ايران رساله
پروژه مقاله طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران با word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران با word

 الف) واحد تولید ازت

ب) واحد تبدیل کاتالیستی

ج) واحد هیدروژن

د) واحد هیدروکراکر

1- هدف و دامنه کاربرد

2- تعاریف

3-مسئولیت اجرا

4-شرح روش

4-1- واحد ازت

4-1-1- شرح فرآیند

4-1-2- نحوه کنترل عملیات در شرایط عادی

4-1-2-1- کنترل عملیات (نقاط کلیدی واحد)

4-1-2-1-1- خوراک ورودی واحد

4-1-2-1-2-کنترل سطح مایع در H.P.C

4-1-2-1-3-کنترل LEVEL در L.P.C

4-1-2-1-4-کنترل LIQUID SEPARATOR LEVEL

4-1-2-1-5-کنترل جریان گاز احیاء

4-1-2-2-کنترل سیستم های سرویس دهنده

4-1-2-3-کنترل شرایط عملیاتی دستگاههای دوار

4-1-2-4-کنترل کیفی عملیات

کنترل کیفی خوراک

کنترل کیفی محصول

4-2- واحد تبدیل کاتالیستی

4-2-1-شرح فرایند

4-2-1-1-شیمی فرآیند

4-2-1-1-1-شیمی فرآیند تصفیه نفتا

4-2-1-1-2-شیمی فرآیند پلت فرمینگ

4-2-1-2-شرح عملیات واحد

4-2-2-نحوه کنترل عملیات در شرایط عادی

4-2-2-1-کنترل عملیات (نقاط کلیدی واحد)

4-2-2-1-1-خوراک واحد یونیفاینر

4-2-2-1-2-گازگردشی واحد یونیفاینر

4-2-2-1-3-کنترل درجه حرارت خروجی کوره H-

4-2-2-1-5-کنترل فشار H.P.S (V-202)

4-2-1-6-نحوه کنترل LIC-

4-2-2-1-7-کنترل خوراک قسمت پلاتفرمر

4-2-2-1-8-گاز گردشی قسمت پلاتفرمر

4-2-2-1-9-نحوه عملکرد FIC-

4-2-2-1-10-نحوه کنترل فشار مراحل C-252A/B/C

نحوه عملکرد PIC-

-نحوه عملکرد PIC-

-نحوه عملکرد PIC-

4-2-2-1-11-کنترل فشار برج تثبیت کننده

4-2-2-3-کنترل شرایط عملیاتی دستگاههای دوار

4-2-2-4-کنترل مواد شیمیایی

4-2-2-5-کنترل کیفی عملیات مشتمل بر چند بخش است

4-3-واحد هیدروژن

4-3-1-شرح فرآیند

4-3-1-1-شیمی فرآیند

4-3-1-1-1-گوگرد زدایی خوراک

4-3-1-1-2-تبدیل با بخار آب (STEAM REFORMING)

4-3-1-1-3-تبدیل  COبه   

4-3-1-1-4-خالص سازی تحت فشار توسط جذب سطحی (PSA)

4-3-1-2-شرح عملیات واحد

-سیستم سوخت گازی کوره  H-

-قسمت تبدیل H.T.S.C

4-4-واحد ایزوماکس (هیدروکراک) :     ISOMIRATION MAXIMOM;

4-4-1-شرح فرآیند

شرایط نگهداری خوراک واحد هیدروکراکر در مخازن ISO FEED   51

الف) واحد تولید ازت

ازت گازی است خنثی که میل ترکیبی بسیار کمی داشته و در شرایط عادی ترکیب پذیری ندارد . لذا در واحدهای مختلف بهره برداری از این گاز برای موارد مختلفی از قبیل گاز پوششی مخازن هیدروکربوری، برای جلوگیری از نفوذ هوا یا اکسیژن به آنها، در واحدهای کاتالیستی در هنگام احیاء بعنوان گازگردشی، در هنگام راه اندازی واحدهای هیدروژن و هیدروکراکر بعنوان گاز چرخشی و بخصوص در عملیات احیاء مداوم کاتالیست پلاتفرمر واحد تبدیل کاتالیستی بصورت مداوم مصرف می گردد . با توجه به آنکه 79 درصد هوا ازت می باشد بهترین منبع تهیه می باشد . بهمین منظور واحد ازت طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد فشرده و مایع کردن  هوا و تفکیک اکسیژن و ازت مایع می باشد . محصول واحد  ازت گازی و  ازت مایع با درجه خلوص 999/99 درصد می باشد


ب) واحد تبدیل کاتالیستی

واحد C.C.R شرکت به منظور تبدیل برشهای بنزین با درجه آرام سوزی پائین به بنزین با درجه آرام سوزی 100 طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد 21600 بشکه در روز می باشد . طراحی واحد بر دو مبنای تأمین کامل خوراک H.S.R.G از واحد تقطیر در جو با نقطه جوش ابتدائی  و نقطه جوش نهائی   و یا مخلوطی از 17159 بشکه در روز خوراک از واحد تقطیر و 4441 بشکه در روز نفتای سنگین (H.N )هیدروکراکر با نقطه جوش ابتدائی  ونقطه جوش نهائی می باشد

این واحد مشتمل بر سه قسمت می باشد

-تصفیه نفتا(NAPHTHA HYDROTREATING -NHT) به منظور حذف ترکیبات الی نیتروژن دار، گوگرددار، اکسیژن دار، اشباع هیدروکربورهای غیر اشباع (اولفینی) و حذف سموم اضافی مانند ارسینک و سرب که برای قسمت پلاتفرمر مضر می باشند تعبیه شده است . حذف این ناخالصیها در حضور کاتالیست (با نام تجاری S-12 محصول مشترک UOP با فلزات فعال کبالت، مولیبدن بر روی پایه آلومینا) و گاز هیدروژن انجام می گیرد

-پلاتفرمر (PLATEFORMER) : نفتای تصفیه شده در این واحد در حضور کاتالیست (با فلز فعال پلاتین بر روی پایه آلومینا) تبدیل به بنزین با درجه خلوص آرام سوزی بالا، گاز مایع و مخلوط گازی غنی از هیدروژن می شود که به عنوان خوراک گازی به واحد هیدروژن ارسال می گردد

-قسمت احیاء مداوم کاتالیست(به منظور احیاء مداوم کاتالیست قسمت پلاتفرمر) در مجاورت واحد فوق نصب گردیده است که همواره قسمتی از کاتالیست از انتهای بستر راکتورپلت فرمر وارد قسمت احیاء شده و بعد از سوزاندن کک و آماده سازی مجدد از بالا وارد راکتورهای پلاتفرمر می گردد و بدین ترتیب همواره پلاتفرمر از شرایط یکنواخت عملیاتی در طول بهره برداری برخوردار خواهد بود

 

ج) واحد هیدروژن

واحد تولید هیدروژن به منظور تولید هیدروژن با درجه خلوص 9/99% به مقدار تقریبی  (مورد نیاز واحد هیدروکراکر) طراحی و نصب شده است قسمتی از هیدروژن تولیدی توسط واکنش های ریفرمینگ در کوره (راکتور) واحد از واکنش خوراک با بخار آب در دمای  در حضور کاتالیست با فلز فعال نیکل روی پایه آلومینا و خالص سازی PSA   N0.1 تأمین می گردد . خوراک واحد می تواند گاز طبیعی، گازهای هیدروکربوری تصفیه شده در واحد آمین و یا پروپان باشد که بعلت قابلیت دسترسی و استفاده آسانتر معمولاً از گاز طبیعی بعنوان خوراک استفاده می گردد . قسمت دیگری از هیدروژن تولیدی از خالص سازی گازهای غنی از هیدروژن تولیدی در واحد تبدیل کاتالیستی درPSA   N0.2 تأمین می شود

گازهای ناخالص خروجی از PSA   N0.1 حاوی هیدروژن، دی اکسید کربن، منواکسید کربن است در کوره واحد مصرف می گردد . گازهای ناخالص خروجی از PSA   N0.2 که حاوی هیدروژن و گازهای هیدروکربوری سبک است به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق می گردد

 

د) واحد هیدروکراکر

واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت شازند اراک برای تبدیل برش نفتی سنگین موم دار (WAXY DISTILLATE ) که اصطلاحاً به آن آیزوفید (ISOFEED) اطلاق می شود و از واحد تقطیر در خلاء پالایشگاه استحصال می گردد و قابل عرضه به بازار مصرف نمی باشد به محصولات با کیفیت مطلوب طراحی و نصب گردیده است . خوراک واحد 24500 بشکه در روز آیزوفید با نقطه جوش ابتدائی  و نقطه جوش نهایی  می باشد که در فشار و دمای بالا در حضور کاتالیست و گاز هیدروژن با درجه خلوص 2/93-90 درصد واکنشهای هیدروکراکینگ و هیدروتریتینگ انجام یافته و تبدیل به محصولات گازوئیل، نفت سفید، سوخت هواپیما، نفتای سنگین، نفتای سبک، گاز مایع و گازهای هیدروکربوری سبک که حاوی مقادیر زیادی  می باشند می گردد گازهای هیدروکربوری فوق در واحد تصفیه گاز با آمین تصفیه شده و بعد از حذف به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق و به عنوان سوخت در کوره های پالایشگاه مصرف می گردد

قسمتی از نفتای سبک بعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی و نفتای سنگین برای تولید بنزین با درجه آرام سوزی بالا مستقیماً به واحد C.C.R و یا به بانکهای TK-2007,2008 برای ذخیره سازی ارسال می گردد . کاتالیست مورد استفاده در واحد با نام تجاری KF-1015 ساخت شرکت هلندیAKZO NOBEL  می باشد

1- هدف و دامنه کاربرد

-تشریح فرآیند واحدهای منطقه ب از خوراک تا محصول نهایی

-تشریح نحوه انجام کنترلهای کمی و کیفی در متغیرهای فرآیندی جهت تولید محصول مطابق با شرایط طراحی واحدهای فوق

-چگونگی ارتباطات صحیح با دیگر واحدها و ادارات که به نحوی در عملکرد واحدهای این منطقه مؤثر هستند

دامنه کاربرد این روش اجرایی در محدوده عملکرد واحدهای منطقه ب شرکت پالایش نفت شازند اراک می باشد

 

2- تعاریف

2-1- CHILLED WATER: مخلوط آب سرد و ضدیخ گردشی در سیستم

2-2-COLD BOX : محفظه سرد که اکسیژن و ازت مایع از یکدیگر جدا می شوند

2-3-  H.P.C (HIGH PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار بالا

2-4-  L.P.C (LOW PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار پائین

2-5-CONDENSER  : مایع کننده گاز ازت یا چگالنده

2-6- M.S (MOLECULAR SIEVE) : نوعی کاتالیست که جاذب ، بخار آب و سایر ناخالصیهای موجود در هوا می باشد

2-7- ADSORBER  : جاذب یا جذب کننده (منظور ظروف جذب می باشد)

2-8- SELF REGENERATION : احیاء خودبخودی

2-9- LIQUID SEPRARATOR : جداکننده مایع از گاز

2-10-VAPORIZER  : تبخیر کننده

2-11- LIN (LIQUID NITROGEN) : ازت مایع

2-12- GAN (GAS NITROGEN) : ازت گازی

2-13- راکتور (REACTOR)

ظرفی است که در آن خوراک در مجاورت کاتالیست در دما و فشار معین به ترکیبات مورد نظر تبدیل می شود

2-14-UTILITIES : واحدهای سرویس دهنده آب و برق و بخار و هوای فشرده پالایشگاه

2-15-ظرف هوازدا (DEAERATOR) : ظرفی است که در آن بوسیله تزریق بخار آب، گازهای محلول در آب تغذیه به سیستم تولید بخار واحد، خارج می شوند

2-16-(H.T.S.C-HIGH . TEMP . SHIFT . CONVERTOR) : راکتور تبدیل کننده CO به  در حضور کاتالیست اکسید آهن و بخار آب

2-17-BLOW DOWN : تخلیه آب دیگ بخار بمنظور کنترل و کاهش سختی و قابلیت هدایت الکتریکی (کانداکتیویته) آب دیگهای بخار

2-18-ZNO DRUM  : راکتور گوگردزدایی که در حضور کاتالیست اکسید روی  خوراک را جذب می کند

2-19- BOILER : سیستم تولید بخار واحد

2-20- بخار آب خشک یا (SUPPER HEAT) : بخار آبی است که دمای آن از دمای بخار آب اشباع (نقطه جوش) در همان فشار بالاتر باشد

2-21- TAIL GAS  : گازهای ناخالص جذب شده توسط (1,2) PSA

2-22- (PSA- PRESSURE SWING ADSORPTION) : دستگاه جذب ناخالصی در فشار متغیر

2-23- آب نرم (T.W.-TREATED WATER) : آب تصفیه شده و بدون سختی که از واحد آب صنعتی بعنوان آب تغذیه سیستم تولید بخار به واحد ارسال می شود

2-24- OCN (OCTAN NUMER) عدد اکتان : درجه آرام سوزی سوخت موتور را عدد اکتان گویند که معرف میزان ضربه ایست که به پیستون وارد می شود

2-25-R.V.P  : فشار بخار سیال بوده که برحسب کیلو پاسکال بیان می گردد

2-26- HIGH PRESSURE SEPARATOR (H.P.S) : ظرف جدا کننده فشار بالا به منظور جداسازی مواد نفتی، آب و نیز گاز غنی از هیدروژن بکار رفته است و دارای MESH به منظور جداسازی بهتر قطرات آب می باشد

2-27- REACTOR PRODUCT SEPARATOR (R.P.S) : ظرف جدا کننده محصول بنزین و گاز مایع از گاز هیدروژن تولیدی

2-28- STRIPPER : برج عیان کننده V-203 می باشد که نفتای تصفیه شده را از جریان گازهای سبک و H25 جدا می سازد

2-29- STABILIZER : برج تثبیت کننده V-256 به منظور جداسازی مواد سبک هیدروکربوری از بنزین برای تثبیت فشار بخار محصول

2-30- NET GAS : جریان گاز هیدروژن نسبتاً خالص که بین 92تا95 درصد خلوص داشته و به واحد هیدروژن ارسال می گردد

2-31- RECYCLE گاز گردشی

جریان گاز هیدروژن گردشی است که جهت جلوگیری از تشکیل کک و انجام بهتر واکنشها به سیستم (راکتورها) تزریق می گردد

2-32- REFLUX : جریان برگشتی خنک به برج عریان کننده یا تثبیت کننده

2-33- REGENERATION : فرایند احیاء کاتالیست بوده که در واقع سوزاندن کک با استفاده از اکسیژن در مجاورت گاز ازت یا بخار آب صورت می گیرد

2-34- TEMPERED WATER : آب نیم گرم حاوی ضد یخ به منظور خنک کردن سیلندرکمپرسورهای رفت و برگشتی

2-35- PACKING WATER : آب حاوی ضد یخ که برای خنک نمودن محفظه PACKING کمپرسورها بکار می رود

2-36- WATER CONTENT (W/C) : آب موجود در جریان گاز گردشی قسمت پلاتفرمر که بر حسب PPM بیان می شود

2-37- REDUCTION ZONE : به قسمت بالای راکتور V-251 اطلاق می شود . در این قسمت اکسیدهای پلاتین شارژ شده در اثر تماس با جریان گاز هیدروژن در دمای بالای  احیاء شده و پلاتین آزاد و بخار آب نیز تولید می گردد

2-38- SNUFFING STEAM  : بخار خفه کننده ای که جهت PURGE نمودن و زدودن گاز در داخل کوره ها یا ظروف بکار می رود

2-39- PURGE : تخلیه یک ظرف، دستگاه یا لوله از گاز با استفاده از جریان گاز ازت

2-40- STEAM OUT : تخلیه یک ظرف با استفاده از بخار 60#

2-41- (H.N) HEAVY NAPHTHA : نفتای سنگین تولیدی واحد هیدروکراکر

2-42- TREATED NAPHTHA (T.N) : نفتای تصفیه شده از یونیفاینر

2-43- (H.S.R.G ) HEAVY STRAIGHT RUN GASOLINE : نفتای تولیدی واحد تقطیر

2-44- هیدروکربن : ترکیبات نفت خام که شامل هیدروژن و کربن می باشند

2-45- هیدروکراکر : (HYDROCRACKER) واحد شکننده هیدروکربنهای سنگین و تولید محصولات قابل عرضه به بازار مصرف

2-46- ISO FEED : خوراک تازه واحد هیدروکراکر که شامل هیدروکربنهای سنگین و ناخالصیهای فلزی، گوگردی و نیتروژنه به صورت ترکیبات آلی می باشد

2-47- RECYCLE FEED : خوراک گردشی واحد می باشد که در حقیقت قسمتی از خوراک تازه تبدیل نشده به محصول است که دوباره برای تبدیل، همراه خوراک تازه وارد راکتورها می شود

2-48- REACTOR : دستگاهی است که در آن خوراک در مجاورت کاتالیست و در دما و فشار مشخص (تعریف شده در دستورالعملها و مدارک فنی) به ترکیبات دیگر تبدیل می شود

2-49- (H.P.S)HIGH PRESSURE SEPARATOR : ظرف جدا کننده فشار بالا که در آن مواد نفتی، آب و گازها از هم جدا می شوند

2-50- (L.P.S)LOW PRESSURE SEPARATOR : ظرف جدا کننده فشار پائین که در آن مواد نفتی، آب و گازها از هم جدا می شوند

2-51- RECYCLE GAS : گاز گردشی که همراه خوراک تازه و گردشی وارد راکتورها می شود

2-52- MAKE UP GAS : گاز هیدروژن مصرفی واحد با درجه خلوص بیش از 99% که از واحد هیدروژن تأمین می گردد

2-53- L.H.S.V (LIQUID HOURLY SPACE VELOCITY) : نسبت دبی حجمی خوراک تازه به حجم کاتالیست که بیان کننده عکس زمان توقف خوراک بر روی بستر کاتالیست می باشد و واحد آن 1/HR است

2-54- C.F.R (COMBINED FEED RATIO) : نسبت مجموع خوراک تازه و گردشی به خوراک تازه که برای این واحد 16 می باشد

2-55- CONVERSION مقداری از خوراک تازه که در راکتورها به محصول تبدیل می شود

 2-56- CONVERSION PER PASS : مقداری از خوراک تازه که در هر بار عبور از راکتورها به محصول تبدیل می شود

2-57- OFF TEST یا UNCONVERTED OIL : مقداری از خوراک تبدیل نشده که بعنوان محصول غیر استاندارد به مخازن سوخت سنگین و یا HEAVY SLOPS ارسال می گردد

2-58- OVER FLASH  : برش نفتی بین دیزل و خوراک گردشی است که از V-639 گرفته می شود و برای تثبیت نقطه اشتعال محصول نفت سفید به عنوان جریان گرم کننده در مبدل حرارتی E-642 به کار می رود

2-59- RECYCLE SPLITTER : برج تفکیک واحد برای جدا سازی محصولات (V-639)

2-60- STRIPPER : ظروف تثبیت کننده نقطه اشتعال و نقطه جوش ابتدائی محصولات نفتای سنگین، نفت سفید و گازوئیل

2-61- STABILIZER : برج تفکیک محصول نفتای سبک و گاز مایع

2-62- LEAN OIL : مقداری از محصول گازوئیل که برای جذب هیدروکربنهای سنگین از گازهای خروجی V-637 استفاده می شود

2-63- RICH OIL  : مواد نفتی خروجی از V-638 که به عنوان جریان برگشتی (REFLUX) میانی به برج تفکیک تزریق می شود

2-64- REFLUX : مایع بالا سری که به عنوان مایع خنک کننده به بالای برج تفکیک و یا تثبیت کننده تزریق می گردد

2-65- TEMPERATURE RUN AWAY  : افزایش غیر قابل کنترل دما در بستر راکتورها

2-66- TEMPERATURE PROFILE (پروفیل درجه حرارت) : که بیان کننده نحوه تغییرات دمائی در بستر راکتورها می باشد

2-67- اولفین : هیدروکربنهای غیر اشباع

2-68- ایزومر: هیدروکربنها با فرمول شیمیائی یکسان و فرمول ساختمانی متفاوت

2-69- BY PASS : بر حسب محل استفاده به معنی بی اثر کردن یک سینگال ابزار دقیقی و یا یک مسیر کنار گذر که بعضی قسمتهای واحد را کنار گذر می نماید

2-70- (A.T.K)AVIATION TURBINE KEROSENE : سوخت هواپیما که نفت سفید با شرایط خاص می باشد

2-71- UTILITY : واحدهای سرویس دهنده آب، برق، بخار و هوای ابزار دقیق پالایشگاه

3-مسئولیت اجرا

رئیس منطقه ب با نظارت رئیس امور پالایش مسئولیت اجراء این روش اجرایی را به عهده دارد . مسئول واحدهای هیدروکراکر، هیدروژن، تبدیل کاتالیستی و ازت و در نبود آنها رئیس نوبتکاری مسئولیت جانشینی رئیس منطقه را عهده دار بوده و کلیه پرسنل واحد ها موظف به رعایت مفاد این روش اجرایی در رابطه با فعالیتهایشان می باشند

4-شرح روش

4-1- واحد ازت

4-1-1- شرح فرآیند

ظرفیت واحد ازت5700 هوا بعنوان خوراک می باشد که توسط یک سیستم فیلتر دوبله گرد و غبار و سایر ناخالصیهای مکانیکی آن گرفته شده و سپس تا فشار BARG 4/11-4/10 توسط یک کمپرسور گریز از مرکز (C-1101) فشرده می شود

