ايران رساله
دانلود کارآموزی شرکت رنگین پروفیل کویر در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تغییرات شاخصهای تنوع زیستی ماهیان رودخانه گرگردراستان خوزستان درپاییز 1393 در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تغییرات شاخصهای تنوع زیستی ماهیان رودخانه گرگردراستان خوزستان درپاییز 1393 در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تغییرات شاخصهای تنوع زیستی ماهیان رودخانه گرگردراستان خوزستان درپاییز 1393 در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تغییرات شاخصهای تنوع زیستی ماهیان رودخانه گرگردراستان خوزستان درپاییز 1393 در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 10
چکیده:
این پژوهش در پاییز 1393 جهت بررسی شاخص های تنوع زیستی ماهیان رودخانه گرگر در چهار ایستگاه انجام شده است.رودخانه گرگر یکی انشعابات رودخانه کارون در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است .نمونه برداری جهت شناسایی و تعیین شاخص های تنوع گونه ای ماهیان رودخانه گرگر به صورت یک بار در فصل پاییز وبا استفاده از دستگاه الکتروشوکر و تورهای سنگی انجام شد. نمونه ها به کمک کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند .نتایج حاصل از بررسی 86 قطعه ماهی صید شده نشان داد که در این رودخانه 11 گونه ماهی متعلق به سه خانواده کپورماهیان Cyprinida وکفال ماهیان Mugilidae و گربه ماهیان Siluridae حضور داشتند که بیشترین فراوانی گونه ای مربوط به گونه بوتک دهان کوچک Cyprinion kai از خانواده کپورماهیان با فراوانی 11 گونه در ایستگاه شماره 4بود. و کمترین فراوانی گونه ای 10 مربوط به ایستگاه شماره 1 میباشد. بیشترین میزان شاخص تنوعگونه ای شانون-ونیردرفصل پاییز 011/2 مربوط به ایستگاه شماره 1بود که می تواندنشان دهنده شرایط متعادل درمحیط باشد. ایستگاه شماره 1 در پاییز بیشترین میزان شاخص غنای گونه ای مارگالف( 3) را به خود اختصاص داده بود. بیشترین میزان یکنواختی شاخص گونه ای سیمپسون 865/0 مربوط به ایستگاه شماره 3 بود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله فیتوالکسین ها، دفاع گیاهان دارویی در برابر آفات در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اولین سیستم تبدیل متن به گفتارفارسی درتلفن همراه و کاربرد های آن در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اولین سیستم تبدیل متن به گفتارفارسی درتلفن همراه و کاربرد های آن در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اولین سیستم تبدیل متن به گفتارفارسی درتلفن همراه و کاربرد های آن در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اولین سیستم تبدیل متن به گفتارفارسی درتلفن همراه و کاربرد های آن در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

دراین مقاله اولین سیستم تبدیل متن به گفتار فارسی برروی تلفن همراه با نام رسا و کاربردهای آن شرح داده خواهدشد این سیستم بسیاری از مسائل پردازش خط و زبان فارسی و همچنین محدودیت های موجود برروی تلفن همراه را حل کرده و دقت خوبی ارایه میدهد از وژگیهای منحصربفرد آن می تواند به پوشش هم زمان زبان محاوره و رسمی اشاره کرد و همچنین حجم موتور صوتی آن که با روشهای بکاررفته تنها 75 مگابایت است و درزمان اجرا مقدار 16 مگابایت از فضای حافظه را اشغال می کند دراین مقاله علاوه برتوصیف این سیستم با برشمردن کاربرد های مختلف این فناوری درسیستمه ای مختلف الکترونیکی همراه لزوم بکارگیری آن شرح داده خواهد شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق مدولاسیون QAM در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثر سختی پی و پایه بر طرح لرزه ای پایه پلها در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر سختی پی و پایه بر طرح لرزه ای پایه پلها در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثر سختی پی و پایه بر طرح لرزه ای پایه پلها در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر سختی پی و پایه بر طرح لرزه ای پایه پلها در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

