بارهارمونیک وبار زلزله آپلند پرداخته شده است. .این تحلیل به روش عددی در یک محیط دو بعدی بر اساس مدل المان محدود وبا استفاده از نرم افزار PLAXIS V.2 انجام می شود رفتار خاک با استفاده ازمعیارالاستیک خطی- موهرکولمب توصیف می شود..بررسی پارامتر های تاثیر گذار بر رفتار لرزه ای ریز شمع از قبیل،زاویه تمایل،شدت بار هارمونیک، صلبیت نسبی، بار روسازه، وزاویه اصطکاکدر سیستم شمع-رادیه خاک ماسهای عمده مباحث این تحقیق بوده وبا ارائه منحنی های تغییر-مکان وشتاب-زمان در سر ونوک ریز شمع ها بهمقایسه رفتار لرزه ای آنها پرداخته شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مقایسه تابش خورشیدی در معادله پنمن مانتیث فائو با مقادیر واقعی (مطالعه موردی تبریز) در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن برصفات زراعی ذرت درشرایط آب و هوایی اراک در pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن برصفات زراعی ذرت درشرایط آب و هوایی اراک در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن برصفات زراعی ذرت درشرایط آب و هوایی اراک در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن برصفات زراعی ذرت درشرایط آب و هوایی اراک در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

محمدکاظم بزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نورعلی ساجدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثرمنابع و مقادیر مختلف نیتروژن برصفات زراعی ذرت دانه ای ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی با 4تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی اراک درسال 1388و1387 انجام شد منابع کودی شامل اوره سولفات آمونیوم و آمونیاک و سطوح کودی شامل 125و250و375 کیلوگرم نیتروژن خالصدرهکتار و 10و15و20 سی سی آمونیاک مایع در1000 سیسی اب درنظر گرفته شد نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته مربوط به اثرمتقابل منبع آمونیاک با مقدار 20 سی سی 184/6 سانتی متر می باشد و همچنین بیشترین طول پانیلکول مربوط به اثرمتقابل منبع سولفات امونیوم با مقدار 375 کیلوگرمدرهکتار 44/8 سانتیمتر می باشد و نیز بیشترین میزان وزن چوب بلال مربوط به اثرمتقابل منبع اوره با سطح 250کیلوگرم درهکتار 49/36 گرم میباشد همچنین بیشترین میزان وزن بلال و تعداددانهدربلال ازمنبع سولفات آمونیوم با مقدار 375 کیلوگرم درهکتار به ترتیب 207و433/4 بدست آمد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله رهیافتی نوین برای تحلیل اثر عدم قطعیتها در بیماری ام اس مبتنی بر منطق فازی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد مدل شبکه عصبی پیش بینی آهنگ خرابی در تعیین عمق آسیب دیده سازه های بتن مسلح در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد مدل شبکه عصبی پیش بینی آهنگ خرابی در تعیین عمق آسیب دیده سازه های بتن مسلح در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاربرد مدل شبکه عصبی پیش بینی آهنگ خرابی در تعیین عمق آسیب دیده سازه های بتن مسلح در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد مدل شبکه عصبی پیش بینی آهنگ خرابی در تعیین عمق آسیب دیده سازه های بتن مسلح در pdf :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

امیر طریقت – گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

پیشرفت های گسترده در روشهای مدلسازی و پیش بینی بوسیله روش محاسبات نرم موجب حل مسائل گوناگون در رشته های مهندسی شده است. از مسائل مهم در مهندسی عمران مدیریت نگهداری و تعمیرات سازه های بتن مسلح می باشد. خوردگی میلگردهای فولادی در سازه های بتنی از رایج ترین خرابی ها است که هر ساله هزینه هنگفتی برای آن صرف می شود. با توجه به ماهیت غیر خطی و پیچیده فرآیند نفوذ مواد مضر به داخل بتن می توان از توانمندی شبکه های عصبی برای مدلسازی و پیش بینی آهنگ و عمق خرابی در بتن سود جست. در این مقاله مدل شبکه عصبی خاصی برای پیش بینی آهنگ خرابی بتن ارائه می شود تا در مسائل طراحی دوام سازه های بتنی بکار رود. در نهایت کاربرد عملی مدل در پیش بینی آهنگ و عمق خرابی بتن ارائه می گردد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله کور، گیاه چند منظوره (مطالعه موردی: زرین دشت) در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه) در pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه) در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

علی خلیلی – استاد گروه هواشناسی، دانشکده آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
پرویز ایران نژاد – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زهرا آقاشریعتمداری – دانشجوی دوره دکتری هواشناسی ، دانشکده آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع ط

چکیده:

در این مطالعهتاثیر پارامترهای هواشناسی بر مقادیر روزانه تابش کل دریافتی از خورشید در سطح زمین مورد بررسی قرار گرفت و با انتخاب ایستگاه تهران شمال (اقدسیه ) بعنوان ایستگاه نمونه مطالعاتی تلاش شد تا مدلی برای برآورد مقادیر تابش خورشیدی ارائه گردد. بنابر تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته بر روی آمار سالهای 2006-1992 ایستگاه، ابتدا رابطه ساده خطی(انگستروم)، رابطهدومتغیره با متغیرهای طوبت نسبی و کسر ساعات آفتابی، رابطه دو متغیره با متغیر های ساعات آفتابی و دمای ماکزیممو رابطه 7 متغیره با متغیرهای ساعات آفتابی، دمای ماکزیمم، نقطه شبنم، رطوبت نسبی، فشاربخار آب، بارندگی و ابرناکی بعنوان روابط اولیه برای تجزیه و تحلیل های بعدی انتخاب شدندو در نهایت رابطه انگستروم با ضریب تبیین 48% و RMSE برابر cal/cm2 15/03 بعنوانمناسبترین رابطهو رابطه دو متغیره با متغیر های رطوبت نسبی و کسر ساعات آفتابی با ضریب تبیین (R2) برابر 46/1% و RMSEبرابرcal/cm215/45 بعنوان دومین رابطه برگزیده شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X