هوای فشرده ابتدا در کولر C-1101 E2 توسط آب خنک کننده و سپس در مبدل E-1101 توسط سیستم تبرید خنک شده و به دمای کمتر از می رسد . آب تولید شده در این مرحله توسط V-1101 جدا گشته سپس هوای خنک شده از یکی از ظروف جذب V-1103 , A/B عبور نموده و رطوبت باقیمانده، دی اکسید کربن، ئیدروکربن های موجود و سایر ناخالصیهای آن تا حد ممگن جذب می گردد . پس از ظروف جذب، هوا وارد COLD BOX می شود که ابتدا تا دمای – در مبدل ME-1101 E1 سرد شده و سپس وارد برج تفکیک می گردد . هوای مایع شده به پایین برج ME-1101 V1 وارد می شود و با توجه به اختلاف دمای جوش اکسیژن (-) و ازت  (-) این مخلوط تفکیک می گردد . هوا در حین عبور از سینی های برج، اکسیژن موجود را به مایعات در حال ریزش منتقل نموده و هوای غنی از ازت به بالای برج می رسد بدین ترتیب گاز خالص ازت به چگالنده E-1108 در بالای برج می رسد . محصولات بالایی برج شامل گاز خروجی بالاسری و ازت مایع است که بخشی از آن بعنوان REFLUX  برج و بقیه آن محصول ازت مایع می باشد . مایعات در حال ریزش از سینی ها بتدریج حاوی اکسیژن بیشتری شده بطوریکه در انتهای برج حدود 35 درصد اکسیژن دارند . مایعات جمع شده ته برج ضمن عبور از مبدل ME-1101 E2  خنک تر شده و سپس توسط LCV-3201 منبسط شده و به دمای- می رسد و پس از آن وارد بخش داخلی چگالنده E-1108 می شود . در چگالنده جریان سرد ورودی ضمن تبادل حرارت با گاز ازت بالای برج مجدداً بصورت گاز درآمده و از بالای برج خارج می شود . این گاز ناخالص در مبدل ME-1101 E2 و سپس در مبدل ME-1101 E1 گرم می شود و نهایتاً در T-1101 TURBO EXPANDER تا فشار 03 بار منبسط می گردد . گاز خروجی EXPANDER با دمای برودت کافی جهت تبادل حرارت با خوراک ورودی COLD BOX را تأمین می نماید . بطوری که بخشی از سرمای لازم جهت مایع شدن هوای ورودی تأمین می شود . مایع ازت تولیدی در مبدل E-1108 وارد تانکهای ذخیره ازت TK-1101 و TK-1102 می شود

تانک TK-1102 جهت استفاده واحد CCR می باشد بطوریکه حدود 200 ازت مایع از آن خارج شده و توسط تبخیر کننده E-1107 تا دمای  گرم می شود و مورد استفاده قرار می گیرد . تانک TK-1101 جهت استفاده سایر واحدهای پالایش در نظر گرفته شده است بطوریکه حدود 2500 مایع ازت خروجی آن پس از گرم شدن در تبخیر کننده E-1104 مورد استفاده قرار می گیرد

مبدلهای E-1104  و E-1107 بصورت کویلهایی می باشند که در یک ظرف بسته قرار گرفته و پس از پرشدن ظرف بوسیله آب، توسط یک خط بخار LP دمای آب  کنترل شده و سبب تبخیر ازت مایع می گردد . جهت پرکردن سیلندرهای ازت، کمپرسور سه مرحله ای رفت آمدی C-1103 در نظر گرفته شده است که این کمپرسور گاز ازت تولیدی برج تفکیک یا تبخیرکننده ها را تا فشار 165 BAR فشرده نموده و از طریق 2عدد MANIFOLD قابلیت پرکردن 8 سیلندر ازت را دارد

4-1-2- نحوه کنترل عملیات در شرایط عادی

بطور کلی در عملیات عادی واحد دو نوع کنترل کمی و کیفی صورت می پذیرد . کنترلهای کمی واحد مشتمل بر کنترل عملیات جاری (بخصوص کنترل نقاط کلیدی واحد) کنترل سیستم های سرویس دهنده جنبی، کنترل ماشینهای دوار می باشد، کنترل کیفی واحد مشتمل بر کنترل مشخصات محصول واحد و جریانهای گذار بر عملیات می باشد

4-1-2-1- کنترل عملیات (نقاط کلیدی واحد)

سیستم کنترل واحد از نوع سیستم کنترل منطقی قابل برنامه ریزی (PROGRAMABLE LOGIC CONTROL-PLC) می باشد و مسئول آن کارمند محوطه واحد است که با هماهنگی سرکارگران واحد تبدیل کاتالیستی و ازت عملیات کنترل آن را بر عهده دارد

قسمتی از اطلاعات واحد ازت مانند فشار شبکه ازت، جریان به واحد C.C.R (FI2105 )، جریان به هدر پالایشگاه  (FI2104 )، فشار محفظه COLD BOX و آنالایزر میزان اکسیژن علاوه بر PLC واحد بر روی سیستم DGS نیز تعریف شده است که فقط جنبه اطلاعی داشته و توسط مسئول اطاق کنترل واحد تبدیل کاتالیستی بازبینی می گردد و در صورت بروز اشکال به کارمند محوطه ازت جهت رفع اشکال اطلاع می دهد

تغییر در شرایط کارکرد واحد برای مثال تغییر در میزان خوراک و میزان استحصال ازت مایع و گازی از طریق دستورالعمل روزانه سرپرست واحد به شیفت کنترل ابلاغ و توسط کارمند محوطه انجام می گیرد . شرایط کارکرد واحد در فرم شماره 201-CF-1114 توسط کارمند محوطه تکمیل می گردد

4-1-2-1-1- خوراک ورودی واحد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله عفونت های مجاری ادراری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله عفونت های مجاری ادراری با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله عفونت های مجاری ادراری با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله عفونت های مجاری ادراری با word

مقدمه
عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infeetions)
چگونگی ابتلا به عفونت مجاری ادراری (How getting UTI)
عوامل مؤثر بر عفونتهای مجاری ادراری
جنس (Genus)
ختنه (Cricumcision)
حاملگی (Pregnancy)
یائسگی (Menopause)
آسیب مغزی (SCI=Spinal Cord injury)
بیماریهای رفتار جنسی ، دیافراگم و اسپرمیسدها
کاندوم (Candom)
مقاومت دارویی باکتری ها (Drug resistance of bacteria)
مقاومت وراثتی (Intrinsic Resistance)
مقاومت کروموزومی (Chromosom Resistance – Mediated)
مقاومت سولفانامیدی
مقاومت پلاسمیدی
مقاومت به خانواده پنی سیلین
مکانیسم مقاومت به آمینوگلیکوزیدها
باکتریهای عامل عفونتهای مجاری ادراری
استافیلوکک ها (Staphylococci)
انتروباکتر (Enterobacter)
کلیسئلا (Klebsiella)
پروتئوس (Proteus)
پسودوموناس ها (Pseudomonas)
ادروارد سیئلا (Edwardsiella)
سراتیا (Serratia)

مقدمه

عفونت های مجاری اداری یکی از مشکلات و معضلات بهداشت عمومی همه کشورها بخصوص جهان سوم می باشد. ارگانیسم های متعدد مانند ویروس ها ،‌باکتری ها ، قارچ ها و انگل ها عفونت مجاری اداری ایجاد می نمایند و باکتری ها شایع ترین آن هستند (1، 2 ،‌3 ، 4) تصویر بر این بود که با کشف داروهای ضد باکتریایی مشکل درمان بیماریهای عفونی بشر حل شود ولی بعد از گذشت نه چنان طولانی، ظهور گونه های مقاوم به داروها و افزایش آن این امید به ناامیدی بدل شد ولی با تداوم کوشش و تلاش به کشف داروهای جدید مانند کوتریموکسازول و جنتامایسین ، سفالوتین و سفالوسپورین با نسل های جدید منجر شد. باکتری هایی ماند آنترویاکتریاسه آ ، استافیلوکک ها، سالمونلاها، شیگلاها ، کلیسئلا، اتتروباکتر، سیتروباکتر، ادوارد سیئلا، سراتیا،‌پسودوموناس ها ، کلامیدیاها و مایکوپلاسماها عامل عفونت مجاری ادراری هستند که E.Coli مهمترین عامل بخصوص در خانم ها می باشد (3 ، 5)

عوارض ناشی از عدم درمان یا بد درمان عفونت مجاری ادراری منجر به از کارافتادگی کلیه و در خانم های حامل منجر به تولد نوزادان کم وزن،‌نارس و یا سقط می شود؛ لذا تشخیص و درمان مناسب و به موقع آن از اهمیت خاص برخوردار می باشد (6، 7، 8) . هدف این تحقیق بررسی میزان فراوانی عامل عفونت های مجاری ادراری، مقاومت و حساسیت آنها با آنتی بیوتیک های مورد تجویز جامعه پزشکی و نقش سن و جنس در فراوانی این بیماری می باشد

عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infeetions)

تعریف عفونت مجاری ادراری (Definition)

عفونت های مجاری ادراری سالیانه میلیون ها انسان را مبتلا می کند که میزان شیوع آن از عفونتهای تنفسی بیشتر است. در سال 1997، پزشکان ، 8-3 میلیون نفر انسان مبتلا به عفونت مجاری ادراری گزارش کردند (6). در ابتلا به عفونتهای مجرای ادراری زنان نسبت به مردان مستعدتر می باشند؛ زیرا هم اطلاعات کم دارند و هم طول مجاری ادرای آنان کوتاه بوده و به وسیله باکتری های روده ای آلوده می گردند. یک زن در طول زندگی ممکن است 5 بار به UTI مبتلا گردد که در زمان حاملگی بیشتر است. UTI در مردان کمتر معمول است؛ ولی وقتی به عفونت مجاری ادراری متبلا شدند بیماری در آنها خیلی جدی است. سیستم اداری تشکیل شده است از :‌کلیه ها ، حالب ها ، مثانه و پیشابراه، کلید اصلی این سیستم کلیه ها هستند. لوله های باریکی بنام حالب وجود دارند که ادرار را از کلیه به مثانه می برند. افراد میان سال در روز 1-5/0 لیتر ادرار می کنند که مقدار ادرار بستگ به مایعات و غذاها دارد که فرد مصرف می کند (3،4،6،9،10،11)

چگونگی ابتلا به عفونت مجاری ادراری (How getting UTI)

ادرار استریل است و عفونت هنگامی رخ می دهد که میکروارگانیسم از لوله های گوارشی به ابتدا پیشابراه بچسبد و شروع به تکثیر نماید. عامل بیشتر عفونتهای مجاری ادراری Ecoli است که بطور معمول در کولون زندگی می کند. در بیشتر موارد باکتری ابتدا در پیشابراه شروع به رشد می کند. عفونت محدود به پیشابراه را urethrist گویند وقتی باکتری به مثانه مهاجرت و باعث عفونت مثانه شد را ›غسفهفهس گویند. اگر عفونت سریعا درمان نشود باکتری ممکن است به حالب ها رفته و کلیه ها را به عفونت مبتلا نماید که در اینصورت به آن Pyelonephritis و  میکروارگانیسم های کلامیدیا و مایکوپلاسما می توانند در مجاری تناسلی مردان و زنان عفونت مجاری ادراری ایجاد نمایند. کلامیدیا ومایکوپلاسما برخلاف E.Coli میتوانند به مجاری تناسلی رفته و عفونت مجاری تناسلی – ادراری نیز ایجاد نمایند؛ که هر دو عفونت نیازمند درمان می باشند. در مردان غدد پروستات موادی تشرح می کند که رشد باکتری را کاهش می دهد. در هر دو جنس سیستم ایمنی از عفونت جلوگیری می کند با وجود این محافظت ها، هنوز هم به عفونت مبتلا می شویم (11،12،13)

عوامل مؤثر بر عفونتهای مجاری ادراری

(Factors affecting on urinary tract infections)

عوامل متعددی در ایجاد عفونتهای مجاری ادراری دخالت دارند که مهمترین آنها عبارتند از: سن (AGE)

عفونت مجاری ادراری (UTI) در سنین سه ماهگی در مردان بیشتر از زنان است. نسبت میزان شیوع باکتریوری مشخص در بین دختران محصل قبل از مدرسه و بعد از آن 2/1% و در حالیکه در بین پسران نسبت 3/1% است (14)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه کارآفرینی کارگاه پسته شکنی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه کارآفرینی کارگاه پسته شکنی با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه کارآفرینی کارگاه پسته شکنی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه کارآفرینی کارگاه پسته شکنی با word

مقدمه  
توضیح  
دلیل  
مجوزهای لازم 
خصوصیات کارگاه  
هزینه ها  
قیمت تمام شده  
دارایی ها  
صندوق  
صورتحساب سود و زیان   
دوره بازگشت سرمایه  
ترازنامه  
منابع  

مقدمـه

بطور کلی انواع مختلف پسته را از حیث شکل ظاهری به دو دسته می‌توان تقسیم کرد. یکی بادامی و دیگری فندقی. در شکل بادامی طول پسته از عرض یا قطر آن خیلی زیادتر است به قسمی که شکل کشیده بادامی به پسته می‌دهد در صورتی که در شکل فندقی تفاوت بین طول و قطر پسته خیلی کم است. علاوه بر این در شکل بادامی فاصله دو لب داخلی پوست پسته خندان کمتر از همین فاصله در شکل فندقی است. در پسته بادامی گاهی اتفاق می‌افتد که نوک باریک پسته کمی به شکل نوک خنجر خمیده است این شکل پسته را خنجری می‌نامند

موطن اصلی و قدمت درخت پسته

درخت پسته معمولی و یا پسته ایرانی پیستاکیا ورا (Pistacia vera) به شکل جنگلهای انبوه در شمال شرقی ایران دیده می‌شود لذا می‌توان گفت که اصل این جور پسته از ایران است. درخت پسته از ایران به سایر نقاط مخصوصا به سواحل دریای مدیترانه (جنوب اروپا و شمال آفریقا) رفته است

 

مشخصات گیاه شناسی درخت پسته

درخت پسته گیاهی است دو پایه یعنی گلهای نر و ماده جدا از یکدیگر و روی درخت مجزا قرار گرفته است. گل آذین درخت پسته بطور کلی خوشه‌ای است و در خوشه نر که گلها به یکدیگر فشرده و متراکم هستند. تعداد زیادتری گل مشاهده می‌شود تا در خوشه ماده که فاصله از گلها یکدیگر زیاد است و به همین علت این نوع گلها خوشه افشان و شلی تشکیل می‌دهند

گلهای ماده دارای یک تخمدان و یک تخمچه هستند ولی کلاله منشعب و دارای سه شاخه است. برگ درخت پسته از 5 تا 7 برگچه تشکیل شده است. ریشه درخت محوری و عمودی است و تا عمق بیشتر از دو متر در داخل خاک فرو می‌رود. تلقیح گلهای ماده بوسیله باد انجام می‌گیرد

آب و هوای مطلوب پسته

درخت پسته به سرمای شدید زمستان و گرمای زیاد تابستان هر دو مقاوم است. درخت پسته با هوا و زمین مرطوب سازگاری ندارد. رطوبت زیاد در زمین باعث تولید بیماری صمغ و پوسیدگی یقه درخت می‌شود که به تدریج درخت را ضعیف و بالاخره خشک می‌کند. درخت پسته به کم آبی و خشکی مقاومت زیاد نشان می‌دهد بطوری که درختان کهن را می‌توان بدون آبیاری بر مدت خیلی طولانی (شادی چند ده سال) زنده نگاه داشت

خاک مطلوب پسته

بهترین خاکها برای کاشت درخت پسته خاکهای لیمونی سبک یعنی شن و رس می‌باشد. در اراضی سبک مصرف کود برای برداشت رضایت بخش است ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را به مقدار زیاد و برای مدتی طولاتی در خود نگاه می‌دارد کاشت این گیاه نتیجه رضایت بخشی نمی‌دهد و مقدار محصول چندان قابل توجه نخواهد بود. درخت پسته تا اندازه‌ای تحمل شوری خاک را می‌کند

 

کود

درخت پسته احتیاج به کود فراوان دارد و کود دامی به تنهایی نمی‌تواند رفع احتیاجات درخت پسته را از حیث مواد غذایی برای محصول زیاد بکند. لذا باید علاوه بر کود دامی از کودهای شیمیایی نیز استفاده کرد. کود دامی را پاییز به درخت می‌دهند و کود شیمیایی را در دو دفعه یکی در اسفند ماه و دیگری در خرداد ماه با خاک مخلوط می‌کنند

ازدیاد درخت پسته و کاشت آن در باغ

از نظر گیاه شناسی درخت پسته را به دو طریق می‌توان تکثیر کرد یکی بوسیله خواباندن شاخه و دیگری بوسیله کاشت بذر. ولی در باغبانی و از نظر اقتصادی تنها راه ازدیاد درخت پسته کاشت بذر برای تهیه پایه و پیوند نهال حاصله با انواع مرغوب پسته می‌باشد

آفات پسته در ایران

زنجرک پسته ایدیو سروس ستالی (آفت شیره)

پسیل پسته که به شیره خشک معروف است

شپشک واوی پسته

لارو برگ خوار پسته

کرم ریشه پسته

سرشانه خوار پسته

زنبورهای مغز خوار پسته

پسته و فوائد آن

پسته، دانه میوه از درخت پسته است. درخت پسته اولین بار در ترکیه و ایران یافت شد. در آن زمان، پسته غذای اشراف بود. در سال های بعد، فقط در جشن ها و مهمانی ها مصرف می شد. بعدها در انواع دسرها، شیرینی ها، بستنی و حتی به عنوان اشتها آور خورده می شد. این دانه، به خاطر شکلش به نام “آجیل خندان” معروف شد

پسته به عنوان یک ماده غذایی گیاهی و نیرو بخش و درمان کننده بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد

 

فواید پسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله سازمان های بین المللی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله سازمان های بین المللی با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله سازمان های بین المللی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله سازمان های بین المللی با word

مقدمه :  
ظهور جنبش عدم تعهد :  
هند و نهرو :  
اندونزی و سوکارنو :  
مصر و ناصر :  
یوگسلاوی و تیتو :  
کنفرانس روابط آسیایی :  
کنفرانس کلمبو اولین گام :  
کنفرانس باندونگ :  
ده اصل منشور باندونگ :  
اولین کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد 1961 بلگراد :  
ماهیت حقوقی گروه غیر متعهدان:  
ارگانهای سازمان عدم تعهد :  
عضویت ایران :  
عدم تعهد جدید دنباله عدم تعهد قدیم :  
عدم تعهد جدید :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله سازمان های بین المللی با word

 ـ علی اکبر عبدالرشید  ، سازمان عدم تعهد از آغاز تا سال 1985 ( تهران ، سروش 1365 )

ـ مجله سیاست خارجی فصلنامه سیاسی، اقتصادی فرهنگی و حقوقی ( سال دهم 1375 )

ـ عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل

مقدمه

پس از پایان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان در برابر این پرسش قرار گرفتند که با وجود آنکه آنان در آغاز ، ادامه و پایان جنگ تمایل یا نقشی آگاهانه نداشته اند علت تحمل آن همه تلفات و خسارات سنگین  بر آنها چه بوده است ؟

این کشورها پاسخ این پرسش را در وابستگی  و انقیار نظامی خواسته یاناخواسته به سرممداران جنگ چه در جبهه و دول محور و چه در جبهه متفقین یافتند و آنانکه طعم تلخ دو جنگ جهانی را بیشتر چشیده بودند به منظور گریز از جنگی دیگر عدم وابستگی نظامی به قدرت های بزرگ و بی طرفی در مناقشات جهانی را بنای سیاست خود قرار داده و به شکوفایی اندیشه ای پرداختند که بعدها به عدم تعهدات شهرت یافت . جنبش عدم تعهد از ابتدا بر عدم وابستگی نظامی تأکید داشت هو اگر چه از سال 1973 (کنفرانس الجزایر ) مسائل اقتصادی بخش عمده مباحثات و بیانیه ها را در بر گرفت . لیکن هیچ گاه عدم وابستگی اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی به عنوان شرط عدم تعهد تلقی نگردید . اخیراً  زمزمه هایی از گوشه و کنار  جنبش شنیده میشود که حاکی از ناقص بودن تعریف سنتی و کلاسیک عدم تعهد است . با توجه به این که جنگ سرد سالهای 1960 دیری است که تغییر شکل داده و وابستگی نظامی دیگر خطر صرف نیست ، آیا می توان کشورهای دارای وابستگی های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را غیر متعهد دانست ؟

جنبش عدم تعهد در حال حاضر اعتقاد دارد که کشورهای عضو می توانند بدون توجه به ایدئولوژی حاکم بر کشورها همزیستی کامل داشته باشند و شاید همین امر باعث شده که جنش عدم تعهد به سازمان ملل دیگری تبدیل شود که محل برخورد غیر مستقیم  منافع و ایدئولوژیهای سیاسی کشورهای بزرگ باشد

ظهور جنش عدم تعهد

 همزمان با پایان جنگ جهانی دوم و استقرر صلح اردوگاه فاتحان بتدریج به سوی یک همزیستی خصمانه گرایید ، دو ابرقدرت بعد از جنگ ، آمریکا و شوروی سابق تجسم همه جانبه این سیاست خصمانه بودند ه در اروپا ، آسیا ، آفریقا و حتی در سازمان ملل متحد رویاروی یکدیگر قرار گرفتند . از این رقابت دو بلوک شرق به رهبری شوروی و بلوک غرب به رهبری آمریکا در شکل سیاسی و نظامی پدید آمد . به این ترتیب جهان درگیر جنگ سردی شد و بحرانی را که ناشی از نابرابری های ژرف در پیشرفت اقتصادی  و اجتماعی بین ملت ها بود و زائیده استعمار خارجی و نادیده انگاشتن منافع ملل محروم و رعایت نکردن حقوق کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه موجب ظهور نهضت های آزادیخواه رشد تشکیلات و سازمانهای استقلال طلبانه شد . جنبش عدم تعهد که به مفهوم عدم وابستگی  به شرق و غرب است و گاهی از آن به عنوان بیطرفی مثبت یاد می شود ابتدا به صورت یک حرکت سیاسی ضد امپریالیستی و ضد تبعیض نژادی آغاز گردید و سپس ضمن حفظ مواضع قبلی خود به صورت یک جنبش اقتصادی دسته جمعی میان کشورهای جهان سوم توسعه پیدا کرد . بانیان عدم تعهد کوشیدند سنتزی از ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم به وجود آوردند تا ضمن حفظ منافع ملی کشورها آن ها را در سرنوشت یکدیگر سهیم سازند بسیاری از انگاره های عدم تعهد از سنت های باستانی برخی از کشورهای جهان سوم سرچشمه می گرفت . مثلاً در هندوستان تفکرات مزبور از دو جریان اخلاقی بود او اشوکا سیراب شده بود . مزید بر این برخی از اصول همزیستی مسالمت آمیز میان دولت ها مانند پانچا شیلا  الهام بخش نهضت مزبور شد . پانچشیل که به 5 اصل مسالمت آمیز  توافق شده میان هندوستان وچین بر سر مسئله تبت در سال 1954 اشاره داشت شامل اصول زیر است