تعیین ضریب زلزله از مسائل بسیار مهم در محاسبه اثر زلزله بصورت شبه استاتیک روی پلها بشمار می رود میزان این ضریب بطورمعمول تابعی از میزان سختی پایه می باشد معمولا در محاسبات سازه ای پایه پل بصورت گیردار فرض شده و میزان سختی آن برابر k=3EI/L3 در نظر گرفته می شود این مقدار بسته به میزان دوران پایه و نوع سیستم پی آن در بعضی مواقع قابل تغییر است دراین مقاله با فرض سیستمهای مختلف پی و پایه اعم از پی منفرد و عمیق گروه شمع میزان سختی واقعی پایه با استفادها ز روش اجزا محدود محاسبه شده و اثر تغییر سختی بر میزان پریود T و ضریب زلزله C در روابط پیشنهادی آیین نامه های مختلف نشان داده شده است. نتایج بطور کلی بیانگر آنست که با افزایش ابعاد پی و پایه و ظرفیت باربری بستر و بلندتر شدن طول شمع مقدار سختی بدست آمده از حل عددی به مقدار محاسبه شده تئوریک نزدیک شده و در نتیجه نسبت () به سمت عدد یک میل می کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله نکات حائز اهمیت در سازه های بتنی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بیولوژی و ارزیابی میزان خسارت مگس گلرنگ در کشت بهاره در استان اصفهان در pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بیولوژی و ارزیابی میزان خسارت مگس گلرنگ در کشت بهاره در استان اصفهان در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بیولوژی و ارزیابی میزان خسارت مگس گلرنگ در کشت بهاره در استان اصفهان در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بیولوژی و ارزیابی میزان خسارت مگس گلرنگ در کشت بهاره در استان اصفهان در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

طی سالهای 83-82 برای بررسی بیولوژی مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi Ross. (Dipt Tephritidae) و ارزیابی میزان خسارت آن در کشت بهاره در استان اصفهان ، یک طرح تحقیقاتی در یک مزرعه گلرنگ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان اجرا و طی آن مزرعه مذکور به دو قسمت مساوی تقسیم شد. یک قسمت از آن 3 بار با سم دورسبان 2درهزار سمپاشی و قسمت دیگر همزمان آبپاشی شد. بانصب تله های چسبی زرد رنگ زمان ظهور مگسها بالغ ، نقاط اوج جمعیت و نسبت جنسی آنها مشخص گردید. در زمان برداشت نیز درصد آلودگی قوزهها، درصد دانه- ه ای خسارتدیده ، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و درصد روغن مشخص گردید. با بازدید از مزارع گلرنگ در مناطق مختلف استان ، و با استفاده از کادر یک مترمربعی میزان خسارت آفت تعیین شد. در این بررسی مشخص گردید که مگس های بالغ از اوایل خرداد وارد مزرعه میشوند و نسبت جنسی آن 1/1 نر به 9/. ماده میباشد، طول دوره لاروی10-15 روز و شفیرگی5- 7 روز بوده و مگ سهای بالغ حداکثر 12 روز زنده بودند. این آفت سه نسل در سال دارد. با بررسی علفهای هرز داخل و حاشیه مزارع مشخص گردید که گلرنگ وحشی Carthamus oxyacantha M.B. (Asteraceae وتلخه Acroptilon repens L.(Asteraceae) از میزبانهای مگس گلرنگ هستند. دو گونه زنبور پارازیتوئید مگس گلرنگ جمع آوری و تحت اسامی Bracon hebetor (Braconidae) و Antistrophoplex conthurnatus Masi (Torymidae) شناسائی شد.همچنین یک گونه زنبور هیپرپارازیتوئید بنام Pachyneuron concolor (Frster)(Pteromalidae نیز در این تحقیق جمعآوری و شناسائی شد. میزان آلودگی قوزهها در مزرعه آزمایشی کبوترآباد 29 درصدبود و 20 درصد دانهها نیز خسارت دیده بودند. میانگین عملکرد کرت و وزن هزاردانه در قسمتهای سمپاشی شده و نشده در سطح 5 درصد معنیدار بود اما درصد روغن در قسمتهای مذکور معنیدار نبود. بر اساس بررسی های بهعمل آمده، خسارت مشاهده شده مگس گلرنگ در شرق اصفهان بطور متوسط 25 درصد بود، هرچند آلودگیهای نزدیک به صددرصد نیز مشاهده گردید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله :ELearn++1یک الگوریتم جدید برای یادگیری افزایشی در شبکه های چندلایه پرسپترونی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی جایگاه مصالح هوشمند و خود ترمیم در معماری پایدار در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی جایگاه مصالح هوشمند و خود ترمیم در معماری پایدار در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی جایگاه مصالح هوشمند و خود ترمیم در معماری پایدار در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی جایگاه مصالح هوشمند و خود ترمیم در معماری پایدار در pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری

تعداد صفحات: 10

چکیده:

فناوری نانو موج چهارم انقلاب صنعتی، پدیده ای عظیم می باشد که در تمامی گرایشات علمی راه یافته است تا جایی که در یک دهه ی آینده برتری فرایندها،وابسته به این تحول خواهد بود. از جمله دستاوردهای فراوان این فناوری کاربرد آن در تولید، انتقال، مصرف و ذخیره سازی انرژی با کارایی بالاست که تحول شگرف را در این زمینه ایجاد میکند. تکنولوژی در قرن گذشته در هرچه ریزتر کردن دانه های بزرگتر پیشرفت چشمگیری داشت، اما تکنولوژی نو در قرن حاضر مسیر عکس را طی می کند یعنیمواد فوق ریز را باید ترکیب کرد تا دانه های بزرگتر و کارآمد بوجود آورد؛ درست همان روشی که در طبیعت برای تولید کردن حاکم است. مجموعه های طبیعی،ترکیبی از دانه های فوق ریز قابل تشخیص با خواص مشابه و یا متفاوت با اندازه هایی در حدود نانو است. هدف نهایی از بررسی مواد در مقیاس نانو، یافتن طبقهجدیدی از مصالح ساختمانی با عملکرد بالا می باشد، که آن ها را می توان به عنوان موادی چند منظوره به شمار آورد، خاصیتی که پدیده ها در عصر حاضر ناچار بهتمایل به آن برای بقا می باشند. با توجه به افزایش روزافزون تولید گازهای گلخ انه ای و گرم شدن کره ی زمین و به خطر افتادن محیط زیست و اهمیت پایداری انرژی، حضور معماری در اینعرصه بسیار مهم و قابل توجه خواهد بود. معماری پایدار از جمله مسائل روز دنیای معماری بوده که فناوری نانو در زمینه ی مواد و مصالح مصرفی ساختمان نقش پررنگی در تحقق آن ایفا میکند. این پدیده به سمت مصالح ساده ای سوق پیدا می کند که به کمک فناوری نانو به موادی با استحکام بیشتر، سبکتر و ارزانتر، نسبت به مواد فعلی، تبدیل شده اند. در این تحقیق، چگونگی کاربرد فناوری نانو در مقاوم کردن مواد و مصالح و راهکارهای کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین استفاده از مواد و مصالح هوشمند و حتی خودترمیم به کمک این فناوری و دستاوردهای روز دنیا در جهت تولید انرژی و نور، که در ساختمان ها و فضاهای معماری بسیار دارای اهمیت می باشد نیز، از نکات تاکیدی این مقاله می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارزیابی اکولوژیکی ـ اقتصادی جهت مدیریت تالاب ها در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Standardization or Selection The Optimum Size/s of Units Which are going to be Installed in New Power Station در pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Standardization or Selection The Optimum Size/s of Units Which are going to be Installed in New Power Station در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Standardization or Selection The Optimum Size/s of Units Which are going to be Installed in New Power Station در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Standardization or Selection The Optimum Size/s of Units Which are going to be Installed in New Power Station در pdf :

سال انتشار: 1371

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 1

چکیده:

This article deals with the advantage and disadvantage of standardization of the size of new units. Obviously the efficiency as well as the cost (investment & operation costs) of the unit/s will be decreased if the capacity of the unit increase. Beside to that there are some other advantage in selection the bigger units , but as we will find in the article these factors are not valid in Iran. So as a resault we should select the size of new units case by case and not limit our choise, and having this fact in our mind that there are some small units more efficient and also cheaper than some big ones in Iran.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فلسفه عفاف و حجاب در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فلسفه عفاف و حجاب در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله فلسفه عفاف و حجاب در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فلسفه عفاف و حجاب در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش کشوری عفاف و حجاب

تعداد صفحات: 6

چکیده:

خداوند متعال بوسیله باغبان هدایت محمد(ص) و با دستان الهی خود بذر حقیقت را در سرزمین وجود انسانها بیافشاند و معرفت را که دردانه گمشده فطرتها بود به ارمغان آورد . گلهای بینش و بصیرت یکی پس ازدیگری شکفتند. نماز را آورد تا ستونی محکم برای بنای انسانیت باشد و تندیسی برای تقویت ساخت با حکم روزه و حج را که کنگره ای همه ساله بود تا مسلمان دین باور به زیارت خدا و بندگان خداوند و آگاه که اکسیرمعرفت در جان مومنان جای گرفت و برجهای بلند اصول دین و فروع ان ازمنظر آنان هویدا گشت حکمی دیگر آمد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مطالعه پارامترهای خون شناسی ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ریسک گریزی سرمایه گذاردرانتخاب بهینه سبد سهام بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک در pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ریسک گریزی سرمایه گذاردرانتخاب بهینه سبد سهام بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ریسک گریزی سرمایه گذاردرانتخاب بهینه سبد سهام بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ریسک گریزی سرمایه گذاردرانتخاب بهینه سبد سهام بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 21
چکیده:
انتخاب سبد سهام دربازارهای مالی به منظور حداکثرسازی بازده (سود) یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی است .سرمایه گذار درمقابل سرمایه محدود خود انتخاب های نامحدودی دارد. وتوجه به ریسک از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری اوست .هدف تحقیق حاضر انتخاب سبد سهام بهینه با توجه به عامل ریسک گریزی مشتری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. برای این منظور، اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های1386 تا 1391 جمع آوری و با استفاده از الگوریتم ابتکاری ژنتیک و براساس مدل میانگین-واریانس مارکویتز، و ریسک مشتری است،. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از این الگوریتم، می تواند جواب هایی نزدیک به هم و نیز نزدیک به بهینگی ایجاد نموده و سبب اطمینان تصمیم سرمایه گذاران شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان نفت امیدیه در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان شرکت نفت امیدیه انجام گرفت. در این پژوهش توصیفی ه- مبستگی، کل جامعه پرستاری شاغل در بیمارستان شرکت نفت امیدیه که 116 نفر بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه فرسودگی مسلش (مسلش و جکسون، 1986 )، مقیاس عزت نفس آیزنک (آیزنک، 1976 ) و مقیاس حمایت اجتماعی فیلیپس (فیلیپس، وکس، هلی، تامپسون، ویلیامز و استوارت، 1986 )، صورت گرفت. پس از حذف پاسخ نامههای ناقص، پژوهش با 97 مورد ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای و نسخه 18 P0/ آماری توصیفی و استنباطی در سطح معناداری 001 استفاده گردید. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و spss نرمافزاررگرسیون خطی و چندگانه به بررسی فرضیهها پراخته شد. نتایج بیانگر وجود رابطهی منفی بین حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی شغلی بود. بدین معنی که با افزایش میزان حمایت اجتماعی و عزت نفس، میزان فرسودگی در هر سه مؤلفهی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی کاهش مییابد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله فرا متن ها و نقشه مفهومی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر بازشوهای نامنظم برروی خصوصیات لرزه ای دیوارهای برشی در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر بازشوهای نامنظم برروی خصوصیات لرزه ای دیوارهای برشی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر بازشوهای نامنظم برروی خصوصیات لرزه ای دیوارهای برشی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر بازشوهای نامنظم برروی خصوصیات لرزه ای دیوارهای برشی در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 9

چکیده:

از مهمترین عوامل تاثیر گذار برطراحی ساختمان ها نیروهای جانبی وارد بر آنها مانند زلزله یا باد در طول مدت بهره برداری می باشد از این رو می بایست سازه مقاومت کافی در مقابله با این نیروها درهنگام وقوع را داشته باشد با توجه به اینکه رفتار سازه در هنگام وقوع زلزله بصورت تصادفی می باشد سیستم باربر جانبی می بایست خسارت را در حد قابل قبول حفظ کرده و ضامن سلامت ساکنین باشد براین اساس سازه می بایست شکل پذیری کافی برای تحمیل تغییر شکل های زیاد غیرارتجاعی را داشته و این تحمل به گونه ای باشدکه فروریختگی در سازه به وجود نیاید رفتار شکل پذیر. برای مهار نیروهای جانبی زلزله راهکارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از دیوارهای برشی است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X