1ـ احترام متقابل به تمامیت ارضی  و حاکمیت یکدیگر

 2 ـ برابری و منافع متقابل

 3- عدم تجاوز به یکدیگر

4- همزیستی مسالمت آمیز

5- عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر

ذکر این نکته ضروری است که در حدود 2200 سال قبل اصول یاد شده توسط یکی از رهبران هند (‌اشوکا ) مطرح شده بود و این اصول در عصر حاضر در گفته های گاندی و سایر رهبران این کشور تجلی یافته بود و برخی از آثار آن را می توان منشور ملل متحد و نیز سایر اصول حقوقی بین الملل معاصر مشاهده کرد . 1

رهایی از حلقه نفوذ شرق و غرب  جنبش عدم تعهد نیز همچون جنبشهای دیگر از شخصیت افراد و رهبران برخی کشورها تأثیر پذیرفته است در رأس  این شخصیت ها مارشال تیتو رهبر فقید یوگسلاوی ، جواهر لعل نهرو نخست وزیر فقید هند ، جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر و احمد سوکارنو رئیس جمهور فقید اندونزی قرار دارند . کشورهای مزبور و رهبران آنها همگی  در استقلال کشورهای  خود و رهایی از نوع استعمار و نفوذ اجنبی نقشی تاریخی بر عهده داشتند

هند و نهرو

جواهر لعل نهرو ( 1889-1964 )  از یاران هم رزم مهاتماگاندی درمبارزات رهایی بخش از سلطه امپراتوری بریتانیا بود

نهرو به دنبال کشتار آمرتسیار در همان سال به جنبش استقلال هند پیوست از رهبران جنبش شد و به عنوان اولین نخست وزیر هند و به عنوان سیاستمداری  بین المللی قدرت را در دست گرفت سیاست خارجی وی بر اساس عدم وابستگی به بلوک غرب و شرق بود

اندونزی و سوکارنو

 اندونزی طی سالیانی که زیر سلطه هلند قرار داشت به مجمع الجزایر هند شرقی معروف بود . این کشور از قرن هفدهم تا زمان استقلال ( 1945 )  مستقیماً زیر نظر دولتهای هلندی اداره می شد . رشد انگیزه های ناسیونالیست در اندونزی  در سال 1927 منجر به ایجاد حزب ناسیونالیست اندونزی شد  . هلندیها تمام سازمان های انقلابی را تخت فشار قراردادند و احمد سوکارنو رهبر حزب ناسیونالیست دستگیر و زندانی شد . اشغال اندونزی در جنگ جهانی دوم از طرف ژاپن  به حکومت استعماری هلند خاتمه داد . ژاپنی ها  سوکارنو و رهبران استقلال طلب این کشور را به امید جلب حمایت آنها آزاد کرد و امتیازات نسبی از جمله تشکیل دولت وارتنی اندونزیایی را به آنان دادند استقلال طلبان از این فرصت برای جلس حمایت مردم استفاده کردند روزی که ارتش ژاپن از خاک اندونزی عقب شینی کرد سوکارنو به عنوان رئیس جمهور اندونزی استقلال کشور را اعلام کرد ( اوت 1945 )‌

مصر و ناصر

 سرزمین مصر از حساسترین نقاط استراتژیک  بین المللی است آبراه سوئز که قدمتش به دو هزار سال می رسد . موجب تحولات و دگرگونیهای عظیم  سیاسی و اجتماعی برای مصر بوده است . مصر به عنوان حلقه پیوند دهنده آفریقا و آسیا و به خاطر میراث های اسلامی و نبرد ضد استعماری برای نجات از سلطه بریتانیا و با ایستادگی در برابر توسعه طلبی بریتانیا داعیه رهبری جهان عرب را بخصوص  در متن مناقشات اعراب و اسرائیل  تقویت کرد و علمدار یک انقلاب اجتماعی در جهان عرب شد

جمال عبدالناصر در ژوئیه 1956 کانال سوئز را که به اعتقاد او گذرگاهی مقدس و از ملت نهادی از تسلط استعمار محسوب می شد ملی اعلام کرد و یک سازمان مصری را برای اداره آن بوجود آورد

یوگسلاوی و تیتو

 یوگسلاوی به رهبری تیتو که سابقه طولانی در جنگ با فاشیسم آلمانی و مقابله با فشار شوروی از سال1939 تا 1956 داشت متعهد به ناسیونالیسم  عدم تعهد و قرار نگرفتن در بلوک بندی ها بود و همین امر انگیزه ای شد برای پیوستن یوگسلاوی به جنبش عدم تعهد

وجوه مشترک هند ـ‌اندونزی ـ مصر ـ یوگسلاوی در اصول زیر می باشد

1 ) هر چهار کشور دوران سخت و طولانی تحت استعمار را گذرانده و مبارزه آنان برای استقلال عدم وابستگی و عدم وابستگی و عدم تعهد بجا و به حق بوده است

2 )‌همه رهبران چهار کشور از نخستین رهبران سیاسی کشورهای خود پس از استقلال و رهایی از استعمار بوده اند ، آنها نه تنها در جنگهای ضد استعماری و ضد امپریالیستی فعالانه شرکت کرده اند بلکه رهبران آن جنگهای را نیز بر عهده داشته اند

3 ) سالهای 1950 تا 1955 برای هر چهار کشور نقطه عطفی در مبارزات سیاسی بوده است

4 )  در سال 1954 ( کنفرانس کلمبو )  ، نهرو نخست وزیر هند است و سوکارنو در نخستین انتخابات پس از استقلال به عنوان اولین رئیس جمهور اندونزی  برگزیده  شده است ، ناصر به ریاست جمهوری مصر انتخاب شد و تیتو رهبر جمهوری خلق یوگسلاوی گردید این چهار رهبر در سال 1955 در کنفرانس باندونگ شرکت می کنند

کنفرانس روابط آسیایی

پس از سالها تلاش در اول آوریل 1947 کنفرانس روابط آسیایی در دهلی نو بر پا شد به قولی این کنفرانس شالوده جنبش عدم تعهد را پی ریزی کرد از ویژگی های این کنفرانس  نطق مهاتما گاندی ( 1869-1948 ) رهبر ملی و بنیان گذار استقلال هند بود که خطاب  به شرکت کنندگان چنین گفت :  هند امروزه در آستانه استقلال کامل قرار داردمیکوشد از انقیاد هر کس که می خواهد مالک این کشور باشد دور بماند ما           نمی خواهیم اربابانم تغییر کند ما می خواهیم ارباب خاک خودمان باشیم جواهر لعل نهرو نیز طی سخنانی گفت از این کنفرانس و در این کارکه ما شروع کرده ایم نه مرادی وجود دارد ونه مریدی همه‌کشورهای آسیایی باید بر پایه تساوی در وظیفه و رفتار در کنار هم زندگی کنند ، ما هیچ قصدی علیه دیگران جز ایفای صلح و پیشرفت در سراسر جهان نداریم ما سالها شکایت هایمان را به دادگاههای غربی برده ایم ولی این ماجرا مربوط به گذشته هاست امروزه  آماده ایم که روی پای خود بایستیم ، صلح تنها زمانی حاصل می شود که ملت ها آزاد باشند

کنفرانس کلمبو اولین گام

 در آوریل 1954 یک گروه از کشورهای آسیایی در کلمبو  پایتخت سیلان گرد آمدند در مورد همکاری های بیشتر با یکدیگر و با کشورهای تازه استقلال یافته در آسیا و آفریقا به توافق رسیدند . رهبران شرکت کننده در این کنفرانس عبارت بودند از جواهر لعل نهرو ( هند ) ، اونو ( برمه ) ، محمد علی (‌پاکستان ) احمد سوکارنو                   ( اندونزی )‌و کوفلاوالا ( سیلان ) . دومین کنفرانس کلمبو در سال 1962 با شرکت برمه ، کامبوج ، سیلان ، غنا ( ساحل طلا )‌اندونزی و جمهوریعربی متحده تشکیل شد که هدف آن میانجیگری در جنگ مسلحانه چین و هند بر سر تبت بود که منجر به موافقتنامه ترک مخاصمه بین آن دو کشور گردید  تجربه ای که از این رهگذر حاصل شد انگیزه مناسبی برای گسترش روابط آسیایی  و آفریقایی گردید . ملاقات های بعدی چوئن لای نخست وزیر چین و پاندیت نهرو  خطوط اساسی بر پایی کنفرانس پاندونگ را ترسیم کرد

کنفرانس باندونگ

 در آوریل 1955 نخستین اجلاس گسترده ، مشرکت کشورهای آسیایی و آفریقایی بر اساس توافق های کنفرانس کلمبو در شهر باندونگ اندونزی  بر پا گردید  کشورهای شرکت کننده عبارت بودند از اتیوپی ، اردن ، افغانستان ، ایران ، اندونزی ، برمه ، پاکستان ، لیبی ، لیبر ، مصر ، نپال ، ویتنام جنوبی ، ویتنام شمالی ، هند و یمن . اسقف کاریوس از قبرس نماینده ای به این کنفرانس فرستاد و یک سیاهپوست عضو کنگره امریکا  و یک نماینده از کنگره ملی آفریقا نیز شرکت داشتند

احمد سوکارنو به عنوان میزبان نطق افتتاحیه را ایراد کرد وی سیاست های استعماری رااز هر شکل و نوع ، تقسیم جهان به بلوکهای مختلف و قطبی شدن از سوی استعمارگران را بشدت محکوم کرد

بعدها کشورهای شرکت کننده در باندونگ را به 3 دسته تقسیم کردند

1ـ  کشورهای کمونیست یا متمایل به کمونیسم مثل چین کمونیست و ویتنام شمالی

2 ـ کشورهای متمایل به سیاست غرب یا تحت نفوذ غرب مثل هند و اندونزی و سیلان که خود به 2دسته تقسیم می شدند آنها که خواستار ستیز با قدرت ها بودند و آنها که به صرف عدم وابستگی رضایت می دادند

ده اصل منشور باندونگ

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق عالم برزخ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق عالم برزخ با word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق عالم برزخ با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق عالم برزخ با word

مقدمه    
عالم برزخ    
بخش اول : وضعیت ارواح در عالم برزخ    
فصل اول : برزخ از نظر لغت و اصطلاح    
برزخ در کتب لغت    
فصل دوم : عالم برزخ کجاست ؟    
فصل چهارم : مقصود از حفره و قبر چیست ؟    
فصل پنجم : برهوت کجاست ؟    
فصل ششم : جایگاه پیامبر (ص) و ائمه طاهرین (ع) در عالم برزخ    
فصل هشتم : آیا ارواح یکدیگر را ملاقات مى کنند؟    
فصل یازدهم : اموات سخن ما را مى شنوند و معناى آنرا درک مى کنند    
بخش دوم : کیفیت بهره گیرى ارواح از خیرات و صدقات در عالم برزخ    
فصل اول : مشروعیت زیارت اهل قبور    
فصل دوم : فایده زیارت اهل قبور    
دسته اول    
دسته دوم    
دسته سوم    
فصل سوم : باقیات الصالحات    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق عالم برزخ با word

1    حضرت آیت الله مصباح یزدی، سلسله مباحث اسلام سیاست و حکومت (2)، مرکز چاپ و تکثیر سازمان تبلیغات اسلامی،
2    حضرت آیت الله مصباح یزدی، سلسله مباحث اسلام سیاست (3) مرکز چاپ و تکثیر سازمان تبلیغات اسلامی،
3    احمد واعظی دینی، جامعه مدنی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،
4    مجید محمدی، جامعه مدنی به منزله یک روش، تهران، نشر قطر، 
5    رامین جهانیکو، مدرنیته دموکراسی روشنفکران، تهران، نشر قطر،
6    نیروی مقامت بسیج، استقلال سازی، نمایندگی فقیه،

مقدمه

   «هرکس بمیرد، قیامتش بر پا گردد». این، قیامت صغری است. میّت در  حالی که فشار قبر بر او وارد می آید مورد بازجویی قرار می گیرد و کمتر کسی است که از فشار قبر در امان بماند. فشار قبر، مرحل انتقال روح به   عالم قبر(برزخ یا ملکوت) است (بنابر اخبار معصومین(ع)، فشار قبر عمدتاً  از گناهان زبانی چون دروغ، غیبت، بهتان و تهمت بر می خیزد)

عالم برزخ

بخش اول : وضعیت ارواح در عالم برزخ

فصل اول : برزخ از نظر لغت و اصطلاح

کلمه ((برزخ )) معمولا در محاورات ، همراه با کلماتى مثل ((ما بین ))، ((مابینهما)) بکار مى رود، مثلا گفته مى شود ((برزخ ما بین این دو)) یا ((برزخ بین دو چیز)) و یا ((برزخ بین دنیا و آخرت )) و در قرآن شریف آمده است

بینهما برزخ لایبقیان (15)وجعل بینهما برزخا و حجرا محجورا(16)

مشاهده مى شود که ، ((برزخ )) در دو آیه فوق همراه با کلمه ((بینهما)) بکار رفته است و این بدان علت است که ((برزخ )) در لغت به معناى ((حاجز و مانع )) است ، و حاجز و مانع در محاورات یک معناى مستقلى نیستند، درست مثل معناى ((فى )) در عربى و کلمه ((در))، در فارسى است . گر چه این دو کلمه بخودى خود داراى معنا و مفهومى هستند{یعنى : تو، داخل ، درون }، اما این معنا، معناى مستقلى نیست و براى تمام شدن معناى آن احتیاج به کلمه و یا کلمه هاى دیگر است ، مثل اینکه مى گوئیم : ((در خانه ، در مدرسه و;)) که کلمه ((در)) همراه با ((خانه و مدرسه )) توانسته است معناى خود را ایفاء کند. روى همین حساب اگر معناى لغوى ((برزخ )) حاجز و مانع باشد باید معلوم شود حاجز میان چه و چه چیزى ، و یا مانع میان کدام دو چیز

برزخ در کتب لغت

1- در کتاب ((المنجد)) که کلمات مستعمله در لغت عرب را معنا مى کند در ماده ((برز)) آمده است

البرزخ : الحاجز بین الشیئین ، ما بین الدنیا و الاخره من وقت الموت الى البعث

یعنى : برزخ مانع میان دو چیز است ، و زمان میان دنیا و آخرت از هنگام مرگ تا قیامت نیز برزخ است

2- کتاب مفردات راغب اصفهانى که لغات قرآن شریف را معنا مى کند در مورد برزخ آورده است

البرزخ : الحاجز والحد بین الشیئین ، و البرزخ فى القیامه : الحائل بین الانسان و بین بلوغ المنازل الرفیعه فى الاخره و منه قوله تعالى : و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون

یعنى : برزخ مانع و حد فاصل بین دو چیز است ، و برزخ در قیامت همان فاصله بین انسان و رسیدن او بدرجات رفیع درآخرت است ، و از همین باب است فرمایش خداوند که فرموده : ((پشت سر اینها (مردگان ) برزخى است تا روز قیامت ))

3- و در کتاب ((مجمع البحرین )) در همان ماده آورده اند

البرزخ : الحاجز بین الشیئین ، والبرزخ فى قوله (ع) ((نخاف علیکم هول البرزخ )) هو مابین الدنیا و الاخره من وقت الموت الى البعث ، فمن مات فقد دخل البرزخ ، و فیه الحدیث کلکم فى الجنه ولکنى والله اتخوف علیکم فى البرزخ ، قلت : و ما البرزخ ؟ قال : القبر منذ حین موته الى یوم القیامه

یعنى : برزخ مانع بین دو چیز است ، و در این حدیث از امام صادق (ع) که فرمود: ((من از هول و سختى برزخ براى شما مى ترسم )) مقصود همان زمانى است که فاصله میان دنیا و آخرت از هنگام مرگ تا قیامت است . پس ‍ هر کس که مرد، داخل عالم برزخ مى شود، و از همین باب است حدیثى که فرموده : ((همه شما در بهشت هستید جز اینکه من از عالم برزخ شما مى ترسم ))، سؤ ال شد: برزخ چیست ؟

حضرت فرمود: ((قبر است از زمان مرگ تا قیامت ))

آنچه از نقل کتب لغت استفاده شد، این بود که : ((برزخ )) داراى دو معناى لغوى و اصطلاحى است . معناى لغوى که همان حاجز و مانع است ، مانند پرده اى که بین زرده و سفیده تخم مرغ است . این پرده مانع از مخلوط شدن این دو ماده به یکدیگر است . و معناى اصطلاحى که بمعناى فاصله زمانى بین دنیا و عالم آخرت است

قرآن شریف در مورد معناى اصطلاحى برزخ مى فرماید

حتى اذا جاء احدهم الموت قال : رب ارجعونى لعلى اعمل صالحا فیما ترکت کلا، انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون (17)

در مقام بیان و تفسیر آیه شریفه نیستیم ، آنچه محل بحث است اینکه : وقتى مرگ آنها مى رسد مى گویند: ((خدایا ما را به دنیا باز گردان تا اعمال صالح انجام دهیم )) پاسخ این است که ((نه چنین است ، این حرفى است که اینها مى زنند)) سپس فرمود: ((پشت سر اینها؛ یعنى پس از اینکه از دنیا مى روند، تا روز قیامت عالم ((برزخ )) است ))

در آیه شریفه ، حد فاصل بین مرگ و قیامت را ((برزخ )) نامیده است ، و در احادیث فراوانى از ائمه معصومین نیز همین حد فاصل را عالم ((برزخ )) نامیده اند

بنابراین ، دو معناى لغوى و اصطلاحى از نقل کلمات اهل لغت و آیات و احادیث مربوط به بحث ، به خوبى نمایان است ، و سخن ما در این کتاب پیرامون حالات انسانها پس از مرگ و در عالم برزخ است که بطور مفصل در صفحات آینده خواهید خواند

فصل دوم : عالم برزخ کجاست ؟

دانستیم فاصله زمانى بین مرگ و قیامت ((عالم برزخ )) نامیده شده و مردگان تا برپائى قیامت ، در عالم برزخ بسر مى برند. لازمه این علم این است که معتقد شویم همه آنهائى که از ابتداء خلقت عالم هستى تاکنون از دنیا رفته و از این پس نیز مى میرند از انبیاء و اولیاء و صالحین گرفته تا پادشاهان و ظالمین و مستکبرین و مشرکین ، همگى در آن عالم جمع هستند و در انتظار برپائى قیامت بسر مى برند که البته معتقد هم هستیم

اینک به این نکته مى پردازیم که : عالم برزخ کجاست ؟ آیا عالم برزخ جزء این عالم است ؛ یعنى آیا عالم برزخ در همین دنیاست و مثلا همین خورشید و ماه بر آن طلوع و غروب دارد، و ارواح اموات چه مؤ من و چه کافر در روز این عالم یک حالت و در شب این عالم داراى حالت دیگرى هستند؟ یا اینکه طلوع و غروب خورشید براى اهل این دنیا تاءثیر دارد و شب و روز براى برزخیان تاءثیرى ندارد؟

اینها سؤ الاتى است که در اذهان بسیارى از مؤ منین به معاد وجود دارد و ما توجه علاقه مندان را به مطالب زیر به عنوان مقدمه جلب مى نمائیم

1- عالم قیامت هنوز برپا نشده و یکى از مقدمات برپائى آن نابودى نظام این عالم است و به تعبیر قرآن ، قیامت وقتى برپا مى شود که

اذا الشمس کورت ، واذا النجوم انکدرت ، واذا الجبال سیرت ، و; واذا البحار سجرت ;(18) اذا السماء انفطرت ، و اذا اکواکب انتثرت ، و اذا البحار فجرت ، و اذا القبور بعثرت ; (19) اذا وقعت الواقعه ، لیس ‍ لوقعتها کاذبه ، خافضه رافعه ، اذا رجت الارض رجا، وبست الجبال بسا، فکانت هباء منبثا(20)

خورشید منکدر و نابود شود، ستارگان در هم بریزند، کوهها غبار پراکنده شوند، دریاها دگرگون شوند، ستارگان در هم و بر هم شوند، قبرها زیر و رو شوند، زمین آن چنان به خود بلرزد که کوهها مانند پنبه زده شده شوند و زمین مانند غبارى خفیف شود و;

اینها همه علائم فرو پاشیدن نظام این عالم است ، و باید بدانیم تا این نظام وجود برپاست ، عالم قیامت برپا نشده و مردگان در عالم دیگرى بنام ((عالم برزخ )) بسر مى برند

2- در جاى خود ثابت است که این خورشید و ماه در عالم قیامت وجود ندارند، و خداوند متعال عالم قیامت را بوسیله نیروى دیگرى روشن مى کند و البته در آنهم اختلاف است که آیا نور و روشنائى قیامت ، بوسیله اعمال صالح هر شخص و آنهم براى خود اوست . همانگونه که قرآن شریف فرموده

یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم ، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا;(21)

در آن روز، زنان و مردان منافق به مؤ منین مى گویند: از نور و روشنائى خود بما نیز بهره دهید. به آنها خطاب مى شود: باز گردید و از پشت سرتان (دنیا) نور بیاورید

و یا چیزى همانند خورشید، عالم قیامت را روشن مى گرداند و همه خلایق از آن بهره مى گیرند، در این مورد نیز قرآن شریف مى فرماید

ونفخ فى الصور قصعق من فى السموات و من فى الارض الا من شاء الله ، ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون ، واشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب ;(22)

در صور دمیده مى شود و همه آنهائى که در آسمان و زمین هستند از بین مى روند مگر آنهائى را که خدا نمى خواهد. (پایان دنیا)، براى مرتبه دوم در صور دمیده مى شود، آنگاه است که قیامت برپا مى شود و زمین قیامت بنور پروردگارش روشن مى شود و;

بررسى و تحقیق پیرامون دو آیه شریفه و اینکه روشنائى قیامت چگونه و به چه کیفیتى است ، به این دلیل که مربوط به بحث قیامت است ، در این کتاب نمى گنجد و علاقه مندان باید براى درک معناى دو آیه به تفاسیر مراجعه نمایند. ما تذکر این نکته را در این مورد ضرورى مى دانیم که قطعا تضاد و تناقضى در دو آیه نیست ، غرض ما نیز از طرح آیات این بوده که خاطر نشان کنیم : ((این خورشید و ماه پایان پذیر هستند و نور قیامت بوسیله این خورشید نیست ))

پس از بیان این سه مقدمه ، به اصل بحث که : ((عالم برزخ کجاست ، خورشید و ماه این جهان ، شب و روز ما بر آنها هم اثر دارد یا نه )) باز مى گردیم

در این مورد از میان آن همه احادیثى که هست به نقل چند حدیث مى پردازیم

1- مرحوم شیخ کلینى در کافى به نقل از على بن ابراهیم آورده است

على بن ابراهیم ، عن ابیه ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن الحسین بن میسر قال : ساءلت اباعبدالله (ع) عن جنه آدم (ع) فقال : جنه من جنان الدنیا تطلع فیها الشمس والقمر ولو کانت من جنان الاخره ماخرج منها ابدا(23)

حسین بن میسر گفت : از حضرت صادق (ع) در مورد بهشتى که حضرت آدم (ع) در آن بوده سؤ ال کردم . حضرت فرمودند: آن باغى است از باغهاى دنیا که خورشید و ماه بر آن طلوع و غروب مى کنند، و اگر از باغ هاى قیامت بود هرگز آدم (ع ) از آن خارج نمى شد

مرحوم مجلسى نیز این حدیث را با سند دیگرى در کتاب بحار نقل فرموده و بهر حال حدیث فوق از چند جهت قابل توجه است

الف )) حضرت آدم (ع) در آن بهشتى که در عالم قیامت وعده داده شده خلق نشده و آن بهشت را مشاهده نکرده است

ب )) در جائى از این دنیا بهشتى وجود دارد که قابل رویت و مشاهده انسانهاى عادى نیست و نمى توانند به آنجا رفت و آمد کنند و در حقیقت مى توان گفت : آن بهشت در عین حالى که در دنیاست ولى براى بشر از عوالم غیب محسوب است و البته باید توجه داشت که دنیا منحصر به کره زمین و چند صد کیلومتر اطراف آن نیست


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی با word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی با word

چکیده

فصل اول

کامپوزیت های زمینه فلزی

مقدمه

تعریف کامپوزیت

نقاط قوت کامپوزیتها

مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت

مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور

کامپوزیت های زمینه فلزی

2-1-ترکیب مواد برای دستیابی به مواد کامپوزیتی با زمینه فلزی سبک;

1-2-1-تقویت و استحکام بخشی

2-2-1- سیستم های آلیاژ زمینه

3-2-1-تولید و فراورش کامپوزیت های شبکه فلزی

فصل دوم

جوشکاری اصطکاکی

دسته بندی روش های اتصال

جوشکاری قوسی گاز- تنگستن و گاز- فلز

جوشکاری پرتو لیزری

جوشکاری پرتو الکترونی

جوشکاری تخلیه بار دستگاه الکترونی

پروسه های حالت جامد

باند نفوذی

جوشکاری اصطکاکی ایستایی

جوشکاری اصطکاکی چرخشی

دیگر انواع پروسه ها

باند فاز مایع گذرا ( (TLP

لحیم سخت (BZ)

لحیم نرم(SD)

باند چسبنده (AB)

الیاژهای منیزیوم

الیاژهای تیتانیوم

بی نقصی اتصال، ترمیم خواص مکانیکی

جوشکاری اصطکاکی

اتصالات لب به لب

اتصالات رویهم

دیگر انواع اتصالات

قرار دادها و اصطلاحات

مقدمه

نتایج و بحث

مشخصات میکروساختاری

اندازه گیری های میکرو سختی

آزمایش های ابزاری ضربه شارپی

سطوح شکست

فصل سوم

نتایج

منابع

چکیده:

کامپوزیت مخلوطی در مقیاس ماکروسکوپیک از 2 تا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند

این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هر یک از اجزای تشکیل دهنده خود دارا می باشد. هر کامپوزیت عموماً 2 ناحیه متمایز یعنی فاز پیوسته و فاز ناپیوسته وجود دارند. روش های اتصال کامپوزیت ها به 3 صورت پروسه ذوبی، پروسه حالت جامد و دیگر انواع است. یکی از این روش ها جوشکاری اصطکاکی چرخشی می باشد

این روش، روشی نسبتاً جدید و مناسب برای اتصال کامپوزیت های زمینه فلزی است . در این روش 2 قطعه نسبت به یکدیگر ثابت بوده و به یک صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص این روش، اتصال بین 2 کامپوزیت صورت می گیرد

در این روش، ناحیه اتصال بسیاری از عیوب میکروساختاری موجود در روش های معمول اتصال مانند قوس الکتریکی ندارند

فصل اول

کامپوزیت های زمینه فلزی

 مقدمه

کامپوزیت ها (مواد چند سازه ای یا کاهگل های عصر جدید )رده ای از مواد پیشرفته هستند که در آنها از ترکیب موادساده به منظور ایجاد موادی جدید با خواص مکانیکی و فیزیکی برتر استفاده شده است.اجزای تشکیل دهنده ویژگی خود را حفظ کرده در یکدیگر حل نشده و با هم ممزوج نمی شوند.استفاده از این مواد در طول تاریخ نیز مرسوم بوده است .از اولین کامپوزیت‌ها یا همان چندسازه‌های ساخت بشر می‌توان به کاه گل وآجرهای گلی که در ساخت آنها از تقویت کننده کاه استفاده می شده است اشاره کرد..هنگامی که این دو باهم مخلوط بشوند در نهایت آجرپخته بدست می آید که بسیار ماندگار تر و مقاوم تر از هر دو ماده اولیه یعنی گل و کاه است.قایق‌هایی که سرخ‌پوست‌ها با قیر و بامبو می‌ساختند و تنورهایی که از گل، پودر شیشه و پشم بز ساخته می‌شدند و در نواحی مختلف کشورمان یافت شده است،نیز از کامپوزیت‌های نخستین هستند. بسیاری از نیازهای صنعتی صنایعی مانند صنایع فضایی ، راکتورسازی، الکترونیکی و غیره نمی‌تواند با استفاده از مواد معمولی شناخته شده ، برآورده شود. اما قسمتی از آن نیازها، می‌تواند با استفاده از چندسازه‌ها یا کامپوزیت‌ها برآورده گردد

تعریف کامپوزیت

معمولا یک ماده کامپوزیت را به صورت یک مخلوط فیزیکی در مقیاس ماکروسکوپیک ازدو یا چند ماده مختلف تعریف می کنند که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خودرا حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند.این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هریک از اجزای تشکیل دهنده خودرا دارا می باشد.در کامپوزیت عموما دو ناحیه متمایز وجود دارد

1- فاز پیوسته (ماتریس)

2-فاز ناپیوسته(تقویت کننده)

در یک کامپوزیت به طور کلی الیاف،عضو بار پذیر اصلی سازه هستند در حالیکه ماتریس آنها رادر محل وآرایش مطلوب نگاه داشته وبعنوان یک محیط منتقل کننده بار بین الیاف عمل می کند،به علاوه آنهارااز صدمات محیطی دراثربالارفتن دما ورطوبت حفظ می کند

تقسیم بندی مواد کامپوزیت

1) کامپوزیت های زمینه سرامیکی ( CMC )

2) کامپوزیت های زمینه فلزی ( MMC)

3) کامپوزیت های زمینه پلیمری ( PMC ) : که رایجترین دسته کامپوزیت هستند و بیش از 90 درصد مصرف جهانی کامپوزیت را به خود اختصاص داده اند

نقاط قوت کامپوزیتها

•         وزن کم این مواد در عین بالا بودن نسبت مقاومت به وزن آنها (حتی تا 15 برابر برخی از فولادها )

•         مقاومت بالا نسبت به خوردگی

•         وجود روش های مختلف ساخت و امکان تولید اشکال پیچیده و متنوع

 مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت

سابقه استفاده از کامپوزیت‌های پیشرفته به دهه‌ 1940 باز می‌گردد. در آن زمان ارتشهای آمریکا و شوروی سابق در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر ، موفق به ساخت کامپوزیت پایه پلیمری الیاف بور – رزین اپوکسی برای  استفاده در صنعت هوا فضا شدند. 20 تا 30 سال پس از آن ، کامپوزیت‌های پایه پلیمری بطور گسترده‌ای به سوی صنایع شهری از جمله ساختمان و حمل و نقل روی آوردند. بطور مثال امروزه خودروهایی ساخته می‌شود که تماماْْ کامپوزیتی هستند. استفاده از کامپوزیت‌ها در این کاربرد به علت ویژگیهایی چون وزن کمتر، در نتیجه سوخت کمتر و عمر طولانی‌تر آنهاست

مواد کامپوزیت تقویت شده با الیاف ،ترکیبی از مقاومت کششی ومدول بهتر نسبت به مواد فلزی را دارند وبعلت پایین بودن وزن مخصوص نسبت به وزن (مقاومت کششی ویژه) نسبت مدول به وزن (مدول ویژه)، مواد کامپوزیت به طور مشخص بهتراز موادفلزی هستند ودر بسیاری از کاربردهایی که کاهش وزن سازه از اهمیت برخوردار است میتواندد جایگزین فلزات شوند

با توجه به پایداری بسیار زیاد کامپوزیت‌های پایه پلیمری و مقاومت بسیار خوب آنها در محیط‌های  خورنده،  این کامپوزیت‌ها، کاربردهای وسیعی در صنایع دریایی پیدا کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به ساخت  بدنه قایقها و کشتیها و تاسیسات فراساحلی اشاره داشت. استفاده از کامپوزیت‌ها در این صنعت، حدود 60% صرفه‌جویی اقتصادی داشته است که علت اصلی آن مربوط به پایداری این مواد است. صنعت ساختمان وصنایع مرتبط باآن پرمصرف‌ترین صنعت برای مواد کامپوزیتی است که در فصل 3 با برخی از آنها بیشتر آشنا میشویم. ساخت بدنه هواپیما.ساخت پره های توربین بادی و پره های هلی کوپتر وپوشش رادار هواپیمااز کاربردهای کامپوزیت در صنعت هوافضا است. این مواد در صنعت نفت وگاز نیز به منظور ترمیم  وتقویت  سازه های فرسوده و ترمیم لوله های فرسوده  نفت و گاز . عایق توربین به کار میروند..(کامپوزیت ها با توجه به ساختار شبکه ای و طولی ای که دارند گرما را فقط در جهت طولی منتقل می کنند و نه عرضی بنا بر این به عنوان عایق گرما برای دیواره  توربین ها  مناسب می باشند. – نقل قول  از دکتر مظاهری رئیس گروه آیرودینامیک وپیشرانش دانشکده هوا-فضای شریف.)

مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور

مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور یک دهم سرانه مصرف در کشورهای پیشرفته است و  سالانه بیش از6 میلیون تن مواد کامپوزیتی به ارزش 145 میلیارد دلار در صنایع مختلف جهان مصرف می‌شود. به گفته دکتر مهرداد  شکریه، رئیس موسسه کامپوزیت ایران و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت:“ سرانه مصرف کامپوزیت  در کشورهای  پیشرفته  جهان 3 کیلوگرم  است در حالی که این سرانه در کشور ماتنها 3/0کیلوگرم است ولی درعین حال ایران از نظر سرانه مصرف مواد کامپوزیتی، همرده کشورهای آسیایی قرار دارد. علت پایین بودن سرانه مصرف مواد کامپوزیتی در این قاره وسعت این قاره و نیز وجود کشورهای فقیردر این منطقه است، در عین حال کشور ژاپن با سرانه 5/4 کیلوگرم در سال به عنوان نمونه‌ای از یک کشور آسیایی پیشرفته با مصرف سرانه مواد کامپوزیتی است“

کامپوزیت های زمینه فلزی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارت های سه گانه (وضودر غسلدر تیمم) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارت های سه گانه (وضودر غسلدر تیمم) با word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارت های سه گانه (وضودر غسلدر تیمم) با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارت های سه گانه (وضودر غسلدر تیمم) با word

مقدمه  
فصل اول  
کلیات  
1-1- دردین اسلام دونظام وجود دارد:  
1-2- بیان مسئله :  
1-3- مفهوم طهارت درلغت واصطلاح  
1-4- مفهوم نجاست درلغت واصطلاح  
1-4-1- معنای لغوی نجاست  
1-4-2- لفظ نجس ورجس در آیات قرآن کریم  
1-3- استعمال طاهر وطهارت درآیات قرآن  
1-4- تعاریف عملیاتی  
1-5- هدف پژوهش  
1-6- سوال پژوهش  
فصل دوم:  
طهارت در آیات2- طهارت در آیات  
2-1- تفسیر آیات  
2-3- آیه دوم  
2-4- تفسیر آیه سوم  
2-5- تفسیر آیه چهارم  
2-6- تفسیر آیه پنجم  
2-7- تفسیر آیه ششم  
2-8- تفسیر آیه هفتم  
2-9- تفسیر آیه هشتم  
2-10- تفسیر آیه نهم  
2-11- تفسیر آیه دهم  
2-12- تفسیر آیه یازدهم  
2-13- تفسیر آیه دوازدهم  
فصل سوم :  
مطهرات  
3- آب مطلق  
1-1- آب کر:  
3-2- آب قلیل  
3-3- آّب جاری  
نظر حنابله:  
نظر مالکیه  
نظر امامیه  
3-4- آب باران  
3-5- آب چاه  
3-6- آفتاب:  
3-7- آتش:  
3-8- «انتقال»  
3-9- اسلام  
3-9- «تبعیت»  
3-10-1- برطرف شدن عین نجاست  
3-11- استبراء حیوان نجاستخوار  
3-12- غائب شدن مسلمان  
3-13- دباغی  
3-14- حلاجی  
3-15- جوشیدن:  
3-16- واجبات تخلی  
3-16-1-نظر مذاهب دیگر  
3-16-2- نظر مذاهب  
3-17- نظر مذاهب در مورد تطهیر محل نجاست  
فصل چهارم:  
وضو  
4- احکام وضو  
4-2- اول نیت  
4-3- دوم شستن صورت :  
4-4- سوم شستن دستها  
4-5- مسح سر  
4-5-1- دلیل شیعه درباره مسح پاها در وضو  
4-5-2- اهل سنت دلیل آورده اند :  
4-6- ششم ترتیب وضو  
4-7- هفتم موالات  
4-8- « مبطلات وضو »  
فصل پنجم :  
طهارت کبری (غسل)  
5- غسلهای واجب:  
5-1- غسلهای مستحبی  
5-2- نظرات مذاهب خمسه در مورد غسلهای واجب  
5-2-1- غسل جنابت و آنچه موجب غسل جنابت میشود  
5-2-2-جنب یعنی چه  
1- جماع  
5-3- استبراء  
5-4- نحوه انجام غسل  
5-5- موالات در انجام غسل  
5-6- مکروهات غسل جنابت  
5-7- آیا غسل جنابت نیاز به وضو دارد؟  
5-8- حیض  
5-9- سن حیض  
مدت حیض  
5-10-غسل حیض  
5-11- غسل استحاضه  
5-12- غسل میت  
5-13- غسل نفاس  
5-14- غسلهای مستحب  
فصل ششم :  
تیمم  
6- احکام تیمم  
6-1- نکات مهم آیه  
4 حدث اکبر  
6-2- جستجوی آب  
6-3- چگونگی انجام تیمم  
6-3-1-نظر مذاهب در مقدار مسح صورت و دستها  
6-4- موالات در تیمم  
6-5- عدم وجود حائل  
فصل هفتم :  
نجاسات  
7- نجاسات  
1 و 2: بول و غائط:  
3 منی  
4 خون  
5 میته یا مردار  
6 شراب (مسکر)  
7 فقاع  
8 عصیر (آب انگور)  
9 الکل  
10 سگ و خوک  
7-2- طهارت لباس از خون  
7-3- سومین قسم از نجاسات:  
7-4- نظر مذاهب در باره فضله حیوانات  
7-5- نجاست مشرکان  
فصل هشتم :  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
8- نتیجه گیری  
8-1- پیشنهادات  
فهرست منابع  
فهرست نامها   

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارت های سه گانه (وضودر غسلدر تیمم) با word

1-    قرآن کریم

2-    امام رضا (ع) ، فقه الرضا ، موسسه آل النبی (ع) ، لاحیا الشراف ، مشهد ، چاپ اول

3-    سیاح ،ا.، 1378، فرهنگ بزرک جامع نویس ( ترجمه المنجد ) چاپ دوم ، انتشارات اسلام ، تهران ، 

4-    اصفهانی ، ر.، 1404 ، المفردات ، دفتر نشر کتاب ایران ،

5-    ابن بابویه ، ا.، 1377 ه.ق ،المفنع و الهدایه ، تهران، موسسه مطبوعاتی دینی قم

6-    ابن بابویه ، ا. 1413، من با عفیره الفقیه ، جلد اول ، چاپ دوم  

7-    ابن انس ، م.، الموطاء ، لبنان، موسسه دارالفکر

8-    ابن ادریس ، ا.، 411 ه.ق، اسرائر ، جامعه مدرسین قم ، نشر اسلامی

9-    آیت الله شیرازی ، م.، 1368، تفسیر نمونه ، قم ،نشر مدرسه امام امیر المونین (ع)   

10- آیت الله قربانی ، ز.،1380 تفسیر جامعه آیات الاحکام ، ج اول ، نشر سایه ، چاپ دوم ف 

11- آیت الله کمره ای ، خصال شیخ صدوق ؛ ج اول و دوم ، چاپ هفتم

12- جزیری ، ع.، 1406،الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج اول ، دارالکتاب العلمیه، چاپ هفتم ،  ه

13- حرعاملی ، م.، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشریعه ، ج اول و دوم ، چاپ پنجم ، بیروت ، دارالحیاء اثراث العربی

14- حلی ( علامه ) ح.، 1412 ، مختلف الشیعه ، ج اول ، مرکز  الابحاث و الدراسات السلامیه ، چاپ مکتب الاعلام اسلامی ، چاپ اول ،

15- حلی ( علامه )، ح.، جمادی الثانی1412، مختلف الشیعه ، جلد 1، مرکز الابحاث و الدراسات السلامیه ، چاپ مکتب الاعلام اسلامی ، چاپ اول ،

16- حلی ( محقق ) ا.، (60 – 676 ) المختصر النافع ، موسسه البعثه قم ، چاپ اول

17- حلی ( محقق )، ا.، امبته فی شرح المختصر ، موسسه سید الشهدا قم

18- حلی ، ع. ، 1392 ه، ارجال ، انتشارات حیدریه ، نجف اشرف ،

19- حلی ی.، (690 ه) الجامع الشرایع ، موسسه سید الشهدا علمیه قم

20 – حلی، م.، المذهب البارغ ، قم موسسه نشر اسلامی ( بی تا )

21- خوانساری ، موسوی ، ب.، روضات البحاث ، مکتب اسماعیلیان قم

22- دادمرزی ، س.، 1380،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ چهارم

23- دانش پژوه ، م.، 1343ترجمه مختصر النافع ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران

24- زمانی ، م.، 1378، طهارت دینی مست اهل کتاب و مشرکان ، انتشارات فقه تبلیغات اسلامی 

25- سید مرتضی ( موسوی بغدادی ) ع، (436 ه) چاپ حیدریه نجف اشرف ،

26- سید مرتضی ، 1404 ه.ق، ابی القاسم علی بن حسین ، المسائل الناصریه ، قم ، نشر سید مرعشی نجفی

27- شهید اول ، ا.، بهار 78، المعه الدمشقیه ، ج 1 ، چاپ قدس ، انتشارات دارالفکس قم ، چاپ دهم ،

28- شیخ مفید ، م، المقنعه ، انتشارات مکتب داوری قم

29- طباطبایی ، م، 1354،ترجمه محمد هادی فقهی ، کتابفروشی اسلامی ، چاپ اول  

30- طباطبایی ، م.، 1374، مستمسک العروه الوثقی ، ج 1 و 2 ، دارالتفسیر قم ،

31- طباطبایی ، م ، رمضان 1418 ، ریاض المسائل ، ج 1و2 ، موسسه آل بیت (ع) الاحیا التراث ، چاپ اول ، ، ستاره قم

32- طباطبایی ، م ، تفسیر المیزان ، ج 1 الی 6 ، ترجمه استاد ناصر مکارم شیرازی ، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی ، مرکز نشر فرهنگی رجاء

33- طبرسی ، ا.، تفسیر مجمع البیان ، انتشارات آیت الله مرعشی نجفی

34-طوسی شیخ الطائفه ، م، (1411) ه.ق) الاسبتصار ، ج 1 ، دارالصواء بیروت لبنان

35- طوسی ، ا، 1408 ه .ق ، الوسیعه الی فیل الفضیله ، ناشر مکتب سید مرعشی نجفی ، چاپ خیام ، قم ، چاپ اول ،

36- طوسی ، م، الخلاف ، ج 1 ، نشر اسلامی

37- طوسی ، م.، المبسوط فی فقه الاسلامیه ، مکتب المرتضویه لاحیای آثار الجعفریه ، طهران

38- طوسی ، م.، داراکتب العرب بیروت لبنان

39- عیسی عاشورا ، ا.، 1380، فقه آسان در مذهب امام شافعی ، مترجم دکتر محند ابراهیمی ، تهران ، نشر احسان ، چاپ چهارم ،

40- فیض ، ع.،  1363، لمعه و مشقیه ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران

41- کلینی ، م.، 1388 ه،الکافی ، انتشارات مکتب اسلامی ، تهران ،

42- مجلسی ، م.، بحار الانوار ، الجامعه الدور اخبار الائمه الاطهار ، ج 1 ، دارالاحیای الداث العربی ، بیروت لبنان

43- مغنیه ، م.، 1366، فقه تطبیقی مذاهب پنج گانه ، چاپ دوم ، چاپخانه صنوبر

44- موسوی خمینی ، ر.،1380، ترجمه تحریر الوسیله ف مترجم علی اسلامی ، چاپ نوزدهم ، انتشارات اسلامی قم 

45- موسوی خمینی ، ر.، توضیح المسائل ، انتشارات اسلامی قم

46- موسوی خمینی ، ر .،کتاب طهارت ، ج 3 ، انتشارات اسلامی قم

47- نجفی ، ح.، 1368،جواهر الکلام ، ج 2و5 ، چاپ سوم ، انتشارات صنوبر ،

1-1- دردین اسلام دونظام وجود دارد

نظام فقهی شیعه ونظام فقهی سنی. فقه شیعه دارای سه شعبه است:فقه شیعی امامی،فقه شیعه زیدی وفقه شیعه شیعه اسماعیلیه.فقه سنی دارای چهار شعبه مشهور است:فقه حنفی ،فقه شافعی،فقه مالکی وفقه حنبلی.چند دستگاه فقهی دیگر نیز درمیان اهل سنت پدید آمده است که پیروان زیادی را پیدا نکرده ورسمیت نیافته است،البته ظایریه نیز مشهورند.علم فقه دارای ابواب وفصول بسیار است..مجموعه ابواب فقه تحت چهار عنوان بیان گردیده است.عبارات،عقود،ایفاعات.احکام وسیاسات.درعلم فقه باب منظور کتاب است.به جای باب الصلاه گفته می شود:کتاب الصلاه مجموعه کتاب یا ابواب فقه 48کتاب (باب)است.درخلال این ابواب مسائل وتکالیف عبادی،معاملاتی ،حقوقی وجزایی مطرح است.با توجه به قوانین استنباط ومنابع اولیه فقه امری نیست که درفقه اسلامی برای آن حکمی تنوان یافت.به ویژه باامکان اجتهاد درمذهب شیعه معمول است در تاریخ فقه واجتهاد،مسائل فقهی فراوانی می توان یافت که علی رغم موضوع آن، حکم فقهی آن مسئله به طور یکسان استنباط نگردیده است.این اختلاف نظر میان دوفرقه امامیه اهل سنت نبوده، بلکه در میان فقیهان یک فرقه نیز مشاهده می شود. اختلاف نظر فقهی در میان مجتهدان و فقیهان از بدوشکل گیری این علم پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) وغیبت امام عصر امری بدیهی بوده و هیچ گاه درمیان فقیهان مرسوم نبوده است که نظر مخالف با رأی مشهور تحقیر گردید، بلکه فقه شیعه همواره بالندگی خود را مدیون تحقیق، تفحص، اجتهاد وانبساط می داند وتقلید را برای کسی که توانایی استنباط احکام فقهی را دارد،حرام می شمارد هرچند درتاریخ فقه شیعه کسانی بودند که درمسائل فقهی جرات وجسارت مخالفت با قول مشهور فقها را نداشتند. چنانچه حسن بن زیدالدین در کتاب اصول خود[1]، در بحث اجتماع وشهرت فتوائیه به این مسئله اشاره می فرماید

همانا بیشتر فقهای بعد از شیخ طوسی، به دلیل شدت اعتقاد وحسن ظن به او در فتوا دادن از اوپیروی می کردند از این رو فقهای متاخر با احکام مشهوری مواجه شدند که شیخ و پیروانش به آن عمل کرده بودند.لذا گمان کردند که احکام بین علما مشهور است ودر نیافتند که منشا ومنبع این احکام مشهور شیخ طوسی می باشد و این شهرت دراثر پیروی از اوتحقق یافته است. موضوع این رساله،یک موضوع فقهی است. بنابراین با توجه به مبادی علم فقه باید به عنوان یک مسئله فقهی مورد بررسی وبحث قرار گیرد تا حکم فقهی وظیفه مکلف در این رابطه معین وآشکار گردد. مسئولیت این امر خطیر برعهده فقیهان ومتخصصان علم فقه استتاد حکم شرعی این مسئله را بیان فرمایند .لذا به بررسی نظر فقیهان درخصوص طهارت پرداخته وپیرامون تفسیر آیات قرآن وتطبیق آن با احکام بحث می شود

قبل از ورود به بحث اصلی ،به طور مختصر پیرامون معنا ومفهوم نجاست وطهارت مسئله ای رابیان نموده و آنرا تحلیلی کوتاه می نمائیم

 1-2- بیان مسئله

 یکی از مسایل مهم نزد مسلمانان ،طهارت وپاکیزگی است.مسلمین طهارت را با ترتیب وقانون خاص رعایت می کنند، به اطفال خود می آموزند .اهل فقه و ایمان و یا محال فقهای دین برای معتبر بودن ودرستی طهارت، شروط وترتیب خاصی را بر طبق آیات قرآن کریم بیان نموده اند .به طوریکه گفته می شود، به درستی که از بین ادیان، دینی که به طهارت اهمیت بسیار می دهد، اسلام است و در معانی ذکرشد: طهارت ،رفع آلودگی از نجاست است و بهترین وسیله برای طاهر شدن ،آب پاک است[2].چنانچه که درقرآن آمده است

«وینزلُ علیکُم مِن السماءماءًلِیطهرکُم بِه»[3]

«وانزلنا من السماءماءطهورا»[4]

طهارت بر دوقسم اند

مائیه:که خود آن بر دوقسم است:  وضو وغسل

   ترابیه: که منظور تیمم است

و این دوقسم طهارت درطول هم هستند.که هر کدام درجای خود حائز اهمیت است

1-3- مفهوم طهارت درلغت واصطلاح

طهر/طهاره:عبارت است ازپاک کردن ازنجاست وآلودگی خون حیض است.لذ ا«طهر» نقیض «حیض» می باشد. اگر گویند: «طهره المره وهی طاهر» حیض خون وی قطع گردید و پاک شد  و هر گاه غسل نماید گوید:  تطهرت واطهرت

تطهیر: پاک کردن از نجاست ،جنابت، آلایشهای روحی ،گناه وپلیدی[5] ;طهور:پاک کننده

الف:معنای ساختارهای مختلف «طهر»درقرآن به صورت فعل

1-پاک شدن ازخون حیض«فاعتزالوایناء فی المحیض ولاتقربو منحتی یطهرن[6]»

2-پاکی جستن، غسل کردن از جنابت و حیض«فاذا تطهرن فاتو من حیث امرکم الله[7]»

3-ادعای پاکی کردن ازپلیدی: پرهیز کردن از عمل زشت ومنافی عفت انهم اناش یتطهرون[8]

4-پاکی جستن از گناه، دور شدن از پلیدیهای ذهن «فیه رجال یحبون ان یتطروا[9]

5-درباب «تفعیل» به دو معنی: الف: پاک کردن از چرک، آلودگی ظاهری، گردوغبار و جنابت.و لکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم[10]

ب: پاک کردن از پلیدی .گناه وآلایشهای رفتاری. وانما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا

ج:برکنارداشتن ازکفر،گناه،دورنگه داشتن ازتهمت یهود[11]

اذ قالت الملائکه یامریم ان الله اصظفاک وطهرک

به صورت اسم:

1- طهور به دو معنی: الف) پاک کردن از نجاست وپاک کننده آن[12]

ب) غیر مسکر، پاک، حلال، وسقاهم ربهم شرابا طهورا[13]) ضد شراب دنیا که ناپاک ومست کنننده است

-به صیغه اسم فاعل:

الف: «مطهر» دورکننده، برکنار دارنده[14]» انی متوفیک وراتبک الی ومطهروک من الذین کفروا»

ب: متطهر: ترک کننده گناه، پاکی جوینده از آلودگیها غسل کننده: «ان الله یحب التوابین ویحب المطهرین[15]»

-به صیغه اسم مفعول(مطهر-مطهره)به معنای:

الف)پاک شده از آلودگیهای ظاهری(حیض،نفاس;) دارای عفت واخلاق نیکو.ولهم فیها ازواج مطهرهوهم فیها خالدون[16]»

ب) پاک شده به دور از باطل، شک و شبهه، مس والتانات شیطان: «فیصحیف مکرمه مرفوعه مطهره[17])

-به صیغه اسم تفضیل(اطهر) به دو معنی

الف: پاکیزه، پاک کنننده قلب از ریبه، دور کننده از گناه «ذلکم خیرلکم واطهره[18]»حلال، پاک از نظر کردار «قال یاهوم هولا بنای من اطهرلکم [19]»

طهارت از حدث یا پاکیزگی از آلودگیهای غیرظاهری .این طهارت در بیان فقها یا از حدث اکبر یعنی –جنابت-است ویا از حدث اصغر ،یعنی عوامل نقص کننده وضو-طهارت مورد نظردر این بخش به یکی از عوامل زیر حاصل میگردد

الف-وضو:   ب- غسل     ج-تیمم

1-4- مفهوم نجاست درلغت واصطلاح

نجس ونجاست درمعنی لغوی عبارت است از مطلق پلیدی. در معنی اصطلاحی وشرعی عبارت است از: پلیدی خاص که برآن احکام معین مترتب می شود ومکلف موظف است طبق حکم اسلامی از چیز نجس دوری نماید و درصورت تماس با آن شرایط خاص طهارت اولی را بدست آورد . مثلا وقتی گفته می شود فکر نجاست، مسلم این است که منظور فکر پلیداست،فکر شیطانی است.[20]

ولی وقتی گفته می شود که شراب یا بول نجس است. این یک حکم شرعی است که مسلمانان مکلف باید از تماس با آن خودداری نماید. وچنانچه بدان آلوده گشت باید خود را طاهر نماید. دراین خصوص بحث ونزاعی نیست، بلکه بحث در این است که آیا اطلاق نجاست بدین معنی به عنوان حقیقت شرعیه ثابت است وهنگام استعمال در زبان شارع معنی اصطلاحی وشرعی بر اذهان تبادر مینمود یا چنین نبوده است، بلکه شارع مقدس معنی اصطلاحی وشرعی را با کمک قوانین تفهیم می فرمود و با  عدم قرائن و ثبوت آن معنی اصطلاحی آن فهمیده نمی شود. مثلا در هنگام نزول آیه شریفه «انما المشرکون نجس[21];» آیا شارع در تفهیم اینکه مشرکان نجس هستند وحکم شرعی نجاست بر آن حمل می شود نیازمند  به قرائن بوده است یاخیر[22]؟ بسیاری از فقیهان[23] ادعا نمودند که استعمال نجاست درمعنی اصطلاح و شرعی از زمان –پیامبر به صورت حقایق شرعیه تحقق یافته است.چنانچه این عده معتقدند[24] که طهارت نیز از حقایق شرعیه است .زیرا وقتی حکمی درخصوص طهارت صادر می شود ،معنی طهارت شرعی ازآن فهمیده می شود. مثل، وضو-غسل- تیمم. یا حالت حاصل شده برای متطهر، پس از انجام یکی از اعمال سه گانه فوق. لذا مسلمانان هنگام شنیدن قول خداوند (وانزلنامن السماءمائ طهورا [25] باتوجه به حقیقت شرعیه بودن طهارت درآن زمان ،طهارت شرعیه از حدث وخبث را می فهمیدند[26]عده ای ازفقها معتقدند: به علت فقدان قرینه ای که دال برنجاست شرعیه است، نمی توان معنای نجس را که در آن زمان حقیقت شرعیه نبوده است، حمل بر مفهوم شرعی واصطلاحی نمود. لذا در حکم نجاست مشرکان نمی توان به این آیه شریفه استناد نمود. [27]عده ای ازفقها معتقدند: کلمه «نجس» مصدر است وحمل مصدر برذات درست نمی باشد، مگر با تقدیر گرفتن کلمه «ذو»بنابراین آیه بدین صورت میشود: «انما المشرکین ذو نجس;»همانا مشرکان دارای نجاست هستند. به عبارت دیگر مشرکان ذاتا نجس نیستند،بلکه نجاست امری است عرضی که دراثر عدم رعایت آن با ایشان مقارن است.[28]

 1-4-1- معنای لغوی نجاست

نجاست به معنی«قذاره» (پلیدی،چرکینی) است و آن دو نوع است: [29]یکی آن که با حواس قابل درک است ودیگری با بصیرت

خداوند مشرکان را با وجه دوم وصف کرده: «انما المشرکون نجس;»قذر: در لغت به معنای چرکین بودن  وضد نظافت و نیز به معنی چرک آمده است. و قذر به فتح قاف وکسر ذال .به معنی چرکین وغیر نظیف می باشد. گفته می شود: «نجسه»یعنی اورا پلید کرد، آلوده نمود[30]

.از ریشه «تنجیس» یعنی زدودن و دور کردن، مانند (تعویذ) که برگردن کودکان می آویختند تا پلیدی از او دور شود

ناجس-نجیس: بیماری که رو به بهبودی ندارد.[31]

نظر فرا این است که اعراب هنگامی که واژه نجس را به تنهایی استعمال نمایند. نون و جیم را مکسور می کنند. رِجس- نِجس. نَجس با سکون و حرکت برای تثنیه و جمع، مونث و مذکر به یک صورت آورده می شود. نجس در تمامی صور به معنی ضد طاهر است. نظر صاحب تاج العروس و زمخشری این است که استعمال نجس در آیه( انماالمشرکون;;) به صورت مجاز بوده است.[32]

1-4-2- لفظ نجس ورجس در آیات قرآن کریم

ای کسانی که ایمان آورده اید ،محققاً بدانید که مشرکان نجس و پلیدند و بعد از این سال (که عهدشان به پایان می رسد ) نباید قدم به مسجد الحرام گذارند و اگر در اثر دور شدن نجاست و ثروت آنها از شما ، از فقر می ترسید (نترسید) که خدا  شما را از فضل و رحمت خود از خلق و مشرکان بی نیاز خواهد کرد که او به حوائج شما داناست و در کمال عنایت وحکمت است.[33]

همانگونه که از معنی آیه بر می آید : مشرکان نجس قلمداد گردیده اند و خطاب خداوند در این آیه به مردم مؤمن است[34]

2- ای اهل ایمان شراب وقمار وبت پرستی و تیرهای گردنبندی (که درجاهلیت رسم بود) همه اینها پلید و از عمل شیطان است، البته از آن دوری کنید تا رستگار شوید.[35]در این آیه هم خطاب به مومنین دارد و اعمال زشت  قمار و شراب را جزء نجاسات و پلیدی می داند. و واژه  رجس مترادف  نجس معنی شده است.[36]

1-3- استعمال طاهر وطهارت درآیات قرآن

         ای اهل ایمان چون خواهید برای نماز برخیزید، بشویید صورت و دستانتان  تا مرفق (آرنج) و مسح کنید سرو پاها را تا برآمدگی پا و اگر جنب هستید، پاکیزه شوید (غسل کنید) و اگر بیمار یا مسافر باشید و یا یکی از شما را  قضا حاجتی دست داده و  یا  با زنان مباشرت کرده اید و آب  نیابید (یا از استعمال آب ضرر می بینید) در این صورت به خاک پاک و پاکیزه تیمم کنید، با آن خاک صورت ودستها را مسح کنید. خدا در دین هیچ گونه سختی قرار نخواهد داد.از حرج ولیکن می خواهد که شما را پاکیزه گرداند ونعمت رابرای شما تمام کند. باشد که شکر او را  به جای آورید[37]

از معنی آیه، به خوبی معلوم است که قرآن برطهارت چقدر تاکید نموده و اجرای هر سه مورد  طهارت در آیه قرآن ذکر شده است

«فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین»[38]

مردان پاکی که مشتاق تهذیب نفس خودند، درآینده خدا مردان پاک ومهذب را دوست می دارد

 

1-4- تعاریف عملیاتی

وضو: این واژه برگرفته از«وضاه[39]» به معنی حٌسن، به هر شست و شو و دست کشیدن  به بدن که  با نیت  قربت باشد، اطلاق می گردد

در اصطلاح فقهی به مجموعه شستنها ودست کشیدن (مسحها)ی خاصی گفته می شود

در فقه اسلامی عمل وضو از دو جهت انجام می گیرد، یکی به جهت عبادات خاصی همچو نماز و طواف که از ناحیه وجوب عقلی مقدمه واجب،وضو نیز واجب می گردد و دیگر آیه جهت انجام اعمال مستحب چون خواندن قرآن و یا حصول نفس طهارت که موجب تقرب به خداوند است

 غسل: از « َغسَلَ»  آمده است. شستن بدن از بالا تا پایین و ترتیب آن در احکام غسل. و انواع غسل جنابت، حیض، نفاس و میت می باشد. که در سه مورد اول شخص شست وشو دهنده فاعل و غاسل است و بدن خود را می شوید و در مورد چهارم شخص مفعول و مغسول است و دیگری[40]  باید او را شست و شو دهد

در غسل جنابت تفاوتی با سایر غسلها است که نیاز به گرفتن وضو ندارد.[41]

بوسیله غسل بدن از آلودگی پاک شده و طهارت حاصل می گردد

تیمم: در لغت به معنای قصد است. و در اصطلاح به مجموعه اعمالی می گویند که مکلف در مواردی خاص به جای وضو یا غسل انجام دهد. تیمم در موارد خاص جایز است. [42]

1-5- هدف پژوهش

دین اسلام، دین پاکیزگی است که آن را به مراتب تاکید نموده است و طهارت و پاکیزگی لازمه تقرب و نزدیکی ایشان به خداوند است. بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد تا با بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم) کمال دین اسلام را از حیث پاکیزگی بشناساند

1-6- سوال پژوهش

سوالی که در این بحث مطرح می گردد این است که آیا با توجه به آیات قرآن کافران و مشرکان که طهارت های لازمه را اجرا نمی کنند در شمار پاکان قرار می گیرند یا خیر؟

  2- طهارت در آیات

طهارت در لغت به معنای پاکیزگی است و از نظر شرع اسلام، عبارت از انجام اعمالی است که موجب اقامه نماز می­شوند (از قبیل وضو، غسل، تیمم و ;)[43]

طهارت به معنای پاکیزگی است.[44] خداوند، در سوره آل عمران، آیه 42، خطاب به حضرت مریم فرموده است: ای مریم! خدا تو را برگزید و پاک ساخته است و بر تمام زنان جهان برتری داده است. «طَهِّرِکِ»

طهارت در اصطلاح شرع[45]، بنابر ثبوت حقیقت شرعیه بکار بردن طهور است، البته مشروط بر اینکه این استعمال همراه با نیت باشد، توضیح اینکه طهور جسمی است که خود طاهر و پاک بوده و نسبت به غیر نیز پاک­کننده است

2-1- تفسیر آیات

1-1-2- آیه اول[46]: در این آیه شریفه چند مسئله باید بررسی شود

مسئله اول: «یا ایها الذین امنوا» ای کسانیکه ایمان آورده­اید. به مؤمنین خطاب شده است. پس به نظر می­رسد و لازم می­آید که وجوب وضو و غسل و تیمم به مؤمنین اختصاص داشته باشد. سؤال می­شود: از نظر شیعه وجوب  وضو و غسل و تیمم، در نزد کافر نیز یک تکلیف است؟[47] و این گفته نه تنها نزد شیعه، بلکه اکثر شافعیان (ابو حامد الاسفرانی) و اکثر حنفیان[48]، با این گفته مخالف هستند و این مخالفت از نظر  شیعه، درست نمی­باشد. و انگیزه اینکه درآیه، مؤمنین ذکر شده است، به آن معنا نیست که طهارت سه­گانه مختص به مؤمنین است، بلکه آنان بر این امر، آمادگی لازم دارند و بر کافرین هم واجب می­باشد

مسئله 2: خداوند در جایی که می­فرماید: «اِذا قُمتُم» هنگامی که به پاخاستید، به پاخاستن برای نماز دو قسم است

1 اینکه به پا می­خیزد که به نماز مشغول شود

 2 اینکه به پا می­خیزد که خود را آماده سازد تا نماز بخواند

مقصود در آیه قسم دوم است. اگر قسم اول مقصود باشد، لازم می­گردد که وضو بعد از نماز واقع شود (اگر مراد قسم اول باشد، معنای آیه این می­شود: هنگامی که مشغول نماز شدید، وضو بگیرید.) بنابر قسم اول مقصود «اذا قُمتُم» «اذا اَرَدتُم القیام» می­باشد. یعنی کلمه «اراده» در تقدیر است که معنای جمله این است: هنگامی که اراده کردید اشتغال به نماز را

چناچه در آیه: فاِذا قَرأتَ القرآنُ فاستَعذ باللهِ»[49] هنگامی که قرآن می­خوانی از شر شیطان به خدا پناه ببر». اراده در تقدیر است، یعنی (هنگامی که اراده کرده­اید تلاوت قرآن را). اراده (فعل) سبب است و خود عمل و کار مسبب می­باشد. در این آیه از اراده فعل به خود فعل، تعبیر آورده شده است. که از باب اطلاق مسبب و اراده سبب است و از تلاوت قرآن، اراده تلاوت منظور است و از قیام نماز، اراده قیام، مراد است و مانند گفته اهل لسان عرب «کما تدین تُدان» که مراد، اراده دین می­باشد.[50]

«قِیام لِلصَّلوه» را  به اینکه اراده در تقدیر است، نیاز به دلیل خاص دارد  و در اینجا دلیل خاص موجود نمی­باشد. کلمه (الی) در آیه (الی الصَّلوهِ) تا انتهای زمان را بیان می­نماید. هنگامی که به پاخاستید، زمانی را که منتهی به نماز می­شود و کلمه قیام (به پاخاستن) در معنای حقیقی خود و آنچه که باید در تقدیر گرفته شود، کلمه زمان است که هم کلمه «الی» و هم فعل و عمل اقتضای آن را دارند.[51] پس «یا ایها الذین امنوا» ای کسانیکه ایمان آورده­اید، هنگامی که برای نماز به پاخاستید، هم شامل کسی می­شود که در حال به پاخاستن وضو دارد و هم شامل کسی است که وضو ندارد و محدث است و می­خواهد وضو بگیرد، شامل این عام نمی­شود.[52] چه آن کسی که وضو دارد،

می­تواند با آن نمازهای متعددی بخواند و پیامبر اکرم(ص) در روز فتح مکه با یک وضو، پنج نماز را انجام داد. عمر اظهار داشت: کاری بی­سابقه کردی، در جواب فرمودند: با تعمد این کار را کردم تا همه بدانند که با یک وضو می­شود نمازهای چندی را بر پا داشت.[53]

2-3- آیه دوم

«ای کسانیکه ایمان آورده­اید در حالی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می­گویید و همچنین هنگامی که جنب هستید، مگر مسافر باشید تا غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر و به اقتضای حاجت کرده­اید و یا با زنان آمیزش جنسی داشته­اید و در این حال آب (برای وضو و غسل) نیابید، با خاک پاک تیمم کنید صورت و دستها را مسح کنید، خداوند بخشنده و آمرزنده است.»[54]

کلمه (واو) در جمله (وَ اَنتُم سکاری) واو حالیه است و بیانگر حالت فردی می­باشد و همچنین علامت نصب (تنوین ً) در «وَ لاَ جُنُباً» بیانگر حالت می­باشد. در آیه به طور صریح از نزدیک شدن به نماز نهی و منع شده است، نه از سکر و مستی

از امام باقر(ع) روایت شده است: درحال مستی به مساجد که محل برگزاری نماز است، نزدیک نشوید)[55] شافعی می­گوید: در حال جنب بودن به مسجد نزدیک نشوید مگر در صورتی که از مسجد  فقط عبور کنید، یعنی در حالت جنابت، توقف در مساجد ممنوع است و عبور از آن منع ندارد.[56]

ابو حنفیه می­گوید: حتی عبور از مسجد برای شخص درحال جنب نیز ممنوع است، مگر در صورت اضطرار که در داخل مسجد آب موجود باشد یا از داخل مسجد راه رفت و آمد بوده باشد.[57]

2-4- تفسیر آیه سوم

«وَ ما اُمِروا اِلا لِیَعبُدوُ الله مُخلِصینَ لَهُ الدِّین» در حالیکه به آنان دستوری وارد نشده بود جز اینکه خدا را پرستش کنند با کمال اخلاص و از شرک به توحید بازگردند.[58]

آیه مبارک دلالت بر این دارد که در هر عبادتی، نیت و قصد قربت واجب است. طهارت سه­گانه (وضو، غسل و تیمم) که بیان گردید داخل در عبادت می­باشند. و معنای اخلاص همان چیزی است که از «قُربَهُ» اراده می­نمایند و مرتب در نیت­هایشان (قربه الی الله) یادآوری می­کنند.[59]

معنای قربت، طاعت و عبادت، خالصا الله و فقط برای خداوند انجام گردد. مؤید این مطلب فرمایش نبی اکرم(ص) است و در حدیث قدسی: کسی که کاری انجام دهد و غیر مرا در آن شریک سازد، آن را به شرک واگذار می­نمایم.[60]

حضرت علی (ع) می­فرماید: ترا به خاطر ترس از آتش یا امید بهشت پرستش نمی­کنم، بلکه ترا شایسته پرستش یافته­ام.»

پس در نیت وضو، غسل و تیمم، پیوست نمودن ریا و تظاهر جائز نمی­باشد و سردی آب و گرمی آب و کسالت و تنبلی جائز نمی­باشد و آیه دلالت بر این امر دارد که باید عبادت، خالص باشد.[61]

ابوحنفیه در البدایه و النهایه بیان می­دارد: شرط قصد قربت را در طهارت به «ترابیه»[62] اختصاص داده و در غیر آن شرط ندانسته است. به دلیل فرموده خداوند: پس تیمم کنید به خاک پاک، یعنی قصد کنید.[63]

امام رضا (ع) فرمودند: «گفته­ای ارزش ندارد مگر به سبب عمل و عملی ارزش ندارد مگر به سبب قصد و نیت و هیچ گفته و عملی ارزش ندارد مگر مطابق با سنت و روش پیامبر اسلام(ص) بوده باشد.[64] مشروع بودن قصد نیت، اولاً

به این هدف است که فعل و عمل از غیر خود جدا و مشخص گردد و لذا در هنگام نیت، واجب است حقیقت فعل مورد نیت را در ذهن خود تصور نماید که حقیقت آن، وضو و یا نماز و روزه ; است

ثانیاً: وضوی مباح که از وضوی غیر مباح جدا می­شود و نماز ظهر که از نماز صبح جدا
می­گردد و روزه رمضان که از روزه غیر رمضان جدا می­شود و زکات فطر، از زکات مال که نوع را
می دهد، مشخص گردد.[65]

ثالثاً: ضعف فعل را که باعث امتیاز افراد نوع می­باشد، در قلب خود تصور نماید مانند: وجوب برای فعل واجب یا استحباب برای فعل مستحب

رابعاً: زمان فعل را باید تصور نماید که مشخص کنند حد و حدود آن می­باشد. مثلاً اگر نماز در وقت آن، می­خواند باید قصد اداء و اگر در خارج از وقت می­خواند باید قضا را تصور نماید

خامساً: باید اخلاص را مورد نظر و تصور عمیق خود قرار دهد که رکن اساسی و مهم برای نیت به حساب می­آید. به این ترتیب معنای اخلاص و محض رضای خدا بودن، بیان می­شود.[66]

2-5- تفسیر آیه چهارم

اِنَّهُ لَقُرانُ کَریمٌ فی کِتابٍ مَّکنوُن لاَ یَمسُهُ اِلاَّ المُطهروُن»[67]

   این قرآن کریم است که درکتاب محفوظ جای دارد و جز پاکان نمی­توانند آن را مس کنند

واژه کریم دارای قواعد و ضوابط علوم مهم می­باشد و برای زندگی دنیوی و اخروی مفید است

«و فی کتاب مکنون» در کتابی که محفوظ و در امن و پوشیده از مردم است و در لوح محفوظ قرار دارد و منظور از کتاب قرآن شریف است

اگر گفته اول را در نظر بگیریم (کتاب = لوح محفوظ) می­باشد، معنای آیه چنین است

«مس نمی­کند (لمس نمی­کند) کتاب را مگر فرشتگان که از گناه پاک هستند»

اگر گفته دوم (کتاب = قرآن کریم) معنا چنین است: «مس نمی­کند قرآن را مگر کسانی که از حدث اصغر (بول) و از حدث اکبر (جنابت) و از پلیدی پاکند.[68]

مذهب شافعی، مس حاشیه قرآن را نیز بدون طهارت جائز نمی­شمرند.[69] منظور از لا یَمسُّهُ نهی و منع از مس می­باشد (یعنی بدون طهارت مس نکنید) نه آنکه مقصود خبر دادن باشد، اگر به صورت خبر باشد (هیچ کس بدون طهارت قرآن را مس نکرده است) دروغ می­باشد. چرا که به طور یقین در طول تاریخ کسانی که با طهارت نبودند قرآن کریم را مس نموده­اند

این گفته را روایتی از امام صادق(ع) تأیید می­کند: امام(ع) به پسرش اسماعیل فرمود: قرآن تلاوت کن. گفت: وضو ندارم. فرمود: اگر قسمت مکتوب قرآن را مس نکنی تنها ورق قرآن را مس نمایی، ایرادی ندارد.[70]

2-6- تفسیر آیه پنجم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی با word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی با word

  مقدمه      
فصل اول : معرفی پژوهش       
بیان مساله       
اهداف تحقیق              
اهداف اختصاصی تحقیق          
ضرورت و اهمیت تحقیق           
فرضیه تحقیق              
تعاریف عملیاتی تحقیق           
فصل دوم : ادبیات تحقیق     
بخش اول : سابقه تاریخی اضطراب     
فرضیه هایی راجع به علل اضطراب     
سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف  
بیان غیرکلامی اضطراب           
اختلالات اضطرابی              
انواع اختلالات اضطرابی           
درمان اختلالات اضطرابی           
بخش دوم : سابقه تاریخی افسردگی     
علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف       
سبب شناسی افسردگی           
بخش سوم : تاریخچه موسیقی        
پیشینه تحقیقات قبلی           
چند نمونه پژوهش دیگر          
فصل سوم : روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها     
روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها  
ابزار اندازه گیری              
تست اضطراب کتل           
دستور اجرای تست           
تست افسردگی بک              
دستور اجرای تست          
روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل      
روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک        
روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها     
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها     
تجزیه و تحلیل داده ها           
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری              
بحث و نتیجه گیری و بررسی تحقیق     
محدودیتهای تحقیق           
پیشنهادات             
منابع                 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی با word

1-   اخوت-ولی الله-جلیلی-احمد،افسردگی،انتشارات رز

2-   اشمیت پیترز-ژاکلین،مقدمه ای بر موسیقی درمانی،ترجمه زاده محمدی-علی،ناشر:مترجم 1371

3- انجمن روانپزشکی آمریکا DSMIV، راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی (1994) ترجمه محمد رضا نیکخو و دیگران،تهران،انتشارات سخن‌ (1375) (جلد اول و دوم)

4- اتکینسون- ریتال،هلیگارد- ارنست،زمینه روان شناسی، ترجمه دکتر براهنی،محمد تقی، انتشارات رشد(1368)

5-   جزوه آسیب شناسی روانی- دکتر جواد خلعتبری

6- ساراسون- ایرون جی،روان شناسی مرضی- ترجمه نجاریان – بهمن و دیگران،چاپ صدای مردم،(1371)

7-   شاملو- سعید،آسیب شناسی روانی، چاپ صفا (1373)

8-   دیوید – بورنز، افسردگی چرا؟ «شناخت درمانی» مترجم حریری، نجلا،ناشر: انتشارات پیشتاز علم، چاپ افست هاوی(1369)

9- راس میچل ، افسردگی، ترجمه رواندوست – وحید، ناشر، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس (1369)

10-    زاده محمدی – علی – روانشناسی در کاربردهای موسیقی ، تهران ، (1368)

11-  بلک برن – ماری، دیوسون – کیت ام ، شناخت درمانی افسردگی و اضطراب (راهنمایی برای پزشکان) ترجمه توزنده جانی – حسن (1373)

12-    حسنی – سعدی، تاریخ موسیقی از کلاسیک تا معاصر – انتشارات بنگاه صفی علشاه (جلد اول و دوم)

13-  شفیع آبادی – عبداله، ناصری – غلامرضا – نظریه های مشاوره و روان درمانی مرکز نشر دانشگاهی(1365)

14-    شکیباپور – عنایت الله – دایره العارف روانشناسی و روانکاوی ، نشر فروغی(1369)

15-   دیوید – شیهان، اضطراب حریری – نجلا، انتشارات علم، (1368)

16-   حسنی، سعدی. هفت نغمه چنگ، چاپ کاویان،(1323)

17-    خالقی، روح الله – تاریخ موسیقی ایرانی ، انتشارات دانشگاه تهران (1369)

 18-  صفوت- داریوش، پژوهشی کوتاه درباره استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایران ، چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر تهران،(1350)

19-    کمال – پورتراب- مصطفی، تئوری موسیقی، نشر چشمه ، تهران (1369)

20-    نفیسی – رسول – هنر موسیقی، انتشارات سازمان فرهنگی و هنری شیدا (1372)

21-    مجله موسیقی، شماره 108 دوره سوم- دی ماه و بهمن (1345) خانم دکتر رجالی

22-  کاپلان – هارولد – ساروک – پنجامین، خلاصه روانپزشکی، ترجمه پورافکاری، نصرت الله ، انتشارات ذوقی (1368)

23-    کراژ-ژ- بیماریهای روانی، ترجمه منصور، م داستان- ب، چاپ دریا (1368)

24-    کوپر- کاری، غلبه بر اضطراب (پژوهشی در زمینه فشارهای روانی، آسیبهای اضطراب، یادگیری آرامش) ترجمه مریحی- ماشاء الله ، نشر یادآوران (1370)

25-    معانی – ایرج – اضطراب ، تهران. انتشارات چاپخش (1370)

26-    معانی – ایرج، بیماریهای نامرئی و افسردگیهای روانی ، انتشارات چاپخش (1357)

27-  عظیمی ، سیروس، مباحث اساسی در روانشناسی و رفتارشناسی تهران، انتشارات دهخدا، (1357)

سابقه تاریخی اضطراب

برای اولین بار یک پزشک آمریکایی بنام بیرد[1] (1896) نوارسنتی[2] را تعریف کرد، او چند مورد از بیماری را بعلاوه علل احتمالی در ان زمان شرح داد، بیمارانی که امروزه آنان را مبتلا به نوروز اضطراب می شناسیم در نوراستنی بیرد گنجانیده می شوند

در سال (1871)[3] داکاستا در جریان جنگای داخلی، سندرمی را زارش کرد و آنرا قلب تحریک پذیر خواند، مفهوم این سندرم هر چند محدودتر است ولی بیش از بیماری بیرد به تعریف نوروز اضطراب نزدیک است. داکاستا متوجه شد که بیش از یک قرن منابع پزشکی، نظامی، آلمانی، و انگلستان هم گزارشهای مشابهی داده اند

فروید اولین بار در سال (1895) نوروز اضطراب را به بیمارانی اطلاق کرد که سایر اطباء آن زنان آنها را بنام نوراستنی می شناختند. البته ان بیماران ضمن یک قرن گذشته نامهای مختلفی گرفته اند. در سال (1960) ولیر[4]، وایت[5]، رید[6]، کهن[7] نتیجه مطالعات بیست سال خود را که حاصل تعقیب 173 بیمار مبتلا به نوروز اضطراب بوده منتشر ساختند. بعدها کهن و دیگران یک مطالع فامیلی در مورد این بیماران به عمل آوردند

در صد سال اخیر زمانیکه بیرد نوراستنی راتعریف کرد در مورد علت بیماری تئوریهای مختلفی از ضعف اساسی اعصاب گرفته تا عوامل اجتماعی و روحی و اخیراً تئوری شیمیایی ابراز شده است. هر چند که علت ان هنوز ناشناخته باقی مانده، لذا برخی از مطالعات نشان داده اند که بین افراد مبتلا و عادی از نظر فیزیولوژی برخی تفاوتها وجود دارد. مثلاً بیماران مبتلا به نوروز اضطراب به تحریکلات دردناک از هر نوع بیشتر حساسند تا آدمهای عادی، بعلاوه تحملشان به ورزش و فعالیتهای جسمانی کمتر بوده و سطح اسید لاکتیک خونشان هنگام ورزش بالاتر از دیگران است

البته این اختلالات فیزیولوژیک در وجود این بیماران همیشه علت بیماری نیست، بلکه احتمال دارد که این اختلالات ثانوی و در نتیج عدم فعالیت و نگرانی همراه با این سندرم باشد. (عظیمی، 1375، ص 56 – 52)

فرضیه هایی راجع به علل اضطراب

1 ) فرضی روانکاری

تکامل تدریجی فرضیه های زیگموند فروید را در مورد اضطراب از مقال وسواسها که در سال (1895) نوشت تا مطالعاتی دربار هیستری و بالخره مهارتها و علائم و اضطراب که در سال (1926) به رشت تحریر در آورد

می توان دریافتف در مقال اخر فروید اضطراب را هشداری برای ایگو  معرفی می کند که از فشار یک سائق نامقبول برای تظاهر آگاهانه تخلیه خبر می دهد

اضطراب به عنوان یک هشدار ایگورا برای اقدامات دفاعی در مقابل فشارهای درونی تحریک می کند. اضطراب در روانکاری بسته به ماهیت نتایج ترسناک به چهار طبقه تقسیم می شود. اضطراب سوپر ایگو، اضطراب اختگی، اضطراب جدایی و اضطراب اید و یا تکانه

در اضطراب اید یا تکانه چنین فرض می شود که به ناراحتی ابتدایی و منتشر نوزاد به هنگام احساس مغلوب شدن در مقابل نیازها و محرکهائی که خود هیچ کنترلی بر آنها ندارد، پدید می آید

اضطراب جدایی به مرحل کمی دیرتر اما هنوز قبل از دور ادیپال مربوط می گردد که در آن کودک از اینکه نتواند تکانه های خود را کنترل نموده و با معیارها و تقاضاهای والدین هماهنگ بوده و می ترسد کعه محبت آنها را از دست بدهد یا از جانب آنهاطرد شود. خیالات اختگی که از مشخصات کودک دور ادیپال است، بخصوص در ارتباط با تکانه های جنسی در حال رشد او اضطراب اختگی بزرگسالی تجلی می کند

اضطراب سوپر ایگو نتیج مستقیم رشد انتهای سوپر ایگوست، که سپری شدن عقد ادیب و ظهور دور پیش از بلوغ نهفتگی را خبر می دهد. در مورد منبع و ماهیت اضطراب در روانکاوی اختلاف عقیده وجود دارد، مثلاً او تورانگ پیدایش اضطراب را به فرآیندهای مربوط به شرب تولد مربوط می داند و سالیوان روی روابط اولیه مادر و کودک و انتقال اضطراب مادر به کودک تأکید نمده است. (پور افکاری، ج دوم، 1370، 373 – 372)

2 ) فرضیه های رفتاری

فرضیه های رفتاری با یادگیری اضطراب، بعضی از مؤثرترین درمانهای اختلالات اضطرابی را بوجود آمده است، طبق فرضیه های رفتاری اضطراب، یک واکنش شرطی در مقابل محیطی خاصی است، مثلاً فردی در یک رستوران دچار ناراحتی شدید گردد، امکان دارد که چنین فردی از طریق تعمیم، نسبت به هر غذایی که خودش آماده نکرده باتشد حساسیت و سؤظن پیدا کند، یک احتمال دیگر در سبب شناسی این است که شخص با تقلید واکنشهای اضطرابی والدین خود ممکن است واکنش درونی اضطراب را یاد بگیرد.  (همان منبع، ص 374 – 373)

3 ) فرضیه های وجودی

فرضیه های وجودی اضطراب مدلهای عادی برای اختلال اضطراب منتشر بوجود آورده است، که در انها محرک قابل شناسایی خاص برای احساس اضطراب مزمن وجود ندارد، مفهوم مرکزی فرضی وجودی این است که شخص از پوچی عمیق در زندگی هود آگاه گردد که ممکن است حتی از پذیرش مرگ غیر قابل اجتناب خود نیز برای او دردناکتر باشد، اضطراب واکنش شخص به این پوچی وسیع و معنی است.  (همان منبع، ص 374)

4 ) فضیه های زیست شناسی

فرضیه های زیست شناختی بر معیارهای عین متکی است به اینکه تغییرات بیولوژیک در بیماران مبتلا به اختلالهای اضطرابی نشان دهند تحریک مفرط یک سیستم نرمال از سایر لحاظ است یا این تفاوتها بازتاب عملی بیمار گونه و بخصوص است، معهذا این امکان است که برخی از مردم نسبت به اختلال اضطرابی بر اساس یک حساسیت بیولوژیک نسبت به پیدایش این عاطفه آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. (همان منبع، ص 374)

سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف

1 ) دیدگاه فروید

از نظر فروید انسان متعارف کسی است که راحل رشد جنسی – روانی را با موفقیت گذرانده باشد و در هیچ یک از مراحل رشد بی از حد تثبیت نشده باشد. از نظر او کمتر انسانی متعارف به حساب می اید و هر فردی به نحوی غیر متعارف است. در حوزه روانشناسی انسانهای غیر متعارف و روانی را به دو دسته تقسم کرده اند

یکی از افراد که اختلالات عصبی و روان نژادی دارند و دیگر افرادی که حالات شدید روانی دارند و آنها را افراد روانپریش می نامند

در مکتب فروید اضطراب یک ترس درونی شده است. ترس از اینکه مبادا تجاربدرد آور گذشته یادآوری شوند، تجاربی که با تنبیه و ممانعت از ارضای کششهای غریزی همراه بوده اند

کششها غریزی نامطلوب موجب اضطراب می شوند و به خود اعلام خطر می کنند. اضطراب واکنش ناآگاهانه در برابر تمایلات سرکوب شده است و علامت اخطاری است به «خود» مبنی بر اینکه کشش غریزی نامطلوب که در گذشته موجب ناراحتی وموجب درد شده است اینکه دارد مجدداً بروز می کند، اضطراب با احساس ترس مترادف است با این تفاوت که ترس منشأ خارجی دارد ولی اضطراب منشأ درونی دارد. (شفیع آبای، ناصری، 1365، ص 52)

2 ) دیدگاه آدلر

به عقیده آدلر نوروز نتیج قصور در یادگیری است و نیز نتیجه ادراکها و تصورات معیوب است. نوروزهایی است که ما را برای فقدان تمدن خویش می پردازیم، در صورتیکه فروید نوروز را بهایی می دانست که ما برای تمدن می پردازیم. هر نوروز به منزله کوششی است برای رها کردن فرد از احساس حقارت و نیل به احساس تفوق و برتری که در مواردی به حالتهای جبرانی نامطلوبی منتهی می شود. نوروز در جهت عملکرد اجتماعی سیر نمی کند و هدفش نیز حل مشکلات خاصی از زندگی نیست، بلکه برای خود مسیرهای خاصی پیدا می کند و بنابراین، بیمار را به تنهایی می کشاند. (همان منبع، ص 97)

3 ) دیدگاه مراجع محوری راجرز

به اعتقاد راجرز (برسر و شوستروم، 1968 و شوتزر واتسون 1974) خویشتن پنداری فرد مضطرب یا روان نژند با تجربه ارگانیزمی او ناهماهنگ و در تضاد است. هر موقع که ادراکسیک فرد از تجربه خودش تحریف و یا انکار شود، تا حدودی حالت ناهماهنگی میام «خود» و تجربیات فرد، یا حالت ناسازگاری روانی و آسیب پذیری بوجود می آید و موجب پیدایش مکانیزمهای دفاعی می شود

در حقیقت فرد در مقابل تهدیدهای حاصل از ناهماهنگی میان تجربه و خویشتن پنداری، احساس اضطراب می کند و سپس با استفاده از یکی از مکانیزمهای دفاعی در مقابل تهدید و اضطراب حادث، به دفاع از خود می پردازد. در حالت اضطراب، مفهومی که فرد از خودش دارد با تجربیات او مغایر است. (همان منبع، ص 161)

4 ) دیدگاه گشتالت

اضطراب فاصله و شکاف میان حال و آینده است. انسان بدان دلیل مضطرب می شود که وضعیت موجود را رها می کند .و درباره آینده وو نقشهای احتمالی که ایفقا خواهد کرد به فکر می پردازد. دلهره و مشغولیت در زمینه فعالیتهای آینده باعث ترس صحنه ای می شود

ترس صحنه ای از توقع و انتظار فرد از اتفاقات بد و ناگوار در رفتار و نقشهای آینده او بوجود می آید. فرد با تشخیص اینکه این اضطراب از چه منبعی حاصل می شود، باید به خود آید و در زمان حال زندگی کند، اگر فرد در زمان حال به سر می برد، مضطرب نخواهد شد، زیرا هیجان و تحریک به فوریت در فعالیت خود به خودی او جریان می یابد و خلاق و مبدع می شود.   (همان منبع، ص 190)

بیان غیر کلامی اضطراب

در بیماران مضطرب، ابروها از هم باز و به طرف بالا کشیده می شوند. شیارهای افقی پیشانی عمیق و پلکها از هم بازتر می شوند. مردمکها گشاد و لبها، اندکی از هم باز می گردند. فرد در این حالت بدن خود را کاملاً راست نگاه می دارد. لرزش خشتی در دستان مشخص است. حرکات تنفسی این افراد، سریع و سطحی است، و احتمالاً می توان آثار تعویق را در صورت فرد مشاهده کرد. (توزنده جانی، 1373، ص 57)

اختلالات اضطرابی

تعریف

حالتی بیمار گونه مشخص با احساس بیم و نگرانی همراه با نشانه های جسمی حاکی از وجود دستگاه عصبی اتونومیک بیش فعال، از ترس که علت شناخته شده دارد تفکیک می شود. (پورافکاری، 1370، ص 169)

 انواع اختلالات اضطرابی

اختلال هراس[8]

اختلال اضطراب منتشر [9]

اختلال فوبیک[10]

اختلال وسواس جبری[11]

اختلال استرس پس از سانحه[12]

   (پور افکاری، ص 169)

یک حمله وحشت زدگی عبارت از دوره ای متمایز و با شروع ناگهانی ترس شدید، بیمانکی، یا وحشت است که اغلب با احساس قریب الوقوع بودن سرنوشت شوم همراه است. در جریان این حمله ها، نشانه هایی مانند، تنگی نفس، تپش قلب، احساس درد، ناراحتی در قفسه سینه، احساس خفگی، و ترس از دیوانه شدن[13] یا از دست دادن کنترل وجود دارد

(نیکخو، آوادیس یانس، نقشبندی، غفرانی، 1375، ص 10 – 9)

 درمان اختلالات اضطرابی

1 ) دیدگاه زیست شناختی

آرامبخشها در تسکین اضطراب تا حدی مؤثر بوده و در کاهش شکایات بدنی و تنظیم خواب نقش مؤثر و به سزایی دارند. هر چند تأثیر آنها در کاهش شکایات بدنی و تنظیم خواب موقت است

2 ) دیدگاه تحلیل روانی

در این دیدگاه بیمار به سوی بصیرت حاصل کردن از تعارضهای درونی که ریشه این اختلالات محسوب می گردد، راهنمایی می شود. افراد مبتلا به اضطراب به روان درمانگری خوب پاسخ می دهند، یعنی اضطرابشان کم شده، تسکین می یابند، ولی اضطراب مزمن آنها بندرت بر طرف می شود و نیاز به روان درمانگری (تحلیل روانی) مجدد خواهند داشت

3 ) دیدگاه یادگیری

روشهای درمانگری بر اساس رویکرد یادگیری شامل درمانگریهای مواجهه سازی[14] (تخیلی[15] و واقعی[16]) و مدل سازی[17] است. حساسیت زدایی[18] منظم، یکی از روشهای مواجهه سازی است که از رو به رو ساختن بیمار با محرک ضعیف و خوشایند شروع شده بتدریج به محکهای قویتر می رسند و این در شرایطی است که بیمار بهنگام ارائه محرک در حالت آرامش قرار می گیرد و محرکهای آرامبخش دیگری مانند صدای موسیقی و نوار ملایم با آن همراه می گردد

4 ) دیدگاه شناختی

بر اساس دیدگاه شناختی برداشتهای غلط و افکار نادرست که با مسائل موقعیتهای خاص وجود دارند، منبع اضطراب محسوب می شود. این افکار بدلیل ارزیابی غیر واقعی از موقعیتها هستند که اغراق آمیز بوده و خطرات آنها بیش از اندازه نگریسته شده است

یکی از روشهای مشهور درمانگری شناختی، بازسازی شناختی[19] است که توسط آلبرت الیس[20] ایجاد شده و درمانگری منطقی – هیجانی[21] نامیده شده است

 روش دیگر درمانگری شناختی، توقف فکر[22] است. روش دیگر درمانگری شناختی، مرور شناختی[23] است

5 ) دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی

بر اساس نظر مازلو، درمانگران باید در اصطلاح حالات اضطرابی، مراجعان فرصتی برای ارضاء نیازهای اساسی آنان فراهم نماید. این عمل با احترام و محبت کافی نسب به مراجعان همراه بوده، آنان نیز تشویق می شوند تا نسبت به درمانگر و دیگران احترام و محبت داشته باشند. بدین ترتیب و بر اساس رشد روابط دو جانبه، احترام، محبت و جریان رشد مثبت، رفتار مراجع تشویق می گردد. (آزاد، حسین، 179، 1375 – 173)

دیگر روشهای درمانی اضطراب عبارتند از : درمان با ایجاد آرامش روشهای ایجاد که بوسیل هیپنوتیزمها و متخصصین رفتار درمانی بکار می روند، ممکن است برای خیلی از بیماران بخصوص افراد تلقین پذیر مفید واقع شود

برای بیماران که قابل هیپنوتیزم هستند، دستورات در مورد هیپنوتیزم کردن خود ممکن است تأثیر روش ایجاد ارامش را تقویت کند

مراقبه : روشهای مراقبه و سایر انواع ساده ان ممکن است بوسیله کاستن از جریانات منجر به تحریک اتونومیک در مقابله با علائم ناشی از تحریک سلسله اعصاب مفید شوند.  (پورافکاری، 1370، ص 22)

 «بخش دوم»

سابقه تاریخی افسردگی

[1]  . Beard

[2]  .  Neauras Thenia

[3]  . Dacasta

[4]  . Weeler

[5]  . White

[6]  . Reed

[7]  . Cohen

[8]  . Panic disorder

[9]  . Generalized antity disorder

[10]  . Phobic disorder

[11]  . Obessive – compulsive disorder

[12]  . Panic arrack

[13]  . Going crazy

[14]  . Exposure therapies

[15]  . Impolsive

[16]  . Invivo

[17]  . Modeling

[18]  . Systematic deseitzation

[19]  . Cognitive restrueturing

[20]  . Albert fllis

[21]  . Rational – emotive

[22]  . Thought stopping

[23]  . Cognitive rehearsal

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی با word

چکیده    
1ـ مقدمه    
2ـ مرور مطلب    
3ـ هدف    
روشها    
1ـ4ـ طراحی    
2ـ4ـ همکاریها    
3ـ4ـ توجهات قومیتی    
4ـ4ـ تحلیل و جمع آوری داده    
یافته ها    
1ـ5ـ پروسه تغییر    
2ـ5ـ محیط مدیریت داخلی    
3ـ5ـ محیط سازماندهی خارجی    
6ـ بحث    
7ـ محدودیتها    
نتیجه گیری    

References

Andrew, J., Cameron, H., & Harris, M. (2008). All change Managers’ experience of organizational change in theory and practice. Journal of Organizational Change Management, 21(3), 300-314. Alagheband, A.(2008). Educational management introduction. Tehran: Ravan Publication. (Persian) Bianco, A. T., & Schermerhorn, J. J. (2006). Self-regulation, strategic leadership and paradox in organizational change. Journal of Organizational Change Management, 19(4), 457-470. Boswell, C., & Cannon, Sh. (2007). Introduction to nursing research, incorporating evidence-based practice. Boston: Jones and Bartlett Publisher. Change management. (2010). Retrieved January 2, 2010, from http://athir.blogfa.com/ . Graneheim, UH., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. Hiatt, JM., & Creasey, TJ. (2003). Change management. Colorado: Prosci Learning Center Publications. Kordrostami, M., & Aghakhani, E. (2006). Change management and organizational development. Tehran: Darsi books publication. (Persian) LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2006). Nursing research: Methods, critical appraisal and utilization (6th ed.). USA: Mosby. Polit, D. F., & TatanoBeck, Ch. (2006). Essentials of nursing research: Methods, appraisal, and utilization (6th ed.), Philadelphia, U.S.A: Lippincott-Williams & Wilkins

The role of the organizational internal environment in the establishment of change management in nursing and midwifery schools

Alice Khachiana ,Mehrnoosh Pazargadiea , Houman Manoochehri a*, Alireza Akbarzadeh Baghbanb a School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran,1996835111,Iran b Department of Biostatistics, Faculty of Paramedical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran, 1996835111, Iran

Abstract

The objective of this study was to explain manager perspectives on change management at nursing and midwifery schools in Tehran. This study was conducted using a qualitative approach; a descriptive exploratory method was applied with triangulation. Snowball sampling was used for selection of participants who were managers at different levels. The inclusion criterion was at least one year of work experience. In this research, no variable was measured. Data were gathered through semi structured interviews in which a guide and field notes were used. Data was considered saturated with the repetition of codes according to the guidance of conventional content analysis. This trustworthiness was achieved by a prolonged field experience, member check, peer check and sharing the content with two experts in qualitative research. Ten participants (seven females and three males) between 38 and 54 were interviewed. Two had Master’s degree and eight held a PhD in nursing. Only three were at high managerial level at their school. After the interviews, 124 conceptual codes, 15 subgroups and 3 core concepts were extracted. Ultimately, the concept of change management was postulated as the purpose of this study. Its influencing factors were identified. The study has implications for use in the faculties of nursing and midwifery, as a model according to organizational culture. © 2012 Published by Elsevier Ltd. Selection and peer review under the res

Introduction

Change is defined as the inconspicuous transformation of the activities and general structure of a system (Zomorodian, 2007). Applying change is necessary for organizational improvement. The targeted application of knowledge and skills in making programmed change is inevitable. As an educational environment, a nursing and midwifery school needs to be dynamic. These schools are not exceptions and need to have the characteristics of *Houman Manoochehri Tel.: +9-121-106-2521 E-mail address: dr.houmanmanoochehri@gmail.com Available online at www.sciencedirect.com © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Selection and peer review under responsibility of Prof. Dr. Ferhan Odaba Alice Khachian et al. / Procedia – Social and Behavioral Sciences 93 ( 2013 ) 308 – 316 309 educational organizations in respect to change. As well informed persons, academics can cooperate in change management and improve the level of organization by establishing an appropriate model (Zerwek & Claborn, 2008). When comparing management in educational organizations with other organizations, issues such as the social importance, public sensitivity, complexity of duties, closeness of relationships, professional training and difficulty in evaluation become obvious, revealing similarities between the management of all organizations at the administrative level, as well as differences in technical and structural levels (Alagheband, 2008). By applying the appropriate educational management, leading to a proper model of change in the educational environment, a favorable situation is created, having the properties of self-respect and respect to others, paying attention to the feelings and welfare of individuals, involving a feeling of adherence to the educational environment, trusting one another, contributing to educational decision making, sharing relevant information, and paying attention to the suggestions of academics (Alagheband, 2008)

چکیده

موضوع این تحقیق چشم اندازهای مدیر در مدیریت تغییر در مدارس مامایی و پزشکی تهران بوده است. این تحقیق با یک رویکرد کیفی انجام گرفت؛ روش اکتشافث توصیفی با مدل تقسیم بندی برای انتخاب شرکایی که مدیران سطوح متفاوت بودند، انجام گرفت. در این تحقیق هیچ متغیری اندازه گیری نشد. داده­ها از طریق مصاحبه­های نیمه ساختاری که روشن کننده زمینه کلی کار باشد، جمع­آوری شدند. اطمینان به نتایج از طریق تجربه­ی طولانی به دست آمد و هم­چنین از طریق بررسی اعضاء، بررسی جفتی و اشتراک محتوا با متخصصان حوزه کیفی از ده هم کار (هفت زن و سه زن) بین 38 و 54 نفر مصاحبه گرفته شد. دو نفر مدرک فوق لیسانس و هشت نفر دکترای پرستاری داشتند و فقط سه نفر از آنها در سطوح بالای مدیریتی مرکزشان بودند. بعد از مصاحبه­ها، 124 کد عقلانی و ذهنی، 3 مفهوم هسته­ای و اصلی به دست آمدند. در نهایت، مفهوم مدیریت تغییر به عنوان هدف این مطالعه قرار گرفت، فاکتورهای مفهومی آن نیز شناسایی شدند. مطالعه ایجاب می­کرد تا از هیأت علمی پرستاری و مامایی، به عنوان مدل بر اساس بهسازی مدیریتی استفاده شود

1ـ مقدمه

تغییر به عنوان تغییر شکل نامشخص فعالیت­ها و ساختار عمومی یک سیستم تعریف می­شود. اعمال تغییرات برای بهبود مدیریتی لازم است. کارکرد هدف ضد آگاهی و مهارت در ساخت تغییرات برنامه ریزی شده غیر قابل اجتناب است. به عنوان محیط آموزشی، پرستاری و مامایی نیاز به پویا شدن دارند. این مدارس استثناء نیستند و نیاز به داشتن مشخصه­های مدیریت آموزشی با ملاحظات تغییر دارند. به علاوه افراد مطلع و دانشگاهی می­توانند در جهت مدیریت تغییر هم کاری کنند و سطح مدیریت را توسط اعمال مدل مناسب را بالا ببرند. در زمان مقایسه مدیریت در مدیریت­های آموزشی با دیگر انواع مدیریت، موضوعاتی مانند اهمیت اجتماعی، حساسیت عمومی، پیچیدگی وظایف، محدودیت روابط، آموزش حرفه­ای و سختی ارزیابی معلوم می­شود: تشابهات آشکار بین مدیریت تمام انواع مدیریت­ها در سطوح اجرایی، به علاوه تفاوت­های تکنیکی و ساختاری اعمال مدیریت آموزشی مقتضی منجر به مدل خاص تغییر محیط آموزشی، شرایط مطلوب، داشتن مختصات احترام به خود و احترام به دیگران، توجه به رفاه و احساسات افراد، ایجاد حس تبعیت از محیط آموزشی، اعتماد متقابل، تسهیل تصمیم گیری آموزشی، اشتراک گذاری اطلاعات و توجه به پیشنهادات دانشگاهی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف با word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف با word

چکیده  
فصل اول
سابقه نوغانداری در کشورهای آسیا  
فصل دوم
سابقه نوغانداری در ایران از دوره هخامنشی تا کنون  
فصل سوم
نحوه پرورش کرم ابریشم   
تفریخ تخم نوغان  
مرحله پروش لارو. حرارت و رطوبت،دما،تغذیه،تمیز کردن بستر  
مرحله تنیدن پیله  
برداشت پیله  
فصل چهارم
طبقه انواع نژاد بر اساس مناطق تجاری و بومی  
فصل پنجم
چرخه تولید تخم نوغان  
فصل ششم
بیماریها و آفات کرم ابریشم  
فصل هفتم
واریته های توتهای مختلف  
فصل هشتم
فرآوری پیله (ماده اولیه صنعت ابریشم)  
فصل نهم
بررسی ویژگیهای کیفی ابریشم  
ابریشم پرز  
ابریشم چله  
صمغ گیری ابریشم با مواد گوناگون  
صمغ زدایی در ایران  
فصل دهم
تصاویر  
فصل یازدهم
نتیجه گیری  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف با word

نعمت نژاد ، بهرام – پرورش کرم ابریشم و مسایل مهم آزمایشگاهی – ناشر دانشگاه امام رضا (ع) – سال انتشار

شبیریان– علی محمد – پرورش کرم ابریشم – سال انتشار 1373- ناشر شرکت‌سهامی‌کرم ابریشم ایران

شبیریان – علی محمد – تولید تخم نوغان – سال ا نتشار 1373- ناشر شرکت‌سهامی‌کرم ابریشم ایران

اصلانی – عزیز – کرم ابریشم و بیماریهای آن – سال انتشار 1375- ناشر  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

خمامی زاده – جعفر– صنعت نوغان در ایران – سال انتشار 1372- ناشر موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

وزارت کشاورزی – صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم درایران – ( پیشینه و اهمیت اقتصادی و اجتماعی نوغانداران و صنایع ابریشم ) سال انتشار 1369- ناشر وزارت کشاورزی

وزارت کشاورزی – بررسی خصوصیات گونه  توت وایجاد توتستان – سال انتشار 1369- ناشر وزارت کشاورزی

وزارت کشاورزی – بررسی خصوصیات کرم ا بریشم و نحوه پرورش آن – سال انتشار 1369 – ناشر وزارت کشاورزی

وزارت کشاورزی – بررسی صنایع  ابریشم و شناخت ویژگی های آن _ سال انتشار 1369- ناشر وزارت کشاورزی

دکتر گالراجانی – فرآیند شیمیایی ابریشم – سال انتشار 1369- نشر دهلی نو

چکیده :

ابریشم واژه ای است که جلال و زیبایی را در ذهن تداعی می کند ، ابریشم و بریشم ، حریر ، قز، افریشم و فریشم نیز گفته اند .  در فرهنگ معین  : ابریشم ، ماده ای است که کرم مخصوصی به نام

 ( کرم پیله ) ترشح می کند و با آن لانه ای بیضی شکل برای خود می سازد ، یا رشته تارهایی از تارهای پیله که برای دوختن و بافتن از آن استفاده می شود . در فرهنگ عمید : ابریشم ماده ای است که کرم ابریشم از غده های خود به شکل نخ بسیار نازک ترشح می کند و با آن لانه ای بیضی شکل می سازد که پیله نام دارد ، پیله ها را با بخار آب نرم می کنند تا سررشته ها پیدا شود ، آن گاه رشته ها را به هم تاب می دهند تا به ضخامت معّین برسد . بنا به افسانه ای که قدمت 4600 ساله دارد، یکی از ملکه های چین به نام سی لین شی ضمن گردش درجنگل  متوجه تارهای نازکی شد که به دور شاخ و برگهای درختان توت تنیده شده بود. او با جمع آوری و ریسیدن تارها و بافتن آنها پارچه های نازک و لطیفی تهیه کرد و همین سبب شد تا در حدود سه هزار سال تولید و پارچه آن در انحصار چینی ها باشد و اگر کسی این را فاش می کرد با مجازات مرگ روبرو می شد . با وجود چنین سیاست سخت گیرانه در سال 419 بعد از میلادیک شاهزاده خانم با فرمانروای کشور ختن (ترکستان خاوری امروز ) ازدواج کرد ، وی چون علاقه زیادی به شوهرش داشت بی آنکه از مجازات  مرگ بهراسد مقداری تخم نوغان در گیسوی خود پنهان و به شوهرش تقدیم کرد و به این ترتیب در سرزمین ختن کرم ابریشم متداول شد .بعدها به دلیل طوایف هون ، اهالی ختن ناگزیر به ترک وطن شدند و شماری نیز به ژاپن و برخی به مغولستان و کوه ها مهاجرت کردند . در نتیجه پرورش کرم ابریشم در کشورهای یاد شده آغاز شد و چون ابریشم بسیار گرانبها و  پرارزش بود ، در سال 552 میلادی دو مبلّغ مذهبی که برای اشاعه مسیحیت در نواحی مورد اشاره اقامت گزیده بودند هنگام بازگشت در میان عصای توخالی خود مقداری تخم نوغان پنهان کردند و از طریق ترکستان و ایران به قسطنطنیه رساندند . کسانی که ورود ابریشم را مرتبط با جاده ابریشم می دانند ، معتقدند ابریشم در حدود 330 سال پیش از میلاد از چین به ایران راه یافته و تا مدتی بعد از ظهور اسلام رواج  داشته است . در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش تهیه ابریشم در جهان شد و در حال حاضر بیش از 35 کشور جهان در تولید ابریشم مشارکت دارند

سابقه نوغانداری د رکشورهای آسیا

قاره آسیا دارای قدمت چندین هزار ساله در تولید ابریشم بوده و د رخاور دور کشورهای چین ، ژاپن ، هند و کره پیشرو تولید این محصول در جهان می باشند . در حال حاضر 92 درصد از کل ابریشم جهان در قاره آسیا تولید می شود

سابقه تولید ابریشم در چین

یافته ها  چنین نشان می دهد که چین سرزمین مادری ابریشم می باشد و بر اساس اسناد تاریخی حدود 4600 سال است که به تولید ابریشم اشتغال دارد . از نظر تاریخی ، مهمترین دوره تولید ابریشم در چین 1920 و 1940 بوده است . در آن زمان حدود 20000 تن ابریشم در این کشور تولید و کل صادرات آن حدود 9000 تن بوده است . کیفیت محصولات ابریشمی چین با مدرنیزه کردن مدیریت تجاری و تقویت کنترل کیفی رو به افزایش می باشد . از سال 1980 که کاربرد علوم و تکنولوژی در چین به سرعت پیشرفت نمود  انتقال تکنیک به واحدهای بزرگ تولید ابریشم فزونی گرفت و هم اکنون این واحدها کوشش می کنند که هر چه سریع تر با وضعیت و شرایط جدید تطبیق پیدا کرده و نخ های ابریشمی مرغوب تری تولید نمایند . کل صادرات ابریشم چین درسال 1986 حدود 13/1 میلیارد دلار بود ه که سهم ابریشم خام ، نخهای ابریشمی و پوشاک ابریشمی هر یک 33% محاسبه شده است . بعضی از فرآورده ها بر عرضه فزونی دارد . مردم چین  نسبت دیرینه ای در پوشیدن البسه ابریشم دارند و برای اقلیتی فرآوردهای ابریشمین جزو ضروریات روزانه قرار دارد

سابقه تولید ابریشم در ژاپن

ژاپن کشور بزرگ تولید کننده پیله و ابریشم خام و یکی از مصرف کنندگان وصادرکنندگان عمده ابریشم می باشد . نوغانداری از قرن چهارم میلادی به بعد با آغاز تبادل اقتصادی و فرهنگی با کشورهای چین و کره به ژاپن راه یافت . در فاصله طولانی بین قرون 8 تا 12 میلادی پوشیدن لباس ابریشمی در بین افراد طبقات ژاپن گسترش یافت و موجب بروز رقابتهایی نیز گردید . گسترش مصرف و افزایش تقاضای پارچه های ابریشمی موجب گردید از تولید ابریشم حمایت به عمل آید و همین امر موجب رواج و رونق چشم گیر این صنعت گردید . بر اساس آ مار انجمن ابریشم ژاپن ، مصرف این کشور در سال 2000 کمتر از 600 تن بوده است و درحال حاضر وارد کننده عمده محصولات ابریشمی به شمار می آید

سابقه و تولید ابریشم در کره :

نوغانداری در کره دارای پیشینه طولانی است که شامل تمام مراحل تولید ، ابریشم کشی و عمل آ‌وری ابریشم می باشد . سابقه استفاده از روشهای علمی و تکنیک های نوین پرورش کرم ابریشم در این کشور به دهه 1960 بر می گردد که  تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار این فعالیت به وجود آورد . از آغاز دهه 1960 تا نیمه دهه 1970 صنعت نوغانداری این کشور از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردیده محور اصلی آن تولید و صادرات ابریشم خام بوده است . تولید ابریشم خام در سال 1996 برابر 146 تن بود و در سال 1999 به 50 تن کاهش یافت . کمبود عرضه داخلی ابریشم  خام و نخ ابریشمی باعث شده است پردازشگران ابریشم در این کشور به جستجوی عرضه کنندگان بالقوه جدید این محصولات بر آیند . صنعت پردازش ابریشم کره با شتاب زیادی در حال پیشرفت است طی سالهای اخیر  ، به ویژه درسال 1999 صنعت پردازش کرم ابریشم کره دارای 18 درصد سهم بازار جهانی پارچه بوده است . این صادرات حدود 2/138 میلیون دلار بوده است . آمار کمیسیون تجاری این کشور نشان دهنده آن است که  جمهوری  کره دارای 11 درصد سهم بازار پارچه های ابریشمی آمریکا در سال 1999 بوده است که ارزش آن (286 تن) حد ود 3/27 میلیون دلار بود . صنعت ابریشم کنونی کره شامل واحدهای تولید نسبتاً بزرگی است که در نتیجه وضعیتی به وجود آمده است که درآن ، حداقل سفارش برای هر کدام از اقلام ابریشمی  ، به مراتب بزرگ تر از مقادیر مشابه در کشورهای رقیب می باشد . کره برای رفع نیازمندیهای صنعت پردازش ابریشم خود ، اقدام به وارد کردن ابریشم می نماید که برای تولید پارچه های ابریشمی به کار برده می شود . تامین کننده اصلی پارچه های ابریشمی بافته شده کره عبارتند از چین ، هنگ کنگ و ایتالیا

پردازشگران ابریشم این کشور  همیشه چشم انتظار منابع تامین کننده اضافی مواد خام هستند . کره در سال 2000 حدود 1700 تن ابریشم خام وارد نمود ه  است . در همین سال صادرات کالاهای ابریشمی به 2100 تن می رسد

سابقه تولید ابریشم در هند

به عقیده مورخین غربی صنعت ابریشم توسط  ختان 240 سال قبل از میلاد مسیح از طریق جا ده ابریشم از چین به هند آورده است . در مورد مبدأ ابریشم هند کرسله در کتا ب «زراعت و پرورش کرم ابریشم » چین اظهار نمود که در هند ابریشم های وحشی موگا ، اری و تازار مدتهای طولانی تولید می شود . ولی هیچ  اشاره صریحی به ابریشم در متون تاریخی هند نگردیده است . صنعت ابریشم در طی دوران مغولها رونق زیادی داشت . کمپانی هند شرقی به این دلیل که ابریشم خام مورد نیاز بافندگی انگلستان را از تولیدات ابریشم هندوستان تهیه می کرد ، به رونق صنعت ابریشم کمک نمود

در سال 1854 که بیماری پبرین تولید ابریشم را در فرانسه و ایتالیا ازبین برد . و آنها ابریشم مورد نیاز خود را از هندوستان تهیه می کردند که باعث ترقی آن کشور شد . امروزه در هندوستان روشهای جدید پرورش کرم ابریشم و استفاده از نژادهای جدید دونسله توسعه یافته و با استفاده از نژادهای دونسله درتولید هیبریدهای چند نسله ، تحول عمده ای در افزایش عملکرد ابریشم به وجود آورده است

درحال حاضر حدود 15 درصد کل تولید انواع ابریشم هند به خارج صادر می گردد . آخرین آمار و ارقام مربوطه به امر صاردات ابریشم هند نشان می دهد که­ میزان ارز آوری صادرات ابریشم به نحو رضایت بخشی در حال افزایش است

 

سابقه نوغانداری و صنایع ابریشم در ایران :

شودزکو معتقد است که قدمت کرم ابریشم در گیلان به زمان بنی اسرائیل می رسد . او انتساب این نظر را به گیلانیها داده و نوشته است که به عقیده گیلانیها این کرمها از جراحت ایوب پیغمبر ، زمانی که مشغول ریاضت بوده خارج شده و از آن برای گیلک ها  باقی مانده اند . به عقیده بسیاری از محققین پرورش تخم نوغان در ایران همزمان با چین شناخته شده و در هر دو کشور قدمتی یکسان داشته است

برای آشنایی با پیشینه ابریشم باستان باید به سراغ جاده ابریشم رفت ، جاده ای که در دوران رونق خود از جنبه های مذهبی و تجاری هر دو برخوردار بود . در متنی که از طرف سازمان یونسکو درباره جاده ابریشم منتشر شده چنین آورده است که جاده ابریشم مجموعه راههای زمینی ، دریایی بوده‌اند که تمدنهای مختلف را به هم مرتبط می ساختند . با وجودی که پیدایش و آغاز این جاده ها درتاریکی زمان گم می شوند لیکن آثار آنها از دوران قبل از میلاد هنوز به جا مانده است . این  جاده‌ها با پیدایش خود کمک شایانی به پیشرفت تمدن انسانی کرده اند

تحول ابریشم در دوران هخامنشیان

درتاریخ اساطیر ایرانی آمده است که جمشید روز نوروز به تخت پادشاهی نشست وگرمابه و کشتی ساخت و کرم و قز و ابریشم و انگور در زمان او پیدا شد ولی عملا ً هیچ گونه نشا نه ای که بتوان به کمک آن وضع ابریشم را در زمان هخامنشی بررسی نمود وجود نداشته و تنها می توان آ ثار ابریشم چین را ملاحظه نمود که از راه جاده ابریشم به ایران رسیده و راهی کشورهای غربی می گردد

تحول ابریشم دردوران اشکانیان

از زمان سقوط هخامنشیان تا آغاز حکومت اشکانیان اطلاعی از وضع ابریشم در دست نیست . درزمان اشکانیان ایران در سرحد خود گمرک خانه هایی داشت که کالاهای صادراتی و وارداتی را در دفاتر ثبت کرده و به وسیله مأموران به مراکز مخصوصی گزارش می کردند . بر اساس این دفاتر مال التجاره ای که در آن زمان به رم می رفت اغلب شامل منسوجات گوناگون ، قالی و قالیچه های ابریشمی  ، پارچه های ابریشمی که از چین می رسید بوده و این پارچه ها مورد علاقه فراوان مردم ثروتمند رم درآن زمان قرارداشت

تحول ابریشم در دوران ساسانیان :

در زمان ساسانیان پارچه های ابریشمی را با ظرافت و زیبایی خاصی می بافتند . نقش و نگار و لطافت آنها درباریان و اشراف را وادار می کرد تا برای دوخت لباسهای خود از این پارچه ها استفاده کنند ، این پارچه ها به شرق نیز صادر می شد. زمان سلطنت انوشیروان را باید دوران پررونق جاده ابریشم دانست ، در ایران از پارچه های نفیس دوره ساسانی هیچ نشانه ای باقی نمانده ولی در پاره‌ای از کشورها قطعاتی از پارچه های آن زمان نگاهداری می شوند . از طرف دیگر وجود قالی ابریشمی زربفت مرصعی که به بهارستان کسری معروف بوده نشانی از اهمیت صنایع قالی بافی ایران در زمان ساسانیان بوده است . با توجه به یافته ها می توان دوران ساسانی را دوره شکوه صنعت ابریشم در ایران دانست

تحول ابریشم پس از ساسانیان تا  عصر مغول :

سقوط امپراطوری عظیم ساسانی گرچه تا حدی در روند و سیر طبیعی ابریشم اثر گذاشت ولی ارزش این کالا همچنان مورد توجه بوده و فرمانروایان چون گذشته جاده ابریشم را مد نظر داشتند . در طی قرون به سبب به دست آوردن نژاد تازه ای از کرم ابریشم تا حد زیادی بهبود حاصل نمود و مارکوپولو از بازرگانان ژن که در دریای خزر کشتیرانی می نمود در این باره گفته است : اخیراً بازرگانان ژن مخصوصاً به این ناحیه (گیلان ) می آیند و ابریشم خام گیله را خریداری و صادر می نمایند . در نوشته هایی درمی یابیم که مردم تبریز از راه بازرگانی و بافندگی ابریشم زندگی خود را می گذرانند

تحول ابریشم از حکومت مغول تا صفویه :

ابریشم در این دوره از صنایع ثروت گرانبها بود . برخی معنقدند که ابریشم در بیشتر مناطق رونق داشته است . ابریشم گیلان ، مازندران ، استرابادی ، دیلمی ، طالشی، ابریشم کناره و مرو شاهجان با توجه به این فهرست می توان دریافت که میزان صادرات ابریشم از شمال ایرا ن و سرزمین های مجاور آن به ایتالیا تا  چه حد از اهمیت برخوردار بوده است

تحول ابریشم در دوران صفویه :

مردم ایران با داشتن امکانات وسیع و فراوان پرورش کرم ابریشم همه وقت این موقعیت را داشتند که بتوانند فصول معینی را در سال به کار تولید ابریشم اختصاص دهند . روستاهای ایران در نواحی ابریشم خیز کشور ، آماده بودند که با فعالیتی درخور توجه بهترین محصول را بدست آورند . در آن زمان ایران توانسته بود بهترین ابریشم خام را به بازارهای جهان عرضه کند . درزمان سلطنت شاه‌عباس کبیر تولید ابریشم راه پیشرفت  را پیمود . راه یافتن مقدار زیادی از ابریشم ایران به بازارهای خارجی و شهرتی که این کالا بدست آ ورد سبب شد که تقاضاهای بیشتری برای خرید آن عرضه گردد . دوران صفویه عصر پررونق ، شکوفایی ابریشم بوده است

تحول ابریشم پس از صفویه تا قاجاریه

طبق گزارش  جوناس هانوی محصول ابریشم گیلان در سال 1744 م . یعنی زمان سلطنت نادرشاه افشار در ایران به میزان زیادی بالا رفت که حد اکثر تقاضای این کالا 15 درصد افزایش یافت . با توجه به اطلاعاتی که تا کنون بدست آمده می توان دریافت که اوج شکوفایی محصول ابریشم این دوره باید درسال 1669 م . حدود 900/1 تن باشد که گیلان به تنهایی در این سال 260- 4 تن محصول ابریشم تولید نموده است بعد ها این محصول با کاهش فاحشی روبرو گردید

 تحول ابریشم درعصر قاجار

دراوایل عصر قاجار ، افزایش قیمت ابریشم در بازارهای اروپا موجب رونق بیشتر تولید ابریشم در ایران گردید  متأسفانه در سالهای بعد دو اتفاق مهم صنعت پرورش کرم ابریشم را مختل ساخت که از تولید ابریشم ایران بی تأثیر نبود . بروز بیماری پبرین این آفت که مانند لکه روغن به سرعت پخش می شد. زمانی که مراکز صنعت نوغان اروپا یکی پس از دیگری در معرض خطر پبرین قرار گرفتند ، پرورش دهندگان ابریشم چون دیگر قادر به تولید تخم سالم نبودند ناگزیر شدند تخم نوغان را از کشورهای دیگر وارد کنند و مقدار زیادی از احتیاجات خود را از ایران تأمین نمایند . عده ای از بازرگانان فرانسه و ایتالیا که برای خرید تخم نوغان به گیلان آمده بودند متذکر شدند که احتمالاً این بیماری از سال 1858 در این سرزمین وجود داشته است ، بدین ترتیب سال به سال پرورش تخم نوغان با مشکلات بیشتری مواجه شد و گیلانی ها ناچار شدند از تخم نوغان ولایات همسایه کمک بگیرند . بنابراین اگر سعی و کوشش دانشمند ارزنده فرانسوی (لویی پاستور ) که عامل این بیماری را در سال1870شناسایی و راه پیشگیری ازآن رابه دنیا اعلام نکرده بود پرورش ابریشم از بین می رفت

نوغانداری بعد از قاجاریه تا آغاز حکومت اسلامی ایران

صنعت نوغان بعد از قاجاریه با نوساناتی به فعالیت خود ادامه داد . در سال 1314 شمسی به دنبال اقداماتی که به عمل آمد اداره کل نوغان به منظور تولید بهیه پیله و توزیع تخم نوغان و خرید پیله تاسیس گردید . در مرداد ماه 1316 کارخانه حریر بافی  چالوس افتتاح شد . از سال 1340 به بعد تعداد میزان مصرف تخم نوغان و تولید پیله تر رو به افزا یش گذاشته و این افزایش زمانی که نژاد تخم نوغان از نژاد بغدادی به نژاد پلی هیبرید تبدیل شد کاملا ً چشمگیر است . در سالهای قبل از انقلاب به سبب افزایش بی رویه قیمت پیله کمتر نوغانداری حاضر به خرید پیله می شد و نوغانداری با افت روبه رو شد . در سال 1325 کارخانه ابریشم کشی رشت تأسیس شد و قسمتی از فعالیت های کارخانه حریر بافی  چالوس به آنجا منتقل شد . سپس شرکت پیله ور تأسیس شد که بعد از اندکی تعطیل شد

نوغانداری از آغاز  انقلاب اسلامی ایران تا کنون

با پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر صنعت نوغانداری احیا شد. شرکت  ابریشم ایران همه ساله بر اساس نیاز و با توجه به تولیدات داخلی نسبت به ورود تخم نوغان هیبرید از کشورهای ژاپن و کره جنوبی توزیع آنها بین نوغانداران اقدام می نماید و تخم نوغانهایی نیز در ایران تولید می کند که معمولاً از انواع هیبرید و F می باشند . در حال حاضر نیز مرکز تحقیقات کرم ابریشم درپسی خان رشت جهت اصلاح نژاد کرم ابریشم ، کلیه نیازهای تخم نوغان کشور را تأمین می کند . کارخانه ابریشم کشی صومعه سرا رشت 3 سال است که به صورت خصوصی فعالیت می کند


نحوه پرورش کرم ابریشم

کرم ابریشم به منظور تولید پیله پرورش داده می شود و اهداف استفاده از پیله ها ، روش نگهداری کرم ابریشم را مشخص می نماید . از پیله ها جهت ابریشم کشی یا خارج کردن پروانه برا ی تخم‌ریزی استفاده می شود . برای تولید الیاف مناسب از نظر طول ظرافت تار ، توان ابریشم کشی و دستیابی به این اهداف نکات زیر ضروری است

-        انتخاب تخم نوغان مرغوب

-        ایجاد شرایط محیطی لازم برای رشد و پرورش کرم ابریشم

-        انتخاب برگ توت با کیفیت مناسب

-        پیشگیری و کنترل امراض و آفات

-        نگهداری کرم ابریشم درچهار مرحله می باشد :

 1- تفریخ[1] تخم نوغان                        2- مرحله پرورش لارو ابریشم

3- مرحله تنیدن پیله                       4- مرحله برداشت پیله ها

1- تفریخ تخم نوغان

    برای تکامل رشد تخم نوغان و خارج شدن لارو آنها را در اطاق تفریخ قرار داده و باید در رطوبت و نور و محیط مناسب نگهداری شوند . هدف از تفریخ فقط بیرون آوردن کرم ابریشم از تخم به هر شکل نمی باشد ، بلکه هدف ایجاد شرایط مناسبی است که به وسیله آن تقریباً همه کرمها  به طور همزمان ، یکنواخت و با قدرت کافی از تخمها خارج گردند . زمان مناسب این کار حدود 12-13 روز از زمان خروج تخم نوغانها از سردخانه می باشد . جهت هماهنگی بیشتر در تفریخ تا مرحله قبل از تغییر رنگ کامل تخم نوغان در نور طبیعی ( 18 ساعت نور و 6 ساعت تاریکی ) قرار گرفته و پس از تغییر رنگ ، تخم نوغانها 2 روز در تاریکی کامل قرار گرفته و پس از طی مراحل به منظور درآمدن لاروها از تخم لازم است به مدت 2 الی 4 ساعت تخم ها را در معرض نور قرار داده تا کاملاً تفریخ شوند

روشهای تفریخ

                 1 – روش تفریخ معمولی         2- روش با استفاده از تاریکی

 روش تفریخ معمولی

       تخم های مورد استفاده از نوع یک نسله و دو نسله را از سردخانه خارج و به مدت 3 روز در حرارت 15 درجه سانتیگراد نگهداری می کنند سپس درجه حرارت را به 18 الی 20 درجه و به مدت 2 روز درحرارت 23 و 24 درجه دما را رسانده و تا خروج لاروها درجه حرارت اتاق را در همین دما ثابت نگه می دارند . در این روش با جلوگیری از افزایش درجه حرارت نهایی سرعت رشد جنین افزایش می یابد . چنانچه تخم های مورد استفاده به گونه ای باشند که نیاز به شوک مصنوعی داشته باشند در درجه حرارت بین 23 تا 25 تا پایان مرحله خروج لارو نگهداری می‌شوند . یکی از عیوب این روش احتمال عدم هماهنگی لاروها از تخم ها می باشد که موجب بروز اشکالات در مراحل بعدی می شود

 2- روش تفریخ با استفاده از تاریکی

در این روش تخم های یک نسله و دونسله را به مدت 15 روز در حرارت 15 درجه قرار می دهند و سپس به دمای 25 درجه می رسا نند . در این روش وقتی تخم ها به مرحله رنگی شدن رسید آنها را در اتاق تاریک می گذارند ، این مرحله باعث می شود که جنین در تاریکی به صورت کندتر رشد کند پس از پایان تاریک اتاق را به مدت 4 الی 5 ساعت روشنایی می دهند سپس با دادن نور تمام کرمها به طور یکنواخت از پوسته خود خارج و آماده تغذیه می شوند

تشخیص تخم نوغان مرغوب و نامرغوب

تخمی که سیاه رنگ باشد         لاروبیرون نیامده است

تخمی که سفید رنگ باشد        لارو بیرون آمده است

تخمی که زرد رنگ باشد          پوک است

 

مرحله پرورش لارو

از نکات مهم این دوران رطوبت ، دمای مناسب ، تغذیه و تمیز کردن بستر می باشد .لارو را در فضایی به نام خوانچه[2] نگهداری می کنند و کف آن را با کاغذهای مومی پوشا نده اند تا به راحتی بستر را تمیز کنند این کار برای جلوگیری از خشک شدن برگها می باشد

تنظیم حرارت و رطوبت

کنترل حرارت و رطوبت در زمان کرم جوان حائز اهمیت بوده و روزانه چندین  بار باید انجام گیرد . بهترین مواقع کنترل حرارت و رطوبت صبح زود قبل از تغذیه ، دو ساعت پس ار تغذیه اول ، قبل از تغذیه دوم ، سر ساعت قبل از تغذیه سوم و یک تا دو ساعت بعد از تغذیه سوم می‌باشد . کنترل حرارت و رطوبت با استفاده از حرارت و رطوبت سنج ها می باشد

رطوبت دمای مناسب

در طول سنین اول و دوم حرارت بین 26-25 درجه و رطوبت بین 85-80 درصد و در طول سن سوم حرارت 25-24 درجه ورطوبت 80-75 درصد می باشد .در زمان خواب رطوبت محیط را کاهش داده و برای خشک نگه داشتن بستر پوست اندازی راحتتر و زمان پرورش یکنواخت  از آهک برای ضد عفونی کردن پاشیدن روی لارو استفاده می شود

تغذیه

کرم  ابریشم در سنین اولیه در مقابل رطوبت و حرارت بالا مقاوم بوده ولی نسبت به کیفیت برگهای مورد تغذیه ، نظافت ، بهداشت ، میزان تغذیه حساس بوده و در صورت عدم رعایت دقت باعث زیان فراوان خواهد شد

کرم جوان

[1] -خارج شدن کرم ها از تخم نوغان

[2] -محل نگهداری کرمهای ابریشم

[3] -جایگاه تنیدن پیله


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X